Rachel Carson i pestycyd DDT

Po wprowadzeniu DDT na rynek ogłaszano, że jest bezpieczny choć nie było danych, które dałyby podstawę do takich twierdzeń. W 1947, gazeta ”The Times” opublikowała reklamy DDT, mówiące o tym, że jest to dobre rozwiązanie dla ludzi, domów, gospodarstw...

Autyzm kryje się w jelitach

Autyzm kryje się w jelitach – Bryan Hubbard Źródło: O czym lekarze Ci nie powiedzą – lipiec-sierpień 2015 www.oczymlekarze.pl Skan artykułu w wersji pdf   Autyzm, który jeszcze kilka lat temu był rzadkim schorzeniem, dotyka obecnie jedno na 50 dzieci. Bryan...

Pin It on Pinterest