CytoSorb, koronawirus z Wuhan i burza cytokin


CytoSorbents Corporation jest liderem w dziedzinie immunoterapii o krytycznym znaczeniu. Na świecie przeprowadzono już ponad 80.000 zabiegów oczyszczania krwi przy użyciu technologii CytoSorb w celu leczenia śmiertelnego stanu zapalnego zarówno u pacjentów w stanie krytycznym jak i pacjentów kardiochirurgicznych  na całym świecie.

Koronawirus z Wuhan i burza cytokin

 

Pod koniec stycznia 2020 opublikowano w czasopiśmie The Lancet pracę zatytułowaną „Cechy kliniczne pacjentów zakażonych nowym koronawirusem 2019 w Wuhan w Chinach.” W artykule odnotowano korelację wysokich poziomów krążących cytokin zapalnych lub „burzy cytokin” z ciężkością choroby u pacjentów zakażonych koronawirusem Wuhan (2019-nCoV lub nowsze oznaczenie SARS-CoV-2). Dane te stanowią uzasadnienie dla potencjalnego zastosowania CytoSorb, pierwszego specjalnie zatwierdzonego pozaustrojowego adsorbera cytokin w Unii Europejskiej, w tego rodzaju przypadkach. CytoSorb jest dystrybuowany w 58 krajach na całym świecie i jest dostępny w Hongkongu, Wietnamie, Malezji, Francji i Australii, gdzie zgłaszano pacjentów zakażonych wirusem.

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930183-5

W tej publikacji Huang i inni opisują charakterystykę i przebieg kliniczny hospitalizowanych pacjentów zakażonych koronawirusem Wuhan, którzy wymagali lub nie wymagali leczenia na oddziale intensywnej terapii (OIOM). Te osoby, które zostały przyjęte na OIOM, szczególnie te z ciężkim przebiegiem  choroby, wykazywały znacznie wyższy poziom cytokin zapalnych w porównaniu do tych, którzy nie wymagali pobytu na OIOMie. Ta „burza cytokinowa” może wywołać sepsę wirusową w zakażeniu koronawirusem, podczas której replikacja wirusa i nadmierne, niekontrolowane zapalenie ogólnoustrojowe mogą prowadzić do zapalenia płuc, zespołu ostrej niewydolności oddechowej, niewydolności oddechowej, wstrząsu, niewydolności narządów, wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc i potencjalnie śmierci. Tę samą korelację między burzą cytokin i ciężkością choroby zaobserwowano wcześniej zarówno u pacjentów z SARS, jak i MERS.

Leczenie sepsy witaminą C – dr Paul Marik

Pathogenic human coronavirus infections: causesand consequences of cytokine storm and immunopathology
https://search.proquest.com/openview/04de2acab5e8c895b069844d98786c3f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=39687

Dr Phillip Chan, dyrektor naczelny firmy CytoSorbents stwierdził, że:

„CytoSorb był stosowany do kontrolowania śmiertelnego stanu zapalnego podczas dziesiątek tysięcy zabiegów u pacjentów z posocznicą [sepsą] bakteryjną lub wirusową. Chociaż CytoSorb nie był jeszcze specyficznie stosowany w leczeniu pacjentów zakażonych tym nowym koronawirusem, uważamy, że może on odgrywać ważną rolę, wraz z terapiami przeciwwirusowymi lub bez nich, w leczeniu tej wysoce zapalnej choroby.”

Naukowcy z Hongkongu ostrzegają, że liczba osób zakażonych koronawirusem Wuhan (2019-nCoV lub nowsze oznaczenie SARS-CoV-2) może być 30 razy większa niż zgłoszone 4.500 przypadków, z których zmarło już 106 osób, przy czym obecnie jest 5 potwierdzonych przypadków i ponad 100 podejrzanych przypadków zachorowań w USA.

Zaraźliwość, brak określonych metod leczenia lub szczepionek oraz obawy związane ze  śmiertelnością wywołały w Chinach i wielu krajach na całym świecie przerażenie zdrowotne podobne do wybuchu koronawirusa SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) w latach 2002-2003 w Chinach, który zainfekował 8.098 osób i zabił 774 (lub 1 na 10 osób zmarła), a zarażenie koronawirusem MERS (Bliskowschodni zespół oddechowy) w 2012 roku z 2.494 potwierdzonymi przypadkami i 858 zgonami do tej pory (około 1 osoba na 3 zmarła).

Źródło: CytoSorb, the Wuhan Coronavirus, and Cytokine Storm

 

 

Cechy kliniczne pacjentów zakażonych nowym koronawirusem 2019 w Wuhan w Chinach

 

Tło: Niedawny klaster przypadków zapalenia płuc w Wuhan w Chinach został spowodowany przez nowego betakoronawirusa, nowego koronawirusa 2019 (2019-nCoV). Podajemy cechy epidemiologiczne, kliniczne, laboratoryjne i radiologiczne oraz wyniki leczenia i wyniki kliniczne tych pacjentów.

Metody: Wszyscy pacjenci z podejrzeniem 2019-nCoV (SARS-CoV-2) zostali przyjęci do wyznaczonego szpitala w Wuhan. Gromadziliśmy prospektywnie i analizowaliśmy dane dotyczące pacjentów z potwierdzoną laboratoryjnie infekcją 2019-nCoV za pomocą RT-PCR w czasie rzeczywistym i sekwencjonowania nowej generacji. Dane uzyskano ze standardowych formularzy gromadzenia danych udostępnionych przez WHO i międzynarodowego konsorcjum ds. poważnych ostrych chorób układu oddechowego i nowo powstających infekcji z elektronicznej dokumentacji medycznej. Badacze skontaktowali się również bezpośrednio z pacjentami lub ich rodzinami w celu ustalenia danych epidemiologicznych i objawów. Wyniki porównano również między pacjentami przyjętymi na oddział intensywnej terapii (OIOM) a tymi, którzy tego nie wymagali.


Wyniki: Do 2 stycznia 2020 roku 41 przyjętych pacjentów szpitalnych zostało zidentyfikowanych jako posiadających potwierdzoną laboratoryjnie infekcję 2019-nCoV. Większość zarażonych pacjentów stanowili mężczyźni (30 [73%] z 41); mniej niż połowa miała już współistniejące choroby (13 [32%]), w tym cukrzycę (osiem [20%]), nadciśnienie tętnicze (sześć [15%]) i choroby sercowo-naczyniowe (sześć [15%]). Mediana wieku wynosiła 49.0 lat (IQR 41.0–58.0). 27 (66%) z 41 pacjentów miało kontakt z  rynkiem owoców morza Huanan. Znaleziono jeden klaster rodzinny. Częstymi objawami na początku choroby były gorączka (40 [98%] z 41 pacjentów), kaszel (31 [76%]) oraz bóle mięśni lub zmęczenie (18 [44%]); rzadziej występowały objawy produkcji plwociny (11 [28%] z 39), ból głowy (trzy [8%] z 38), krwioplucie (dwa [5%] z 39) i biegunka (jeden [3%] z 38). Duszność rozwinęła się u 22 (55%) z 40 pacjentów (mediana czasu od wystąpienia choroby do duszności 8,0 dni [IQR 5,0-0,3-0]). 26 (63%) z 41 pacjentów miało limfopenię. Wszyscy 41 pacjentów miało zapalenie płuc z nieprawidłowymi wynikami w tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Powikłania obejmowały zespół ostrej niewydolności oddechowej (12 [29%]), RNAaemia (sześć [15%]), ostre uszkodzenie serca (pięć [12%]) i wtórne zakażenie (cztery [10%]). 13 (32%) pacjentów przyjęto na OIOM, a 6 (15%) zmarło. W porównaniu z pacjentami którzy nie wymagali pobytu na OIOMie, pacjenci na OIOMie mieli wyższe poziomy IL2, IL7, IL10, GSCF, IP10, MCP1, MIP1A i TNFα.

Interpretacja: Zakażenie 2019-nCoV [lub nowsze oznaczenie SARS-CoV-2] doprowadziło do skupisk ciężkich chorób układu oddechowego podobne do koronawirusa zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej [SARS] i było związane z przyjęciami na OIOM i wysoką śmiertelnością. Poważne luki w naszej wiedzy na temat pochodzenia, epidemiologii, czasu przenoszenia się u ludzi i spektrum klinicznego chorób wymagają uzupełnienia w przyszłych badaniach.” – Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):497-506. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986264

 

Zobacz na: Burza cytokin i koronawirus SARS-CoV-2 – Douglas Perry
Dlaczego dzieci nie chorują tak bardzo z powodu koronawirusa? – Layal Liverpool
We Włoszech 99% osób, które zmarły na koronawirusa, miało inną chorobę
Chiny testują wysokie dawki witaminy C na koronawirusa – Victoria Lambert

Poradnik rodzica – ogólne wskazówki, jeśli Twoje dziecko jest chore – dr Lawrence Palevsky
Dlaczego pozwolić gorączce spełniać swoje funkcje – dr Paul Offit
 

 

%d bloggers like this: