Psychomanipulacje związane z powszechnym noszeniem masek.

Psychomanipulacje związane z powszechnym noszeniem masek.

Psychomanipulacje związane z powszechnym noszeniem masek.

 

Wczoraj, 29 kwietnia 2020 miejscowa lekarka publicznie oświadczyła, że ci z nas, którzy nie popierają obowiązkowego noszenia maseczek, nie mogą twierdzić, że wspierają wolność medyczną, a kiedy odmawiamy poddania się nieinwazyjnym „środkom ochrony”, takim jak zakrywanie twarzy, tracimy całą wiarygodność i publiczny szacunek. Odmówiła ona uznania mojej naukowo ugruntowanej odpowiedzi na jej stwierdzenie, pomimo zaangażowania (i wielokrotnie lekceważenia) prawie każdej innej osoby, która odpowiedziała na jej pytanie.

 

Poziomy argumentacji - banowanie

Łatwo jest zakończyć otwarty dialog, gdy polegasz wyłącznie na naładowanych emocjonalnie uogólnieniach i atakach ad personam, co ona i wielu innych próbowali zrobić od początku tej sytuacji związanej z kowidozą. Marginalizując tych, z którymi się nie zgadzasz, i odrzucając ich jako obojętnych, niedbałych i, jak to ujęła, zwolenników „zachowania opozycyjnego”, łatwiej ignorujesz fakt, że dowody naukowe i potwierdzające je dane po prostu nie stanowią dla Ciebie żadnej wartości. To sztuka prosto ze słynnego skrajnie lewicowego manifestu Saula Alinksy’ego „Rules for Radicals”.

Zasady dla radykałów Saula Alinsky’ego – Tom White – Wystrzegaj się użytecznych idiotów
Dlaczego toksyczny trybalizm niszczy nasze społeczeństwo i co z tym zrobić?

„Wybierz cel, skup się na nim, spersonalizuj i spolaryzuj”. Odetnij sieć wsparcia i odizoluj cel od współczucia. Podążaj za ludźmi, a nie instytucjami; ludzie ranią szybciej niż instytucje.

Zamiast rozmawiać o powodach, dla których ktoś może wspierać lub nie, powszechny obowiązek noszenia maseczek, to słyszymy:

„Chcesz, żeby starsi ludzie umarli!”

„Bardziej zależy Ci na pieniądzach niż na utrzymaniu ludzi przy życiu!”

“Jesteś samolubny/egoistą! Jak możesz nazywać siebie chrześcijaninem?”

„Nie popierasz obowiązkowego noszenia maseczek i utrzymywania dystansu? Jak możesz spokojnie spać w nocy!?”

Pomimo zrównania tych ataków kogokolwiek i każdego, kto się z nimi nie zgadza, większość ludzi, w tym dobrzy lekarze, w rzeczywistości nie chcą angażować się z tymi, którzy przedstawiają rozsądne wyjaśnienie związane z brakiem poparcia dla obowiązkowego noszenia maseczek, ponieważ, jak to wyjaśnię poniżej, istnieją bardzo ważne powody, aby sprzeciwić się tej praktyce. Uznanie tego faktu podważa zamierzone skutki społecznej i kulturowej nietolerancji skierowanej przeciwko jakiejkolwiek idei spoza zatwierdzonej narracji.

Ci z nas, którzy nie są posłuszni obecnie popularyzowanym zasadom i zaleceniom dotyczącym noszenia maseczek, w rzeczywistości nie chcą aby ich babcia umarła. Zamiast tego opieramy nasze stanowisko zarówno na nauce leżącej u podstaw tych zaleceń, jak i na przyszłych konsekwencjach długoterminowego podporządkowania się. Na przykład wiemy, że osłony twarzy wykonane z tkaniny są całkowicie nieskuteczne w zapobieganiu transmisji wirusów i mogą w rzeczywistości zwiększać ryzyko bakteryjnej infekcji dróg oddechowych.

Maski z tkanin: niebezpieczne dla twojego zdrowia? – prof. Raina MacIntyre

Wiemy, że wydychane cząsteczki wirusów gromadzą się na zewnątrz maseczek, a nie wewnątrz, zwiększając ryzyko zakażenia krzyżowego i przenoszenia wirusa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wirusy żyją na tkaninie znacznie dłużej niż na skórze. Wiemy też, że osłony twarzy zwiększają liczbę przypadków, w których dana osoba dotyka twarzy i/lub zakrywa ją z powodu konieczności ponownego dopasowania maseczki do twarzy, uwalniając przy tym nagromadzoną wilgoć i ponieważ osłony twarzy zwiększają drenaż nosa, co samo w sobie może być innym sposobem przenoszenia.

Rozumiemy, że zakażenie krzyżowe jest prawdziwym niebezpieczeństwem, gdy maski na twarz nie są zakładane i zdejmowane lub prane prawidłowo.

Uwzględniamy również negatywny wpływ zakrywania twarzy na choroby współistniejące (nasila tachykardię, powoduje niedotlenienie, nasila reabsorpcję CO2, może wywoływać uczucie lęku/klaustrofobii z powodu niedostatecznej wymiany gazowej, itp.).

Wykrywanie dwutlenku węgla i kontrola jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń
Maseczki na twarz stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia – dr Russell Blaylock

Światowa Organizacja Zdrowia przestawiła swoje stanowisko, które jest w opozycji do powszechnego noszenia maseczek z tych właśnie powodów, a OSHA stwierdziła, że maseczki powinni nosić tylko ci pracownicy, których uznaje się za osoby o wysokim ryzyku lub przebywające w obszarach wysokiego ryzyka. Nauka stanowi jasno, że powszechne noszenie maseczek nie jest przeciwwskazane, jednak ci z nas, którzy polegają na nauce, są demonizowani i zrzucani na margines społeczeństwa jako wrogowie publiczni numer jeden.

Dlaczego maski na twarz nie działają: przegląd dr Johna Hardie dla dentystów [18 października 2016]
Maseczki nie działają: Przegląd literatury naukowej w kontekście zasadności polityki społecznej wobec COVID-19 – dr Denis Rancourt

Wielu z nas pyta jak, i co ważniejsze, dlaczego wydarzyło się to w pozornie rozsądnym społeczeństwie, które szanuje prawo jednostki do autonomii cielesnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że liczne badania wykazały, iż Covid19 ma podobny, jeśli nie nieco niższy, wskaźnik śmiertelności niż grypa sezonowa i wówczas nie nosimy maseczek podczas sezonu grypowego.

Dr Denis Rancourt: Śmiertelność ze wszystkich przyczyn podczas COVID-19 [2 czerwca 2020]

 

Psychomanipulacje związane z powszechnym noszeniem masek

 

Jako, że jestem miłośnikiem historii, przypomina mi się formuła przymusu społecznego stosowana i obszernie omawiana przez Adolfa Hitlera w książce „Mein Kampf”. Niektóre z kluczowych elementów tej formuły to:

1. Dbaj oto, aby dogmat był prosty i powoli wprowadzaj zmiany społeczne w określonym czasie – tylko 1 lub 2 punkty za jednym razem.

2. Bądź otwarty i zdecydowanie bezpośredni. Porozumiewaj się stosując jedynie tryb oznajmujący lub rozkazujący.

3. Zredukuj koncepcje do stereotypów, które są czarno-białe.
a. To dla twojego bezpieczeństwa.
b. Noszenie maseczek i utrzymywanie dystansu społecznego ratuje życie.
c. Wszyscy jesteśmy w tym razem.
d. Wirus jest wspólnym wrogiem.
e. Musimy poświęcić się, aby pokonać wroga.

4. Skup się na ludzkich emocjach i stale podnoś im ciśnienie.
a. Mieszkańcy Śląska postąpią właściwie.
b. Jeśli nie nosisz maseczki, nie kochasz swojego bliźniego.
c. Szatan grasuje po ziemi poszukując swoich ofiar. Tak samo ten wirus.
d. Gromadzenie się w kościele nie jest obecnie zachowaniem chrześcijańskim.
e. Jeśli złamiesz zasady, ryzykujesz życiem.

5. Stosuj wielokrotne powtórzenia; powtarzaj swoje punkty w kółko, raz za razem.

6. Zapomnij o naukowym rozumowaniu, równowadze lub nowościach.
a. Wyższy współczynnik zachorowalności przy niższej śmiertelności oznacza, że wirus jest tym bardziej niebezpieczny.
b. Nie mamy tych danych, ale używamy ich do egzekwowania nadzwyczajnych rozporządzeń.

7. Skoncentruj się wyłącznie na przekonywaniu ludzi i kreowaniu fanatyków.
a. Jeśli nie nosisz maseczki, nie dbasz o zdrowie i bezpieczeństwo swojego sąsiada.
b. Ludzie mają nosić maseczki, ponieważ jest to społecznie odpowiedzialne zadanie.
c. Jeśli zobaczysz ludzi łamiących zasady, zgłoś to lokalnej policji i odpowiedniej instytucji ds. ochrony zdrowia.
d. Noszenie maseczek stanie się kulturowo akceptowalne, a brak maseczki zostanie uznany za społecznie nieodpowiedzialny.

8. Poniżej znajdują się hasła, które mogą posłużyć do napędzania tego ruchu społecznego.
a. Nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy nosi maskę.
b. Zostań w domu, ratuj życie.
c. Utrzymuj dystans
d. Jesteśmy w tym razem.
e. Kto nie nosi, ten roznosi.
f. Bądź bezpieczny.

 

W żaden sposób nie porównuję gubernatora Mike’a DeWine’a do Adolpha Hitera, ale raczej podkreślam taktyki przymusu społecznego, które były używane przez wieki do wywoływania uległości i tworzenia społecznych napięć pomiędzy wyrażającymi zgodę a nie wyrażającymi zgody. Jest to kwestia manipulacji psychologicznej podszytej strachem, która może przekonać społeczeństwo do pozbycia się wolności i przyjęcia błędnego rozumowania, które prowadzi do łańcuchów.

Dla wielu, maseczka ​​symbolizuje jedność między ludźmi i broń przeciwko powszechnemu wrogowi jakim jest Covid19. Ale dla tych z nas, którzy rozumieją, że zasłanianie twarzy kawałkiem tkaniny nie chroni nas przed tym wirusem, zadajemy pytanie, jaki może być ich cel.

Czy mają być powodem do wyzwolenia podświadomego strachu? Czy mają oni przyczynić się do powstania nagłej potrzeby i popytu na szczepionkę przeciw COVID19, która w przeciwnym razie zostałaby odrzucona? Czy mają stworzyć sztuczną barierę między wcześniej wysoce zjednoczonym społeczeństwem? Nie wiem. Ale wiem, że nie ochronią mnie ani ciebie przed Covid19, a zatem są nieprzydatne.

I po prostu nie mogę zastosować się do zalecenia lub polecenia, które nie spełnia tego, co nam powiedziano, że jest zamierzone, nawet jeśli takie stanowisko wywołuje gniew opinii publicznej wobec mnie. I mam nadzieję, że zanim zażądasz, abym „założył maseczkę i pelerynę”, zastanowisz się dokładnie, dlaczego chcesz stanąć po drugiej stronie, aby to zrobić.

Dla niektórych jest to sygnalizowanie cnoty, ale niektórzy naprawdę wierzą, że przyczyniają się do większego dobra i pochwalam was za to. Mam tylko nadzieję, że pamiętają, iż ja również wierzę, że walczę o większe dobro, gdy stoję naprzeciw temu, co uważam za przekroczenie granicy ze strony rządu i manipulację z powodu odmowy noszenia maseczki. Oboje możemy zrobić to, co uważamy za słuszne w tej sytuacji i obiecuję ci, że jeśli zobaczę cię w sklepie z zakrytą twarzą, po prostu uśmiechnę się do ciebie przelotnie, nigdy nie kwestionując twojego kompasu moralnego lub zobowiązań społecznych. Mam po prostu nadzieję, że możesz zrobić to samo.

Z poważaniem,

Pielęgniarka, która wierzy, że możemy cenić życie bez poświęcania wolności

*******************************************

„Nie było sensu nawracać intelektualistów. Albowiem intelektualiści nigdy nie nawróciliby się, a i tak zawsze ustępowaliby silniejszym, a to zawsze będzie „człowiek z ulicy”. Dlatego argumenty muszą być surowe, jasne i zdecydowane, i muszą odwoływać się do emocji i instynktów, a nie do intelektu. Prawda była nieważna i całkowicie podporządkowana taktyce i psychologii”. ~ Joseph Goebbels, Minister ds. Propagandy w Rzeszy Niemieckiej

„Propaganda musi ułatwiać przesuwanie agresji przez określenie celów nienawiści”. ~ Joseph Goebbels

„Nie byłoby niemożliwym udowodnienie za pomocą wystarczającej ilości powtórzeń i psychologicznego zrozumienia zainteresowanych osób, że kwadrat jest w rzeczywistości okręgiem. Są to tylko słowa, a słowa można formować, dopóki nie przerodzą się w idee i nie zakamuflują się”. ~ Joseph Goebbels

„Ktokolwiek zdoła pokonać ulicę, pewnego dnia podbije państwo, ponieważ każda forma polityki siły i każde państwo rządzone przez dyktaturę ma swoje korzenie na ulicy”. ~ Joseph Goebbels

Źródło: The Psychological Manipulation of Universal Masking

 

Bibliografia:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748517/   Psychomanipulacje związane z powszechnym noszeniem masek.
%d bloggers like this: