WHO i Purdue Pharma połączyły siły we wciskaniu opioidów na świecie

“W 2017 roku w Stanach Zjednoczonych wystąpiło 70.237 zgonów z powodu przedawkowania narkotyków. Skorygowany względem wieku wskaźnik zgonów z przedawkowania wzrósł o 9,6% od 2016 r. (19,8 na 100 000) do 2017 (21,7 na 100 000). Opioidy – głównie syntetyczne opioidy (inne niż metadon) – są obecnie główną przyczyną zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków. Opioidy były zaangażowane w 47.600 zgonów w wyniku przedawkowania w 2017 r. (67,8% wszystkich zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków). – Drug Overdose Deaths, CDC https://www.cdc.gov/drugoverdose/data/statedeaths.html

Światowa Organizacja Opiodowa

Był rok 2016, a Stany Zjednoczone były na dobrej drodze do osiągnięcia rekordu ponad 60.000 zgonów w wyniku przedawkowania medykamentów. Opioidowa epidemia była w głębokim rozkwicie w naszym kraju. W tym samym roku Los Angeles Times opublikowało artykuł ze śledztwa zatytułowany OxyContin na skalę globalną –  „dopiero zaczynamy” [OxyContin goes global – “We’re only just getting started”]. Artykuł donosi, że ​​Purdue Pharma, producent uzależniającego opioidu OxyContin, obecnie wchodzi z tym specyfikiem na arenę międzynarodową. The LA Times napisał:

„Sieć międzynarodowych firm należących do rodziny szybko przenosi się do Ameryki Łacińskiej, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz innych regionów świata i naciska na szerokie stosowanie środków przeciwbólowych w miejscach źle przygotowanych do radzenia sobie z niszczycielskimi skutkami uzależnień i nadużywania opiatów.”

Mundipharma International to sieć firm farmaceutycznych należących do rodziny Sackler – tej samej rodziny, która jest właścicielem i operatorem Purdue Pharma. Firma Purdue Pharma stoi obecnie w obliczu ponad 1.600 roszczeń, a także została pozwana przez prawie czterdzieści stanów za swoją rolę w epidemii opioidów w Ameryce. Agresywna taktyka marketingowa, podważająca właściwości uzależniające środka przeciwbólowego i brak odpowiedniego nadzoru, przyczyniły się do powstania szalejącej epidemii, która zatarła linie z ulicznymi narkotykami.

 

 

Dostosowania regulacyjne, narastające problemy prawne, obrzydzenie społeczności medycznej i boleśnie świadoma populacja osób cierpiących z powodu szkód spowodowanych przez opioidy, uczyniły z Ameryki niegościnne miejsce dla firmy Purdue Pharma w sprzedaży swoich wynalazków [medykamentów]. Tak więc farmaceutyczny zombie znalazł nowe życie i nadzoruje nieświadomych obywateli.

WHO i Purdue Pharma połączyły siły we wciskaniu opioidów na świecie

 

Dochodzenie LA Times 2016 skłoniło do pilnego wysłania listu do Margaret Chan, dyrektor generalnej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). List zainicjowany i napisany przez kongresmenkę z Massachusetts, Katherine Clark oraz kongresmena z Kentucky Hala Rogersa, podpisany przez dziesięciu dodatkowych członków Kongresu, wezwał Margaret Chan i WHO, aby

„… zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby uniknąć tego samego [co stało się w USA przez Purdue Pharma], czyli rozpoczęcia światowej epidemię opioidów.”

Powołując się na niepodważalne przykłady i dokumenty wewnętrzne, członkowie Kongresu napisali:

„Wzywamy WHO, aby wyciągnęła wnioski z naszego doświadczenia i powstrzymała to lekkomyślne i niebezpieczne zachowanie, gdy jest jeszcze czas.”

 

WHO i Purdue Pharma połączyły siły we wciskaniu opioidów na świecie - dr Margaret Chan, 3 maj 2017

Ale było już za późno. Niewiele K. Clark, H. Rogers i inni członkowie Kongresu wiedzieli wówczas, że wytyczne i polityka WHO w sprawie opioidów zostały już zaktualizowane, aby odzwierciedlały głęboką retorykę branży farmaceutycznej.

Już w 2007 roku WHO zaczęła poszukiwać informacji na temat nowych wytycznych dotyczących opioidów. Jedna trzecia organizacji, z którymi konsultowano się z WHO, posiadała znane związki finansowe z przemysłem opioidowym. Cztery lata później WHO opracowało pierwszą ze zaktualizowanych wytycznych zatytułowaną Zapewnienie Równowagi w Krajowych Strategiach Dotyczących Kontrolowanych Substancji, Wytyczne Dotyczące Dostępności Kontrolowanych Leków [Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances, Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines]. Dokument powtórzył twierdzenie firmy Purdue, że uzależnienie występuje u mniej niż jednego procenta pacjentów, pomimo braku dowodów naukowych na poparcie tego twierdzenia i wielu sprzecznych z tym badań. Dokument stwierdza:

„Opioidowe leki przeciwbólowe, jeśli są przepisywane zgodnie z ustalonymi reżimami dawkowania, są znane jako bezpieczne i nie ma potrzeby bać się przypadkowej śmierci lub uzależnienia.”

Rok później WHO opublikowało drugą aktualizację, tym razem skierowaną do dzieci, zatytułowaną Farmakologiczne Leczenie Utrzymującego się Bólu u Dzieci z Chorobami Medycznymi [Pharmacological Treatment of Persisting Pain in Children with Medical Illnesses].

W dokumencie WHO użyto terminu marketingowego „opiofobia” ukutego przez przemysł opioidowy i często wykorzystywanego przez firmę Purdue. Termin ten miał na celu odsunięcie na bok każdego z obawami o nadmierne przepisywanie leków, ich właściwości uzależniających lub związanymi z nimi szkodami. Zasadniczo termin ten obejmował lekkomyślnie sprzedawany lek i sprawiał, że osoby go kwestionujące lub przestrzegające ostrożnego podejścia były wyśmiewane.

WHO twierdzi w swoim zaktualizowanym dokumencie przewodnim, że dla dzieci nie ma maksymalnej dawki silnych opioidów, takich jak OxyContin. Pomimo ustaleń agencji zdrowia publicznego w USA, śmiertelne przedawkowanie gwałtownie wzrasta u dorosłych pacjentów, którym przepisano 90 miligramów ekwiwalentu morfiny dziennie.

Kolejnym niezbitym dowodem wydaje się być, że WHO zmieniła trójstopniową drabinkę przeciwbólową dla dzieci. Pierwotne wytyczne sugerowały przejście od nieopioidów, przez kombinację nieopioidów i opioidów w małych dawkach, a wreszcie do silnych opioidów.

Nowe podejście WHO usunęło krok drugi i przeskakuje z nieopioidów bezpośrednio na silne opioidy, takie jak OxyContin.

Dokumenty dotyczące planów firmy Purdue Pharma z lat 90. uzyskane dzięki temu odkryciu, zidentyfikowały zastąpienie stosowania leków łączonych [krok 2 w trójstopniowej drabinie przeciwbólowej] w ramach strategii marketingowej. Dokumenty te stwierdzają:

„Ustalone kombinacje opioidów… były lekami z wyboru w leczeniu umiarkowanego i średnio ciężkiego bólu nowotworowego… Kombinacje opioidów są uważane za główną konkurencję dla OxyContin.”

Nowa drabina bólu WHO dała branży dokładnie to, do czego dążą, pomagając wyeliminować „konkurencję podstawową”.

Nowy raport kongresowy opisujący infiltrację WHO przez przemysł opioidowy został niedawno opublikowany przez biura Katherine Clark i Hala Rogersa. Raport nosi tytuł Obnażenie Niebezpiecznego Wpływu Producenta Opioidów na Światową Organizację Zdrowia [Exposing Dangerous Opioid Manufacturer Influence at the World Health Organization]. W dokumencie stwierdza się:

„Jesteśmy zaniepokojeni tym, że WHO, zaufana organizacja międzynarodowa, wydaje się iż użycza przemysłowi opioidowemu swojego głosu i wiarygodności.”

Raport Kongresu ostrzega:

 „W oparciu o przebieg wydarzeń, które miały miejsce w USA w ciągu ostatnich 20 lat, jeśli przestrzegane będą zalecenia zawarte w niniejszych wytycznych WHO, istnieje znaczne ryzyko wywołania światowego kryzysu zdrowia publicznego.”

W mrocznym zwrocie wydarzeń, kilka dni po upublicznieniu tego raportu Kongresu, w firmie Purdue Pharma zgłoszono więcej wewnętrznych wiadomości mailowych. Były przewodniczący i prezes Purdue Pharma, Richard Sackler, został ostrzeżony przez przyjaciela, że ​​uzależniająca natura OxyContin może uczynić go kolejnym Pablo Escobarem. Richard Sackler otrzymał wiadomość e-mail od przyjaciela anestezjologa, który powiedział, że ma przyjaciela, którego córka dostała ofertę zakupu tego medykamentu w szkole w 2002 roku. W e-mailu napisano:

„Ktoś próbował sprzedać jej OxyContin w korytarzach szkoły. Zapytałem ją o to – co wiedziała o OxyContin. Nigdy nie rozmawiałem o twojej firmie, i tak dalej, w jej obecności. Jej odpowiedź: „To nowy narkotyk [dopalacz], coś w rodzaju heroiny.” Mówię to z przykrością, ale możesz stać się Pablo Escobarem nowego tysiąclecia.”

Jeśli rzeczywiście WHO nie zaktualizuje swojej polityki dotyczącej opioidów w celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków, Richard Sackler może rzeczywiście doświadczyć dystrybucji i jatki swojego produktu opioidowego na poziomie, którego Escobar nigdy nie mógł sobie wyobrazić.

 

Źródło: WHO, Purdue Team Up For International Opioid Push

 

Zobacz na: Współpraca koncernów farmaceutycznych z instytucjami zdrowia publicznego – Bernadette Pajer
Korupcja medycyny opartej na dowodach – zabijanie dla zysku – dr Jason Fung
Leki sieroce – Kiedy pacjent jest kopalnią złota. Problemy z lekami na rzadkie choroby – Ben Elgin, Doni Bloomfield i Caroline Chen
Film Ukryty wróg – Tajna Agenda Psychiatrii – Transkrypt – The Hidden Enemy
Wzrost oczekiwanej długości życia: Wpływ współczesnej medycyny na przedłużenie średniej długości życia – dr Peter Dingle.

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: