Na nowo odkryte lekarstwo rdzennych Amerykanów zabija wirus ospy

21 marzec 2012

Odkryto, że lek ziołowy stosowany w leczeniu ospy prawdziwej w XIX wieku powstrzymuje replikację wirusa in vitro.

Stary lek ziołowy stosowany w leczeniu ospy prawdziwej, który, jak się uważa, był używany przez rdzennych Amerykanów  pod koniec XIX wieku, został ponownie odkryty i okazało się, że zabija wirusa ospy prawdziwej. Ospa  prawdziwa została [w papierach] eradykowana, ale odkrycie oferuje możliwość leczenia wirusa ospy prawdziwej w mało prawdopodobnym przypadku ataku bioterrorystycznego lub zwiększonej częstości występowania podobnych wirusów ospy, takich jak małpia ospa.

Ospa prawdziwa niszczyła populacje ludzkie przez tysiące lat, ale w 1796 roku Edward Jenner odkrył, że ekspozycja na zmiany chorobowe związane z ospą krowią może zapewnić odporność na ospę. Doprowadziło to do stworzenia pierwszej szczepionki na tę chorobę, na bazie ropy ze strupów. [W 1840 roku, mimo że wariolizacja była popierana w Wielkiej Brytanii przez Królewskie Kolegium Lekarzy, została potępiona ustawą Parlamentu jako przestępstwo o charakterze kryminalnym (Act of 4 & 5 Victoria, C. 29, An Act to extend the Practice of Vaccination).]

“…setki przypadków osób zaszczepionych ospą krowią przez SAMEGO JENNERA chorowało później na rzeczywistą czarną ospę i albo zmarło z powodu choroby lub ledwie co uszło z życiem!” Advice to Young Men, by William Cobbett, 1829, str. 263
http://www.gutenberg.org/files/15510/15510-h/15510-h.htm

Zajęło to trochę czasu, ale w 1979 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła, że ospa została wyeliminowana.

Na nowo odkryte lekarstwo rdzennych Amerykanów zabija wirus ospy - kapturnica purpurowa (Sarracenia purpurea)

Ekstrakt z rośliny o nazwie kapturnica purpurowa (Sarracenia purpurea) zatrzymał replikację wirusa ospy

 

Źródła historyczne sugerują, że w XIX wieku, kiedy ospa prawdziwa nadal stanowiła poważne zagrożenie, rdzenni mieszkańcy Nowej Szkocji, plemię Micmac leczyli chorobę za pomocą naparu botanicznego uzyskanego z owadożernej rośliny Sarracenia purpurea, gatunku rośliny dzbanecznika.

Jeffrey Langland z Arizona State University w Tempe i współpracownicy przeprowadzili eksperymenty in vitro z ekstraktem ziołowym i odkryli, że hamuje on replikację wirusa ospy, czynnika wywołującego ospę prawdziwą.

Chociaż naturalna ospa prawdziwa nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia, istnieje niewielka możliwość, że niestabilne państwa lub grupy terrorystyczne mogły zdobyć zapasy wirusa po upadku Związku Radzieckiego, który opracował ospę prawdziwą jako biologiczny środek bojowy.

Zagrożenie pandemią i wycieki z laboratoriów: Samospełniające się przepowiednie – dr Martin Furmanski
Długa historia przypadkowych ucieczek laboratoryjnych potencjalnie pandemicznych patogenów jest ignorowana w reportażach na temat COVID-19 – Sam Husseini
COVID-911: Od wojny z terroryzmem do bezpieczeństwa biologicznego

Szczepionki są nadal podawane grupom ryzyka, w tym naukowcom pracującym z wirusami ospy prawdziwej  oraz członkom armii amerykańskiej, którzy mogliby być potencjalnie narażeni na kontakt z wirusem w wyniku wojny biologicznej. Ponieważ ryzyko dla ogółu populacji jest tak niskie, trudno jest uzasadnić szczepienie wszystkich, zwłaszcza że szczepionka może mieć poważne skutki uboczne. Opracowanie terapii jest zatem ważne, aby móc leczyć ludzi, jeśli dojdzie do zdarzenia bioterrorystycznego.

„Jest sporo sceptycyzmu wobec ziołolecznictwa [wśród twardogłowych biorobotów], ale to, co nasze wyniki ilustrują niezbicie, to fakt, że to zioło jest w stanie zabić wirusa i możemy faktycznie zademonstrować, jak zabija wirusa,”‘ mówi Langland. „To wyprowadza to zioło ze sfery folkloru, a w obszar prawdziwych dowodów naukowych”.

Zespół wykonał ekstrakty z kapturnicy purpurowej (Sarracenia purpurea) i stwierdził, że były one wysoce skuteczne w hamowaniu replikacji wirusa w komórkach nerek królika. Następnie przyjrzeli się cyklowi replikacji wirusa i odkryli, że zioło hamuje syntezę mRNA, zatrzymując produkcję białek niezbędnych do replikacji. „Inne leki są opracowywane przeciwko ospie wietrznej, ale S. purpurea jest jedyną znaną terapią, która będzie skierowana na wirusa w tym punkcie cyklu replikacji”, mówi Langland.

„Wyciąg blokuje wczesną transkrypcję, co wydaje się mieć inny mechanizm działania niż dwa inne leki przeciwwirusowe będące obecnie w fazie badań klinicznych”, mówi Mark Buller, wirusolog z Uniwersytetu Saint Louis w Missouri, USA. „Wyniki są bardzo przekonujące i wspierają potrzebę dalszej oceny oczyszczonej substancji czynnej w badaniach na małych zwierzętach”.

„W przypadku ospy prawdziwej, oczywiście nie można sprawdzić, czy to zioło jest skuteczne w organizmie ludzkim, chyba że dojdzie do bioterrorystycznego uwolnienia wirusa”, mówi Langland.  „Jesteśmy w trakcie przeprowadzania badań na zwierzętach, aby potwierdzić nasze wyniki w przynajmniej tego typu całych systemach zwierzęcych”.

Źródło: Rediscovered Native American remedy kills poxvirus

 

Zobacz na: Szczepienia: Historia mitu – Roman Bystrianyk i dr Suzanne Humphries
Termin Szczepienia w 9 wydaniu Encyklopedii Britannica – Dr Charles Creighton
Antyszczepionkowa Liga z Leicester – 1869 rok
Metoda Leicester – ospa prawdziwa i nieszczepieni
Fakty dowodzące, że SZCZEPIENIA są zbędne i niebezpieczne. Na przestrzeni czterdziestu pięciu lat prowadzenia statystyk rejestracji – Alfred R. Wallace
O krzyczącej niedorzeczności i strasznej szkodliwości szczepienia ospy [1904] – Wincenty Pixa
Szczepionkowe błędne rozumowanie – John Pitcairn – 1911
O szczepieniu przeciw ospie prawdziwej [1912] – dr med. Anna Fischer-Duckelmann
Przymus szczepień – historia szczepień obowiązkowych – dr Sherri Tenpenny
Prezentacja dr Toma Macka dla CDC w sprawie ospy prawdziwej, 19 – 20 czerwca 2002 roku

Leczenie chorób wirusowych: czy prawdę ukrywano przez dziesięciolecia? – dr Lee D. Merritt

 

Hamowanie replikacji wirusa krowianki przez nitazoksanid (nitazoxanide)

 

— Nitazoksanid hamuje replikację wirusa krowianki.
— Hamowanie następuje po wejściu, ale przed późną ekspresją genów.
— Mechanizm prawdopodobnie wynika z tego, że nitazoksanid zakłóca adaptacje metaboliczne potrzebne do wydajnej replikacji wirusa.

Nitazoksanid (NTZ) jest zatwierdzonym przez FDA lekiem przeciwpierwotniakowym, który hamuje również kilka bakterii i wirusów. Jednak jego wpływ na wirusy ospy nie jest znany. Dlatego zbadaliśmy wpływ NTZ na wirusa krowianki (VACV). Stwierdziliśmy, że NTZ hamuje wytwarzanie wirusa krowianki z EC50 ~2μM, siłą porównywalną do tej zgłaszanej dla kilku innych wirusów. Blokada hamująca pojawia się na wczesnym etapie cyklu życiowego wirusa, przed replikacją wirusowego DNA. Mechanizm hamowania wirusa prawdopodobnie nie jest spowodowany aktywacją wewnątrzkomórkowych szlaków odporności wrodzonej, takich jak kinaza białkowa R (PKR) lub sygnalizacja interferonu, w przeciwieństwie do tego, co sugerowano, aby pośredniczyć w działaniu NTZ przeciwko niektórym innym wirusom. Nasze odkrycie, że dodatek egzogennego palmitynianu częściowo ratuje produkcję wirusa krowianki przed hamującym działaniem NTZ sugeruje, że NTZ utrudnia adaptacje w metabolizmie komórkowym, które są potrzebne do skutecznego zakończenia cyklu replikacji wirusa krowianki.” – Virology. 2018 May; 518: 398–405; Inhibition of vaccinia virus replication by nitazoxanide https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682218301028

Anglia i Walia – wskaźnik śmiertelności z powodu ospy prawdziwej i szkarlatyny w latach 1838-1890

Śmiertelność - Anglia i Walia - 1838-1978

Śmiertelność – Anglia i Walia – 1838-1978

 

%d bloggers like this: