Naruszenia prawa przez koncern Pfizer – podsumowanie dokonań firmy Pfizer

12 styczeń 2020

Żródło: Violation Tracker, Good Jobs First

Nazwa firmy macierzystej: Pfizer
Struktura własnościowa: w obrocie publicznym (symbol giełdowy PFE)
Siedziba: Nowy Jork
Główny przemysł: farmaceutyki
Specyficzna branża: farmaceutyki
Suma kar od 2000 roku: 4.712.210.359 dolarów.
Liczba zapisów: 74

 

5 NAJPOPULARNIEJSZYCH GRUP PRZESTĘPSTW (zdefiniowane grupy) Suma kar Liczba zapisów
przestępstwa związane z opieką zdrowotną $3,373,675,000 10
przestępstwa związane z kontraktami rządowymi $1,161,001,892 23
przestępstwa związane z bezpieczeństwem $104,004,655 10
przestępstwa związane z konkurencją $63,466,568 6
przestępstwa związane ze środowiskiem $4,582,054 19

 

5 GŁÓWNYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW
Suma kar Liczba zapisów
Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją $3,373,675,000 10
Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne $1,161,001,892 23
Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego $103,840,000 5
Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych $60,216,568 3
Naruszenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego $4,582,054 19

 

Uwagi:

Powiązania między podmiotami zależnymi i nadrzędnymi są oparte na relacjach aktualnych do ostatniej wersji wymienionej w dzienniku aktualizacji, która może różnić się od tego, co miało miejsce w czasie naruszenia [trwania przestępstwa]. Sumy kar są dostosowywane, aby uwzględnić fakt, że poszczególne wpisy poniżej mogą zawierać zarówno zapisy instytucjonalne, jak i ogłoszenia ugodowe dotyczące tej samej sprawy; w przeciwnym razie kara obejmująca wiele lokalizacji może być wymieniona w indywidualnych rejestrach dla każdego z obiektów. Sumy są również dostosowywane w celu odzwierciedlenia przypadków, w których instytucje federalne i stanowe lub lokalne współpracowały i wydały oddzielne ogłoszenia o wyniku. Duplikaty lub nakładające się kwoty kar są oznaczone gwiazdką [*] na poniższej liście.

Powiązane nazwy:

Alpharma USPD, Inc. and Purepac Pharmaceutical Co.; Alpharma USPD, Inc.,; HOSPIRA; KING PHARMACEUTICALS LLC; PFIZER; PFIZER / GROTON; PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800129; PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800170; PFIZER GLOBAL MFG; PFIZER HCP; PFIZER PHARMACEUTICAL(WARNER LAMBERT) 721450001000059; Pfizer, Inc. and Pharmacia Corporation; Pharmacia Corporation; Purepac Pharmaceutical Co.; Purepac Pharmaceutical Co., n/k/a Actavis Elizabeth, LLC; SEARLE; Warner-Lambert; WYETH; WYETH BIOP […]

Linki:

Aby zapoznać się z przeglądem historii odpowiedzialności tej firmy, przeczytaj jej Corporate Rap Sheet tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat niewłaściwego postępowania tej firmy, zapoznaj się z wpisami na jej temat w Federalnej Bazie Danych Niewłaściwego Postępowania Podwykonawców Projektu Nadzoru Rządowego.
Dane do tyczące Śledzenia Dotacji, dotyczące pomocy finansowej udzielonej tej firmie przez instytucje federalne, stanowe i lokalne można znaleźć tutaj.
Przegląd pomocy, jaką ta firma otrzymuje w ramach ustawy CARES Act, można znaleźć na stronie podsumowania Covid Stimulus Watch tutaj.

[mailpoet_form id=”2″]

 

Naruszenia prawa przez koncern Pfizer

Indywidualne zapisy dotyczące nałożonych kar:

Kliknij firmę lub kwotę kary, aby uzyskać więcej informacji na temat każdego przypadku [po angielsku ].

 

Nazwa Firmy Podstawowy typ przestępstwa Rok Instytucja  Wysokość kary
Pfizer Inc. Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2009 FDA $2,300,000,000
Pfizer Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2016 DOJ_CIVIL $784,600,000
Wyeth Pharmaceuticals Inc. Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2013 FDA $490,900,000
Warner-Lambert Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2004 FDA $430,000,000
Wyeth Pharmaceuticals, Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2016 MULTI-AG (*) $371,351,180
Pfizer, Inc. kickbacks and bribery 2009 MULTI-AG (*) $331,485,170
Wyeth Pharmaceuticals, Inc. Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2013 MULTI-AG (*) $257,400,000
Warner-Lambert Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2004 MULTI-AG (*) $190,000,000
King Pharmaceuticals Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2005 DOJ_CIVIL $124,000,000
King Pharmaceuticals Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2006 MULTI-AG (*) $124,000,000
Pfizer Inc. Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2008 MULTI-AG $60,000,000
Pfizer Inc. Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego 2012 FDA $55,000,000
Pfizer Corporation Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2002 DOJ_CIVIL $49,000,000
Pfizer Inc. Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2012 MULTI-AG $42,900,000
Alpharma Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2010 DOJ_CIVIL $42,500,000
Pfizer Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2019 IL-AG $41,047,101
Pfizer Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2014 MULTI-AG $35,000,000
Wyeth-Ayerst Laboratories Division Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego 2000 FDA $30,000,000
Pharmacia Corporation Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2013 WI-AG $29,453,247
Pfizer Inc. Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych 2012 SEC $26,339,944
Pfizer, Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2018 DOJ_CIVIL $23,850,000
Pfizer Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne related 2002 MULTI-AG (*) $21,084,700
Pharmacia Corporation Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2019 IL-AG $18,960,210
Wyeth LLC Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych 2012 SEC $18,876,624
Pfizer Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2013 TX-AG $18,170,000
Pfizer H.C.P. Corporation Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych 2012 DOJ_CRIMINAL $15,000,000
Pfizer Inc. Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2011 FDA $14,500,000
Alpharma USPD, Inc. and Purepac Pharmaceutical Co. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2011 KY-AG $10,200,000
Pfizer Inc. Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego 2014 NV-AG $9,500,000
Alpharma Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2010 MULTI-AG (*) $8,900,000
Pfizer, Inc. and Pharmacia Corporation Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2010 HI-AG $8,200,000
Pfizer Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego 2003 MULTI-AG $6,000,000
Pfizer, Inc. Pogwałcenie bezpieczeństwa leków lub sprzętu medycznego 2012 OR-AG $3,340,000
Pfizer Inc. and Pharmacia Corp. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2012 ID-AG $2,900,000
Pfizer Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2011 MULTI-AG (*) $2,621,154
Alpharma, Inc. Ustalanie cen lub praktyki antykonkurencyjne 2004 FTC $2,500,000
Pharmacia Corporation Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2011 NY-AG $2,500,000
King Pharmaceuticals LLC Naruszenie dotyczące środowiska 2013 EPA $2,200,000
KING PHARMACEUTICALS Naruszenie dotyczące środowiska 2013 EPA (*) $2,200,000
Alpharma USPD, Inc., Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2011 MS-AG $2,010,667
Purepac Pharmaceutical Co., n/k/a Actavis Elizabeth, LLC Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2011 MS-AG $2,010,667
Wyeth Naruszenie planu świadczeń 2013 prywatny pozew-federalny $2,000,000
Pfizer Dyskryminacja w zatrudnieniu 2009 prywatny pozew-federalny $1,365,003
Pfizer Inc. Naruszenie dotyczące środowiska 2008 EPA $975,000
Pfizer Naruszenie ochrony konsumentów 2019 OR-AG $975,000
PFIZER GLOBAL MANUFACTURING Naruszenie dotyczące środowiska 2008 EPA (*) $975,000
Alpharma, Inc. Ustalanie cen lub praktyki antykonkurencyjne 2004 MULTI-AG $750,000
Pfizer Pharmaceuticals LLC Naruszenie dotyczące środowiska 2014 EPA $728,000
Pfizer Pharmaceuticals, LLC Naruszenie dotyczące środowiska 2014 EPA (*) $728,000
Pfizer Inc. Naruszenie ochrony konsumentów 2018 NY-AG $700,000
Alpharma USPD, Inc. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2010 ID-AG $600,000
Purepac Pharmaceutical Co. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2010 ID-AG $600,000
Hospira Inc. Dyskryminacja w zatrudnieniu 2015 OFCCP $400,000
Pharmacia Corp. Ustawa o fałszywych twierdzeniach  (FCA) i pokrewne 2009 OH-AG $400,000
Pfizer Inc. Promocja produktów medycznych niezatwierdzonych lub poza rejestracją 2013 MA-AG $375,000
Pfizer Pharmaceuticals, LLC Naruszenie dotyczące środowiska 2016 EPA $190,000
HOSPIRA, INC. Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy 2004 OSHA $132,300
SEARLE LTD Naruszenie dotyczące środowiska 2002 EPA $95,000
Wyeth Pharmaceuticals Company, Inc. Naruszenie dotyczące środowiska 2010 EPA $77,000
Pfizer Pharmaceuticals LLC Naruszenie dotyczące środowiska 2005 EPA $55,000
Wyeth Rouses Point Naruszenie dotyczące środowiska 2008 EPA $44,500
Wyeth Biopharma Naruszenie dotyczące płac i godzin 2005 WHD $40,187
PFIZER PHARMACEUTICAL(WARNER LAMBERT) 721450001000059 Naruszenie dotyczące środowiska 2004 EPA $37,000
Wyeth Ayerst Pharmaceuticals Naruszenie dotyczące środowiska 2004 EPA $37,000
PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800170 Naruszenie dotyczące środowiska 2010 EPA $31,266
WYETH PHARMACEUTICALS COMPANY – OTC Naruszenie dotyczące środowiska 2000 EPA $25,000
Pfizer Pharmaceuticals Naruszenie dotyczące środowiska 2010 EPA $24,650
PFIZER INC / GROTON SITE Naruszenie dotyczące środowiska 2005 EPA $22,500
PFIZER GLOBAL MANUFACTURING 090110003800129 Naruszenie dotyczące środowiska 2006 EPA $20,113
Pfizer Pharmaceuticals Ltd. Naruszenie dotyczące środowiska 2004 EPA $20,025
Pfizer Inc. Naruszenie bezpieczeństwa transportu kolejowego 2002 FRA $11,250
KING PHARMACEUTICALS Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy 2001 OSHA $7,200
PFIZER, INC. Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy 2009 OSHA $7,155
HOSPIRA Naruszenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu pracy 2006 OSHA $6,750

 

Zobacz na: Odporność i bezkarność: korupcja w relacjach Państwo-Farmacja – dr Paddy Rawlinson
Wall Street chce najlepszych patentów, a nie najlepszych leków – Joe Nocera
Jak branża medyczna zarabia na osobach transpłciowych (to maszynka do robienia pieniędzy)
Dyrektor firmy farmaceutycznej: „Zarabiamy dla akcjonariuszy, a nie pomagamy chorym.” – Ron Delancer
Korupcja medycyny opartej na dowodach – zabijanie dla zysku – dr Jason Fung
WHO i Purdue Pharma połączyły siły we wciskaniu opioidów na świecie
Leki sieroce – Kiedy pacjent jest kopalnią złota. Problemy z lekami na rzadkie choroby – Ben Elgin, Doni Bloomfield i Caroline Chen
Producent Vioxx, firma Merck, opracowała listę lekarzy do wyeliminowania – Milanda Rout