Wydychany aerozol i maska na twarz. Jaki jest sens noszenia masek?

W sieci już od początku rozkręcenia koronawirusowego cyrku pojawiały się różnego rodzaju odmiany twierdzenia „Moja maseczka chroni Ciebie, Twoja maseczka chroni mnie”. Rozpowszechniane zarówno przez osoby z branży medycznej jak i celebrytów, czy wschodzące gwiazdy z mediów społecznościowych. Poniżej przykład :

Moja maseczka chroni Ciebie, Twoja maseczka chroni mnie

Jak do tej pory podstawą do tego twierdzenia jest myślenie życzeniowe, a nie wyniki badań empirycznych, w których badano by laboratoryjnie zachorowania [np. na grypę] u noszących maski, w porównaniu do osób ich nie noszących. O ile na początku można było to uzasadniać nieznajomością literatury medycznej odnośnie skuteczności noszenia masek jako narzędzie zapobiegawcze w rozprzestrzenianiu wirusów, to po ponad pół roku od rozpoczęcia tego cyrku, żeby nadal się przy tym upierać, to trzeba czerpać wiedzę z nagłówków brukowców, albo mieć złą wolę. No, ewentualnie komuś bardzo zależy na nakręcaniu spirali strachu, i doprowadzenie do tego aby w przyszłości mieć więcej klientów na szczepionkę. Dziękujemy Jarosławowi Pinkasowi za to, że mówi o tym wprost. W wywiadzie dla Radia ZET powiedział, że najważniejszą funkcją jest nie ochrona przed patogenami, a… przypominanie ludziom, że jest pandemia.

Jarosław Pinkas o maseczkach – efekt psychologiczny

https://rumble.com/vt8icu-jarosaw-pinkas-o-maseczkach-efekt-psychologiczny.html

Z kolei podczas konferencji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 września 2020 roku, Jarosław Pinkas przedstawił plan nakłonienia Polaków do szczepienia się na COVID-19, jego plan, lub jego mocodawców to „wygenerowanie emocjonalnego zapotrzebowania na szczepionkę”

„Nie mamy leku na COVID-19, ale mamy możliwość racjonalnego zachowania się, dystansowania, noszenia maseczek, czystości rąk. Generalnie stosowania się do wszystkich zaleceń ekspertów. Być może będziemy mieli szczepionkę. Mamy nadzieję, że będzie ona szybko dostępna i że będzie oczekiwana, że nasi obywatele będą dopominać się o nią, kiedy będzie wreszcie dostępna na rynku. Po prostu zwyczajnie wygenerujemy zapotrzebowanie, emocjonalne zapotrzebowanie na szczepionkę, taki stan ducha, że chcę to mieć, ponieważ jest to dla mnie niezwykle ważne” – Konferencja Głównego Inspektora Sanitarnego – 8 września 2020 roku (od. 6 min. nagrania).

Przepis na zwiększenie popytu i zainteresowania szczepionkami przeciw grypie – Glen Nowak

 

Konferencja Głównego Inspektora Sanitarnego – 8 września 2020 r.

Jeśli cofniemy się do stycznia, a dokładnie 21 stycznia, to w tym dniu miała miejsce debata „Szczepienia dzieci a zdrowie publiczne w świetle danych epidemiologicznych”. W czasie tej pogadanki Jarosław Pinkas powiedział, że:

„…inspekcja sanitarna jest liderem jeśli chodzi o walkę o polskie zaszczepione dzieci. Bo to jest walka. Mamy ludzi, którzy wątpią, mamy tych, którzy się wahają – to są rodzice. To są rodzice, którzy zostali zainfekowani, czymś bardzo niedobrym. To się na szczęście daje dobrze leczyć – my już to wiemy. Ta infekcja, jeżeli używa się dobrych argumentów, bo to jest główne lekarstwo, jest skuteczna. Myślę, że jesteśmy aktywni, widzialni, zajęliśmy tą przestrzeń, która do tej pory była zajęta wyłącznie przez tych, którzy wątpili albo niewielką grupę antyszczepionkowców, bo tak naprawdę to są dwie grupy. Jedna jest minimalna i jest jakaś grupa wątpiących. Ta przestrzeń to media społecznościowe, jesteśmy wszędzie. Używamy prawdziwych argumentów opartych na wiedzy, prawdziwych autorytetów, nie influencerów, którym się wydaje, tylko używamy tych, którzy są do tego przekonani. Aczkolwiek na przykład na instagramie używamy tych, którzy są influencerami, ale np. to są tacy influencerzy, którzy mają głęboką wiedzę.To są np. lekarze, którzy fantastycznie znajdują się w tym medium społecznościowym.”Transkrypt debaty: Szczepienia dzieci a zdrowie publiczne w świetle danych epidemiologicznych

 

Jakie argumenty mają ludzie wątpiący w sens noszenia masek?

Jak prawidłowo zakładać i ściągać maseczkę – Maciej Orłoś

Jak należy poprawnie stosować maseczkę niemedyczną – napisy PL

 

Jak rozprzestrzenia się COVID-19

 

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w poniedziałek 21 września 2020 wycofało się z informacji opublikowanych na swojej stronie internetowej zaledwie trzy dni wcześniej 18 września, w których stwierdzono, że koronawirus może rozprzestrzeniać się poprzez kropelki w aerozolu.

Aerozol stanowi układ koloidalny, w którym ośrodkiem dyspersyjnym jest powietrze, a substancją rozproszoną ciecz.

CDC twierdzi teraz, że piątkowe wytyczne zostały opublikowane „omyłkowo”. No chyba, że wewnątrz tej instytucji trwa walka dobra ze złem w dostępie do ich strony internetowej.

Fragment usuniętych treści ze strony CDC:

COVID-19 najczęściej się rozprzestrzenia:

1.Pomiędzy osobami, które są ze sobą w bliskim kontakcie (w promieniu około 2 metrów).

2.Poprzez kropelki lub małe cząsteczki z dróg oddechowych, takie jak te w aerozolach, powstające, gdy zarażona osoba kaszle, kicha, śpiewa, mówi lub oddycha.

a). Cząsteczki te mogą być wdychane nosem, przez usta do dróg oddechowych i płuc i powodować infekcję. Uważa się, że jest to główny sposób rozprzestrzeniania się wirusa.
b). Kropelki mogą również lądować na powierzchniach oraz przedmiotach i być przenoszone poprzez dotyk. Można zarazić się COVID-19, dotykając powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotykając własnych ust, nosa lub oczu. Uważa się, że rozprzestrzenianie się przez dotykanie powierzchni nie jest głównym sposobem rozprzestrzeniania się wirusa.

3.Możliwym jest, że COVID-19 może rozprzestrzeniać się przez kropelki i cząsteczki unoszące się w powietrzu, które powstają, gdy osoba, która ma COVID-19 kaszle, kicha, śpiewa, mówi lub oddycha. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że krople i cząsteczki unoszące się w powietrzu mogą pozostawać zawieszone w powietrzu i być wdychane przez innych, a także przemieszczać się na odległość większą niż 2 metry (na przykład podczas ćwiczeń chóru, w restauracjach lub na zajęciach fitness). Ogólnie, środowisko wewnętrzne bez dobrej wentylacji zwiększa to ryzyko.” – How COVID-19 Spreads. Updated Sept. 18, 2020

Dlaczego przyznanie, że wirus jest roznoszony w wydychanym aerozolu stanowi kłopot? Kłopot z narracją dotycząca maseczek? Odpowiedź znajduje się w prezentacji poniżej, w której pewien mężczyzna używając waporyzatora tworzącego widoczny aerozol, pokazuje jak ten aerozol zachowuje się gdy mamy założoną maskę na twarzy.

 

Wydychany aerozol i maska na twarz

 

Poniższy materiał pokazuje jak waporyzator tworzący [widoczny] aerozol, o rozmiarach takich samych jak w przypadku chorego na kowidoze lub większym, przechodzi przez maski oraz wychodzi bokiem.
W przypadku szczelnych masek [z prawdziwego zdarzenia] z zaworem, maska może ochronić mnie przed Tobą, ale nie Ciebie przede mną.

Nosisz maskę, żeby mnie chronić? – napisy PL

https://rumble.com/vfjdol-nosisz-mask-eby-mnie-chroni-napisy-pl.html

Wydychany aerozol i maski na twarz

Wydychany aerozol i maski na twarz

 

Dlaczego maski na twarz nie działają: przegląd dr Johna Hardie dla dentystów [18 października 2016]
Maseczki nie działają: Przegląd literatury naukowej w kontekście zasadności polityki społecznej wobec COVID-19 – dr Denis Rancourt

No ale chirurdzy noszą maski, po wiele godzin. Tak, noszą, ale nie po to, żeby chronić siebie lub pacjenta przed latającymi wirusami.

Cząsteczki dymu e-papierosowego mają rozmiar 1.06 do 2.46 mikrona [1]. Natomiast 97% wydalanych przez człowieka aerozoli ma rozmiar poniżej 1 mikrona [2].
[1] Sci Rep. 2020 Dec 10;10(1):21707.
[2] BMC Pulm Med. 2012 Mar 21;12:11.

Rola fizykochemii kropelek oddechowych w ograniczaniu i promowaniu transmisji przenoszonej drogą powietrzną

Rozkład wielkości kropelek aerozolu i podział nikotyny w powietrzu w fazie cząsteczkowej i gazowej emitowanej przez papierosy elektroniczne

“Aerodynamiczne wymiarowanie cząstek powstałego aerozolu przeprowadzono za pomocą impaktora kaskadowego. Stężenie nikotyny w cieczy uzupełniającej i kropli aerozolu oznaczono ilościowo metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z układem fotodiod. Proces parowania oraz właściwości fizyczne i chemiczne aerozolu z papierosów elektronicznych były bardzo podobne przy użyciu atomizera o małej mocy (15 watów i 25 watów), ale dość wyraźne przy  użyciu atomizera o dużej mocy (50 watów), jak następuje: (1) mediana średnic aerodynamicznych mieściła się w zakresie od 1,06 do 1,19 µm (µm) dla małej mocy i od 2,33 do 2,46 µm dla dużej mocy; (2) stężenia nikotyny w kropelkach aerozolu wynosiły około 11 mg na mililitr (mg/ml) dla małej mocy i 17 mg/ml dla dużej mocy; i (3) faza cząstek kropelek aerozolu całkowitej masy nikotyny wyemitowanej przez papierosy elektroniczne wynosiła 60% dla małej mocy i 95% dla dużej mocy” – Źródło: Sci Rep. 2020 Dec 10;10(1):21707:Aerosol droplet-size distribution and airborne nicotine portioning in particle and gas phases emitted by electronic cigarettes

 

Aerozol tworzony podczas kaszlu u zdrowych uczestników: podstawowa wiedza pozwalająca zoptymalizować zarządzanie zakaźnymi chorobami układu oddechowego powodującymi rozprzestrzenianie się kropelek

 

Wyniki: W przypadku dobrowolnego kaszlu powstawały kropelki o wielkości od 0,1 do 900 mikronów. Kropelki o wielkości poniżej jednego mikrona stanowią 97% całkowitej liczby zmierzonych kropelek zawartych w aerozolu podczas kaszlu. Wiek, płeć, waga, wzrost i masa ciała nie mają statystycznie istotnego wpływu na skład aerozolu pod względem wielkości i liczby kropelek.

Wnioski: Opracowaliśmy standardowy model aerozolu dla kaszlu u ludzi. Scharakteryzowaliśmy ilościowo wzór, rozmiar i liczbę kropel występujących w najważniejszym sposobie przenoszenia zakaźnych chorób układu oddechowego  z człowieka na człowieka: bioaerozolu tworzonego podczas kaszlu. Kropelki o małych rozmiarach (<1 μm) dominowały w całkowitej liczbie cząstek wydalanych podczas kaszlu. Aerozol tworzony podczas kaszlu jest jedynym źródłem bezpośredniej, pośredniej i/lub przenoszonej drogą powietrzną infekcji dróg oddechowych, takich jak wirus grypy A H1N1” – BMC Pulm Med. 2012 Mar 21;12:11: Cough aerosol in healthy participants: fundamental knowledge to optimize droplet-spread infectious respiratory disease management 

 

Skuteczność masek i osłon twarzy w kontrolowaniu emisji cząstek aerozolu na zewnątrz podczas czynności wydechowych

 

“Przechodząc do mowy (ryc. 2b), obserwowanym nadrzędnym trendem jest to, że wokalizacja przy średniej, komfortowej głośności głosu (ryc. S1a i tabela S1) dawała o rząd wielkości więcej cząstek niż oddychanie. Gdy uczestnicy nie nosili maski i mówili, mediana szybkości wynosiła 2,77 cząsteczek / s (w porównaniu z 0,31 przy oddychaniu). Ogólny trend wpływu rodzaju maski na emisję cząstek był jakościowo podobny do obserwowanego przy oddychaniu. Noszenie masek chirurgicznych i respiratorów KN95 podczas rozmowy znacznie zmniejszyło emisję zewnętrzną o rząd wielkości, do mediany odpowiednio 0,18 i 0,36 cząstek / s. Podobnie, noszenie maski z ręcznika papierowego zmniejszyło szybkość emisji cząstek mowy na zewnątrz do 1,21 cząstek / s, mniej niż w przypadku braku maski, ale stanowiło mniej wyraźny spadek w porównaniu z maskami chirurgicznymi i respiratorami KN95. W przeciwieństwie do tego, domowej roboty maski z tkaniny ponownie nie przyniosły żadnych zmian lub znacznego wzrostu szybkości emisji podczas mowy w porównaniu z brakiem maski. Emisje cząstek na zewnątrz, gdy uczestnicy nosili maski U-SL-T, przekroczyły stan bez maski o rząd wielkości z medianą 16,37 cząstek / s. Noszenie maski U-DL-T nie przyniosło znaczącego efektu.

Zaskakujące jest, że noszenie niemytej maski jednowarstwowej koszulki (U-SL-T) podczas oddychania spowodowało znaczny wzrost zmierzonych wskaźników emisji cząstek w porównaniu z brakiem maski, zwiększając się do mediany 0,61 cząstek / s. Wskaźniki dla niektórych uczestników (F1 i F4) przekraczały 1 cząstkę / s, co stanowi 384% wzrost w porównaniu z medianą wartości bez maski. Noszenie dwuwarstwowej bawełnianej koszulki (U-DL-T) nie miało statystycznie istotnego wpływu na wielkość emisji cząstek, z porównywalną medianą i zakresem do tej obserwowanej bez maski.

Oddychanie bez maski emitowało cząsteczki o średniej geometrycznej średnicy 0,65 µm (rys. 3a), przy czym 35% cząsteczek miało najmniejszy zakres wielkości od 0,3 do 0,5 µm. Niezależnie od rodzaju maski, noszenie masek podczas oddychania znacznie zwiększyło ten ułamek cząstek w najmniejszym zakresie wielkości (np. Nawet do 60% dla respiratora KN95), przesuwając średnią geometryczną średnicy w kierunku mniejszych rozmiarów. Rozmowa bez maski dawała nieco większe cząsteczki w porównaniu z oddychaniem, o średniej średnicy 0,75 µm (ryc. 3b). Noszenie maski podczas rozmowy wpłynęło na rozkład wielkości w sposób jakościowo podobny do tego obserwowanego przy oddychaniu, ponieważ większa część cząstek znajdowała się w najmniejszym zakresie rozmiarów. Jednak w przeciwieństwie do oddychania maski U-SL-T i U-DL-T uwalniały najwyższe frakcje małych cząstek (odpowiednio 47% i 51%).” – Źródło: Sci Rep.2020 Sep 24;10(1):15665; Efficacy of masks and face coverings in controlling outward aerosol particle emission from expiratory activities  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32973285/

 

Infekcje ran pooperacyjnych i chirurgiczne maski na twarz

 

„Nigdy nie wykazano, że noszenie chirurgicznych masek na twarzy zmniejsza pooperacyjne infekcje ran. Wręcz przeciwnie, zanotowano 50% spadek po odpuszczeniu sobie noszenia masek na twarz. Niniejsze badanie zostało zaprojektowane tak, aby ujawnić 30% lub większą różnicę we wskaźnikach zakażeń ran chirurgicznych po zastosowaniu masek na twarz lub bez.

W ciągu 115 tygodni trwania badania włączono łącznie 3088 pacjentów. Tygodnie oznaczano jako „zamaskowane” lub „niezamaskowane” zgodnie z losową listą. Po 1537 operacjach wykonanych z użyciem noszonych masek na twarz odnotowano 73 (4,7%) zakażenia ran, a po 1551 operacjach wykonanych bez masek na twarz wystąpiło 55 (3,5%) zakażeń. Różnica ta nie była istotna statystycznie (p> 0,05), a gatunki bakterii wyhodowane z zakażeń rany nie różniły się w żaden sposób, co potwierdzałoby fakt, że różnica liczbowa była różnicą „pomijalną” statystycznie.

Wyniki te wskazują, że należy ponownie rozważyć stosowanie masek na twarz. Maski mogą być używane do ochrony zespołu operacyjnego przed kroplami zakażonej krwi i infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną, ale nie udowodniono, że chronią pacjenta obsługiwanego przez zdrowy zespół operacyjny.” – World Journal of Surgery volume 15, pages383–387(1991); Postoperative wound infections and surgical face masks: A controlled study https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

Jednorazowe maski medyczne (znane również jako maski chirurgiczne) to luźno dopasowane urządzenia, które zostały zaprojektowane do noszenia przez personel medyczny w celu ochrony przed przypadkowym zanieczyszczeniem ran pacjenta oraz ochrony osoby je noszącej przed ochlapaniem lub rozpryskami płynów ustrojowych…

Istnieją ograniczone dowody na ich skuteczność w zapobieganiu przenoszenia wirusa grypy, zarówno podczas noszenia przez osobę zarażoną w celu kontroli źródła, jak i podczas noszenia przez osoby niezainfekowane w celu zmniejszenia ekspozycji.

Nasz systematyczny przegląd nie wykazał znaczącego wpływu noszenia masek na twarz na przenoszenie potwierdzonej laboratoryjnie grypy… W tym przeglądzie nie znaleźliśmy dowodów potwierdzających ochronny wpływ środków ochrony osobistej lub środków środowiskowych w zmniejszaniu przenoszenia grypy.” – Niefarmaceutyczne środki zaradcze przeciw grypie pandemicznej w warunkach innych niż placówki medyczne – środki ochrony osobistej i środki środowiskowe. Emerg Infect Dis. 2020 May;26(5):967-975. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

W publikacji poniżej autorzy stawiają hipotezę, że aerozole zawierające wirusa grypy [i inne chyba też], mogą mieć zasięg dużo większy niż 2 metry. Zasięg liczony bardziej w kilometrach.

 

Wpływ dyspersji atmosferycznej i transportu aerozoli wirusowych na epidemiologię grypy

 

„Obecne teorie epidemiologiczne na temat wirusa grypy nie wyjaśniają trwałości, sezonowości i wybuchowych epidemii wirusa na dużych obszarach geograficznych. W artykule postuluje się, że dyspersja [rozproszenie substancji w roztworze koloidalnym] atmosferyczna i międzykontynentalny transport powietrzny wirusa grypy w postaci aerozolu [układ koloidalny, w którym ośrodkiem dyspersyjnym jest powietrze, a substancją rozproszoną ciecz] może przyczyniać się do rozprzestrzeniania się, trwałości i wszechobecności choroby, wybuchowości epidemii oraz szybkiego występowania ognisk i zmian sezonowych w całym regionie. Te wzorce cyrkulacji i dyspersyjny charakter atmosfery mogą pomóc wyjaśnić regularny roczny cykl aktywności grypy.”Rev Infect Dis. May-Jun 1989;11(3):494-7; Impact of Atmospheric Dispersion and Transport of Viral Aerosols on the Epidemiology of Influenza https://academic.oup.com/cid/article/11/3/494/397025

W ostatniej dekadzie pojawiło się coraz więcej badań, w których badacze zajmują się badaniem składu cząstek aerozolu pochodzenia biologicznego

„Cząsteczki aerozolu atmosferycznego pochodzenia biologicznego to bardzo zróżnicowana grupa materiałów i struktur biologicznych, w tym mikroorganizmy, jednostki dyspersyjne, fragmenty i wydaliny organizmów biologicznych. W ostatnich latach wpływ biologicznych cząstek aerozolu na procesy atmosferyczne był badany z coraz większą intensywnością i uzyskano wiele nowych informacji i spostrzeżeń. W niniejszym przeglądzie przedstawiono aktualną wiedzę na temat głównych kategorii pierwotnych biologicznych cząstek aerozolu: bakterii i archeonów, zarodników i fragmentów grzybów, pyłków, wirusów, alg i cyjanobakterii, biologicznych skorup i porostów oraz innych, takich jak fragmenty roślin lub zwierząt i szczątki.” – Tellus B: Chemical and Physical Meteorology, Volume 64, 2012 – Issue 1; Primary biological aerosol particles in the atmosphere: a review https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/tellusb.v64i0.15598

W poniższym badaniu testowano zawartość aerozolu na obecność bakterii i grzybów, czyli patogenów cięższych niż wirusy.

„Rośnie obawa, że narażenie na pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej ziaren poniżej 2,5 µm (PM2,5) o składzie biologicznym (bioaerozole) może odgrywać kluczową rolę w występowaniu niekorzystnych skutków zdrowotnych u ludzi. W tym badaniu określono stężenia bakterii i grzybów w PM2,5 oraz związane z nimi ryzyko zdrowotne związane z wdychaniem w obszarze przemysłowym w Republice Południowej Afryki…
Stężenia bakterii i grzybów w PM2,5 były niższe zimą niż latem. Bakterie zidentyfikowane latem były podobne do tych zidentyfikowanych zimą: Staphylococcus sp., Bacillus sp., Micrococcus sp., Flavobacterium sp., Klebsiella sp. i Pseudomonas sp. Ponadto zidentyfikowane flory grzybowe obejmują Cladosporium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp. i Alternaria spp…
Bakterie i grzyby są częścią bioaerozolu PM2,5. Narażenie na bioaerozol może stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia dzieci.”Int J Environ Res Public Health. 2019 Feb; 16(4): 629; Biological Composition of Respirable Particulate Matter in an Industrial Vicinity in South Africa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6406656/

Z jakiegoś powodu rząd poluje na bezobjawowych nosicieli, żeby zamykać ich w (domowej) kwarantannie. Tylko pytanie, po co? Poniżej interesujące studium przypadku, jeśli chodzi o zarażanie przez bezobjawowego nosiciela:

 

Badanie dotyczące zakaźności bezobjawowych nosicieli SARS-CoV-2

 

Kontekst: Trwająca epidemia koronawirusa 2019 (COVID-19) rozprzestrzeniła się na cały świat. Dyskusyjnym jest, czy bezobjawowi nosiciele wirusa SARS-CoV-2 są zaraźliwi. Przedstawiamy przypadek bezobjawowego pacjenta oraz kliniczną charakterystykę 455 kontaktów, której celem jest zbadanie zakaźności bezobjawowych nosicieli.

Materiał i metody: Przedmiotem naszych badań było 455 osób, które były narażone na kontakt z bezobjawowym nosicielem wirusa SARS-CoV-2. Podzielono ich na trzy grupy: 35 pacjentów, 196 członków rodzin i 224 pracowników szpitala. Wyodrębniliśmy ich informacje epidemiologiczne, dokumentację kliniczną, wyniki badań pomocniczych i harmonogramy leczenia.

Wyniki: Mediana czasu kontaktu z pacjentami wynosiła cztery dni, a dla członków rodzin pięć dni. Choroby sercowo-naczyniowe stanowiły 25% wśród pierwotnych chorób pacjentów. Oprócz personelu szpitalnego, zarówno pacjenci, jak i członkowie ich rodzin byli izolowani medycznie. W czasie kwarantanny u siedmiu pacjentów plus jeden członek rodziny pojawiły się nowe objawy ze strony układu oddechowego, z których najczęściej występowała gorączka. Morfologia krwi przy większości kontaktów mieściła się w normalnym zakresie. Wszystkie obrazy CT nie wykazały żadnych oznak zakażenia COVID-19. Nie wykryto zakażenia 2 koronawirusem zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) wśród 455 kontaktów za pomocą testu kwasu nukleinowego.

Wniosek: Podsumowując, u wszystkich 455 kontaktów wykluczono zakażenie SARS-CoV-2. Doszliśmy do wniosku, że zakaźność niektórych bezobjawowych nosicieli SARS-CoV-2 może być słaba.” – Respir Med. 2020 Aug;169:106026; A study on infectivity of asymptomatic SARS-CoV-2 carriers. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32513410/

 

Zobacz na: Psychomanipulacje związane z powszechnym noszeniem masek – Heather Leigh
Dr Denis Rancourt: Śmiertelność ze wszystkich przyczyn podczas COVID-19 [2 czerwca 2020]
https://rumble.com/vg1lhn-maska-z-zaworem-i-bez-zaworu-vs-wydychany-aerozol.html

Maska z zaworem i bez zaworu vs wydychany aerozol

Cząsteczki dymu e-papierosowego mają rozmiar 1.06 do 2.46 mikrona [1]. Natomiast 97% wydalanych przez człowieka aerozoli ma rozmiar poniżej 1 mikrona [2].
[1] Sci Rep. 2020 Dec 10;10(1):21707.
[2] BMC Pulm Med. 2012 Mar 21;12:11.

 

 

JEDEN WIELKI POWÓD, DLA KTÓREGO MASKI NIE MOGĄ POMAGAĆ

Wydychany aerozol i maska na twarz

 

Jak wiriony koronawirusa widza nasze maski

Wydychany aerozol i maska na twarz