Karmienie piersią: Podstawowa i najlepsza „naturalna szczepionka”

 

najlepsza naturalna szczepionka

Podstawowa i najlepsza naturalna szczepionka

 

Niedożywienie przyczynia się do śmierci ponad trzech milionów dzieci poniżej piątego roku życia. Ale według nowego dwuczęściowego raportu opublikowanego przez czasopismo medyczne The Lancet, jedna prosta interwencja może zapobiec około 823.000 zgonom dzieci rocznie.

Najlepsza naturalna szczepionka

Co to za potężne rozwiązanie? Karmienie piersią. Nowe badanie Lancet, które jest najbardziej wszechstronną analizą kiedykolwiek przeprowadzonych badań nad karmieniem piersią, wykazało, że dzieci „dłużej” karmione piersią mają wyższe IQ, niższe wskaźniki zgonów i mniejsze ryzyko infekcji niż dzieci karmione piersią przez krótsze okresy, lub w ogóle.


Jednak badanie wykazało również, że kobiety na całym świecie, zwłaszcza pracujące matki, nie otrzymują odpowiedniego wsparcia, aby rozpocząć lub kontynuować karmienie piersią – i faktycznie napotykają na te codzienne przeszkody.

Akcja Przeciw Głodowi [Action Against Hunger] zdecydowanie opowiada się za promowaniem i wspieraniem karmienia piersią w celu poprawy zdrowia matki, noworodka i dziecka. W świetle tych przełomowych nowych badań wzywamy również do odpowiedniej regulacji branży preparatów do początkowego żywienia niemowląt, których agresywne praktyki promocyjne mogą być szkodliwe dla zdrowia niemowląt w krajach rozwijających się.

 

Praktyka ratująca życie, często zaniedbywana

 

Aby uzyskać optymalne wyniki zdrowotne, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby niemowlęta były karmione wyłącznie piersią do wieku sześciu miesięcy – a następnie karmione częściowo piersią do osiągnięcia drugiego roku życia. Ale w krajach o niskim i średnim dochodzie tylko 37 procent dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy jest wyłącznie karmionych piersią.

Według autorów publikacji w czasopiśmie Lancet w krajach rozwijających [biednych] się ryzyko śmierci niemowląt karmionych wyłącznie piersią jest osiem razy niższe. Przytłaczające dowody wskazują również, że karmienie piersią chroni przed dwiema głównymi przyczynami śmierci dzieci poniżej piątego roku życia: biegunką i infekcjami układu oddechowego, takimi jak zapalenie płuc. Stosowanie „substytutów/zamienników mleka matki” może faktycznie stanowić zagrożenie dla zdrowia w krajach rozwijających się, ponieważ wielu ludziom brakuje bezpiecznej, czystej wody potrzebnej do ich przygotowania.

Promowanie karmienia piersią oraz praktyk w zakresie opieki nad zdrowymi niemowlętami i małymi dziećmi stanowi sedno podejścia Action Against Hunger w zapobieganiu niedożywienia i leczenia go w nagłych przypadkach humanitarnych oraz w bardziej stabilnych warunkach. Priorytetowo traktujemy programy promocji karmienia piersią w obszarach o wysokim wskaźniku niedożywienia.

Na przykład obecnie współpracujemy z syryjskimi uchodźcami w Libanie, aby zaoferować wsparcie psychospołeczne i „bezpieczne przestrzenie/miejsca”, w których matki i dzieci mogą nawiązywać więzi. Stres, na jaki cierpią matki w sytuacjach wyjątkowych, może wpływać na ich zdolność do karmienia piersią. W tych bezpiecznych miejscach zapewniamy wskazówki, które pomogą im poradzić sobie z traumą, oraz porady żywieniowe, takie jak zachęcanie matek do unikania podawania dzieciom herbaty, wody i cukru.

 

Potrzeba zaostrzenia regulacji

 

Kolejne kluczowe odkrycie z The Lancet dotyczyło praktyk marketingowych wykorzystywanych w branży substytutów mleka matki wartej 45 miliardów dolarów. W czasopiśmie wymieniono przypadki omijania lub regularnego naruszania krajowych i międzynarodowych przepisów prawa obowiązujących w branży marketingowej. Niedawno w raporcie Światowego Wskaźnika Dostępu do Żywności stwierdzono największą liczbę przypadków nieprzestrzegania przepisów przez firmę Abbott w Wietnamie, a następnie dużą liczbę krętactw zarówno przez Danone, jak i Nestle Indonezji. Raport przytaczał takie praktyki, jak dystrybucja próbek na oddziałach położniczych, wyświetlanie broszur i plakatów w placówkach opieki zdrowotnej, fałszywe oświadczenia w reklamach oraz zachęty finansowe dla pracowników służby zdrowia za promowanie ich produktów. Te strategie marketingowe odwracają matki od karmienia piersią, co jest szczególnie kłopotliwe w środowiskach, w których substytuty nie są zrównoważonym rozwiązaniem ze względu na koszty i potrzebę chłodzenia i/lub mieszania ich z czystą wodą.

Rodzice i dziadkowie są mądrzejsi od lekarzy – dr Robert S. Mendelsohn

 

Uważamy, że niezbędne jest wspieranie lepszego wdrażania i monitorowania Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece przyjętego 30 lat temu przez Światową Organizację Zdrowia. Elise Rodriguez, [była] szefowa organizacji Action Against Hunger w Paryżu, powiedziała:

„Biorąc pod uwagę zagrożenia dla zdrowia podkreślane przez społeczność naukową, praktyki te są niedopuszczalne. Interes zdrowia publicznego musi mieć pierwszeństwo przed interesami handlowymi. Firmy agrobiznesowe muszą brać swój udział w walce z niedożywieniem.”

Źródło: Breastfeeding: The Ultimate “Natural Vaccine”

Dlaczego inwestować, i co trzeba zrobić, aby wesprzeć praktyki karmienia piersią?

 

„Pomimo ustalonych korzyści karmienie piersią nie jest już normą w wielu społecznościach. Wieloczynnikowe uwarunkowania karmienia piersią wymagają środków wsparcia na wielu poziomach, od dyrektyw prawnych i politycznych po postawy i wartości społeczne, warunki pracy i zatrudnienia kobiet oraz usługi opieki zdrowotnej, aby umożliwić kobietom karmienie piersią. Gdy odpowiednie interwencje zostaną odpowiednio przeprowadzone, praktyka karmienia piersią przybierze na sile i może ulec poprawie. Najlepsze wyniki osiąga się, gdy interwencje są realizowane jednocześnie poprzez kilka kanałów.

Marketing substytutów mleka kobiecego negatywnie wpływa na karmienie piersią: globalna sprzedaż w 2014 roku w wysokości 44.8 miliardów dolarów świadczy o tym jak duży jest to przemysł oraz jaka zapotrzebowanie istnieje na karmienie niemowląt.

Brak karmienia piersią wiąże się z niższą inteligencją i stratami ekonomicznymi w wysokości około 302 miliardów dolarów rocznie lub 0,49% światowego dochodu narodowego brutto. Karmienie piersią zapewnia dzieciom, kobietom i społeczeństwu krótko i długoterminowe korzyści zarówno zdrowotne, ekonomiczne jak i środowiskowe. Aby zrealizować te korzyści, potrzebne jest wsparcie polityczne i inwestycje finansowe w celu ochrony, promowania i wspierania karmienia piersią.” – Lancet, Volume 387, ISSUE 10017, P491-504, January 30, 2016; Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01044-2/fulltext

Karmienie piersią w XXI wieku: epidemiologia, mechanizmy i wpływ na całe życie

 


Znaczenie karmienia piersią w krajach o niskim i średnim dochodzie jest dobrze znane, jednak konsensus co do jego znaczenia w krajach o wysokim dochodzie nie jest już taki jednomyślny. W krajach o niskim i średnim dochodzie tylko 37% dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy jest wyłącznie karmionych piersią. Z nielicznymi wyjątkami czas karmienia piersią jest krótszy w krajach o wysokich dochodach niż w krajach uboższych. Nasze metaanalizy wskazują na ochronę przed infekcjami i wadami zgryzu u dzieci, wzrost inteligencji oraz prawdopodobne zmniejszenie nadwagi i cukrzycy. Nie znaleźliśmy związku z dolegliwościami alergicznymi, takimi jak astma, ciśnieniem krwi czy cholesterolem, i zauważyliśmy wzrost próchnicy zębów przy dłuższych okresach karmienia piersią. W przypadku kobiet karmiących, karmienie piersią chroni przed rakiem piersi i zwiększa odstępy porodowe, a także może chronić przed rakiem jajnika i cukrzycą typu 2. Dalsze upowszechnianie karmienia piersią do niemal powszechnego poziomu mogłoby zapobiec 823.000 zgonów rocznie u dzieci poniżej 5 lat i 20.000 zgonów rocznie z powodu raka piersi. Niedawne odkrycia epidemiologiczne i biologiczne z ostatniej dekady rozszerzają znane nam korzyści karmienia piersią dla kobiet i dzieci, bez względu na to, czy są one bogate, czy biedne.” – Lancet, Volume 387, Issue 10017, P475-490, January 30, 2016; Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26869575

 

Zobacz na: Niedożywienie jest przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów dzieci
Czy istnieją niezamierzone konsekwencje nazywania karmienia piersią „naturalnym”?
Karmienie piersią – pominięta szersza perspektywa – Hilary Butler
Mleko Matki Vs. Mleko Modyfikowane – Porównanie Składu.
Poradnik rodzica – ogólne wskazówki, jeśli Twoje dziecko jest chore – dr Lawrence Palevsky
Dlaczego pozwolić gorączce spełniać swojej funkcje – dr Paul Offit

Fanatyk zdrowego trybu życia a jednocześnie ignorant w sprawie szczepień.

 

 

%d bloggers like this: