Film Genetycznie Zmodyfikowane Dzieci

Tłumaczenie filmu Genetycznie Zmodyfikowane Dzieci Czy chemikalia produkowane przez koncern Monsanto mogą trwale zmienić geny twojego dziecka? Lekarze w Argentynie uważają, że mogą. Ujawniają epidemię wad wrodzonych, nowotworów dziecięcych i chorób nękających dzieci...