Polowanie na czarownice przeciwko rodzicom nieszczepionych dzieci – Vera Sharav

Polowanie na czarownice

 

 

Epidemie odry: Jak rozpętano polowanie na czarownice* przeciwko rodzicom nieszczepionych dzieci

*Definicja „Polowania na czarownice”:

„poszukiwanie i celowe nękanie osób (takich jak przeciwnicy polityczni) z niepopularnymi poglądami.”- słownik Merriam Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/witch%20hunt

„rygorystyczna kampania mająca na celu zgarnięcie lub ujawnienie dysydentów pod pretekstem ochrony dobrobytu społeczeństwa.” – słownik Collins English Dictionary. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/witch-hunt

„szukanie kogoś, na kogo można zrzucić odpowiedzialność za coś i ukarać go.”wiktionary https://pl.wiktionary.org/wiki/polowanie_na_czarownice

Polowanie na czarownice przeciwko rodzicom nieszczepionych dzieci

 

Jesteśmy świadkami zaaranżowanego szaleństwa, które zostało podkręcone przez interesariuszy zajmujących się szczepionkami – to jest tych, którzy mają bezpośredni lub pośredni udział finansowy w szczepionkach – za pośrednictwem korporacyjnych/akademickich instytucji, które ich zatrudniają. Ich wspólnym celem jest maksymalne stosowanie szczepionek i całkowite przestrzeganie wytycznych z kalendarza szczepień ustalonego przez instytucje rządowe we współpracy z producentami szczepionek.

W przeciwieństwie do ognia zaporowego w postaci „trefnych wiadomości [fake news]” ogłoszonych przez rządowych urzędników ds. zdrowia publicznego i mediów w celu wpłynięcia na opinię publiczną, faktem jest, że większość „epidemii” chorób zakaźnych wśród dzieci obejmuje zarówno dzieci szczepione, jak i nieszczepione. Co więcej, po przebadaniu infekcji, często identyfikowano szczep szczepionkowy jako przyczynę zarażenia.

W 2015 r. „epidemia odry” w kalifornijskim Disney Landzie spotkała się z ogólnokrajową reklamą na pierwszych stronach oraz ostrzeżeniami ze strony urzędników służby zdrowia i „władzami” ds. szczepionek. Wywołali wysoki niepokój społeczny. Ten strach doprowadził do demonizacji nieszczepionych dzieci, które były postrzegane jako rozprzestrzeniające chorobę.

Nigdy nie ujawniono tego publicznie, ale urzędnikom z CDC znane są następujące dowody, które zostały ostatecznie potwierdzone w czasopiśmie Journal of Clinical Microbiology (2017):

„Podczas epidemii odry w Kalifornii w 2015 r. w ostatnich szczepieniach doszło do dużej liczby podejrzanych przypadków. Spośród 194 sekwencji wirusa odry uzyskanych w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. 73 zidentyfikowano jako sekwencje szczepionek (R. J. McNall, dane niepublikowane). ”

„W czasie epidemii odry w Kalifornii w 2015 r. duża liczba podejrzanych przypadków zachorowań wystąpiła u niedawno zaszczepionych. Spośród 194 sekwencji wirusa odry uzyskanych w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. 73 zidentyfikowano jako sekwencję szczepionkową. – Źródło: R. J. McNall, J Clin Microbiol 55:735–743. Rapid identification of measles virus vaccine genotype by real-time PCR. https://jcm.asm.org/content/55/3/735

 

Rebecca J. McNall, współautorka opublikowanego raportu, jest urzędniczką CDC z Wydziału Chorób Wirusowych, która otrzymała dane potwierdzające, że epidemia odry była częściowo spowodowana przez szczepionkę.

Ale ta kluczowa informacja została ukryta i nadal nie jest publicznie dostępna. W końcu, ilu ludzi przeczytało spóźnione ujawnienie tego faktu w czasopiśmie Journal of Microbiology?

Obecna epidemia świnki po szczepieniu. Nagłówek z „Texas Tribune” z dnia 1 marca 2019 głosi: Prawie 200 osób w Teksańskich ośrodkach zatrzymań zaraziło się świnką [ Nearly 200 People In Texas Detention Facilities Have Contracted Mumps].
https://www.texastribune.org/2019/03/01/nearly-200-immigrant-detainees-have-mumps-texas/

Według państwowej agencji zdrowia od października 2018 roku 186 dzieci i dorosłych zaraziło się świnką w ośrodkach dla imigrantów w Teksasie, w tym imigranci i pracownicy.

Lara Anton, rzeczniczka Stanowego Departamentu Służby Zdrowia, napisała w emailu, że pacjenci są w wieku od 13 do 66 lat oraz że „nie zgłoszono żadnej transmisji choroby do społeczności”. Dodała, że władze stanowe nie znają statusu szczepień zatrzymanych imigrantów dorosłych lub dzieci, które z nimi przekroczyły granice USA, ale „wszyscy małoletni bez opieki są szczepieni, gdy zostaną  zatrzymani.”

Przypadki zachorowań w Teksasie nie są wyjątkami! Liczne podobne ogniska świnki wystąpiły u zaszczepionych dzieci w Nowym Jorku i na terytorium Guam w USA w 2009 roku.[2]

Tak więc wybuch świnki w ośrodkach zatrzymań w Teksasie nastąpił po szczepieniu MMR u dzieci! Czy ktoś nie widzi związku między szczepieniem a epidemią choroby zakaźnej?

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC] przyznaje w Pink Book [Różowa książka]  iż:

„W latach pomiędzy 1985 a 1988 rokiem, 42% przypadków zachorowań wystąpiło u osób zaszczepionych lub po pierwszych urodzinach. W tych latach 68% przypadków zachorowań u dzieci w wieku szkolnym (5–19 lat) występowało wśród tych, którzy zostali odpowiednio zaszczepieni. Występowanie odry wśród wcześniej zaszczepionych dzieci (tj. niepowodzenie szczepionki) doprowadziło do zalecenia drugiej dawki w tej grupie wiekowej.” – Complications, Pink Book, Chapter 15 Mumps
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/mumps.html

Byli naukowcy firmy Merck wnieśli sprawę przeciwko koncernowi na podstawie False Claims Act – Hilary Butler
Szczepienie przeciw śwince – przyczyny porażek – dr Stanley Plotkin

„W okresie odrodzenia odry w latach 1989-1991, wskaźniki zapadalności wśród niemowląt był ponad dwukrotnie wyższy, niż w każdej innej grupie wiekowej. Matki wielu niemowląt, u których wystąpiła odra, były młode, a ich odporność na odrę była najczęściej poszczepienna, a nie efektem zarażenia dzikim wirusem. W rezultacie mniejsza ilość przeciwciała została przeniesiona przez łożysko do płodu, w porównaniu z przenoszeniem przeciwciał przez matki, które miały wyższe miana przeciwciał będące następstwem zarażenia dzikim wirusem. Mniejsza ilość przeciwciał [w następstwie szczepienia] doprowadziła do [poszczepiennej] odporności, która zanikła szybciej, czyniąc niemowlęta wrażliwymi w młodszym wieku niż miało to miejsce w przeszłości.” – Measles Resurgence in 1989–1991, Pink Book, Chapter 13 Measles  https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

Agammaglobulinemia, odporność i szczepienia – Roman Bystrianyk
Ekspozycja na Dziki kontra Sztuczny szczep wirusa odry nie jest równa – Bernadette Pajer

Ponadto CDC przyznaje, że: pomimo stosunkowo wysokiego odsetka szczepień, nadal występują małe ogniska odry. Od 2008 roku większość tych ognisk była importowana lub powiązana z importem z innych krajów. W 2011 roku CDC odnotowało 220 przypadków odry – „62% było u osób nieszczepionych”. Oznacza to, że 38% przypadków odry w Stanach Zjednoczonych dotyczyło osób zaszczepionych.

Dalej CDC w Różowej Książce potwierdza, że: „Niektóre badania wskazują, iż po udanym szczepieniu może dojść do wtórnego niepowodzenia szczepionki (zanik przeciwciał).”

  • Dowody na indukowanie szczepionką MMR infekcji podważają ochronne uzasadnienie jej masowego użycia, a tym bardziej przymuszania do jej stosowania przeciwko sprzeciwiającym się temu procederowi rodziców.
  • Dowody empiryczne opierają się na rzeczywistości; dowodów nie można wymazać przez oparte na wierze slogany „bezpieczne i skuteczne”.
  • Dowody empiryczne obalają sfałszowane epidemiologiczne badania szczepionek, które ubrane są w płaszcz „nauki”.
  • 200 przypadków odry w USA nie usprawiedliwia obecnego medialnego szaleństwa; to szaleństwo jest podsycane przez współpracę interesariuszy zajmujących się szczepionkami z konfliktami interesów finansowych, którzy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za poddanie nieznanej liczby dzieci wadliwym szczepionkom – niektóre z nich były przyczyną ognisk chorób zakaźnych.

Podczas dwóch przesłuchań w Kongresie wzywano do egzekwowania obowiązkowych szczepień dziecięcych, powołując się na obecne epidemie odry. Komitety zaprosiły tylko promotorów szczepionek, którzy poparli obowiązkowe szczepienia dzieci, ale nie dorosłych.

Przesłuchanie z 27 lutego, Komisja Kongresu USA ds. wykorzystania energii [House Committee on Energy and Commerce]:

dr Anthony Fauci

dr Anthony Fauci

 

Dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych oświadczył: „Ryzyko związane ze szczepionkami jest„ prawie niemożliwe do zmierzenia ”. We wcześniejszym wywiadzie dla Frontline dr Fauci oświadczył:

„Wiemy z historii, że znacznie trudniej jest zaszczepić dorosłych z różnych powodów socjologicznych i innych, podczas gdy mając do czynienia z dziećmi, nie musisz się tym przejmować …”

Dr Nancy Messonnier

Dr Nancy Messonnier

 

Dr Nancy Messonnier, dyrektor Narodowego Centrum Szczepień i Chorób Układu Oddechowego w CDC oświadczyła:

„Wierzę, że obawy rodziców dotyczące szczepionek prowadzą do spadku poziomu wyszczepialności, a większość przypadków, które widzimy, dotyczy nieszczepionych społeczności. Ogniska odry pojawiają się, gdy odra dostaje się do tych niezaszczepionych społeczności. Jedynym sposobem ochrony przed odrą jest zaszczepienie się. ”

Przesłuchanie z 5 marca, Senacka Komisja  ds. Zdrowia, Edukacji, Zatrudnienia i Emerytur:

John G. Boyle

John G. Boyle

John G. Boyle, dyrektor generalny Fundacji Niedoboru Odporności [Immune Deficiency Foundation] (której głównymi dobroczyńcami są korporacje bio-farmaceutyczne) podgrzał atmosferę, deklarując:

 „Obecny spadek użycia szczepionek dosłownie przywraca plagi przeszłości.”

Senator Rand Paul

Senator Rand Paul

 

Senator Rand Paul, członek tej Komisji, był jedynym członkiem komisji, który wyraził pewne zastrzeżenia co do obecnej paniki i chęci pozbawiania obywateli Stanów Zjednoczonych ich ludzkiego prawa do wyboru tego, co leży w najlepszym interesie ich dzieci!

Dlaczego instytucje zdrowia publicznego obrały sobie za cel eliminację „nieszczepionych” dzieci, a nie zapobieganie prawdziwej katastrofalnej epidemii problemów neurorozwojowych u dzieci?

Skupienie uwagi/troski i publicznego gniewu powinno być skierowane na niepowodzenie instytucji ds. zdrowia w metodycznym badaniu przyczyn prawdziwej, udokumentowanej empirycznie epidemii dzieciństwa – nieustannego, stale rosnącego wzrostu liczby dzieci poszkodowanych neurologicznie, obecnie w Stanach Zjednoczonych w przypadku autyzmu dotyczy to 1 na 36 dzieci. Liczba osób dotkniętych tym problemem liczona jest dziś w milionach.

Vera Sharav

Źródło: A Witch Hunt Against Parents of Unvaccinated Children
A Witch Hunt Against Parents of Unvaccinated Children – Vera Sharav

Zobacz na:  Epidemie odry i leczenie odry opisane w czasopiśmie BMJ z 1959 roku
Odra i szczepionka przeciw odrze: 14 rzeczy do rozważenia – Roman Bystrianyk
Brady Bunch, 1969 – Odra – trywialna choroba zanim wprowadzono szczepienia
Ryzyko związane ze szczepieniem przeciw odrze – Lekarze działający na rzecz Świadomej Zgody

 

%d bloggers like this: