Uwaga rodzice! Badanie dotyczące stosowania masek przez dzieci.

Podzielcie się proszę wynikami tych jakże istotnych badań, które zostały opublikowane nie gdzie indziej, jak w czasopiśmie The Journal of American Medical Association [JAMA]. Artykuł ten dotyczy klinicznych badań randomizowanych, więc o cenzurę będzie ciężko. [A jednak, artykuł został wycofany]

Badanie dotyczące stosowania masek przez dzieci

 

Badanie dotyczyło stosowania maseczek u dzieci i wyniki są szokujące. Oto i nasza tabela, z której możemy wyczytać wartości procentowe stężenia dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu przez pacjentów dziecięcych na poziomie od 0.26 do 0.28 w przypadku braku maseczki, są to odpowiednio wartości referencyjne sprzed badania i po jego zakończeniu.

Poziomy dwutlenku węgla w różnych warunkach, CO2, maski

Są to wartości w przypadku dzieci zdrowych funkcjonujących w normalnych warunkach. W przypadku powietrza wdychanego przez maseczkę, badano dwa typy maseczek, mamy ponad 6-krotny wzrost stężenia dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu. To właśnie pokazuje to randomizowane badanie kliniczne.

Spójrzmy zatem dalej. Zauważmy, że dopuszczalny poziom stężenia CO2 w pomieszczeniu wynosi około 0.2%, a w okolicach ust poziom ten jest nieco wyższy nawet bez maseczki, a to dlatego, że w wydychanym przez nas powietrzu również znajduje się CO2.

Wykres rozrzutu zawartości dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu pod maską - Maski, CO2

Pamiętajmy jednak, że normalny poziom wdychanego CO2 u dzieci w tym badaniu był na poziomie zaznaczonym tą czarną, przerywaną linią. A teraz spójrzmy na wartości CO2 we wdychanym powietrzu w przypadku stosowania masek.

W przypadku młodszych dzieci poziomy te są nawet wyższe, o czym wspominają sami autorzy. Tutaj mamy fragment podsumowania. Autorzy piszą, że u jednego z 7-latków stwierdzono stężenie wdychanego CO2 w powietrzu na poziomie 25 tysięcy cząstek na milion [ppm], co jest wartością przekraczającą ponad 10-krotnie oczekiwaną wartość.

W konkluzji autorzy wspominają o świeżych badaniach z Niemiec, które wskazują na negatywne efekty noszenia takowych maseczek. Wspomniane badanie pokazuje, że – jeśli dobrze pamiętam – u 68% dzieci odnotowano szereg problemów związanych z noszeniem maseczek, a teraz do tych wyników można dodać konkluzje omawianego tutaj artykułu.

Autorzy sugerują, że decydenci powinni planując działania uwzględniać twarde fakty naukowe, które wskazują, że dzieci nie powinny być zmuszane do stosowania maseczek ochronnych. Warto tutaj przypomnieć, że w Szwecji nigdy takiego nakazu nie wprowadzono.

Jednym z powodów były wyniki badań pokazujące, że w przypadku dzieci do lat 16, uczestniczących w zajęciach w budynkach szkolnych w trakcie pandemii, nie odnotowano nadmiarowych przypadków śmiertelnych.

Szereg innych badań pokazuje podobne wnioski. Zatem taki ewentualny nakaz nie ma jakichkolwiek podstaw naukowych. Bycie rodzicem wiąże się z odpowiedzialnością za własne dzieci, zgadza się?

Czy wolicie stosować się do złej “nauki”, ryzykując potencjalnie zdrowiem swoich dzieci? Jeśli tak to w porządku, ale pamiętajcie, że wyniki badań empirycznych są dostępne, a publikacje na ten temat pokazują, że stosowanie maseczek przez dzieci nie ma uzasadnienia z perspektywy naukowej. Słuszne jest pytanie, dlaczego zatem sugeruje się taką praktykę.

Zobacz na: Wydychany aerozol i maski na twarz
Wykrywanie dwutlenku węgla i kontrola jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń
Zawartość tlenu w powietrzu w masce – Jeff Neff [strażak]
Maseczki nie działają: Przegląd literatury naukowej w kontekście zasadności polityki społecznej wobec COVID-19 – dr Denis Rancourt
Dlaczego maski na twarz nie działają: przegląd dr Johna Hardie dla dentystów [18 października 2016]
2 metry czy 20 metrów, dystans nie ma większego znaczenia dla Covid-19 – prof. Martin Bazant i prof. John Bush z MIT

 

 

Eksperymentalna ocena zawartości dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu z maską lub bez maski u zdrowych dzieci – randomizowane badanie kliniczne

 

„Wiele rządów wprowadziło obowiązek zakrywania nosa i ust lub noszenia masek na twarz dla dzieci w wieku szkolnym. Dowody na poparcie tych działań są słabe[1,2]. Kluczowe znaczenie ma pytanie, czy zakrywanie nosa i ust zwiększa zawartość dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu. Przeprowadzone w Niemczech na szeroką skalę badanie[3] dotyczące niepożądanych skutków u rodziców i dzieci, z wykorzystaniem danych dotyczących 25.930 dzieci, wykazało, że 68% uczestniczących w nim dzieci miało problemy podczas noszenia różnych wynalazków do zakrywania nosa i ust.

Normalna zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wynosi około 0,04% objętości (tj. 400 ppm). Poziom 0,2% objętości lub 2000 ppm jest wartością graniczną dla pomieszczeń zamkniętych według Niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska, a wszystko powyżej tego poziomu jest niedopuszczalne[4]. – JAMA Pediatr. 2021 Jun 30; Experimental Assessment of Carbon Dioxide Content in Inhaled Air With or Without Face Masks in Healthy Children https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34190984/

 

Uwaga rodzice! Badanie kliniczne dotyczące stosowania masek przez dzieci [napisy PL]

https://rumble.com/vk8bnu-uwaga-rodzice-badanie-kliniczne-dotyczce-stosowania-masek-przez-dzieci..html

 

%d bloggers like this: