Prokurator generalny stanu Missouri Andrew Bailey potwierdza wszczęcie śledztwa w sprawie Centrum Transgenderowego w St. Louis w sprawie krzywdzenia setek dzieci.

9 lutego 2023

Andrew Bailey – prokurator generalny stanu Missouri

Andrew Bailey – prokurator generalny stanu Missouri

JEFFERSON CITY, w stanie Missouri. – Andrew Bailey, prokurator generalny stanu Missouri, potwierdza, że dwa tygodnie temu Biuro Prokuratora Generalnego rozpoczęło pełno skalowe dochodzenie w sprawie tych szokujących zarzutów. Biuro otrzymało już zaprzysiężone oświadczenie od sygnalistki oraz dokumenty potwierdzające jej zarzuty. Departament Usług Społecznych Missouri i Wydział Rejestracji Zawodowej pomagają w dochodzeniu.

“Jako prokurator generalny chcę, aby Missouri było najbezpieczniejszym stanem w kraju dla dzieci” – powiedział prokurator generalny Andrew Bailey. “Otrzymaliśmy niepokojące zarzuty, że osoby pracujące w Centrum Transgender w Szpitalu Dziecięcym w St. Louis krzywdziły setki dzieci każdego roku, w tym stosując na nich eksperymentalne leki. Traktujemy te dowody poważnie i prowadzimy dokładne dochodzenie, aby upewnić się, że dzieci nie są krzywdzone przez osoby, które mogą być bardziej zainteresowane radykalnym programem społecznym niż zdrowiem dzieci”.

“Wydział Rejestracji Zawodowej [Division of Professional Registration] i jego 41 rad licencyjnych udziela licencji ponad 525.000 mieszkańcom stanu Missouri w ponad 300 zawodach.  Co ważne, misją Wydziału i jego rad jest ochrona społeczeństwa, zwłaszcza tych najbardziej narażonych” – powiedziała Sheila Solon, dyrektor Wydziału Rejestracji Zawodowej. “Rady licencyjne Wydziału zbadają skargi otrzymane w ramach tego dochodzenia i podejmą wszelkie niezbędne działania przeciwko licencjom profesjonalistów z Missouri pod kątem naruszenia ustawowych i regulacyjnych uprawnień rad w celu zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu obywateli Missouri”.

“Departament Usług Społecznych [Department of Social Services] poważnie traktuje swoją rolę w badaniu obaw dotyczących potencjalnych oszustw, marnotrawstwa lub nadużyć w programie Medicaid w Missouri” – powiedział Robert Knodell, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Usług Społecznych. “Będziemy badać zgłoszone obawy w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych uczestników programu Medicaid oraz ochrony integralności programu Medicaid”.

Aby rodzice byli w pełni świadomi natury tych zarzutów, Biuro Prokuratora Generalnego publikuje pełne, zaprzysiężone oświadczenie informatora. W oświadczeniu pod przysięgą stwierdza się między innymi, że osoby w Centrum stosują eksperymentalne leki u dzieci, rozprowadzają blokery dojrzewania i hormony płciowe bez indywidualnej oceny, a nawet podają dzieciom te zmieniające życie leki bez zgody rodziców. Sygnalistka twierdzi, że działania podejmowane przez Centrum Transgenderowe doprowadziły dzieci do prób samobójczych i że Centrum nigdy nie zaprzestaje przepisywania hormonów płciowych, bez względu na to, jak bardzo te leki szkodzą dziecku. Sygnalistka dostarczyła również udokumentowane dowody na to, że Centrum Transgenderowe bezprawnie obciążało podatników stanowych w celu sfinansowania tych działań.

Jamie Reed

Jamie Reed, była kierownik w klinice zajmującej się rozwalaniem układów hormonalnych i okaleczaniem młodzieży, powiązanej z Uniwersytetem Waszyngtońskim w St. Louis, w stanie Missouri.

Konkretne zarzuty obejmują:

— “Przy kilku okazjach lekarze kontynuowali przepisywanie leków nawet wtedy, gdy rodzic oświadczył, że cofa zgodę”.

— “Centrum Transgenderowe nie wymaga od dzieci kontynuowania opieki nad zdrowiem psychicznym po przepisaniu hormonów płciowych lub blokerów dojrzewania, a nawet kontynuuje stosowanie tych medykamentów, gdy pacjenci bezpośrednio zgłaszają pogorszenie stanu zdrowia psychicznego po rozpoczęciu stosowania tych preparatów”.

— “Widziałem, jak hormony blokujące dojrzewanie płciowe pogarszają stan zdrowia psychicznego dzieci. Dzieci, które nie rozważały samobójstwa przed podaniem medykamentów blokujących dojrzewanie płciowe, próbowały popełnić samobójstwo później”.

— “Wierzę, że Centrum nie śledzi tych wyników, ponieważ nie chcą zgłaszać ich nowym pacjentom i nie chcą przerywać recept na hormony płciowe. Centrum nigdy nie przerywa stosowania hormonów płciowych, bez względu na wynik”.

— “Podczas mojego pobytu w Centrum osobiście byłem świadkiem, jak pracownicy Centrum okłamywali opinię publiczną i rodziców pacjentów na temat leczenia lub jego braku oraz skutków leczenia dzieci w Centrum”.

— “Lekarze z Centrum publicznie twierdzili również, że nie przeprowadzają żadnych operacji zmiany płci u nieletnich. … To było kłamstwo. Centrum regularnie kieruje nieletnich na operacje zmiany płci. Centrum rutynowo podaje nazwiska i dane kontaktowe chirurgów osobom poniżej 18 roku życia. Co najmniej jedna operacja zmiany płci została przeprowadzona przez dr Allison Snyder-Warwick w Szpitalu Dziecięcym St. Louis w ciągu ostatnich kilku lat”.

— “Centrum informuje opinię publiczną i rodziców pacjentów, że celem blokerów dojrzewania jest danie dzieciom czasu na ustalenie ich tożsamości płciowej. Centrum nie stosuje jednak blokerów dojrzewania płciowego w tym celu. Zamiast tego, Centrum stosuje blokery dojrzewania tylko do momentu, gdy dzieci są wystarczająco dorosłe, aby otrzymać hormony płciowe. Lekarze w Centrum zawsze przepisują hormony płciowe dzieciom, które przyjmowały leki blokujące dojrzewanie płciowe”.

— “Centrum mówi opinii publicznej i rodzicom, że podejmuje indywidualne decyzje. Nie jest to prawdą. Lekarze w Centrum uważają, że każde dziecko, które spełnia cztery podstawowe kryteria – wiek lub etap dojrzewania, list od terapeuty, zgoda rodziców i godzinna wizyta u lekarza – jest dobrym kandydatem do nieodwracalnej interwencji medycznej. Gdy dziecko spełnia te cztery proste kryteria, lekarze zawsze decydują się na zastosowanie blokerów dojrzewania lub hormonów płciowych. Nie było żadnych obiektywnych testów medycznych, kryteriów ani zindywidualizowanych ocen”.

— “Jeden z lekarzy w Centrum, dr Chris Lewis, podaje pacjentom lek o nazwie Bikalutamid. Lek ten ma uzasadnione zastosowanie w leczeniu raka trzustki, ale jego efektem ubocznym jest wzrost piersi i może zatruwać wątrobę. Nie ma badań klinicznych dotyczących stosowania tego leku w przypadku zmiany płci i nie ma ustalonych standardów opieki dotyczących stosowania tego leku”.

— “Wiem o co najmniej jednym pacjencie w Centrum, któremu oddział chorób nerek zalecił zaprzestanie przyjmowania Bikalutamidu, ponieważ dziecko doświadczało uszkodzenia wątroby. Rodzic dziecka zgłosił to do Centrum za pośrednictwem internetowej karty medycznej pacjenta (MyChart). Rodzic powiedział, że nie jest typem osoby, która chce pozwać firmę, ale “może to być dla was ogromny problem PR-owy”.

— “Dzieci przychodzą do kliniki używając zaimków przedmiotów nieożywionych, takich jak “grzyb”, “skała” czy “helikopter”. Dzieci przychodzą do kliniki, mówiąc, że chcą hormonów, ponieważ nie chcą być gejami. Dzieci przychodzą, zmieniając swoją tożsamość z dnia na dzień. Dzieci przychodzą pod wyraźną presją rodzica, aby identyfikowały się w sposób niezgodny z rzeczywistą tożsamością dziecka. We wszystkich tych przypadkach lekarze decydują się na podanie blokerów dojrzewania lub hormonów płciowych”.

— “W jednym przypadku, w którym dziewczynce podano hormony płciowe, dowiedziałem się później, że dziewczynka chciała hormonów płciowych tylko dlatego, że chciała uniknąć zajścia w ciążę. Nie było potrzeby przepisywania tej dziewczynie hormonów płciowych. Potrzebowała podstawowej edukacji seksualnej i być może antykoncepcji. Odpowiednia ocena przed przepisaniem hormonów ujawniłaby ten fakt. Ale ponieważ lekarze automatycznie przepisują hormony płciowe lub blokery dojrzewania dzieciom spełniającym minimalne kryteria, ta dziewczynka została niepotrzebnie umieszczona na lekach, które powodują nieodwracalne zmiany w organizmie”.

— “Innym razem pacjentce usunięto piersi. Operacja ta została przeprowadzona w Szpitalu Dziecięcym St. Louis. Trzy miesiące później pacjentka skontaktowała się z chirurgiem i poprosiła o “ponowne założenie piersi”. Gdyby przed zabiegiem przeprowadzono wymaganą i odpowiednią ocenę, lekarze mogliby zapobiec nieodwracalnej zmianie chirurgicznej u tej pacjentki”.

— “Wierzę, że Centrum nie śledzi tych wyników, ponieważ nie chce zgłaszać ich nowym pacjentom i nie chce przerywać przepisywania hormonów płciowych. Centrum nigdy nie przerywa stosowania hormonów płciowych, bez względu na wynik”.

— “W ciągu zaledwie dwóch lat, od 2020 do 2022 roku, Centrum zainicjowało tranzycję medyczną dla ponad 600 dzieci. Około 74% z tych dzieci zostało po urodzeniu przypisanych do płci żeńskiej. Procedury te były opłacane głównie z prywatnego ubezpieczenia, ale w tym czasie, jak rozumiem, Centrum obciążyło również kosztami tych procedur stanowe i federalne programy ubezpieczeniowe finansowane ze środków publicznych”.

— “Osobiście byłem świadkiem, jak pracownicy mówili, że nie czują się komfortowo z tym, jak Centrum powiedziało im, że muszą kodować rachunki wysyłane do programów ubezpieczeniowych finansowanych ze środków publicznych. Byłem świadkiem, jak pracownicy bezpośrednio prosili dostawców usług o wyjaśnienie kwestii związanych z rozliczeniami, a dostawcy odrzucali obawy i pracowali nad tym, aby pacjenci otrzymali tę opiekę jako priorytet “.

Oświadczenie informatora można przeczytać po ang. tutaj: Affidavit of Jamie Reed

Źródło: Missouri Attorney General Andrew Bailey Confirms Launch of Multi-Agency Investigation into St. Louis Transgender Center for Harming Hundreds of Children

 

Zobacz na: Scott Newgent o medycznej tranzycji dzieci!
Historia i agenda kryjąca się za kompleksową edukacją seksualną
Jak branża medyczna zarabia na osobach transpłciowych (to maszynka do robienia pieniędzy)
Kodeks Norymberski a szczepienia – świadoma i dobrowolna zgoda