Tlenek etylenu – kancerogen stosowany w celu sterylizacji.

Tlenek etylenu, nazywany oksiranem przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej, jest związkiem organicznym o wzorze C2H4O. Jest to cykliczny eter i najprostszy epitlenek: trójczłonowy pierścień składający się z jednego atomu tlenu i dwóch atomów węgla. Tlenek etylenu jest bezbarwnym i łatwopalnym gazem o lekko słodkim zapachu. Tlenek etylenu jest produkowany przemysłowo przez utlenianie etylenu w obecności srebrnego katalizatora.

Tlenek etylenu – kancerogen stosowany w celu sterylizacji wyrobów medycznych.

 

FDA: Dlaczego do sterylizacji wyrobów medycznych stosuje się tlenek etylenu?

 

Urządzenia medyczne są sterylizowane na różne sposoby, w tym przy użyciu wilgotnego ciepła (pary), suchego ciepła, promieniowania, gazowego tlenku etylenu, odparowanego nadtlenku wodoru i innych metod sterylizacji (na przykład gazowy dwutlenek chloru, odparowany kwas nadoctowy i dwutlenek azotu) . Sterylizacja tlenkiem etylenu to ważna metoda sterylizacji, którą producenci powszechnie stosują w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów medycznych.

Dla wielu wyrobów medycznych sterylizacja tlenkiem etylenu może być jedyną metodą, która skutecznie sterylizuje i nie uszkadza wyrobu podczas procesu sterylizacji. Urządzenia medyczne wykonane z określonych polimerów (plastiku lub żywicy), metali lub szkła lub posiadające wiele warstw opakowania lub trudnodostępne miejsca (na przykład cewniki) będą prawdopodobnie sterylizowane tlenkiem etylenu.

Jakie urządzenia są sterylizowane tlenkiem etylenu?

Z literatury wynika, że około pięćdziesiąt procent wszystkich sterylnych wyrobów medycznych w Stanach Zjednoczonych jest sterylizowanych tlenkiem etylenu. Rodzaje urządzeń sterylizowanych tlenkiem etylenu obejmują zarówno urządzenia stosowane w ogólnej praktyce medycznej (na przykład opatrunki na rany), jak i bardziej specjalistyczne urządzenia stosowane do leczenia określonych obszarów ciała (na przykład stenty).

Źródło: Ethylene Oxide Sterilization for Medical Devices

 

„Wyjątkowo niebezpieczne”: Ostrzeżenie ostrzega przed użyciem tlenku etylenu do sterylizacji masek i respiratorów

 

9 czerwiec 2020

Tlenek etylenu nie powinien być używany do sterylizacji masek filtrujących w celu ponownego użycia, ponieważ „ta niezwykle niebezpieczna toksyczna substancja chemiczna stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego” – ostrzega [Department of Labor & Industries] Departament Pracy i Przemysłu Stanu Waszyngton w nowym ostrzeżeniu.

Powołując się na Agencję Ochrony Środowiska [EPA] i Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC], Departament Pracy i Przemysłu w Waszyngtonie ostrzega pracowników służby zdrowia i inne osoby, które sterylizują respiratory do ponownego użycia, że ​​tlenek etylenu jest substancją rakotwórczą, która „jest powiązana z dysfunkcjami neurologicznymi i może powodować inne szkodliwe skutki” dla oczu, płuc, mózgu i układu nerwowego. Co więcej, długotrwałe narażenie może prowadzić do zwiększonego ryzyka problemów reprodukcyjnych i niektórych nowotworów.

Stanowy Departament Pracy i Przemysłu w Waszyngtonie zauważa, że ​​systemy sterylizacji tlenkiem etylenu – powszechnie stosowane do sterylizacji wyrobów medycznych – nie zostały zatwierdzone przez federalną agencję ds. Ochrony Bezpieczeństwa Miejsca Pracy i Zdrowia [OSHA] do użytku w sprzęcie ochrony osobistej, a dowody sugerują, że mogłoby to spowodować odgazowanie tlenku etylenu w strefie oddychania osoby je noszącej.

Chociaż szpitale i kliniki są zobowiązane do używania swoich systemów sterylizujących tlenkiem etylenu zgodnie z ich przeznaczeniem, „NIE WOLNO ich używać do sterylizacji masek, respiratorów, środków ochrony indywidualnej ani przedmiotów noszonych przez ludzi”, stwierdza ostrzeżenie.

Źródło: ‘Extremely hazardous’: Alert warns against using ethylene oxide to sterilize masks, respirators

 

Narodowy Instytut Raka: W jaki sposób ludzie są narażeni na tlenek etylenu?

 

Głównymi drogami narażenia ludzi na tlenek etylenu są wdychanie i spożycie, które mogą wystąpić w wyniku narażenia zawodowego, konsumenckiego lub środowiskowego. Ponieważ tlenek etylenu jest silnie wybuchowy i reaktywny, sprzęt używany do jego przetwarzania składa się na ogół z szczelnie zamkniętych i wysoce zautomatyzowanych systemów, co zmniejsza ryzyko narażenia zawodowego.

Pomimo tych środków ostrożności pracownicy i ludzie mieszkający w pobliżu obiektów przemysłowych produkujących lub wykorzystujących tlenek etylenu mogą być narażeni na tlenek etylenu w wyniku niekontrolowanych emisji przemysłowych. Ogólna populacja może być również narażona na dym tytoniowy i używanie produktów sterylizowanych tlenkiem etylenu, takich jak produkty medyczne, kosmetyki i sprzęt pszczelarski.

Które nowotwory są związane z ekspozycją na tlenek etylenu?

 

Chłoniak i białaczka to nowotwory najczęściej zgłaszane jako związane z zawodową ekspozycją na tlenek etylenu. Raki żołądka i piersi mogą być również związane z ekspozycją na tlenek etylenu.

Źródło: NCI, Ethylene Oxide

 

Zobacz na: Jeffrey Wigand: informator z branży tytoniowej [60 Minutes Rewind]
Zagrożenia zdrowotne związane z noszeniem masek – Tammy Clark i Kristen Meghan [konsultantki OSHA]

%d bloggers like this: