Serotoninowa teoria depresji: systematyczny przegląd dowodów

20 lipiec 2022

Serotoninowa teoria depresji została pierwotnie wysunięta około 60 lat temu. Od tego czasu powszechnie uważa się, że depresja jest spowodowana zaburzeniem równowagi serotoniny i innych substancji chemicznych, zwanych neuroprzekaźnikami, w mózgu.

Hipoteza ta jest często wykorzystywana jako uzasadnienie stosowania leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Serotoninowa teoria depresji

 

Serotoninowa teoria depresji

 

“Hipoteza o serotoninowym podłożu depresji jest nadal ma spory wpływ. Naszym celem była synteza i ocena dowodów na to, czy depresja jest związana z obniżonym stężeniem lub aktywnością serotoniny w systematycznym parasolowym przeglądzie głównych istotnych obszarów badań. Bazy PubMed, EMBASE i PsycINFO zostały przeszukane przy użyciu terminów odpowiednich dla każdego obszaru badań, od ich powstania do grudnia 2020 roku. Zidentyfikowano przeglądy systematyczne, metaanalizy i analizy dużych zbiorów danych w następujących obszarach: stężenia serotoniny, metabolitu serotoniny i 5-HIAA w płynach ustrojowych; wiązanie receptora serotoniny 5-HT1A; poziomy transportera serotoniny (SERT) mierzone za pomocą obrazowania lub pośmiertnie; badania nad zubożeniem tryptofanu; asocjacje genów SERT i interakcje gen-środowisko SERT. Wykluczono badania depresji związanej z warunkami fizycznymi i specyficznymi podtypami depresji (np. depresja dwubiegunowa). Dwóch niezależnych recenzentów dokonało ekstrakcji danych i oceniło jakość włączonych badań przy użyciu AMSTAR-2, dostosowanego AMSTAR-2 lub STREGA dla dużego badania genetycznego. Pewność wyników badań oceniono przy użyciu zmodyfikowanej wersji GRADE. Nie dokonaliśmy syntezy wyników poszczególnych metaanaliz, ponieważ obejmowały one pokrywające się badania. Przegląd został zarejestrowany w PROSPERO (CRD420207203). Do przeglądu włączono 17 badań: 12 przeglądów systematycznych i metaanaliz, 1 metaanalizę kooperacyjną, 1 metaanalizę dużych badań kohortowych, 1 przegląd systematyczny i syntezę narracyjną, 1 badanie asocjacji genetycznych i 1 przegląd parasolowy.

Jakość przeglądów była zróżnicowana, przy czym niektóre badania genetyczne były wysokiej jakości. Dwie metaanalizy nakładających się badań badających metabolit serotoniny, 5-HIAA, nie wykazały związku z depresją (największe n = 1002). Jedna metaanaliza badań kohortowych serotoniny w osoczu nie wykazała związku z depresją, a dowody na to, że obniżone stężenie serotoniny było związane ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych (n = 1869). Dwie metaanalizy nakładających się na siebie badań badających receptor 5-HT1A (największe n = 561) oraz trzy metaanalizy nakładających się na siebie badań badających wiązanie SERT (największe n = 1845) wykazały słabe i niespójne dowody na zmniejszone wiązanie w niektórych obszarach, co byłoby zgodne ze zwiększoną dostępnością synaptyczną serotoniny u osób z depresją, gdyby była to pierwotna, przyczynowa nieprawidłowość. Jednak efekty wcześniejszego stosowania leków przeciwdepresyjnych nie zostały wiarygodnie wykluczone. Jedna metaanaliza badań nad zubożeniem poziomu tryptofanu nie wykazała żadnego efektu u większości zdrowych ochotników (n = 566), ale słabe dowody na efekt u osób z rodzinną historią depresji (n = 75). W innym przeglądzie systematycznym (n = 342) i próbie dziesięciu kolejnych badań (n = 407) nie stwierdzono efektu u ochotników. Od 2007 roku nie przeprowadzono żadnego systematycznego przeglądu badań dotyczących uszczuplenia tryptofanu. Dwa największe i najwyższej jakości badania genu SERT, jedno badanie asocjacji genetycznej (n = 115 257) i jedna metaanaliza kolaboracyjna (n = 43 165), nie wykazały dowodów na związek z depresją ani na interakcję między genotypem, stresem i depresją. Główne obszary badań nad serotoniną nie dostarczają spójnych dowodów na istnienie związku między serotoniną a depresją, ani też nie potwierdzają hipotezy, że depresja jest spowodowana obniżoną aktywnością lub stężeniem serotoniny. Niektóre dowody były zgodne z możliwością, że długotrwałe stosowanie leków przeciwdepresyjnych zmniejsza stężenie serotoniny.” – Źródło: Mol Psychiatry. 2022 Jul 20; The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0

 

Zobacz na: Fakty o Psychiatrii [DSM] i Wielkiej Farmacji — dr James Davies
Masowe strzelaniny i leki psychiatryczne – Ben Swann
Film Ukryty wróg – Tajna Agenda Psychiatrii – Transkrypt – The Hidden Enemy

Nauka™: religia, której nie wolno kwestionować – Henry Gee

Jak szczepionka może uszkodzić Twój mózg – dr Russell L. Blaylock
Dieta w Zespole Psychologiczno – Jelitowym (GAPS) w leczeniu Autyzmu i Zespołu Aspergera – dr Natasha Campbell-McBride
Geny „chorobotwórcze” a flora jelitowa – mikrobiom – dr Art Ayers

 

 

%d bloggers like this: