Czy covid-19 to groźna choroba zakaźna? [Wielka Brytania]

Czy covid-19 to groźna choroba zakaźna

Choroby zakaźne o poważnych konsekwencjach

 

Wskazówki i informacje na temat chorób zakaźnych o poważnych konsekwencjach i zarządzaniu nimi w Anglii.

Opublikowano 22 października 2018 roku.
Ostatnia aktualizacja 21 marca 2020 roku.

Czy covid-19 to groźna choroba zakaźna? Status COVID-19


Od 19 marca 2020 roku COVID-19 nie jest już uważany za chorobę zakaźną o poważnych  konsekwencjach
(High consequence infectious diseases – HCID) w Wielkiej Brytanii.

Urzędnicy ds. zdrowia publicznego z 4 narodów, zajmujący się chorobami zakaźnymi o poważnych konsekwencjach [HCID] wydały w styczniu 2020 roku tymczasowe zalecenie, aby sklasyfikować COVID-19 jako chorobę zakaźną o poważnych  konsekwencjach [HCID]. Zostało to oparte na rozważeniu brytyjskich kryteriów odnośnie HCID dotyczących wirusa i choroby oraz informacji dostępnych na wczesnych etapach epidemii. Teraz, gdy wiadomo więcej o COVID-19, organy zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii dokonały przeglądu najbardziej aktualnych informacji na temat COVID-19 pod kątem brytyjskich kryteriów HCID. Ustalono, że zmieniło się teraz kilka funkcji; w szczególności dostępnych jest więcej informacji na temat współczynników umieralności (ogólnie niski), a teraz jest większa świadomość kliniczna oraz specjalny i wrażliwy test laboratoryjny, którego dostępność stale rośnie.

Komitet Doradczy ds. Niebezpiecznych Patogenów (Advisory Committee on Dangerous Pathogens  – ACDP) jest również zdania, że ​​COVID-19 nie powinien już być klasyfikowany jako HCID.

Nadal istnieje potrzeba skoordynowanej reakcji na szczeblu krajowym, ale została ona zaspokojona przez rządową odpowiedź na COVID-19.

Przypadkami COVID-19 nie zarządzają już tylko centra leczenia chorób zakaźnych o poważnych konsekwencjach [HCID].

Wszyscy pracownicy opieki zdrowotnej zarządzający możliwymi i potwierdzonymi przypadkami zachorowań powinni postępować zgodnie ze zaktualizowanymi krajowymi wytycznymi dotyczącymi zakażeń i zapobiegania (IPC) dla COVID-19, które zastępują wszystkie poprzednie wytyczne IPC dotyczące COVID-19. Niniejsze wytyczne zawierają instrukcje dotyczące różnych środków ochrony indywidualnej, które są odpowiednie dla różnych scenariuszy klinicznych.

Definicja choroby zakaźnej o poważnych konsekwencjach [HCID]W Wielkiej Brytanii choroba zakaźna o poważnych konsekwencjach (HCID) jest definiowana zgodnie z następującymi kryteriami:

ostra choroba zakaźna
zazwyczaj ma wysoki wskaźnik śmiertelności [zgony wśród chorych]
– może nie mieć skutecznej profilaktyki lub leczenia
często trudna do rozpoznania i szybkiego wykrycia
zdolność do rozprzestrzeniania się w społeczności oraz w placówkach opieki zdrowotnej
wymaga zwiększonej reakcji indywidualnej, populacji i systemu, aby zapewnić efektywne, wydajne i bezpieczne zarządzanie

 

Klasyfikacja chorób zakaźnych o poważnych konsekwencjach [HCID]

 

Choroby zakaźne o poważnych konsekwencjach [HCID] dzieli się dalej na grupy kontaktowe i przenoszone drogą kropelkową:

Kontaktowe HCID rozprzestrzeniają się zwykle poprzez bezpośredni kontakt z zarażonym pacjentem lub zakażonymi płynami, tkankami i innymi materiałami lub przez pośredni kontakt z zanieczyszczonymi materiałami i przedmiotami mogącymi stanowić źródło zakażenia.
HCID przenoszone drogą kropelkową rozprzestrzeniają się poprzez kropelki oddechowe lub przenoszenie aerozolu, oprócz kontaktowych dróg przenoszenia.

Źródło: Status of COVID-19 – High consequence infectious diseases (HCID)

 

Zobacz na: Hydroksychorochina – czy działa na koronawirusa? – Dr Vladimir Zelenko
Specjaliści medyczni kwestionujący panikę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2
Specjaliści medyczni kwestionujący panikę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, cz. 2