Jak zinfiltrować organizację i uczynić ją dysfunkcyjną

 

„Celem niniejszej publikacji jest scharakteryzowanie prostego sabotażu, nakreślenie jego możliwych skutków oraz przedstawienie sugestii dotyczących jego podżegania i przeprowadzenia.”Simple Sabotage Field ManualOSS (17 stycznia 1944)

„Ta notatka CIA z 1944 roku o tym, jak zinfiltrować organizację i uczynić ją dysfunkcyjną, jest niesamowita. Warto ją oprawić i zawiesić w kawiarni każdej firmy.” – Lionel Page – profesor i autor nadchodzącej książki „Optimally Irrational”

Jeśli chcesz zinfiltrować organizację i uczynić ją dysfunkcyjną, to ta notka Biura Służb Strategicznych z 1944 roku – prekursor CIA – będzie naprawdę przydatna. Porady są wyraźnie powiązane z tym, co dziś nazywamy fałszywymi wiadomościami [fake news] i myśleniem grupowym. Jakieś podobieństwa do ostatniego spotkania w pracy?

Jeśli chcesz podpalić miasto, w tym podręczniku znajdziesz prostą radę:

„Pożary można rozpalić wszędzie tam, gdzie nagromadzi się łatwopalny materiał. Magazyny są oczywiście najbardziej obiecującymi celami, ale sabotaż z podpaleniem w roli głównej nie musi ograniczać się tylko do nich.”

Jeśli jednak chcesz zinfiltrować organizację i sprawić, że stanie się ona dysfunkcyjna, poniższe zalecenia to pewna droga do sukcesu.

Jak zinfiltrować organizację i uczynić ją dysfunkcyjną

 

Ogólna ingerencja w organizacje i produktywność – organizacje i konferencje:

(1) Nalegaj na robienie wszystkiego przez odpowiednie „kanały”. Nigdy nie pozwalaj na pójście na skróty w celu przyspieszenia decyzji.

(2) Wygłaszaj „przemówienia”. Rozmawiaj tak często, jak to możliwe i jak najdłużej. Zilustruj swoje „punkty” długimi anegdotami i opisami osobistych doświadczeń. Nie wahaj się poczynić kilku odpowiednich „patriotycznych” komentarzy.

(3) Jeśli to możliwe, kieruj wszystkie sprawy do komitetów w celu „dalszych badań i rozważań”. Staraj się, aby komitety były jak największe – nigdy mniej niż pięć osób.

(4) Poruszaj nieistotne kwestie tak często, jak to możliwe.

(5) Targuj się o dokładne sformułowania komunikatów, protokołów, uchwał.

(6) Odwołuj się do spraw rozstrzygniętych na ostatnim posiedzeniu i spróbuj ponownie otworzyć kwestię celowości tej decyzji,

(7) Popieraj „ostrożność”. Bądź „rozsądny” i zachęcaj współpracowników [uczestników konferencji] do zachowania „rozsądku” i unikania pośpiechu, który może później spowodować zakłopotanie lub trudności.

(8) Martw się o słuszność jakiejkolwiek decyzji – zadawaj pytania, czy rozważane działanie podlega jurysdykcji grupy, czy też może być sprzeczne z polityką jakiegoś wyższego szczebla.

Jakiekolwiek podobieństwo do prawdziwych wydarzeń lub postaci jest czysto przypadkowe.

Simple Sabotage Field Manual — OSS (January 17 1944)

Znalezione na: CIA MEMO : “How to infiltrate an organisation and make it dysfunctional.”

 

Zobacz na: Fraza „teoria spiskowa” – broń w walce informacyjnej rozpowszechniona przez CIA po 1967 roku
Tak wygląda sterowanie umysłami… w imię demokracji
Myślenie pojęciowe, a myślenie stereotypowe – Andrzej Wronka, Kazimierz Ajdukiewicz
Jak wymóżdżać – krótki kurs propagandy – Rafał Brzeski

 

 

%d bloggers like this: