Naruszenia prawa przez koncern Pfizer – podsumowanie dokonań firmy Pfizer

12 styczeń 2020

Żródło: Violation Tracker, Good Jobs First

Nazwa firmy macierzystej: Pfizer
Struktura własnościowa: w obrocie publicznym (symbol giełdowy PFE)
Siedziba: Nowy Jork
Główny przemysł: farmaceutyki
Specyficzna branża: farmaceutyki
Suma kar od 2000 roku: 4.712.210.359 dolarów.
Liczba zapisów: 74

 

5 NAJPOPULARNIEJSZYCH GRUP PRZESTĘPSTW (zdefiniowane grupy)Suma karLiczba zapisów
przestępstwa związane z opieką zdrowotną$3,373,675,00010
przestępstwa związane z kontraktami rządowymi$1,161,001,89223
przestępstwa związane z bezpieczeństwem$104,004,65510
przestępstwa związane z konkurencją$63,466,5686
przestępstwa związane ze środowiskiem$4,582,05419

 

5 GŁÓWNYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW
Suma karLiczba zapisów
Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją$3,373,675,00010
Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne$1,161,001,89223
Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego$103,840,0005
Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych$60,216,5683
Naruszenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego$4,582,05419

 

Uwagi:

Powiązania między podmiotami zależnymi i nadrzędnymi są oparte na relacjach aktualnych do ostatniej wersji wymienionej w dzienniku aktualizacji, która może różnić się od tego, co miało miejsce w czasie naruszenia [trwania przestępstwa]. Sumy kar są dostosowywane, aby uwzględnić fakt, że poszczególne wpisy poniżej mogą zawierać zarówno zapisy instytucjonalne, jak i ogłoszenia ugodowe dotyczące tej samej sprawy; w przeciwnym razie kara obejmująca wiele lokalizacji może być wymieniona w indywidualnych rejestrach dla każdego z obiektów. Sumy są również dostosowywane w celu odzwierciedlenia przypadków, w których instytucje federalne i stanowe lub lokalne współpracowały i wydały oddzielne ogłoszenia o wyniku. Duplikaty lub nakładające się kwoty kar są oznaczone gwiazdką [*] na poniższej liście.

Powiązane nazwy:

Alpharma USPD, Inc. and Purepac Pharmaceutical Co.; Alpharma USPD, Inc.,; HOSPIRA; KING PHARMACEUTICALS LLC; PFIZER; PFIZER / GROTON; PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800129; PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800170; PFIZER GLOBAL MFG; PFIZER HCP; PFIZER PHARMACEUTICAL(WARNER LAMBERT) 721450001000059; Pfizer, Inc. and Pharmacia Corporation; Pharmacia Corporation; Purepac Pharmaceutical Co.; Purepac Pharmaceutical Co., n/k/a Actavis Elizabeth, LLC; SEARLE; Warner-Lambert; WYETH; WYETH BIOP […]

Linki:

Aby zapoznać się z przeglądem historii odpowiedzialności tej firmy, przeczytaj jej Corporate Rap Sheet tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat niewłaściwego postępowania tej firmy, zapoznaj się z wpisami na jej temat w Federalnej Bazie Danych Niewłaściwego Postępowania Podwykonawców Projektu Nadzoru Rządowego.
Dane do tyczące Śledzenia Dotacji, dotyczące pomocy finansowej udzielonej tej firmie przez instytucje federalne, stanowe i lokalne można znaleźć tutaj.
Przegląd pomocy, jaką ta firma otrzymuje w ramach ustawy CARES Act, można znaleźć na stronie podsumowania Covid Stimulus Watch tutaj.

 

Naruszenia prawa przez koncern Pfizer

Indywidualne zapisy dotyczące nałożonych kar:

Kliknij firmę lub kwotę kary, aby uzyskać więcej informacji na temat każdego przypadku [po angielsku ].

 

Nazwa FirmyPodstawowy typ przestępstwaRokInstytucja Wysokość kary
Pfizer Inc.Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2009FDA$2,300,000,000
Pfizer Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2016DOJ_CIVIL$784,600,000
Wyeth Pharmaceuticals Inc.Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2013FDA$490,900,000
Warner-LambertPromocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2004FDA$430,000,000
Wyeth Pharmaceuticals, Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2016MULTI-AG(*) $371,351,180
Pfizer, Inc.kickbacks and bribery2009MULTI-AG(*) $331,485,170
Wyeth Pharmaceuticals, Inc.Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2013MULTI-AG(*) $257,400,000
Warner-LambertPromocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2004MULTI-AG(*) $190,000,000
King PharmaceuticalsUstawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2005DOJ_CIVIL$124,000,000
King PharmaceuticalsUstawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2006MULTI-AG(*) $124,000,000
Pfizer Inc.Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2008MULTI-AG$60,000,000
Pfizer Inc.Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego2012FDA$55,000,000
Pfizer CorporationUstawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2002DOJ_CIVIL$49,000,000
Pfizer Inc.Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2012MULTI-AG$42,900,000
Alpharma Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2010DOJ_CIVIL$42,500,000
Pfizer Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2019IL-AG$41,047,101
PfizerPromocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2014MULTI-AG$35,000,000
Wyeth-Ayerst Laboratories DivisionPogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego2000FDA$30,000,000
Pharmacia CorporationUstawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2013WI-AG$29,453,247
Pfizer Inc.Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych2012SEC$26,339,944
Pfizer, Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2018DOJ_CIVIL$23,850,000
Pfizer Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne related2002MULTI-AG(*) $21,084,700
Pharmacia CorporationUstawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2019IL-AG$18,960,210
Wyeth LLCUstawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych2012SEC$18,876,624
Pfizer Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2013TX-AG$18,170,000
Pfizer H.C.P. CorporationUstawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych2012DOJ_CRIMINAL$15,000,000
Pfizer Inc.Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2011FDA$14,500,000
Alpharma USPD, Inc. and Purepac Pharmaceutical Co.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2011KY-AG$10,200,000
Pfizer Inc.Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego2014NV-AG$9,500,000
Alpharma Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2010MULTI-AG(*) $8,900,000
Pfizer, Inc. and Pharmacia CorporationUstawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2010HI-AG$8,200,000
PfizerPogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego2003MULTI-AG$6,000,000
Pfizer, Inc.Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego2012OR-AG$3,340,000
Pfizer Inc. and Pharmacia Corp.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2012ID-AG$2,900,000
Pfizer Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2011MULTI-AG(*) $2,621,154
Alpharma, Inc.Ustalanie cen lub praktyki antykonkurencyjne2004FTC$2,500,000
Pharmacia CorporationUstawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2011NY-AG$2,500,000
King Pharmaceuticals LLCNaruszenie dotyczące środowiska2013EPA$2,200,000
KING PHARMACEUTICALSNaruszenie dotyczące środowiska2013EPA(*) $2,200,000
Alpharma USPD, Inc.,Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2011MS-AG$2,010,667
Purepac Pharmaceutical Co., n/k/a Actavis Elizabeth, LLCUstawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2011MS-AG$2,010,667
WyethNaruszenie planu świadczeń2013prywatny pozew-federalny$2,000,000
PfizerDyskryminacja w zatrudnieniu2009prywatny pozew-federalny$1,365,003
Pfizer Inc.Naruszenie dotyczące środowiska2008EPA$975,000
PfizerNaruszenie ochrony konsumentów2019OR-AG$975,000
PFIZER GLOBAL MANUFACTURINGNaruszenie dotyczące środowiska2008EPA(*) $975,000
Alpharma, Inc.Ustalanie cen lub praktyki antykonkurencyjne2004MULTI-AG$750,000
Pfizer Pharmaceuticals LLCNaruszenie dotyczące środowiska2014EPA$728,000
Pfizer Pharmaceuticals, LLCNaruszenie dotyczące środowiska2014EPA(*) $728,000
Pfizer Inc.Naruszenie ochrony konsumentów2018NY-AG$700,000
Alpharma USPD, Inc.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2010ID-AG$600,000
Purepac Pharmaceutical Co.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2010ID-AG$600,000
Hospira Inc.Dyskryminacja w zatrudnieniu2015OFCCP$400,000
Pharmacia Corp.Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne2009OH-AG$400,000
Pfizer Inc.Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją2013MA-AG$375,000
Pfizer Pharmaceuticals, LLCNaruszenie dotyczące środowiska2016EPA$190,000
HOSPIRA, INC.Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy2004OSHA$132,300
SEARLE LTDNaruszenie dotyczące środowiska2002EPA$95,000
Wyeth Pharmaceuticals Company, Inc.Naruszenie dotyczące środowiska2010EPA$77,000
Pfizer Pharmaceuticals LLCNaruszenie dotyczące środowiska2005EPA$55,000
Wyeth Rouses PointNaruszenie dotyczące środowiska2008EPA$44,500
Wyeth BiopharmaNaruszenie dotyczące płac i godzin2005WHD$40,187
PFIZER PHARMACEUTICAL(WARNER LAMBERT) 721450001000059Naruszenie dotyczące środowiska2004EPA$37,000
Wyeth Ayerst PharmaceuticalsNaruszenie dotyczące środowiska2004EPA$37,000
PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800170Naruszenie dotyczące środowiska2010EPA$31,266
WYETH PHARMACEUTICALS COMPANY – OTCNaruszenie dotyczące środowiska2000EPA$25,000
Pfizer PharmaceuticalsNaruszenie dotyczące środowiska2010EPA$24,650
PFIZER INC / GROTON SITENaruszenie dotyczące środowiska2005EPA$22,500
PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800129Naruszenie dotyczące środowiska2006EPA$20,113
Pfizer Pharmaceuticals Ltd.Naruszenie dotyczące środowiska2004EPA$20,025
Pfizer Inc.Naruszenie bezpieczeństwa transportu kolejowego2002FRA$11,250
KING PHARMACEUTICALSNaruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy2001OSHA$7,200
PFIZER, INC.Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy2009OSHA$7,155
HOSPIRANaruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy2006OSHA$6,750

 

Zobacz na: Odporność i bezkarność: korupcja w relacjach Państwo-Farmacja – dr Paddy Rawlinson
Wall Street chce najlepszych patentów, a nie najlepszych leków – Joe Nocera
Jak branża medyczna zarabia na osobach transpłciowych (to maszynka do robienia pieniędzy)
Dyrektor firmy farmaceutycznej: „Zarabiamy dla akcjonariuszy, a nie pomagamy chorym.” – Ron Delancer
Korupcja medycyny opartej na dowodach – zabijanie dla zysku – dr Jason Fung
WHO i Purdue Pharma połączyły siły we wciskaniu opioidów na świecie
Leki sieroce – Kiedy pacjent jest kopalnią złota. Problemy z lekami na rzadkie choroby – Ben Elgin, Doni Bloomfield i Caroline Chen
Producent Vioxx, firma Merck, opracowała listę lekarzy do wyeliminowania – Milanda Rout

%d bloggers like this: