Aerozole vs krople w przenoszeniu wirusa – jest duża różnica

1 wrzesień 2020

Rola fizykochemii kropelek oddechowych w ograniczaniu i promowaniu transmisji przenoszonej drogą powietrzną

Źródło: Environ Pollut. 2021 May 1; 276: 115767; The role of respiratory droplet physicochemistry in limiting and promoting the airborne transmission of human coronaviruses: A critical review

 

Yale, Wydział Inżynierii i Nauki Stosowanej. W lipcu 2020 roku 249 naukowców wystosowało wspólny list otwarty do WHO, w którym wyrażają swoje przekonanie, że COVID-19 może być przenoszony w postaci drobnych aerozoli, które utrzymują się w powietrzu znacznie dłużej, niż poprzednio sądzono. Wśród podpisanych znajduje się Jordan Peccia z Uniwersytetu Yale.

 

Dr Jordan Peccia

Dr Jordan Peccia

Dr Jordan Peccia, młodszy prof. chemii i inżynierii środowiska na katedrze T. E. Goldena: Kiedy osoba uwalnia do otoczenia jakąś cząsteczkę, czy to kaszląc, kichając, poprzez rozmowę czy śpiew, cząsteczki takie zwykło się dzielić na dwie kategorie pod względem metody transmisji.

Pierwszą z nich jest kategoria małych cząsteczek, czyli cząsteczek o średnicy mniejszej niż 5 µm. Cząsteczki te określamy mianem aerozoli.

Drugą grupą natomiast stanowią większe cząsteczki, o średnicy większej niż 50 µm, ale nie większej niż 100 µm i takie cząsteczki określamy mianem kropelek.

 

Aerozole vs krople w przenoszeniu wirusa

 

Kropelki są stosunkowo duże, można jest obserwować gołym okiem. Gdy te kropelki opadają, czynią to bardzo szybko. Wystarczy 10-15 sekund, aby cząsteczka dotknęła ziemi. Natomiast w przypadku aerozoli czas ten może wydłużyć się do kilku godzin.

 

Które z tych cząsteczek są groźniejsze?

(To zależy) Przyjmijmy, że mamy cząsteczkę od średnicy 100 µm. Średnica cząsteczki wirusa SARS-CoV-2 wynosi około 30 nanometrów. Nasza cząsteczka może pomieścić mnóstwo takich cząsteczek wirusa. W przypadku, gdy mamy do czynienia z wieloma cząsteczkami wirusa w kropelkach, prawdopodobieństwo wystąpienia wśród nich potencjalnie zakaźnych cząsteczek wirusa jest wyższe.

Ponadto cząsteczki wirusa osadzone w kropelce posiadają dodatkową ochronę, ponieważ kropelki takie wolniej wyparowują. W przypadku aerozoli, gdzie mówimy o cząsteczkach wielkości kilku µm lub jeszcze mniejszych, cząsteczek wirusa w takim aerozolu będzie mniej i stąd większe prawdopodobieństwo, że te wirusowe cząsteczki będą mniej zakaźne.

Tak więc porównując kropelki i aerozole jako wehikuły transmisji wirusa, kropelki są znacznie bardziej efektywne w tej roli. W przypadki małych cząsteczek jednak, nie mają one takiego potencjału, ponieważ nie zawsze będzie ich wystarczająco dużo w jednym miejscu, może jedna czy dwie cząsteczki blisko siebie, ale będzie ich dużo i dłużej się będą utrzymywać.

Mogą unosić się w powietrzu i potencjalnie, jeśli warunki takie jak kierunek wiatru są sprzyjające, są w stanie przetransportować wirusa nawet na osobę znajdującą się na drugim końcu pomieszczenia.

 

Czy wilgotność powietrza ma jakikolwiek wpływ na proces transmisji wirusa?

 

Podobnie jak w przypadku wielu zjawisk w naturze… Odnośnie przeżywalności wirusa w powietrzu, wirusa z otoczką, w powietrzu, wiedza na ten temat pochodzi głównie z badań nad grypą i w dużym stopniu zależy do wilgotności powietrza.

Nie jest to jednak prosta zależność liniowa, że im wyższa wilgotność, tym względnie wyższa przeżywalność wirusa, a im niższa wilgotność, tym ta przeżywalność jest niższa. Ta krzywa ma kształt litery “U”.

W przypadku wysokiej względnej wilgotności powietrza, na poziomie 95 proc., w takich warunkach wirus uwolniony do powietrza radzi sobie bardzo dobrze. Ale wraz z malejącą wilgotnością, do poziomu 80, 70, 60 proc., wirus traci swój potencjał i szybko się dezaktywuje.

Wraz z dalszym spadkiem wilgotności do poziomu 50 proc., krzywa zakaźności wirusa znów rośnie. Jest to typowy poziom wilgotności w pomieszczeniach klimatyzowanych. Dalsze spadki wilgotności poniżej 50 proc., gdzie powietrze zaczyna się robić suche, wirus będzie się utrzymywał w stanie aktywacji w powietrzy przez bardzo długi czas.

 

Zobacz na: Wydychany aerozol i maski na twarz
Transmisja poprzez kropelki vs transmisja poprzez aerozole – dr John Campbell
Zagrożenia zdrowotne związane z noszeniem masek – Tammy Clark i Kristen Meghan [konsultantki OSHA]
Dlaczego maski na twarz nie działają: przegląd dr Johna Hardie dla dentystów [18 października 2016]
Maseczki nie działają: Przegląd literatury naukowej w kontekście zasadności polityki społecznej wobec COVID-19 – dr Denis Rancourt
Dr Denis Rancourt: Śmiertelność ze wszystkich przyczyn podczas COVID-19: Żadnej zarazy, prawdopodobna oznaka  masowego morderstwa z powodu reakcji rządu [2 czerwca 2020]
Plusy i minusy środków zaradczych przeciw pandemii grypy – dr Thomas Inglesby, prof. Jennifer Nuzzo, prof. Tara O’Toole i prof. Donald Henderson [listopad 2006]

Aerozole vs krople w przenoszeniu wirusa – jest duża różnica [napisy PL]

 

 

Cząsteczki dymu e-papierosowego mają rozmiar 1.06 do 2.46 mikrona [1]. Natomiast 97% wydalanych przez człowieka aerozoli ma rozmiar poniżej 1 mikrona [2].
[1] Sci Rep. 2020 Dec 10;10(1):21707.
[2] BMC Pulm Med. 2012 Mar 21;12:11.

JEDEN WIELKI POWÓD, DLA KTÓREGO MASKI NIE MOGĄ POMAGAĆ

%d bloggers like this: