CDC: Maski działają

Na początku marca 2021 amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC] opublikowało w czasopiśmie Morbidity and Mortality Weekly Report wyniki badania skuteczności masek w zapobieganiu chorobie układu oddechowego jaką jest COVID-19. Media głównego nurtu pieją z zachwytu.

Wyniki tego badania wskazują, że nakazy i przymusy dotyczące noszenia masek wprowadzone w zeszłym roku były powiązane z zawrotnym, prawie 2% spadkiem liczby nowych przypadków COVID w ciągu 100 dni od wprowadzenia takich przepisów.

Kiedy władze stanowe i lokalne zniosły ograniczenia i restrykcje dotyczące możliwości siedzenia w restauracjach, doświadczyły katastroficznego 1,1% wzrostu liczby nowych przypadków koronawirusa i 3% wzrostu liczby zgonów związanych z koronawirusem w ciągu 100 dni od zniesienia tych przepisów.

Osiągnięte wyniki są niesamowite, biorąc pod uwagę:
1. powszechnie zastosowaną terminologię przypadku i procedury zastosowane wobec pacjentów w 2020 roku dla C-19,
2. ilość przeprowadzanych testów, co na przykładzie np. Polski pokazuje, że można spokojnie uzyskiwać dwucyfrowe wyniki w górę lub w dół, w zależności od aktualnych potrzeb.
3. brak porównania ze stanami lub hrabstwami w których nie wdrożono w ogóle nakazów, albo wdrożono na początku pandemii, ale z czasem odpuściły.

COVID – dlaczego terminologia ma znaczenie? – dr Malcolm Kendrick
Pielęgniarka z epicentrum. Rozmowa z Erin Marie Olszewski.
Transkrypt konferencji lekarzy z pierwszej linii kowidowej walki [lipiec 2020]
Dr Scott Jensen o statystykach śmiertelności COVID-19
Bliższe spojrzenie na zgony z powodu COVID-19 w USA [Johns Hopkins]

Analiza 50 stanów pokazuje większą ilość zachorowań tam gdzie jest przymus noszenia masek.

 

DZIENNA LICZBA NOWYCH ZGONÓW NA 1 MILION KALIFORNIA I FLORYDA

USA czeka medialna [kowidowa] katastrofa bo od marca wiele stanów złagodziło niektóre ograniczenia związane z koronawirusem, w tym Teksas, Mississippi, Zachodnia Wirginia, Alabama, Arkansas, Luizjana, Michigan, Massachusetts, Illinois, Pensylwania, Wirginia i Wyoming.

Związek nakazów noszenia masek wydawanych przez władze stanowe oraz zezwalanie na posiłki w restauracji w wewnątrz lokalu ze współczynnikiem wzrostu liczby przypadków i zgonów związanych z COVID-19  na poziomie hrabstw  – Stany Zjednoczone, 1 marca – 31 grudnia 2020 roku

 

„W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku wydawane przez władze stanowe nakazy dotyczące noszenia masek obowiązywały w 2313 (73,6%) z 3142 hrabstw USA. Nakazy stosowania masek wiązały się ze spadkiem o 0,5 punktu procentowego (p = 0,02) dziennego wskaźnika wzrostu przypadków COVID-19 1–20 dni po wdrożeniu oraz spadkiem o 1,1, 1,5, 1,7 i 1,8 punktu procentowego 21–40, 41–60, 61–80 i 81–100 dni po wdrożeniu (p <0,01 dla wszystkich) (tab. 1) (ryc.). Nakazy stosowania masek wiązały się ze spadkiem o 0,7 punktu procentowego (p = 0,03) dziennego wskaźnika wzrostu liczby zgonów z powodu COVID-19 1–20 dni po wdrożeniu oraz spadkiem o 1,0, 1,4, 1,6 i 1,9 punktu procentowego 21–40, 41–60, 61–80 i 81–100 dni po wdrożeniu (p <0,01 dla wszystkich). Dzienne wskaźniki wzrostu przypadków i zgonów przed wprowadzeniem nakazów stosowania masek nie różniły się statystycznie od okresu odniesienia.

W okresie objętym badaniem władze stanowe zezwoliły na ponowne otwarcie restauracji w 3076 (97,9%) hrabstwach w Stanach Zjednoczonych. Zmiany w zakresie ilości dziennych przypadków COVID-19 i wskaźników wzrostu liczby zgonów nie były istotne statystycznie 1–20 i 21–40 dni po zniesieniu ograniczeń. Zezwolenie na posiłki wewnątrz restauracji wiązało się ze wzrostem o 0,9 (p = 0,02), 1,2 (p <0,01) i 1,1 (p = 0,04) punktu procentowego w przypadku tempa wzrostu ilości przypadków odpowiednio 41–60, 61–80 i 81–100 dni po zniesieniu ograniczeń (Tabela 2) (Rycina). Zezwolenie na posiłki w restauracjach wiązało się z 2,2 i 3,0 punktu procentowego wzrostem wskaźnika zgonów, odpowiednio, 61–80 i 81–100 dni po zniesieniu ograniczeń (p <0,01 dla obu). Dzienne wskaźniki wzrostu liczby zgonów przed zniesieniem ograniczeń nie różniły się statystycznie od tych w okresie referencyjnym, podczas gdy istotne różnice w tempie wzrostu przypadków dziennych obserwowano 41–60 dni przed zniesieniem ograniczeń.

Ustalenia zawarte w tym raporcie podlegają co najmniej trzem ograniczeniom. Po pierwsze, chociaż modele kontrolowane są pod kątem nakazów noszenia masek, zamknięć restauracji i barów, nakazów pozostania w domu i zakazów gromadzenia się, to modele nie kontrolowały innych polityk, które mogą mieć wpływ na liczbę przypadków i śmiertelność, w tym zamykania innych rodzajów firm, zaleceń dotyczących utrzymywania dystansu fizycznego, polityki wprowadzanej przez władze lokalne oraz odstępstwa przyznane przez władze stanowe niektórym hrabstwom, jeśli nie zostały one publicznie udostępnione. Po drugie, nie mierzono uległości [posłuszeństwa] względem wprowadzanej polityki i jej egzekwowania. Wreszcie, analiza nie rozróżnia między posiłkami wewnątrz i na zewnątrz, adekwatności wentylacji oraz przestrzegania wymagań dotyczących fizycznej odległości oraz obłożenia lokali.” – Weekly / March 12, 2021 / 70(10);350–354; Association of State-Issued Mask Mandates and Allowing On-Premises Restaurant Dining with County-Level COVID-19 Case and Death Growth Rates — United States, March 1–December 31, 2020 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm?s_cid=mm7010e3_w

Maski działają

Maski działają - TABELA 1. Związek między wydawanymi przez władze stanowe nakazami dotyczącymi masek a zmianami w liczbie przypadków COVID-19 i współczynnikiem wzrostu liczby zgonów, Stany Zjednoczone, 1 marca_31 grudnia 2020 r.

 

Maski działają - TABELA 2. Związek między stanami zezwalającymi na posiłki wewnątrz lokali a zmianą w liczbie przypadków COVID-19 i współczynnikiem zgonów, Stany Zjednoczone, 1 marca_31 grudnia 2020 r.

 

Poniżej wykresy przedstawiające ilośc przeprowadzanoych testów, przypadków i zgonów związanych z COVID-19 w USA.

USA - dzienna ilość testów na COVID w USA

 

USA - dzienna ilość przypadków COVID w USA

 

USA - dzienna ilość zgonów związanych z COVID w USA

 

Sezonowe wahania częstości występowania infekcji górnych dróg oddechowych z powodu wybranych patogenów

 

Wiadomości ze świata hipochondryków

Maski działają, im więcej ich załozysz, tym lepiej działają.

%d bloggers like this: