Fragment filmu pt. Wyrok w Norymberdze (1961)

Sędzia Dan Haywood (w tej roli Spencer Tracy) wygłasza decyzję sądu.

Wyrok w Norymberdze - Werdykt

– Sąd rozpoczyna posiedzenie. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone i członków Trybunału.

Sędzia Dan Haywood: Proces zaczął się ponad 8 miesięcy temu, zgromadzone akta sprawy liczą ponad 10 tys. stron. Mowy końcowe stron zostały wysłuchane. Morderstwa i zbrodnie pospolite nie stanowią głównego przedmiotu oskarżenia, lecz zarzut świadomego współdziałania w ogólnonarodowym, rządowym systemie niesprawiedliwości i okrucieństwa, będącego zaprzeczeniem wszelkich zasad moralnych i prawnych świata cywilizowanego. Po uważnym przeanalizowaniu zebranych materiałów, Trybunał na podstawie obszernych dowodów wskazał poza jakąkolwiek wątpliwością na winę zarzucaną oskarżonym.

„Hans Rolfe: Wysoki Sądzie, moim obowiązkiem jest bronić Ernsta Janninga, a przecież Ernst Janning powiedział, że jest winny. Nie ma wątpliwości, że czuje się winny. Popełnił wielki błąd, przyłączając się do ruchu nazistowskiego w nadziei, że będzie to dobre dla jego kraju. Ale jeśli on ma być uznany za winnego, to są też inni, którzy również poszli za nim, którzy również muszą być uznani za winnych. Ernst Janning powiedział: “Udało nam się to ponad nasze najśmielsze oczekiwania“. Dlaczego nam się udało, Wysoki Sądzie? A co z resztą świata? Czy nie znała zamiarów Trzeciej Rzeszy? Czy nie słyszała słów Hitlera nadawanych na cały świat? Czy nie czytała jego intencji w Mein Kampf, książki wydawanej w każdym zakątku świata? Gdzie jest odpowiedzialność Związku Radzieckiego, który podpisał w 1939 roku pakt z Hitlerem, umożliwił mu prowadzenie wojny? Czy nie mamy uznać Rosji za winną? Gdzie jest odpowiedzialność Watykanu, który podpisał w 1933 roku konkordat z Hitlerem, dając mu pierwszy ogromny prestiż? Czy nie powinniśmy uznać Watykanu za winnego? Gdzie jest odpowiedzialność światowego przywódcy, Winstona Churchilla, który w 1938 roku napisał list otwarty opublikowany w London Times – 1938! Wysoki Sądzie, cytuję – “gdyby Anglia miała ponieść klęskę narodową powinna modlić się do Boga, aby zesłał człowieka o sile umysłu i woli Adolfa Hitlera!”. Czy nie mamy uznać Winstona Churchilla za winnego? Gdzie jest odpowiedzialność tych amerykańskich przemysłowców, którzy pomagali Hitlerowi w odbudowie jego uzbrojenia i czerpali z tej odbudowy korzyści? Czy nie mamy uznać amerykańskich przemysłowców za winnych? Nie, Wysoki Sądzie. Nie! Same Niemcy nie są winne: Cały świat jest tak samo odpowiedzialny za Niemcy Hitlera. Łatwo jest potępić jednego człowieka na ławie oskarżonych. Łatwo jest potępić naród niemiecki, mówiąc o podstawowej skazie niemieckiego charakteru, która pozwoliła Hitlerowi dojść do władzy, a jednocześnie pozytywnie ignorować podstawową skazę charakteru, która sprawiła, że Rosjanie podpisali z nim pakty, Winstona Churchilla który go chwalił, amerykańskich przemysłowców którzy czerpali z tego zyski! Ernst Janning powiedział, że jest winny. Jeśli jest, to wina Ernsta Janninga jest winą całego świata – ni mniej ni więcej.” –  Judgment at Nuremberg (1961)

Pan Rolfe, w toku swojej umiejętnej obrony, tylko utwierdził, że również i inne osoby winny być pociągnięte do odpowiedzialności za czyny popełnione tutaj w Niemczech. To prawda. Tak naprawdę stroną sądzącą w tej sprawie jest bowiem cywilizacja.

Jednocześnie Trybunał orzeka, że te nierozpoznane osoby są odpowiedzialne za swoje czyny. Mężczyźni zasiadający w czarnych togach, wydający wyroki na innych ludzi, że brali udział w stanowieniu prawa oraz legitymizacji dekretów, których celem był eksterminacja istot ludzkich. Osoby na stanowiskach wykonawczych, którzy w sposób czynny brali udział we wcielaniu w życie tychże przepisów prawa, nielegalnych nawet w świetle prawa niemieckiego.

Zasadą wspólną prawa karnego każdego cywilizowanego społeczeństwa jest zasada następująca: osoba, która nakłania inną osobę do popełnienia morderstwa, osoba, która dostarcza narzędzia zbrodni, czy osoba, która jest współsprawcą zbrodni, jest uznana za winną.

Pan Hans Rolfe wywodził, że oskarżony Janning był wybitnym jurystą, który jak mniemał działał w najlepszym interesie swego kraju. W tym również kryje się sporo prawdy. Pan Janning to niewątpliwie postać tragiczna.

Wierzymy, że zło, którego się dopuścił, wzbudzało w nim wstręt. Jednakże współczucie dla jego katuszy moralnych nie winno mu wybaczyć tortur i śmierci miliona ofiar rządu, któremu służył.

Los pana Janninga tylko uwypukla najbardziej wstrząsający fakt wynikający z tego procesu, że jeśli on i inni oskarżeni byli wypaczonymi zwyrodnialcami, jeśli wszyscy przywódcy III Rzeszy byli sadystycznymi potworami i szaleńcami, to ich czyny nie miałyby większego moralnego znaczenia, niż trzęsienie ziemi czy inny kataklizm.

Ten proces jednak pokazał, że w obliczu zagrożenia kraju, zwykli czy nawet ponadprzeciętni obywatele są w zaślepieniu zdolni do popełniania zbrodni tak odrażających i potwornych, że wymykających się wyobraźni.

Nikt z uczestników procesu nie będzie w stanie ich wymazać z pamięci. Sterylizacja osób o innych poglądach, wystawianie przyjaźni i wiary na pośmiewisko, mordowanie dzieci. Jakże łatwo do tego dopuszczono.

Wśród moich rodaków również są osoby, które podnoszą hasła o obronie kraju, o przetrwaniu. Każdy naród musi podjąć decyzję, w obliczu ataku ze strony wroga, czy jedynym wyjściem by przetrwać wydaje się posłużenie się bronią wroga, zejście na drogę ustępstw i poświęceń, odwrócenie wzroku od zła.

Pytanie wtedy tylko, w imię przetrwanie czego? Kraj to nie tylko skrawek ziemi, to nie jest wyłącznie przedłużenie nas samych, lecz wartości, których broni, zwłaszcza wtedy, gdy wartości te zdają się być wystawione na najtrudniejszą próbę. Niech ludzkość będzie świadkiem, że podejmując tę decyzję kierowaliśmy się tymi oto wartościami: sprawiedliwością, prawdą oraz wiarą w wartość pojedynczego ludzkiego życia.

Zobacz na: Przerażające amerykańskie korzenie nazistowskiej eugeniki – Edwin Black
Film Nauka i Swastyka: Biologiczni Żołnierze Hitlera
Jak Magnaci Naftowi podbili świat w XIX i XX wieku
Norman Dodd o Fundacjach zwolnionych z opodatkowania [USA]
Kolektywizm: Rodzina czy państwo? Esej o obowiązkowych szczepieniach. Dr Russell Blaylock
Eugenika w Ameryce: Dziedzictwo Margaret Sanger i Billa Gatesa – Mary Pesarchick

 

Wyrok w Norymberdze – Werdykt 1961 [napisy PL]

 

Nauka i Swastyka: Biologiczni Żołnierze Hitlera – napisy PL

 

%d bloggers like this: