Dlaczego tak wielu Amerykanów umiera przedwcześnie?

To coś znacznie większego niż COVID: dlaczego tak wielu Amerykanów umiera przedwcześnie?

Dlaczego tak wielu Amerykanów umiera przedwcześnie

Komisarz Agencji ds. Żywności i Leków dr Robert Califf pod koniec listopada zabrał głos na portalu X, i opłakiwał “katastrofalny” spadek średniej długości życia w USA.

Ale jego wpis, który dotyczył palenia, diety, chorób przewlekłych i opieki zdrowotnej, zignorował coś  oczywistego: ludzie umierają w nienormalnie wysokiej liczbie nawet teraz i dawno po tym jak COVID-19 osłabł. Jednak instytucje zdrowia publicznego i towarzystwa medyczne milczą w tej kwestii.

Ubezpieczyciele na życie konsekwentnie biją na alarm w związku z tymi nieoczekiwanymi lub “nadmiernymi” zgonami, które pochłonęły o 158.000 więcej Amerykanów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. niż w tym samym okresie w 2019 roku. Przekracza to łączne straty Ameryki z każdej wojny od czasów Wietnamu. Kongres powinien pilnie współpracować z ekspertami ubezpieczeniowymi w celu zbadania tego niepokojącego trendu.

Gdy najgorsze co z COVIDem związane mamy już za sobą, roczna liczba zgonów ze wszystkich przyczyn powinna powrócić do poziomu sprzed pandemii – lub nawet niższego z powodu utraty tak wielu chorych i niedołężnych Amerykanów. Zamiast tego liczba zgonów pozostaje “alarmująca“, “niepokojąca” i zasługuje na “pilną uwagę“, zgodnie z artykułami branży ubezpieczeniowej.

Raporty aktuarialne – wykorzystywane przez ubezpieczycieli do podejmowania decyzji – pokazują, że zgony występują nieproporcjonalnie często wśród młodych osób w wieku produkcyjnym. Niemniej jednak, główny amerykański menedżer ds. zdrowia, Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC], zdecydowało się we wrześniu zarchiwizować swoją stronę internetową dotyczącą nadmiernej liczby zgonów z adnotacją, że te zbiory danych nie będą już aktualizowane“.

Pieniądze są oczywiście motywacją dla ubezpieczycieli. W 2020 r. roszczenia z tytułu śmierci osiągnęły największy roczny skok od czasu plagi grypy w 1918 r., skacząc o 15,4 procent do 90 miliardów dolarów w wypłatach. Po osiągnięciu 100 miliardów dolarów w 2021 roku, roszczenia zwolniły w 2022 roku, ale nadal są wyższe niż w 2019 roku. Eksperci ds. odszkodowań wzywają do przyjęcia programu wczesnego ostrzegania w celu wykrycia zbliżających się problemów zdrowotnych wśród osób posiadających ubezpieczenie na życie i utrzymania ich przy życiu.

W przeciwieństwie do wczesnej fazy pandemii, zgony te nie dotyczą głównie osób starszych. Według nowego raportu Society of Actuaries, liczba zgonów osób w wieku 65 lat i starszych w drugim kwartale 2023 r. była o 6 procent niższa niż przed pandemią. Śmiertelność była o 26 procent wyższa wśród ubezpieczonych w wieku od 35 do 44 lat i o 19 procent wyższa wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, kontynuując wzrost liczby zgonów, który osiągnął szczyt w trzecim kwartale 2021 r. i wyniósł odpowiednio 101 procent i 79 procent powyżej normy.

“Roszczenia z tytułu COVID-19 nie wyjaśniają w pełni wzrostu liczby poniesionych roszczeń” – stwierdziło Towarzystwo. Liczba zgonów z powodu COVID-19 spadła o 84 procent w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2021 r. do tego samego okresu w 2023 r.

Do pewnego stopnia wiemy, co zabija młodych, dzięki analizie aktuarialnej danych rządowych wskazującej wzrost umieralności z powodu chorób wątroby, nerek i układu krążenia oraz cukrzycy. Liczba przedawkowań medykamentów wzrosła także w całym kraju, ale nie przede wszystkim wśród młodej klasy robotniczej.

W tym tkwi najbardziej palące pytanie dla ubezpieczycieli, epidemiologów i urzędników instytucji ds. zdrowia. Dlaczego tradycyjnie najzdrowszy sektor naszego społeczeństwa – młodzi, zatrudnieni, ubezpieczeni pracownicy – umiera w takim tempie? Urzędnicy zdrowia publicznego agresywnie nadzorowali reakcję na pandemię, z lepszym lub gorszym skutkiem. Dlaczego się temu nie przyglądają?

W Wielkiej Brytanii, gdzie nadal utrzymuje się nadmierna liczba zgonów po pandemii w podobnej grupie demograficznej, prowadzone jest niezależne badanie finansowane przez rząd. „Z każdym mijającym tygodniem dochodzenia w sprawie Covid-19” – podało niedawno BBC – „jasno widać, że podczas pandemii występowały głębokie błędy w sposobie podejmowania decyzji i przekazywaniu informacji”.

Stanom Zjednoczonym potrzebna jest taka analiza środków podjętych w celu walki z pandemią. Badanie to – prowadzone przez bezstronną komisję wysokiego szczebla – powinno skupiać się na tym, co zadziałało, a co nie.

Lockdowny ograniczyły dostęp do edukacji, interakcji społecznych i opieki zdrowotnej, co miało udokumentowany negatywny wpływ na rozwój dzieci, zdrowie psychiczne i gospodarkę. Protokoły leczenia dyktowały, w jaki sposób lekarze powinni zapewniać opiekę nad chorymi na COVID – głównie w szpitalach i przy użyciu drogich leków – oraz ograniczały wczesny dostęp do leków generycznych, które mogły pomóc.

Szczepionki podano ponad 270 milionom osób, w tym niemowlętom, kobietom w ciąży i pracownikom w ramach nacisku ze strony pracodawców. „Prędkość warp” podczas badań nowych eksperymentalnych terapii genowych powszechnie nazywanych szczepionkami  oraz zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach [emergency use authorization] musi być częścią każdej analizy po pandemii, w świetle ponad 1 miliona zgłoszeń możliwych uszczerbków na zdrowiu do Systemu Zgłaszania Niepożądanych Zdarzeń Poszczepiennych [VAERS] oraz nowego badania Uniwersytetu Yale potwierdzającego przewlekły zespół poszczepienny [chronic post-vaccination syndrome].

Wreszcie, urzędnicy państwowi, którzy usankcjonowali bezprecedensową cenzurę sprzeciwu – egzekwowanie środków pandemicznych poprzez presję medialną – muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Aktuariusze i analitycy branżowi przewidują, że nadwyżka zgonów wśród osób posiadających ubezpieczenie na życie utrzyma się do 2030 r. i “przewiduje się, że będzie najwyższa u osób w młodszym wieku”. Prognoza ta jest sprzeczna z normalnymi oczekiwaniami dotyczącymi śmiertelności dla solidnej populacji osób z ubezpieczeniem na życie. Zastanówmy się teraz, jak poradzą sobie inni niepełnosprawni, z kiepskim ubezpieczeniem Amerykanie.

Aby zapewnić ochronę przyszłym pokoleniom i przygotować się na ewentualność kolejnej pandemii, Kongres musi ocenić, co zadziałało, a co nie.

Dr Pierre Kory jest prezesem i dyrektorem medycznym Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. Mary Beth Pfeiffer jest reporterką śledczą i autorką.

Źródło: This is bigger than COVID: Why are so many Americans dying early?

 

Zobacz na: Bliższe spojrzenie na współczynnik śmiertelności Covid [John Ioannidis]
Przegląd literatury i metaanaliza wpływu lockdownów na śmiertelność z powodu COVID-19 [Johns Hopkins University]
Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 koreluje odwrotnie z poziomem witaminy D3 w organizmie, a wskaźnik śmiertelności bliski zeru mógłby być teoretycznie osiągnięty przy stężeniu kalcydiolu [25(OH)D3] na poziomie 50 ng/mL: Wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy