„Padnij i kryj się” to metoda ochrony osobistej przed skutkami wybuchu jądrowego. Położenie się i przykrywanie głowy rękami miało być przydatne przy zapewnianiu pewnego stopnia ochrony personelowi znajdującemu się poza zasięgiem jądrowej kuli ognia, ale nadal w wystarczającym zasięgu wybuchu jądrowego. Stanie w pozycji pionowej i bez przykrycia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W najbardziej dosłownej interpretacji manewr skupia się przede wszystkim na działaniach ochronnych, jakie można podjąć w ciągu pierwszych kilku kluczowych sekund po wydarzeniu, czyli rozchodzeniu się fali uderzeniowej.

Padnij i kryj się

 

Środek zaradczy ma być alternatywą dla skuteczniejszej docelowej ewakuacji w całym mieście, w przypadku gdy te kryzysowe programy relokacji nie byłyby możliwe z powodu ograniczeń czasowych i związanych z przemieszczaniem się.

Osoby które rozpromowały tę metodę twierdziły, że nadaje się jako środek przeciwdziałania śmiercionośnym skutkom wybuchów jądrowych, metoda „Padnij i kryj się” jest skuteczna zarówno w przypadku niespodziewanego ataku nuklearnego, jak i podczas ataku nuklearnego, o którym opinia publiczna otrzymała pewne ostrzeżenie, tzn. prawdopodobnie do wybuchu dojdzie w ciągu kilku minut od ostrzeżenia.

 

Padnij i kryj się (1951) Żółw Bert – napisy PL

 

Zobacz na: Wydychany aerozol i maski na twarz
Dlaczego maski na twarz nie działają: przegląd dr Johna Hardie dla dentystów [18 października 2016]
Maseczki nie działają: Przegląd literatury naukowej w kontekście zasadności polityki społecznej wobec COVID-19 – dr Denis Rancourt

%d bloggers like this: