Prawie połowa nowych pacjentów z rakiem traci oszczędności całego życia

 

Prawie połowa nowych pacjentów z rakiem traci oszczędności całego życia

Prawie połowa nowych pacjentów z rakiem traci oszczędności całego życia

 

Według badania opublikowanego w czasopiśmie American Journal of Medicine, 42% nowych pacjentów z rakiem traci wszystkie swoje oszczędności w ciągu dwóch lat z powodu leczenia. Średnia kwota, którą stracił pacjent z rakiem, wyniosła 92.098 dolarów.

Po prześledzeniu 9,5 miliona pacjentów chorych na raka w latach pomiędzy 2000–2012 naukowcy dowiedzieli się również, że 62% wszystkich pacjentów z rakiem jest zadłużonych z powodu leczenia, a 55% z nich ma co najmniej 10.000 dolarów kredytu.

Ogółem całkowite roczne koszty leczenia raka wynoszą 80 miliardów dolarów w USA.

Koszty finansowe raka są wysokie zarówno dla osoby cierpiącej na raka, jak i dla całego społeczeństwa.
Agencja ds. Badań i Jakości w Opiece Zdrowotnej [The Agency for Healthcare research and Quality -AHRQ] szacuje, że bezpośrednie koszty leczenia (w sumie wszystkich kosztów opieki zdrowotnej) nowotworów w USA w 2015 r. wyniosły 80,2 miliardów dolarów.
” – Źródło: Economic Impact of Cancer https://www.cancer.org/cancer/cancer-basics/economic-impact-of-cancer.html

Nawet jeśli masz ubezpieczenie, może nie pokryć wszystkich kosztów medycznych związanych z rakiem. Od wysokich odliczeń do dużych pożyczek, pacjenci z rakiem mogą mieć ogromny stos rachunków.

Ponadto od 40% do 85% wszystkich pacjentów z rakiem musi przerwać pracę w trakcie leczenia, co powoduje obciążenie finansowe, które może trwać przez sześć miesięcy lub dłużej.

Źródło: Study: Almost half of new cancer patients lose their entire life savings

 

Prawie połowa nowych pacjentów z rakiem traci oszczędności całego życia

Śmierć czy dług? Krajowe szacunki toksyczności finansowej u osób z nowo zdiagnozowanym rakiem

Cel: Celem tego badania była ocena finansowego wpływu netto na zadłużenie pacjenta z rakiem w USA.

Metody: W tym badaniu podłużnym wykorzystano badanie zdrowia i emerytur z lat 1998–2014. Włączono osoby w wieku równym lub poniżej 50 lat z nowo zdiagnozowanymi nowotworami złośliwymi, z wyjątkiem niewielkich nowotworów skóry. Wielowymiarowe uogólnione modele liniowe oceniały zmiany wartości netto i zadłużenia (konsument, kredyt hipoteczny, kapitał własny domu) po 2 i 4 latach od diagnozy (rok + 2, rok + 4), kontrolując zmienne demograficzne i kliniczne, atrybuty specyficzne dla raka, czynniki ekonomiczne i śmiertelność. Dwuletni okres przed rozpoznaniem raka służył jako kontrola historyczna.

Wyniki: Wśród 9,5 mln szacowanych nowych rozpoznań raka w latach 2000–2012, średni wiek osób wynosił 68,6±9,4 lat, z niewielką przewagą osób będących w związku małżeńskim (54,7%), bez emerytury (51,1%) i beneficjentów Medicare (56,6%). Po dwóch latach od otrzymania diagnozy raka, 42,4% wykorzystało całe swoje życiowe oszczędności, z wyższymi skorygowanymi szansami związanymi z pogarszającym się rakiem, wymogiem kontynuowania leczenia, czynnikami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi (tj. bycie kobietą, Medicaid, brak ubezpieczenia, przejście na emeryturę, rosnący wiek, dochód i wielkość gospodarstwa domowego ) oraz charakterystykę kliniczną (tj. nałogowy palacz, gorsza samoocena zdrowia, nadciśnienie, cukrzyca, choroba płuc) (P <0,05); średnie straty wyniosły 92.098 dolarów. W 4 lata od otrzymania diagnozy raka niewypłacalność finansowa wzrosła do 38,2%, z kilkoma spójnymi cechami społeczno-ekonomicznymi, nowotworowymi i klinicznymi, pozostającymi istotnymi predyktorami całkowitego wyczerpania aktywów.

Wnioski: To reprezentatywne dla całego kraju badanie wstępnie oszacowanych 9,5 miliona nowo zdiagnozowanych osób chorych na raka w wieku ≥ 50 lat wykazało znaczną toksyczność finansową związaną z diagnozą. Ponieważ stwierdzono, że duże obciążenia finansowe negatywnie wpływają na dostęp do opieki i wyniki leczenia pacjentów z nowotworami, kluczowe znaczenie ma aktywny rozwój metod łagodzenia tych skutków wśród już wrażliwych grup.”Am J Med. 2018 Oct;131(10):1187-1199.e5; Death or Debt? National Estimates of Financial Toxicity in Persons with Newly-Diagnosed Cancer. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29906429

 

Zobacz na: Mechanizm powstawania i wzrostu nowotworów złośliwych – dr Alexis Carrel
Długotrwały wpływ na zdrowie szczepień wieloma antygenami – Odtajniony Raport armii USA
Rak na ratunek? – Dr Stephanie Seneff – Jak komórki nowotworowe nadliczbowo pracują aby przywrócić sprawność naczyń krwionośnych
Dlaczego trucie jest opłacalne – Uzasadnienie trucia przemysłowego – Jim West
SV40 – rakotwórczy wirus w szczepionkach przeciw polio!

Seria filmów dokumentalnych Prawda o Raku

%d bloggers like this: