Naturalna odporność w 97 procent skuteczna w walce z ciężką postacią COVID-19 po 14 miesiącach: Badanie

Naturalna odporność w 97 procent skuteczna w walce z ciężką postacią COVID-19

 

Badania kliniczne 3 fazy dla eksperymentalnych terapii genowych na SARS-CoV-2 trwają. Gdy je rozpoczęto, planowano ich zakończenie na początku 2023 roku. Obecnie koncern Pfizer ogłasza koniec badań nad ich szczepionką na 8 luty 2024.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
Moderna koniec badań nad swoją szczepionką przewiduje na 29 grudzień 2022
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
Astra Zeneca koniec badań nad swoją szczepionka przewiduje na 24 lutego 2023
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
J&J koniec badań nad swoją szczepionką przewiduje na 31 marca 2023
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Niektórzy klienci są już po 5 dawkach tzw. “szczepionek”. Poniżej fragment abstraktu opublikowanego w kwietniu 2022 roku w czasopiśmie Clinical Infectious Diseases:

Tło: Zanikanie ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2 po 2 dawkach szczepionki BNT162b2 rozpoczyna się wkrótce po zaszczepieniu i nasila się w ciągu czterech miesięcy. W związku z tym wpływ wcześniejszej infekcji na reinfekcję SARS-CoV-2 jest niejasny. Dlatego zbadaliśmy długoterminową ochronę odporności nabytej w sposób naturalny (ochrona uzyskana przez poprzednią infekcję) w porównaniu z odpornością wywołaną szczepionką.

Wyniki: Zaszczepione na SARS-CoV-2 wcześniej nieszczepione osoby miały 13,06-krotnie (95% CI, 8,08-21,11) zwiększone ryzyko zakażenia przełomowego [pomimo szczepienia] wariantem Delta w porównaniu z osobami nieszczepionymi, a wcześniej zakażonymi, gdy wystąpiło pierwsze zdarzenie (zakażenie lub szczepienie), które miało miejsce w styczniu i lutym 2021 r. Zwiększone ryzyko było również istotne w przypadku choroby objawowej. Po wystąpieniu infekcji w dowolnym momencie między marcem 2020 a lutym 2021, wykazano dowody na zanikanie naturalnie nabytej odporności. Jednak w przypadku osób zaszczepionych na SARS-CoV-2 nadal miały one 5,96-krotnie (95% CI, 4,85-7,33) zwiększone ryzyko w przypadku infekcji pomimo szczepienia i 7,13-krotnie (95% CI, 5,51-9,21) zwiększone ryzyko wystąpienia choroby objawowej.

Wnioski: Odporność nabyta w sposób naturalny zapewnia silniejszą ochronę przed infekcją i objawową chorobą wywołaną przez wariant Delta SARS-CoV-2 w porównaniu z odpornością indukowaną dwudawkową szczepionką BNT162b2.”- Clin Infect Dis. 2022 Apr 5;ciac262; SARS-CoV-2 Naturally Acquired Immunity vs. Vaccine-induced Immunity, Reinfections versus Breakthrough Infections: a Retrospective Cohort Study

Zmiany definicji terminu “szczepionka” przez CDC, a koncept Odporności Stada

 

Naturalna odporność w 97 procent skuteczna w walce z ciężką postacią COVID-19

 

Według nowego badania, ochrona przed ciężką postacią choroby C-19, wynikająca z tak zwanej naturalnej odporności, pozostaje lepsza niż ochrona która miała być zapewniana przez eksperymentalne terapie genowe na C-19.

Osoby, które przeszły infekcję COVID-19 i nie były szczepione, miały niebywale wysoką ochronę przed ciężką lub śmiertelną postacią COVID-19, stwierdzili badacze z Kataru.

“Skuteczność pierwotnego zakażenia przed ciężką, krytyczną lub śmiertelną reinfekcją COVID-19 wynosiła 97,3 procent … niezależnie od wariantu pierwotnego zakażenia lub reinfekcji, i bez dowodów na słabnięcie tej odporności. Podobne wyniki stwierdzono w analizach podgrup dla osób w wieku ≥50 lat”, powiedział dr Laith Abu-Raddad z Weill Cornell Medicine-Qatar i współpracownicy po zbadaniu długoterminowej naturalnej odporności u osób nieszczepionych.

Według innych badań i danych, rzeczywistych odsetek ten jest wyższy niż ochrona wynikająca z tak zwanych szczepionek na COVID-19.

Skuteczność i efektywność szczepionek COVID-19 – bez marketingowej ściemy

Na przykład szwedzcy naukowcy stwierdzili w maju, że dwie dawki szczepionki były tylko w 54% skuteczne przeciwko wariantowi Omicron chińskiego wirusa z Wuhan, który powoduje COVID-19.

„Porównaliśmy skuteczność szczepionki przeciwko ciężkiej postaci COVID-19 między grudniem 2021 a marcem 2022, kiedy Omicron w wersji BA.1 i BA.2 były dominującymi wariantami SARS-CoV-2 w hrabstwie Scania w Szwecji. Skuteczność pozostała powyżej 80% po przejściu z BA.1 na BA.2 wśród osób, które otrzymały co najmniej trzy dawki szczepionki, ale oszacowanie punktowe znacznie spadło do 54% wśród osób, które otrzymały tylko dwie dawki. Ochrona przed wcześniejszą infekcją była również niższa po przejściu na wariant BA.2. Szczepienie przypominające wydaje się konieczne dla utrzymania wystarczającej ochrony.” – Euro Surveill. 2022 May 5; 27(18): 2200322; COVID-19 vaccine effectiveness against severe disease from SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 subvariants – surveillance results from southern Sweden, December 2021 to March 2022

W międzyczasie naukowcy z RPA stwierdzili, że skuteczność szczepionek AstraZeneca i Pfizer osiągnęła szczyt na poziomie 88 procent, a następnie szybko spadła do 70 procent lub niżej.

Grupa z Kataru stwierdziła, że naturalna odporność przez ponad 14 miesięcy od pierwszej infekcji “pozostaje bardzo silna, bez dowodów na słabnięcie, niezależnie od wariantu.”

Badanie zostało opublikowane przed recenzją na stronie internetowej medRxiv.

„TŁO: Przyszłość pandemii SARS-CoV-2 zależy od ewolucji wirusa i czasu trwania ochrony immunologicznej przed reinfekcją po naturalnej infekcji. Zbadaliśmy czas trwania ochrony zapewnianej przez naturalną infekcję, wpływ wirusowego omijania odporności na czas trwania ochrony oraz ochronę przed ciężką reinfekcją w Katarze między 28 lutego 2020 r. a 5 czerwca 2022 r.

METODY: Przeprowadzono trzy krajowe, dopasowane, retrospektywne badania kohortowe w celu porównania częstości występowania zakażenia SARS-CoV-2 i ciężkości COVID-19 wśród nieszczepionych osób z udokumentowanym pierwotnym zakażeniem SARS-CoV-2 z częstością występowania wśród osób nie zakażonych i niezaszczepionych. Powiązania oszacowano przy użyciu modeli regresji proporcjonalnego ryzyka Coxa.

WYNIKI: Skuteczność pierwotnego zakażenia jakimkolwiek wariantem przed Omicronem wobec reinfekcji Omicronem wyniosła 85,5% (95% CI: 84,8-86,2%). Skuteczność osiągnęła najwyższy poziom 90,5% (95% CI: 88,4-92,3%) w 7. miesięcy po pierwotnym zakażeniu, ale spadła do ~70% w 16. miesiącu. Ekstrapolacja tego opadającego trendu za pomocą krzywej Gompertza sugerowała skuteczność na poziomie 50% w 22. miesiącu i <10% w 32. miesiącu. Skuteczność pierwotnego zakażenia jakimkolwiek wariantem przed pojawieniem się Omicronu przeciwko ponownemu zakażeniu Omicronem wynosiła 38,1% (95% CI: 36,3-39,8%) i zmniejszała się wraz z upływem czasu od pierwotnego zakażenia.

Krzywa Gompertza sugerowała skuteczność <10% do 15. miesiąca. Skuteczność pierwotnego zakażenia przeciwko ciężkiemu, krytycznemu lub śmiertelnemu ponownemu zakażeniu COVID-19 wyniosła 97,3% (95% CI: 94,9-98,6%), niezależnie od wariantu pierwotnego zakażenia lub ponownego zakażenia i bez dowodów na zanikanie. Podobne wyniki uzyskano w analizach podgrup dla osób w wieku ≥50 lat.

WNIOSKI: Ochrona wynikająca z naturalnej infekcji przed reinfekcją słabnie i może zmaleć w ciągu kilku lat. Omijanie układu odpornościowego przez wirusy przyspiesza to zanikanie. Ochrona przed ciężką postacią reinfekcji pozostaje bardzo silna, bez dowodów na zanikanie, niezależnie od wariantu, przez ponad 14 miesięcy po pierwotnym zakażeniu.” – Duration of immune protection of SARS-CoV-2 natural infection against reinfection in Qatar

 

Niewielu badaczy badało naturalną odporność długoterminowo wśród osób nieszczepionych, częściowo dlatego, że wiele z tych osób w końcu otrzymało szczepionkę COVID-19.

W międzyczasie poszczepienne przeciwciała mające zapewniać ochronę osłabły i przestały zapewniać swoją funkcję zarówno przed infekcją, jak i ciężką chorobą, co w konsekwencji doprowadziło do wydawania zaleceń dotyczących kolejnych dawek przypominających, niektórzy Amerykanie otrzymali nawet pięć dawek w ciągu 10 miesięcy.

Odporność naturalna vs przeciwciała poszczepienne – analogia do futbolu
Przekręty w badaniach klinicznych “szczepionek” na Covid firmy Pfizer-BioNTech – Canadian Covid Care Alliance
Redukcja ryzyka względnego na przykładzie 95% skuteczności szczepionek na C-19 – dr Thomas Cowan

Kiedyś obiecywano, że szczepionki zapewniają prawie 100-procentową względną ochronę przed objawową infekcją. Obecnie, po pojawieniu się Omicronu, zapewniają one w krótkim czasie [po lub mimo kolejnej dawki] mniej niż 50% ochrony przed zakażeniem, nawet po podaniu dawek przypominających.

Ten szczep i jego podwarianty dominują w krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Katarze.

Jakiś czas temu uważano, że naturalna odporność zapewnia silną ochronę przed ochronę przed ponownym zakażeniem. Jednak badacze z Kataru odkryli, że zapewnia ona również słabą ochronę przed reinfekcją ze strony Omicronu.

Pierwotna infekcja jakimkolwiek wariantem przed pojawieniem się Omicronu zapewniała ochronę przed ponowną infekcją jakimkolwiek wariantem przed  pojawianiem się Omicronu i  wynosiła 90,5 procent i utrzymywała się na poziomie około 70 procent do 16 miesiąca, według tego badania.

Jednak skuteczność ochrony po przejściu jej jakimkolwiek wariantem przed Omicronem w przypadku infekcji Omicronem wynosiła zaledwie 38 procent, choć była wyższa wśród osób zakażonych oryginalnym szczepem z Wuhan lub wariantem Delta, a niższa wśród tych, którzy zachorowali na szczepy Alfa lub Beta.

Badacze powiedzieli, że modelowanie zasygnalizowało spadek ochrony do zero procent przez upływem 18 miesięcy, ale, osłona nadal wydaje się trwać dłużej niż w przypadku szczepionek.

“Szczepionkowa odporność przeciwko podwariantom Omicron trwa do 6 miesięcy, ale naturalna odporność po infekcji którymkolwiek wariantem przed Omicronem, zakładając rozkład Gompertza, może trwać przez nieco ponad rok”, napisali.

Ograniczenia badania obejmowały różnice w częstotliwości badań wśród badanych kohort oraz uszczuplenie grup, które miały zakażenie COVID-19 z powodu zgonów.

Źródło: Natural Immunity 97 Percent Effective Against Severe COVID-19 After 14 Months: Study

 

Zobacz na: Covid-19: Jak dużo osób posiada istniejącą wcześniej odporność? – dr Peter Doshi
Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 koreluje odwrotnie z poziomem witaminy D3 w organizmie, a wskaźnik śmiertelności bliski zeru mógłby być teoretycznie osiągnięty przy stężeniu kalcydiolu [25(OH)D3] na poziomie 50 ng/mL: Wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy

 

W imię czego te lockdowny, eksperymentalne terapie genowe i inflacja?

 

GB, październik 2020: Dane pokazują, że średni wiek zgonów na kowid wynosi 82,4 lata https://www.thesun.co.uk/news/12886370/average-age-covid-death-82-4-years-shield-vulnerable/

Oczekiwana długość życia mężczyzn wzrosła z 70,8 lat w latach 1980–1982 do 79,1 lat w latach 2012–2014, a kobiet z 76,8 do 82,8 lat w tym samym okresie. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2015-09-23

Niemcy: “Do najczęstszych chorób towarzyszących osób zmarłych należały nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność nerek, cukrzyca lub przewlekła choroba płuc. Zmarli na COVID-19 mieli średnio trzy schorzenia. 20 procent wykazywało chorobliwą otyłość. Większość analizowanych pacjentów zmarła w szpitalu. Mediana wieku to 83 lata, a 75 procent zmarłych miało więcej niż 76 lat.” – Niemcy: Kto umiera na COVID-19? Najnowsze badania, 19 luty 2021
https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-niemcy-kto-umiera-na-covid-19-najnowsze-badania,nId,5059508

“80 lat to średnia wieku osób zmarłych na Covid-19 we Włoszech – ogłosił w sobotę krajowy Instytut Służby Zdrowia.” – Raport z Włoch: Średni wiek zmarłych na Covid-19 to 80 lat, osób zakażonych – 53 lata https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/7987577,koronawirus-we-wloszech-sredni-wiek-zmarlych-na-covid-19-to-80-lat-osob-zakazonych-53-lata.html

 

 

%d bloggers like this: