Neuralink Elona Muska stoi w obliczu federalnego dochodzenia po zabiciu 1500 zwierząt podczas testów

„Firma Neuralink Elona Muska otrzymała zgodę Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na pierwsze badanie kliniczne na ludziach, co stanowi kluczowy kamień milowy dla start-upu zajmującego się implantami mózgowymi w obliczu dochodzeń amerykańskich w związku z prowadzeniem eksperymentów na zwierzętach.

Zatwierdzenie przez FDA “stanowi ważny pierwszy krok, który pewnego dnia pozwoli naszej technologii pomóc wielu ludziom”, mówi treść komunikatu Neuralink w tweecie w czwartek, nie ujawniając szczegółów planowanego badania. Dodano również, że nie prowadzona jest jeszcze rekrutacja do badania oraz, że więcej szczegółów będzie dostępnych wkrótce.” – 26 maj 2023, Elon Musk’s Neuralink wins FDA approval for human study of brain implants

W Nauce™ pokładamy ufność | Technokracja

Neuralink Elona Muska stoi w obliczu federalnego dochodzenia po zabiciu 1500 zwierząt podczas testów

Firma produkująca implanty mózgu oskarżona o powodowanie niepotrzebnego cierpienia i zgonów pod presją prezesa

 

Neuralink, firma Elona Muska zajmująca się urządzeniami medycznymi, jest przedmiotem dochodzenia federalnego w sprawie potencjalnych naruszeń dobrostanu zwierząt w związku ze skargami pracowników wewnętrznych, że testy na zwierzętach są przeprowadzane w pośpiechu, powodując niepotrzebne cierpienie i śmierć, zgodnie z dokumentami przeanalizowanymi przez Reutersa i źródła zaznajomione z dochodzeniem i działalnością firmy.

Neuralink Corp opracowuje implant mózgowy, który ma pomóc sparaliżowanym ludziom ponownie chodzić i leczyć inne dolegliwości neurologiczne. Dochodzenie federalne, o którym wcześniej nie informowano, zostało wszczęte w ostatnich miesiącach przez inspektora generalnego Departamentu Rolnictwa USA na wniosek prokuratora federalnego, według dwóch źródeł znających dochodzenie. Według jednego ze źródeł, dochodzenie koncentruje się na naruszeniach ustawy o dobrostanie zwierząt, która reguluje sposób, w jaki naukowcy traktują i testują niektóre zwierzęta.

Dochodzenie rozpoczęło się w czasie rosnącej niezgody pracowników na testy firmy Neuralink na zwierzętach, w tym skarg, że presja ze strony Muska na przyspieszenie rozwoju doprowadziła do nieudanych eksperymentów, zgodnie z przeglądem dziesiątek dokumentów Neuralink i wywiadów z ponad 20 obecnymi i byłymi pracownikami. Pracownicy twierdzą, że takie nieudane testy musiały zostać powtórzone, zwiększając liczbę testowanych i zabijanych zwierząt. Dokumenty firmy zawierają wcześniej niepublikowane wiadomości, nagrania audio, e-maile, prezentacje i raporty.

Elon Musk i inni dyrektorzy Neuralink nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Reuters nie był w stanie określić pełnego zakresu dochodzenia federalnego ani tego, czy dotyczyło ono tych samych rzekomych problemów z testami na zwierzętach, które zostały zidentyfikowane przez pracowników w wywiadach przeprowadzonych przez Reutersa. Rzecznik generalnego inspektora Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture – USDA) odmówił komentarza. Amerykańskie przepisy nie określają, ile zwierząt firmy mogą wykorzystywać do badań i dają naukowcom znaczną swobodę w określaniu, kiedy i jak wykorzystywać zwierzęta w eksperymentach. Neuralink przeszedł wszystkie inspekcje USDA w swoich obiektach, jak pokazują dokumenty regulacyjne.

W sumie firma zabiła około 1500 zwierząt, w tym ponad 280 owiec, świń i małp, w wyniku eksperymentów od 2018 roku, zgodnie z dokumentacją przeanalizowaną przez Reuters i źródła posiadające bezpośrednią wiedzę na temat operacji testowania zwierząt w firmie. Źródła określiły tę liczbę jako przybliżoną, ponieważ firma nie prowadzi dokładnej ewidencji liczby testowanych i zabitych zwierząt. Neuralink prowadził również badania na szczurach i myszach.

Całkowita liczba zgonów zwierząt niekoniecznie wskazuje, że Neuralink narusza przepisy lub standardowe praktyki badawcze. Wiele firm rutynowo wykorzystuje zwierzęta w eksperymentach, aby rozwijać opiekę zdrowotną nad ludźmi, a także stoi w obliczu presji finansowej, aby szybko wprowadzić produkty na rynek. Zwierzęta są zazwyczaj uśmiercane po zakończeniu eksperymentów, często po to, aby można je było zbadać pośmiertnie do celów badawczych.

Film WIWISEKCJA – Śmiertelna medycyna [1997]

Obecni i byli pracownicy Neuralink twierdzą jednak, że liczba zgonów zwierząt jest wyższa niż powinna z powodów związanych z żądaniami Muska dotyczącymi przyspieszenia badań. Dzięki dyskusjom firmowym i dokumentom obejmującym kilka lat, a także wywiadom z pracownikami, Reuters zidentyfikował cztery eksperymenty z udziałem 86 świń i dwóch małp, które w ostatnich latach zostały dotknięte błędami ludzkimi. Błędy te osłabiły wartość badawczą eksperymentów i wymagały powtórzenia testów, co doprowadziło do zabicia większej liczby zwierząt, stwierdziło trzech obecnych i byłych pracowników. Trzy osoby przypisały błędy brakowi przygotowania ze strony personelu testującego pracującego w środowisku, w którym gotuje się pod ciśnieniem.

Jeden z pracowników, w wiadomości widzianej przez Reutersa, napisał w tym roku gniewną wiadomość do kolegów o potrzebie zmiany sposobu, w jaki firma organizuje operacje na zwierzętach, aby zapobiec “amatorszczyźnie”. Pracownik napisał, że pośpieszny harmonogram spowodował, że nieprzygotowani i nadmiernie zestresowani pracownicy starali się dotrzymać terminów i wprowadzali zmiany w ostatniej chwili przed operacjami, zwiększając ryzyko dla zwierząt.

Elon Musk mocno naciskał na przyspieszenie postępów w Neuralink, które w dużej mierze zależą od testów na zwierzętach, powiedzieli obecni i byli pracownicy. W tym roku dyrektor naczelny wysłał pracownikom artykuł o szwajcarskich naukowcach, którzy opracowali implant elektryczny, który pomógł sparaliżowanemu mężczyźnie ponownie chodzić. “Moglibyśmy umożliwić ludziom używanie rąk i ponowne chodzenie w codziennym życiu!” napisał do pracowników o 6.37 rano czasu pacyficznego 8 lutego. Dziesięć minut później kontynuował: “Ogólnie rzecz biorąc, po prostu nie działamy wystarczająco szybko. Doprowadza mnie to do szału!”.

Według trzech źródeł, które wielokrotnie słyszały ten komentarz, Musk wielokrotnie mówił pracownikom, aby wyobrazili sobie, że mają bombę przypiętą do głowy, aby zmusić ich do szybszego działania. Pewnego razu kilka lat temu Musk powiedział pracownikom, że spowoduje “awarię rynku” w Neuralink, chyba że poczynią większe postępy, co niektórzy pracownicy odebrali jako groźbę zamknięcia działalności, według byłego pracownika, który słyszał jego komentarz.

Pięć osób, które pracowały nad eksperymentami w Neuralink na zwierzętach, powiedziało agencji Reuters, że zgłosiło swoje obawy wewnętrznie. Powiedzieli, że opowiadali się za bardziej tradycyjnym podejściem do testów, w którym naukowcy testowaliby jeden element na raz w badaniu na zwierzętach i wyciągali odpowiednie wnioski przed przejściem do większej liczby testów na zwierzętach. Zamiast tego, osoby te stwierdziły, że Neuralink przeprowadza testy w krótkich odstępach czasu, zanim zostaną naprawione błędy we wcześniejszych testach lub zostaną wyciągniete pełne wnioski. W rezultacie testowanych i zabijanych jest więcej zwierząt, po części dlatego, że takie podejście prowadzi do powtarzania testów.

Jeden z byłych pracowników, który kilka lat temu poprosił kierownictwo o bardziej przemyślane testy, został poinformowany przez kierownika wyższego szczebla, że nie jest to możliwe, biorąc pod uwagę wymagania Muska dotyczące szybkości, powiedział ten pracownik. Dwie osoby powiedziały agencji Reuters, że odeszły z firmy z powodu obaw dotyczących badań na zwierzętach.

Problemy z testami w Neuralink wywołały wewnętrzne pytania o jakość uzyskanych danych, powiedziało trzech obecnych lub byłych pracowników. Takie problemy mogą opóźnić rozpoczęcie przez firmę testów na ludziach, które według Muska firma chce przeprowadzić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Dodają one również do rosnącej listy bólów głowy Elona Muska, który stoi w obliczu krytyki jego zarządzania Twitterem, który niedawno nabył za 44 miliardy dolarów. Musk nadal zarządza również produkcją samochodów elektrycznych w Tesla i firmą rakietową SpaceX.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków jest odpowiedzialna za przegląd wniosków firmy o zatwierdzenie urządzenia medycznego i związanych z nim badań. Traktowanie zwierząt przez firmę podczas badań jest jednak regulowane przez USDA na mocy ustawy o dobrostanie zwierząt. FDA nie udzieliła natychmiastowego komentarza.

 

Przekroczone terminy, nieudane eksperymenty

 

Niecierpliwość Muska w stosunku do Neuralink wzrosła, ponieważ firma, która rozpoczęła działalność w 2016 r., kilkakrotnie nie dotrzymała terminów, aby uzyskać zgodę organów regulacyjnych na rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach, zgodnie z dokumentami firmy i wywiadami z ośmioma obecnymi i byłymi pracownikami.

Niektórzy rywale Neuralink odnoszą większe sukcesy. Synchron, który został uruchomiony w 2016 roku i opracowuje inny implant z mniej ambitnymi celami w zakresie postępu medycznego, otrzymał zgodę FDA na rozpoczęcie badań na ludziach w 2021 roku. Urządzenie tej firmy umożliwiło sparaliżowanym osobom pisanie na klawiaturze poprzez samo myślenie. Synchron przeprowadził również testy na zwierzętach, ale zabił tylko około 80 owiec w ramach swoich badań, zgodnie z badaniami implantu Synchron przeanalizowanymi przez Reuters. Musk zwrócił się do Synchron w sprawie potencjalnej inwestycji, podał Reuters w sierpniu.

Przedstawiciele Synchron odmówili komentarza.

Pod pewnymi względami Neuralink traktuje zwierzęta całkiem dobrze w porównaniu z innymi ośrodkami badawczymi, powiedzieli pracownicy w wywiadach, powtarzając publiczne oświadczenia Muska i innych dyrektorów. Liderzy firmy chwalili się wewnętrznie budową “Małpiego Disneylandu” w obiekcie firmy w Austin w Teksasie, gdzie zwierzęta laboratoryjne mogą wędrować, powiedział były pracownik. We wczesnych latach działalności firmy Musk powiedział pracownikom, że chce, aby małpy w jego zakładzie w San Francisco Bay Area mieszkały w “małpim Taj Mahal”, powiedział były pracownik, który słyszał ten komentarz. Inny były pracownik przypomniał sobie, jak Musk mówił, że nie lubi wykorzystywać zwierząt do badań, ale chce mieć pewność, że będą one “najszczęśliwszymi zwierzętami” za życia.

Jednak, jak twierdzą obecni i byli pracownicy, zwierzęta powodziło się gorzej w badaniach firmy.

Elon Musk trzyma implant Neuralink podczas prezentacji w 2020 roku.

Elon Musk trzyma implant Neuralink podczas prezentacji w 2020 roku.

Pierwsze skargi dotyczące testów firmy dotyczyły jej początkowego partnerstwa z Uniwersytetem Kalifornijskim w Davis w celu przeprowadzenia eksperymentów. W lutym grupa zajmująca się prawami zwierząt, Physicians Committee for Responsible Medicine [Komitet Lekarski na rzecz Odpowiedzialnej Medycyny], złożyła skargę do USDA, oskarżając projekt Neuralink-UC Davis o spartaczenie operacji, które zabiły małpy, i publicznie opublikowała swoje ustalenia. Grupa twierdziła, że chirurdzy dwukrotnie użyli niewłaściwego kleju chirurgicznego, co doprowadziło do cierpienia i śmierci dwóch małp, podczas gdy inne małpy miały różne komplikacje związane z implantami.

Firma przyznała, że zabiła sześć małp, za radą personelu weterynaryjnego UC Davis, z powodu problemów zdrowotnych spowodowanych eksperymentami. Firma nazwała problem z klejem “komplikacją” wynikającą z użycia “produktu zatwierdzonego przez FDA”. W odpowiedzi na zapytanie agencji Reuters, rzecznik UC Davis podzielił się wcześniejszym publicznym oświadczeniem, w którym bronił swoich badań z Neuralink i powiedział, że przestrzegał wszystkich przepisów i regulacji.

Prokurator federalny w północnym dystrykcie Kalifornii skierował skargę grupy praw zwierząt do inspektora generalnego USDA, który od tego czasu rozpoczął formalne dochodzenie, według źródła posiadającego bezpośrednią wiedzę na ten temat. Śledczy USDA zapytali następnie o zarzuty dotyczące badań na małpach UC Davis, według dwóch źródeł zaznajomionych ze sprawą oraz e-maili i wiadomości przeanalizowanych przez Reuters.

Dochodzenie dotyczy testowania i traktowania zwierząt w obiektach należących do Neuralink, podało jedno ze źródeł, bez szczegółów. W 2020 roku firma Neuralink przeniosła program do siebie i od tego czasu zbudowała rozległe obiekty w Kalifornii i Teksasie.

Rzecznik biura prokuratora amerykańskiego w północnym dystrykcie Kalifornii odmówił komentarza.

Delcianna Winders, dyrektor Animal Law and Policy Institute w Vermont Law and Graduate School, powiedziała, że to “bardzo nietypowe”, że inspektor generalny USDA bada ośrodki badawcze na zwierzętach. Winders, przeciwniczka badań na zwierzętach, która skrytykowała Neuralink, powiedziała, że w ostatnich latach inspektor generalny skupiał się głównie na walkach psów i kogutów, stosując ustawę o dobrostanie zwierząt.

 

Obawy pracowników

 

Błędy prowadzące do niepotrzebnej śmierci zwierząt obejmowały jeden przypadek w 2021 r., kiedy to 25 z 60 świń biorących udział w badaniu miało wszczepione urządzenia o niewłaściwym rozmiarze, czego można było uniknąć dzięki lepszemu przygotowaniu, według osoby znającej sytuację oraz dokumentów i komunikatów firmy przeanalizowanych przez agencję Reuters.

Błąd wzbudził niepokój wśród badaczy Neuralink. W maju 2021 r. Viktor Kharazia, naukowiec, napisał do kolegów, że błąd może być “czerwoną flagą” dla recenzentów badania z FDA, które firma planowała złożyć w ramach wniosku o rozpoczęcie badań na ludziach. Jego koledzy zgodzili się, a eksperyment powtórzono na 36 owcach, według osoby znającej sytuację. Wszystkie zwierzęta, zarówno świnie, jak i owce, zostały zabite po procedurach, powiedziała ta osoba.

Viktor Kharazia nie udzielił komentarza w odpowiedzi na prośby.

Innym razem personel przypadkowo wszczepił urządzenie Neuralink do niewłaściwego kręgu dwóch różnych świń podczas dwóch oddzielnych operacji, według dwóch źródeł znających sprawę i dokumentów przeanalizowanych przez agencję Reuters. Incydent ten sfrustrował kilku pracowników, którzy powiedzieli, że błędów “przy dwóch różnych okazjach” można było łatwo uniknąć poprzez dokładne policzenie kręgów przed włożeniem urządzenia.

Firmowy weterynarz Sam Baker doradził swoim kolegom natychmiastowe zabicie jednej ze świń, aby zakończyć jej cierpienie.

Opierając się na niskiej szansie na pełne wyzdrowienie … i jej obecnym złym samopoczuciu psychicznym, zdecydowano, że eutanazja jest jedynym właściwym sposobem działania” – napisał Baker o jednej ze świń dzień po operacji, dodając emoji ze złamanym sercem.

Sam Baker nie skomentował tego incydentu.

Neuralink pracuje nad implantem mózgowym, który ma pomóc sparaliżowanym osobom w ponownym chodzeniu

Neuralink pracuje nad implantem mózgowym, który ma pomóc sparaliżowanym osobom w ponownym chodzeniu.

 

Pracownicy czasami sprzeciwiali się żądaniom Elona Muska, by działać szybko. W dyskusji firmowej kilka miesięcy temu niektórzy pracownicy Neuralink protestowali po tym, jak kierownik powiedział, że Musk zachęcał ich do przeprowadzenia wkrótce skomplikowanej operacji na świniach. Pracownicy sprzeciwili się temu, ponieważ złożoność operacji wydłużyłaby czas, w którym świnie byłyby pod narkozą, ryzykując ich zdrowie i powrót do zdrowia. Argumentowali, że powinni najpierw wymyślić, jak skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie operacji.

To trudne dla małych świnek” – powiedział jeden z pracowników, odnosząc się do długiego okresu znieczulenia.

We wrześniu firma odpowiedziała na obawy pracowników dotyczące testów na zwierzętach, organizując spotkanie w ratuszu w celu wyjaśnienia stosowanych procesów. Wkrótce potem udostępnił spotkania pracownikom swojej rady upoważnionej przez władze federalne, która dokonuje przeglądu eksperymentów na zwierzętach.

Kierownictwo Neuralink publicznie oświadczyło, że firma robi testy na zwierzętach tylko wtedy, gdy wyczerpała inne opcje badawcze, ale dokumenty i komunikaty firmy sugerują coś innego. Na przykład podczas prezentacji z 30 listopada, którą firma transmitowała na YouTube, Musk powiedział, że operacje zostały wykorzystane na późniejszym etapie procesu, aby potwierdzić, że urządzenie działa, a nie w celu przetestowania wczesnych hipotez. “Jesteśmy niezwykle ostrożni“, powiedział, aby upewnić się, że testy są “potwierdzające, a nie eksploracyjne“, wykorzystując testy na zwierzętach jako ostateczność po wypróbowaniu innych metod.

W październiku, miesiąc przed komentarzami Muska, Autumn Sorrells, szefowa działu opieki nad zwierzętami, nakazała pracownikom usunięcie słowa “eksploracja” z tytułów badań z mocą wsteczną i zaprzestanie używania go w przyszłości.

Autumn  Sorrells nie skomentowała w odpowiedzi na prośby.

Dokumentacja Neuralink przeanalizowana przez agencję Reuters zawierała liczne odniesienia do operacji eksploracyjnych na przestrzeni kilku lat, a trzy osoby posiadające wiedzę na temat badań firmy zdecydowanie odrzuciły twierdzenie, że Neuralink unika testów eksploracyjnych na zwierzętach. Dyskusje firmowe przeanalizowane przez agencję Reuters wykazały, że kilku pracowników wyraziło zaniepokojenie prośbą Sorrells o zmianę opisów badań eksploracyjnych, twierdząc, że byłoby to niedokładne i wprowadzające w błąd.

Jeden z nich zauważył, że prośba wydawała się mieć na celu zapewnienie “lepszej optyki [PR-u]” dla Neuralink.

Źródło: Musk’s Neuralink faces federal inquiry after killing 1,500 animals in testing