Jak urabiać pacjentów, żeby się zaszczepili na COVID-19

27 maja 2020

1. Tworzenie propagandy na temat pomyślnego testowania szczepionek.
2.  Znajdowanie liderów wśród czarnej społeczności spoza służby zdrowia i przekonywanie ich do mówienia na temat przyjmowania szczepień.
3.  Zachęcanie pielęgniarek do przekonywania ludzi, że nie mają innego wyboru.

Jak urabiać pacjentów, żeby się zaszczepili na COVID-19

 

Kiedy już po wszystkich fazach przygotowawczych powstanie szczepionka na COVID-19, o pełnym sukcesie można będzie mówić wówczas, kiedy przyjmie ją wystarczająco dużo ludzi i zostanie osiągnięta odporność stadna.

Aby upewnić się, że ten sukces rozpocznie się już teraz, na portalu JAMA opublikowano pracę “Plan Programu Szczepień przeciwko COVID-19”.

System opieki zdrowotnej musi dostarczyć szczepionkę obywatelom od razu po zakończeniu rygorystycznych testów oraz potwierdzeniu, że szczepionka jest skuteczna i bezpieczna. Jeżeli podaż szczepionki będzie niewystarczająca, jako pierwsi powinni zostać zaszczepieni pacjenci zagrożeni powikłaniami oraz mogący przenosić chorobę dalej, piszą autorki.

Wstępne wyniki badań szczepionki mRNA-1273 firmy Moderna
Wytyczne Dotyczące Przedklinicznych Badań Farmakologicznych i Toksykologicznych Szczepionek – EMA
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.

Jednak przede wszystkim należy bezwzględnie rozpocząć od zwalczania wątpliwości dotyczących szczepień – ich bezpieczeństwa, kwestii wyboru i rzeczywistej potrzeby ich wykonywania. Autorki ostrzegają, że wątpliwości związane ze szczepionkami mogą stanowić główną barierę dla wykonywania szczepień  i wytworzenia odporności stadnej.

 

“Sama dostępność szczepionki nie wystarczy do zagwarantowania szerokiej ochrony immunologicznej; szczepionka musi spotkać się z akceptacją i służby zdrowia, i społeczeństwa,” piszą. “Zależnie od zróżnicowanych czynników biologicznych, środowiskowych i społecznych, wartość graniczna odporności stadnej na COVID-19 może wynosić pomiędzy 55% a 82% populacji.”

Autorki ostrzegają, że jeżeli ze względu na liczbę osób, które nie mogą przyjąć szczepionki z powodu wieku, obniżonej odporności albo innych problemów zdrowotnych, niezaszczepione pozostanie więcej niż 10% społeczeństwa, może to oznaczać, że nie zostanie wypracowana odporność stadna. Podkreślono, że w wyniku ostatnich ankiet tylko trzy na cztery osoby zdecydowałyby się zaszczepić, gdyby szczepionka na COVID-19 była dostępna, a jedynie 30% osób chciałoby otrzymać szczepionkę od razu gdy się pojawi.

Ankieta przeprowadzona ostatnio przez Pew Research Center wykazała, że 27% dorosłych Amerykanów nie zdecydowałoby się na szczepienie przeciwko COVID-19, gdyby szczepionka była dostępna już dzisiaj.

Autorki – pediatrzy dr Sarah Schaffer DeRoo i dr Linda Y. Fu ze szpitala Children’s National Hospital oraz Natalie J. Pudalov z  George Washington University School of Medicine and Health Sciences – zaproponowały trzy kroki, według których lekarze i inne osoby mogłyby przekonać więcej osób do przyjęcia szczepionki kiedy będzie taka możliwość.

 

Pokonanie potencjalnych przeszkód

 

Ponieważ szczepionka opracowywana jest bardzo szybko, a wiele osób nie ufa reakcjom rządów na pandemię, bezpieczeństwo szczepionki będzie dla pacjentów sprawą nadrzędną.

Szczepionka przeciw koronawirusowi i wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej

Żeby pokonać wątpliwości pacjentów, kluczowa będzie transparentność. Opinia publiczna powinna być poinformowana o rygorystycznych testach i bieżącej kontroli, które są niezbędne dla zatwierdzenia szczepionki, a kampania edukacyjna powinna przekazywać informacje o roli, jaką indywidualne szczepienia odgrywają w wypracowaniu odporności stadnej, mówią autorki pracy.

Uczono nas, iż szczepienia w dzieciństwie dają dożywotnią odporność… jednak nie – dr Russell Blaylock

Autorki zauważyły, że wątpliwości uzasadniane wolnością wyboru mogą wynikać z braku zaufania do służby zdrowia, szczególnie w przypadku Afroamerykanów, których obawy są skutkiem niewłaściwego traktowania i nierówności w opiece w przeszłości i obecnie. Autorki proponują, aby w kampanie prozdrowotne włączyć liderów z kręgu kultury, spoza służby zdrowia, aby

“stworzyć i rozpowszechnić dopasowany kulturowo przekaz oraz dostarczyć treści edukacyjne poprzez już istniejące miejsca i formy.”

Eugenika w Ameryce: Dziedzictwo Margaret Sanger i Billa Gatesa – Mary Pesarchick

 

Tworzenie silnych kampanii edukacyjnych

 

Pełne fałszywych informacji kampanie rozpowszechniają ideę, jakoby szczepionka na COVID-19 była dowodem na “tyranię”, a zwolennicy teorii spiskowych informują ludzi, że przymusowa szczepionka oznacza wszczepienie mikroczipa,  który pozwoli na śledzenie obywateli i przeprowadzenie selekcji wśród światowej populacji.

Silne kampanie edukacyjne powinny korzystać z platform tradycyjnych oraz mediów społecznościowych, aby monitorować i natychmiast  zwalczać tego typu  informacje “zanim niebezpieczne mity zakorzenią się na stałe w psychice społeczeństwa,” wyjaśniają.

Zaangażowanie pracowników służby zdrowia z pierwszej linii frontu

 

Pracownicy medyczni z pierwszej linii frontu — zwłaszcza lekarze, którym pacjenci ufają — odegrają kluczową rolę w przekonaniu pacjentów do szczepień na COVID-19. Badania wykazały, że lekarze pierwszego kontaktu, którzy mówią o własnych wyborach dotyczących odporności, odgrywają ogromną rolę w zachęcaniu niezdecydowanych rodzin do szczepień.

Podejście pielęgniarek i innych pracowników medycznych również będzie ważne, a autorki pracy piszą:

„stworzenie sytuacji, w której wszystkie osoby, mające kontakt z pacjentami w warunkach klinicznych są przekonane o bezpieczeństwie i skuteczności przyszłej szczepionki przeciwko COVID-19, ma decydujące znaczenie w prezentowaniu jednolitego przekazu poparcia szczepionki przez środowisko medyczne.”

Źródło: How to ready patients now so they’ll get a COVID-19 vaccine later

%d bloggers like this: