WHO zaleca niestosowanie remdesiwiru u pacjentów z COVID-19

20 listopada 2020 r.

WHO zaleca niestosowanie remdesiwiru u pacjentów z COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia [WHO] wydała warunkowe zalecenie przeciwko stosowaniu remdesiviru u pacjentów hospitalizowanych, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, ponieważ obecnie nie ma dowodów na to, że remdesivir poprawia przeżywalność i inne wyniki u tych pacjentów.

Zalecenie to, wydane 20 listopada 2020, jest częścią bieżących wytycznych dotyczących opieki klinicznej nad chorymi na COVID-19. Zostały one opracowane przez międzynarodową grupę opracowującą wytyczne, w skład której wchodzi 28 ekspertów w dziedzinie opieki klinicznej, 4 partnerów pacjentów i jeden etyk.

Wytyczne zostały opracowane we współpracy z organizacją non-profit Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC), która zapewniła wsparcie metodologiczne. Wytyczne stanowią innowację, łącząc standardy naukowe z szybkością reakcji na trwającą pandemię.

Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny podczas badań, “Solidarity” WHO i brytyjskiego “Recovery” – dr Meryl Nass

Prace nad nimi rozpoczęły się 15 października, kiedy to WHO w ramach badania o nazwie Solidarity  opublikowała swoje wstępne wyniki. Dane przeanalizowane przez zespół obejmowały wyniki tego badania, a także 3 innych randomizowanych badań kontrolowanych. W sumie wzięto pod uwagę dane pochodzące od ponad 7000 pacjentów z tych 4 badań.

Dane sugerowały brak istotnego wpływu na śmiertelność, potrzebę wentylacji mechanicznej, czas do uzyskania poprawy klinicznej i inne ważne dla pacjenta wyniki.

Grupa opracowująca wytyczne uznała, że konieczne są dalsze badania, zwłaszcza w celu uzyskania większej pewności co do dowodów w odniesieniu do określonych grup pacjentów. Poparli oni kontynuację zapisów do badań oceniających remdesivir.

Zaktualizowano 20 listopada 2020 r.

* Zalecenie warunkowe wydaje się, gdy dowody na korzyści i ryzyko związane z daną interwencją są mniej pewne.  W tym przypadku wydano zalecenie warunkowe przeciwko stosowaniu remdesiviru.  Oznacza to, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie jego stosowania.

Źródło: WHO recommends against the use of remdesivir in COVID-19 patients

Zobacz na: Covid-19: Co teraz z remdesivirem? [BMJ]
Dziwna historia Remdesiviru, leku na Covid, który nie działa

 

“”Ryzyko zmniejszonego działania przeciwwirusowego podczas jednoczesnego podawania z fosforanem chlorochiny lub siarczanem hydroksychlorochiny [HCQ]: Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Remdesivir (VEKLURY) i fosforanu lub siarczanu hydroksychlorochiny na podstawie danych z hodowli komórkowych wykazujących antagonistyczny wpływ chlorochiny na wewnątrzkomórkową aktywację metaboliczną i aktywność przeciwwirusową produktu leczniczego VEKLURY.” – Źródło: Ulotka, VEKLURY® (remdesivir)

%d bloggers like this: