Skuteczność masek w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 u duńskich użytkowników masek.

Skuteczność masek w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 u duńskich użytkowników masek.

Skuteczność masek w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 u duńskich użytkowników masek.

 

Duże duńskie badanie nie wykazało żadnej znaczącej ochrony przed infekcją koronawirusem między dwiema grupami, w których jedna nosiła maski, a druga nie. Badanie dotyczyło wyłącznie tego, czy osoby z maskami były lepiej chronione przed wirusem, a nie, czy maski ograniczały infekcję innych osób.

Jest to określone w komunikacie prasowym wydanym przez Rigshospitalet.

Między innymi z tego powodu badanie nie może być wykorzystane do wyciągnięcia jakichkolwiek ogólnych wniosków na temat stosowania masek ochronnych jako skutecznego środka ograniczającego infekcję koronawirusową – twierdzą naukowcy.

W badaniu przebadano dwie grupy liczące łącznie ponad 6000 uczestników w kwietniu i maju. Tutaj w Danii nie było powszechnego obowiązku noszenia masek.

W zamian zamknięto szereg instytucji, zakładów pracy i restauracji.

Skuteczność masek w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2

 

W grupie bez masek 2,1% uczestników zostało zakażonych koronawirusem w okresie badania, natomiast w grupie z maskami 1,8 % uczestników.

Różnica nie jest na tyle duża, aby stwierdzić, że używanie maski jest korzystne w porównaniu z zachowaniem dystansu.

Naukowcy piszą, że istnieją granice tego, co można wywnioskować z badania.

„Badanie nie potwierdza zatem spodziewanego zmniejszenia o połowę ryzyka zakażenia osoby noszącej maskę, ale wyniki mogą wskazywać na bardziej umiarkowany stopień ochrony wynoszący 15–20%”.

„Jednak badanie nie może wykluczyć, że maska nie chroni użytkownika” – stwierdza komunikat prasowy.

Naukowcy podkreślają, że na podstawie tego badania nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat powszechnego stosowania masek w społeczeństwie jako środka ograniczającego infekcję koronawirusową.

„Podkreśla się, że w badaniu nie zbadano funkcji masek jako źródła kontroli, czyli ograniczania przenoszenia infekcji z osoby zakażonej w masce na innych”.

„Badanie nie rzuciło również światła na wpływ masek w sytuacjach, w których nie jest możliwe utrzymanie dystansu społecznego”.

„Należy zatem podkreślić, że wyniki te nie mogą być wykorzystane do wzbudzenia wątpliwości, czy powszechne stosowanie masek poza opieką zdrowotną może być skutecznym środkiem ograniczania zakażeń Sars-CoV-2 (koronawirus, red.)”.

Źródło: Dansk studie kan ikke bekræfte at mundbind beskytter mod smitte
Znalezione na: AlterShot.TV

 

 

Skuteczność dodania zalecenia noszenia masek do innych środków zdrowia publicznego w celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 u duńskich użytkowników masek

 

“Wstęp: Dane obserwacyjne sugerują, że noszenie masek łagodzi przenoszenie się koronawirusa  (SARS-CoV-2) odpowiedzialnego za ciężki ostry zespół oddechowy 2. Nie jest pewne, czy to zaobserwowane skojarzenie wynika z ochrony niezainfekowanych użytkowników (efekt ochronny), przez zmniejszoną transmisję od zakażonych osób noszących maskę (kontrola źródła), czy też z obu.

Cel: Ocena, czy zalecanie stosowania masek chirurgicznych poza domem zmniejsza ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 u użytkowników w warunkach, w których maski były rzadkie i nie należały do ​​zalecanych środków ochrony zdrowia publicznego.

Uczestnicy: Dorośli spędzający ponad 3 godziny dziennie poza domem bez maski ochronnej.

Interwencja: Zachęcenie do przestrzegania środków zaradczych w stosunku do COVID-19 jakim jest  dystansowanie społeczne, a także brak zalecenia noszenia maski lub zalecenie noszenia maski poza domem wśród innych osób wraz z dostawą 50 masek chirurgicznych i instrukcją prawidłowego użytkowania.

Pomiary: Głównym punktem końcowym była infekcja SARS-CoV-2 u osoby noszącej maskę po 1 miesiącu na podstawie testów przeciwciał, testach opartych na metodzie PCR lub diagnozy szpitalnej. Wtórnym wynikiem była pozytywny wynik testów opartych na metodzie PCR na inne wirusy układu oddechowego.

Wyniki: Łącznie 3030 uczestników zostało losowo przydzielonych do zalecenia noszenia masek, a 2994 – do grupy kontrolnej; 4862 ukończyło badanie. Zakażenie SARS-CoV-2 wystąpiło u 42 uczestników w grupie z zalecanymi maskami (1,8%) i 53 uczestników z grupy kontrolnej (2,1%). Różnica między grupami wynosiła -0,3 punktu procentowego (95% CI, -1,2 do 0,4 punktu procentowego; p = 0,38) (iloraz szans 0,82 [CI, 0,54 do 1,23]; p = 0,33). Wielokrotne przypisanie imputacji strat podczas sprawdzania przyniosło podobne rezultaty. Chociaż zaobserwowana różnica nie była istotna statystycznie, 95% przedziały ufności są zgodne z 46% redukcją do 23% wzrostem infekcji.

Ograniczenie: niejednoznaczne wyniki, brakujące dane, zmienne przestrzeganie zaleceń, wyniki testów domowych zgłaszane przez pacjentów, brak zaślepienia i brak oceny, czy maski mogą zmniejszyć przenoszenie chorób z osób noszących maski na innych.

Wniosek: Zalecenie noszenia masek chirurgicznych w celu uzupełnienia innych środków ochrony zdrowia publicznego nie zmniejszyło wskaźnika zakażeń SARS-CoV-2 wśród osób noszących [maski] o więcej niż 50% w społeczności o niewielkich wskaźnikach zakażeń, pewnym stopniu dystansu społecznego oraz braku powszechnego noszenia masek.” – Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers, Ann Intern Med. 2020 Nov 18. 

 

Zobacz na: Powszechny nakaz zasłaniania ust i nosa – dr Jim Meehan
Zagrożenia zdrowotne związane z noszeniem masek – Tammy Clark i Kristen Meghan [konsultantki OSHA]
Dlaczego maski na twarz nie działają: przegląd dr Johna Hardie dla dentystów [18 października 2016]
Maseczki nie działają: Przegląd literatury naukowej w kontekście zasadności polityki społecznej wobec COVID-19 – dr Denis Rancourt

 

Jak prawidłowo zakładać i ściągać maseczkę – Maciej Orłoś

%d bloggers like this: