Korelacja pomiędzy szczepieniem przeciwko grypie, niedoborem witaminy D i śmiertelnością COVID-19

15 maja 2020

Dane z Unii Europejskiej wskazują na korelację pomiędzy wyszczepialnością przeciwko grypie a śmiertelnością z powodu COVID-19.

Szczepienie przeciw grypie i koronawirus SARS-CoV-2
Witamina D i epidemia grypy – John J Cannell

Dane wskazują na wyraźną różnicę między krajami o wysokim i niskim poziomie wyszczepialności przeciw grypie:

Europa - Wyszczepialność przeciw grypie (65+) i śmiertelność COVID-19

 

Korelacja pomiędzy szczepieniem przeciwko grypie, niedoborem witaminy D i śmiertelnością COVID-19

 

Raport na stronie Gateway Pundit dodaje: Pośród krajów pominiętych w danych EU była Belgia, która ma najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu Covid-19 na świecie, na poziomie 763 na milion mieszkańców. O ile na oficjalnej belgijskiej stronie ze statystykami nie było dostępnych danych na temat osób starszych, to pokrycie szczepieniami przeciwko grypie wśród całej populacji jest stosunkowo wysokie.

Tę korelację popiera zależność odkryta w badaniach w 2019 roku:

    „Przyjęcie szczepionki przeciwko grypie może podnosić ryzyko zakażenia innymi wirusami dróg oddechowych, to zjawisko znane jako interferencja wirusowa. Badania na wynikach negatywnych stosowane są często do obliczania skuteczności szczepionek przeciwko grypie. Zjawisko interferencji wirusowej stoi w sprzeczności z podstawowym założeniem badań skuteczności szczepień na wynikach negatywnych, że szczepienie nie ma wpływu na ryzyko zakażenia innymi chorobami układu oddechowego, w związku z czym przechyla potencjalne wyniki skuteczności szczepień w stronę pozytywną.”Vaccine. 2020 Jan 10;38(2):350-354

Przeprowadzono ukierunkowane badania przeciwko koronawirusowi:

    „Wywołaną szczepionką interferencję wirusa w sposób zdecydowany wiązano z koronawirusem i ludzkim metapneumowirusem; jednakże znaczną ochronę przy szczepieniu wiązano nie tylko z większością wirusów grypy, ale także paragrypy, RSV oraz niegrypowych infekcji wirusowych.”Vaccine. 2020 Jan 10;38(2):350-354

Jak działają szczepionki? W dużej mierze nie mamy pojęcia. – Dr Peter Aaby
Badanie WHO dotyczące szczepionek przeciwko malarii stanowi „poważne naruszenie międzynarodowych standardów etycznych” – Peter Doshi

Wyjątki, takie jak Finlandia i Malta można wyjaśnić wysokim poziomem w populacji witaminy D, która wydaje się stanowić ochronę przed COVID-19. Autorzy badania opublikowanego w Irish Medical Journal twierdzą, że:

„Dowody przesłankowe i eksperymentalne sugerują, że witamina D może stanowić wsparcie dla układu odpornościowego, szczególnie poprzez regulowanie reakcji cytokinowej na patogeny. Poziomy witaminy D są niskie w krajach europejskich o wysokich wskaźnikach zakażeń i śmiertelności. Istnieje silna przekonująca hipoteza i wciąż ewoluujące dane popierające rolę witaminy D przy Covid-19.” – Issue: Ir MedJ; Vol 113; No. 5; P81, Vitamin D and Inflammation: Potential Implications for Severity of Covid-19

Wskaźnik śmiertelności Covid-19 i średnie stężenie 25(OH)D.

Źródło: EU Data Show Correlation Between Flu Shot, Vitamin D Deficiency and COVID-19 Mortality

 

Związek pomiędzy lokalną zawartością selenu a udokumentowanych przypadkach leczenia z COVID-19 w Chinach

 

“Potencjalnie istotnym w związku z ostatnimi wystąpieniami COVID-19 w Chinach jest fakt, że pas niedoboru selenu przebiega tam od północnego wschodu do południowego wschodu kraju i rzeczywiście, Chiny posiadają populację i z najniższym, i z najwyższym poziomem selenu na świecie(1). Zestaw ciekawych badań opublikowanych przez laboratorium Beck w latach 90. wykazał, że niedobory selenu podnoszą zjadliwość wirusów RNA, takich jak wirus Coxsackie B3 i wirus grypy typu A(2, 3). Badanie na zwierzęciu z niedoborem selenu, które nie potrafiło wytworzyć wystarczających do ochrony ilości antyoksydantów poskutkowało mutacją wirusa do formy wirulencyjnej, która spowodowała poważniejsze zmiany patologiczne(2, 3). Te odkrycia rzuciły nowe światło na schorzenie związane z niedoborem selenu w ludzkim organizmie, kardiomiopatię znaną jako choroba Keshan, której nazwa pochodzi od regionu na północnym wschodzie Chin, gdzie była chorobą endemiczną. Choroba charakteryzowała się zmiennością sezonową, wskazując na czynnik wirusowy, zidentyfikowany później jako wirus Coxsackie B3(2). Kiedy w populacji wprowadzono suplementację selenem, ilość przypadków choroby Keshan znacznie się zmniejszyła(1, 2).

Znaczące korzyści z suplementacji selenem ujawniono również w przypadku innych infekcji wirusowych, podczas wcześniejszych testów (4, 5), łącznie z HIV-1 [gdzie ustalono negatywną korelację między poziomem selenu a śmiertelnością(1, 6)]; z rakiem wątroby wywołanym WZW typu B; oraz u pacjentów z “epidemiczną gorączką krwotoczną”, którą z powodzeniem udało się leczyć doustnym selenianem sodu, co przyniosło ogółem obniżenie śmiertelności na poziomie 80%(4, 7). Selen jako taki wydaje się być istotnym elementem w przypadku kilku ewolucyjnie odrębnych wirusów, dzięki potencjalnym efektom immunomodulacyjnym, które są w pełni zgodne z podstawowymi funkcjami selenu w układzie odpornościowym(2) i jego możliwym (zwłaszcza w przypadku niedoboru) wpływie na mutację i ewolucję wirusów(3). Te i inne badania skłaniają nas ku hipotezie, że poziom selenu związany był z przebiegiem COVID-19 w Chinach.

W tej opartej na badaniu populacji, retrospektywnej analizie, pobraliśmy dane w czasie rzeczywistym z Baidu, pozarządowej strony internetowej, która dostarcza codzienne aktualizacje raportów komisji zdrowotnych z każdej prowincji, okręgu i miasta na temat liczby potwierdzonych przypadków COVID-19, liczby wyleczonych i zmarłych(8). [Zgodnie z National Health Commission (Narodową Komisją Zdrowia) Chin, wyleczeni pacjenci to tacy, których temperatura powróciła do normalnego stanu na 3 dni lub więcej, u których objawy ze strony układu oddechowego znacznie się poprawiły, obrazowanie płuc wykazuje znaczne obniżenie stanu zapalnego oraz u których jest ujemny wynik testu kwasu nukleinowego w kierunku patogenów układu oddechowego podczas 2 kolejnych badań z próbkami pobranymi w odstępach co najmniej jednodniowych(9).] Wskaźnik wyleczeń i wskaźnik zgonów zdefiniowano jako procent pacjentów, odpowiednio – wyleczonych lub zmarłych z powodu zakażenia SARS-CoV-2. Śledziliśmy przebieg ognisk choroby od 14 lutego i wybraliśmy datę 18 lutego jako “punkt podglądu” postępów choroby do tej daty. Wzięliśmy pod uwagę prowincje i okręgi z liczbą >200 przypadków i miasta z liczbą >40 przypadków (Tabela Uzupełniająca 1).

Selen we włosach i wskaźniki wyleczeń

Największe dostępne zestawy danych dotyczące zawartości selenu w Chinach dotyczą stężenia selenu we włosach (Tabela Uzupełniająca 2), które w poprzednich badaniach okazało się być mocno skorelowane w przyjmowaniem selenu w różnych okręgach Chin (R2  = 0.74)(10). Dane dotyczące zawartości selenu we włosach dotyczą generalnie miast. Siedemnaście prowincji poza Prowincją Hubei, które zostały ujęte w badaniu, miało udokumentowane dane dotyczące zawartości selenu we włosach (Tabela Uzupełniająca 2).

Porównaliśmy wskaźniki wyleczeń i wskaźnik śmiertelności wykorzystując Stata prtest do porównania 2 proporcji (StataCorp 2019 Stata Statistical Software: Release 16). Prtest różnicy 2 proporcji wykorzystuje asymptotycznie rozłożone statystyki testu uzyskane z tych proporcji i SE różnicy proporcji. Związki pomiędzy wskaźnikiem wyleczeń i oznaczonym stężeniem selenu w regionie lub mieście przeanalizowano poprzez zastosowanie ważonych linearnych modeli regresji, ważonych ilością przypadków. Zaprezentowano wartości P (testy 2-stronne) z całościowo istotnych testów F.

Wskaźnik wyleczeń w Prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, był znacznie niższy niż w każdej innej z wziętych pod uwagę prowincji (oznaczonych jako: poza Hubei): odpowiednio 13.2% w porównaniu do 40.6% (P < 0.0001; Tabela Uzupełniająca 1). Odpowiednio wskaźnik zgonów w Prowincji Hubei był znacznie wyższy niż wskaźnik zgonów w prowincjach poza Hubei: odpowiednio 3.0% w porównaniu do 0.6% (P < 0.0001; Tabela Uzupełniająca 1). Ta analiza pokazuje, że dane dotyczące choroby dla Hubei i poza Hubei są statystycznie odmienne i wymagają zastosowania w naszych kolejnych analizach odrębnych zabiegów dla Hubei (gdzie śmiertelność była znacznie wyższa) i poza Hubei.

Po zapoznaniu się z danymi z Hubei, łatwo zauważyć, że wskaźnik wyleczeń w mieście Enshi, na poziomie 36.4%, był znacznie wyższy niż w innych miastach Hubei, w których ogólny wskaźnik wyleczeń wynosił 13.1% (Tabela Uzupełniająca 1); rzeczywiście, wskaźnik wyleczeń w Enshi był wyraźnie różny od reszty Hubei (P < 0.0001). Enshi jest znane z wysokiego spożycia selenu i z jego wysokiego poziomu [co oznacza ± SD: selen we włosach: 3.13 ± 1.91 mg/kg dla kobiet i 2.21 ± 1.14 mg/kg dla mężczyzn(11)]—w porównaniu do typowych poziomów w Hubei na poziomie 0.55 mg/kg(10) —do tego stopnia, że w latach 60. odnotowano tam toksyczność selenu (11, 12). Spożycie selenu w Enshi ustalono na poziomie 550 µg/d w roku 2013 (11).

Podobne sprawdzenie danych z prowincji poza Hubei pokazuje, że Prowincja Heilongjiang w północnych Chinach, region o notorycznie za niskim spożyciu selenu, w którym znajduje się miasto Keshan, miała znacznie wyższy wskaźnik śmiertelności, wynoszący 2.4%, niż w innych prowincjach (0.5%; P < 0.0001).  W publikacji z roku 2018(13) udokumentowano tam spożycie selenu na poziomie jedynie 16 µg/d, a pomiar zawartości selenu we włosach w Songnen Pingyuan w Heilongjiang wykazał tylko 0.26 mg/kg (Tabela Uzupełniająca 2)(10, 13).

I wreszcie dostrzegliśmy wyraźny związek pomiędzy wskaźnikiem wyleczeń a zawartością selenu w miastach poza Hubei (R2 = 0.72, F test P < 0.0001; Figure 1, Tabela Uzupełniająca 2). Nie została przeprowadzona analiza korelacji dla miast w Hubei, ponieważ poziom stężenia selenu dostępny był jedynie dla 2 miast.

Korelacja pomiędzy wskaźnikiem wyleczeń z COVID-19 w 17 miastach poza Hubei w Chinach w dniu 18 lutego 2020 a poziomem selenu  populacji miejskiej (stężenie selenu we włosach) przeanalizowana z wykorzystaniem ważonej regresji liniowej (co oznacza ± SD = 35.5 ± 11.1, R2 = 0.72, F test P < 0.0001). Każdy punkt danych odpowiada wskaźnikowi wyleczeń, obliczonemu jako liczba wyleczonych pacjentów podzielona przez liczbę potwierdzonych przypadków, wyrażonemu w formie procentowej. Poziom wskaźnika jest proporcjonalny do liczby przypadków.

Nasze wyniki wskazują na związek pomiędzy udokumentowanymi przypadkami wyleczenia z COVID-19 i poziomem selenu. Te dane są spójne z dowodami na antywirusowe działanie selenu z wcześniejszych badań(2, 5–7, 14). Rzeczywiście, liczne mechanizmy bakteryjne i wirusowe wykorzystujące selen i selenoproteiny mogły wpływać na patogenność wirusową, włączając w to zakodowaną wirusowo zależną od selenu peroksydazę glutationową [opisano w(14, 15)]. Takie mechanizmy wirusowe mogły przyczynić się do dobrze udokumentowanego stresu oksydacyjnego kojarzonego z wieloma infekcjami wirusowymi RNA(2, 5, 6, 14, 15); wzrostu replikacji wirusa (a tym samym podwyższenia wskaźnika mutacji); i obserwacji wyższej patogeniczności lub śmiertelności w przypadku niedoboru selenu, jak tutaj wykazano dla SARS-CoV-2.

Tak jak większość badań ekologicznych, nasze badanie ma kilka istotnych ograniczeń. Zauważony przez nas związek między poziomem selenu we włosach a wskaźnikiem wyleczeń z COVID-19 oparty jest na danych poziomów selenu w populacji miejskiej, w większości pochodzących z roku 2011, chociaż niektóre dane są znacznie starsze. Ponadto nie byliśmy w stanie zebrać na poziomie pacjenta ani miasta danych dla następujących prawdopodobnych czynników zakłócających: wiek i choroby współistniejące, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekłe choroby układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze i nowotwory(16). Zabrakło nam również informacji na temat rodzajów placówek medycznych i protokołów terapii (w tym zastosowania tradycyjnej medycyny chińskiej czy terapii antywirusowych). Oczywistym jest, że nie mogliśmy zawrzeć w naszej analizie tych możliwych czynników zakłócających.

Z tego względu mieliśmy pełną świadomość, że wykazany związek nie jest wystarczająco solidny i jest podatny na krytykę z powodu czynników zakłócających. W najlepszym wypadku wskazuje na potrzebę dalszych badań, w szczególności biorąc pod uwagę kontekst związków między poziomem selenu a przebiegiem chorób w przypadku innych wirusów(3, 5–7). W odpowiednim czasie pojawią się bardziej indywidualne dane, i możliwe będzie odkrycie związku między stopniem nasilenia COVID-19 a wieloma czynnikami, w tym zawartością selenu.” – Am J Clin Nutr. 2020 Jun 1;111(6):1297-1299; Association Between Regional Selenium Status and Reported Outcome of COVID-19 Cases in China  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32342979/

 

Zobacz na: Masowe protesty w Wuhan, pół roku przed wybuchem koronawirusa [lipiec 2019]
Burza cytokin i koronawirus SARS-CoV-2 – Douglas Perry
Selen i Glifosat – dr Stephanie Seneff