Autyzm, choroba zapalna jelit i szczepionka MMR – dr D.R. Walker (Department of Public Health Medicine, County Durham Health Authority, Durham DH1 5XZ, UK)

Lancet, Volume 351, No. 9112, p1355, 2 May 1998

Autyzm, choroba zapalna jelit i szczepionka MMR – dr D.R. Walker

Kontrowersje związane z artykułem Andrew Wakefielda i jego współpracowników (28 lutego, str. 637)[1] wydają się wynikać z połączenia dwóch koncepcji w jednym artykule. Chodzi oto, że autyzm może być związany z postacią choroby zapalnej jelit. Jest to nowa hipoteza warta dyskusji, a The Lancet słusznie podjął decyzję o opublikowaniu tego. Odpowiedź Simona Murcha i jego współpracowników (21 marca, str. 908)[2] na krytykę ich pracy podkreśla wagę tej części pracy, a przesłanie zostało zagubione w doniesieniach medialnych.

Drugą rzeczą było bezpodstawne zgłoszenie związku między tym nowym zespołem a szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR). To anegdotyczne zgłoszenie stronniczej próbki ma słabe podstawy naukowe i nie ma miejsca na takie rzeczy w recenzowanym czasopiśmie. Nie było to coś nowego; przypuszczalny związek między szczepionką MMR, autyzmem i zapalną chorobą jelit zostało opublikowane wcześniej przez tę samą grupę badawczą. Ponieważ nie pojawiły się żadne dodatkowe prace, które uzasadniałyby to powiązanie, a inni przedstawili znaczące dowody na to, że nie istnieje, to ponowne opublikowanie wzmianki o tym powiązaniu w nieuzasadniony sposób uwiarygadnia tę hipotezę. Wydaje się, że wzajemna weryfikacja zawiodła w usunięciu „wślizgnięciu się” sugestii, że szczepionka MMR jest czynnikiem przyczyniającym się do opisywanego nowego syndromu, a krytyka tej drugiej koncepcji przesłania ważne przesłanie pierwszej.

Gniew pracowników służby zdrowia w tej publikacji nie jest spowodowany podważaniem dogmatu zdrowia publicznego, jak sugeruje Wakefield (21 marca, str. 908).[3] Dzieje się tak dlatego, że dzieci są narażone na ryzyko potencjalnie śmiertelnych chorób zakaźnych, nie przez nowe rzetelne dowody, ale szeroko rozpowszechnione w mediach kolejne źle zaprojektowane badanie tej grupy.

Jako badacz kliniczny, Wakefield ma obowiązek przeprowadzania swoich badań z naukowym rygorem. Słuchanie pacjenta jest ważne, ale stronniczy wybór pacjentów wpłynie na to, co usłyszysz.

Źródło: Autism, inflammatory bowel disease, and MMR vaccine

 

Autyzm, choroba zapalna jelit i szczepionka MMR – Andrew Wakefield

Lancet, Volume 351, No. 9112, p1356, 2 May 1998

Autyzm, choroba zapalna jelit i szczepionka MMR - Andrew Wakefield

Pan D.R. Walker stwierdza, że ​​”stronniczy wybór pacjentów wpłynie na to, co usłyszysz”. Stronniczość pojawia się w nauce, gdy dane są świadomie lub nieświadomie ukrywane. Czy toleruje on wykluczenie potencjalnie znaczącego elementu historii? Prosi o dowody wirusologiczne: odsyłamy go do naszego abstraktu (Gut 1998; 42: A86). Niestety, D.R. Walker rzuca wartość historii medycznej, procesu recenzowania i tej pediatrycznej diaspory na śmietnik złej nauki i anegdoty.

Leonard Sinclair, Peter Richmond i David Goldblatt słusznie wskazują na niewłaściwe wykorzystanie dorosłych przedziałów referencyjnych. Stwierdziliśmy, że poziomy IgA były niskie u 4 z 12 dotkniętych chorobą dzieci. Normalny zakres IgA w tej grupie wiekowej wynosi 0.5-2 .4 g/dL, a tylko jedno dziecko znajduje się poza normalnym zakresem. Podobnie, odpowiedni przedział związany z wiekiem dla fosfatazy zasadowej wynosi 250-800 U/L. Błędy te nie mają wpływu na wnioski wymienione w publikacji, a w szczególności na identyfikację przerostu krętnicowo-limfatyczno-guzowatego i zapalenia okrężnicy w grupie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

A. Rouse sugeruje, że może istnieć stronniczość w postępowaniu sądowym na podstawie informacji pobranych z Internetu przez Society for the Autistically Handicapped [Stowarzyszenie autystycznie upośledzonych]. Tylko jeden autor (A.J. Wakefield) zgodził się pomóc w ocenie niewielkiej liczby tych dzieci w imieniu Legal Aid Board. Wszystkie te dzieci zostały jednoznacznie skierowane przez normalne kanały (np. przez lekarza rodzinnego, psychiatrę dziecięcego lub pediatrę) na podstawie ich objawów. A.J. Wakefield nigdy nie słyszał o Society for the Autistically Handicapped i nie przedstawiono im arkusza informacyjnego, który można by rozdawać zainteresowanym stronom. Jedyny opracowany przez nas arkusz informacyjny jaki sporządziliśmy był dla lekarzy rodzinnych, w którym opisano tło, protokół badania dzieci z autyzmem i objawami żołądkowo-jelitowymi. Wreszcie wszystkie dzieci, o których mowa (w tym 53 osoby, które były już zbadane oraz ci na liście oczekujących, których ilość rozciąga się do 1999 roku) przeszły przez formalne kanały opisane powyżej. Nie istnieje konflikt interesów.

Autorzy podtrzymują swoje ustalenia. Zalecamy, aby gastroenterolodzy dziecięcy zbadali ten problem dalej, ponieważ uważamy, że istnieje zarówno duża niezaspokojona potrzeba w społeczności, jak i szansa dla niektórych dzieci z autyzmem.

Źródło: Autism, inflammatory bowel disease, and MMR vaccine

 

List z odpowiedzią adwokata Richarda Barra pracującego nad sprawą prowadzoną przez Legal Aid Board

Pytanie brzmiało: Czy Andrew Wakefield rozpoczął swoje [słynne] badania przed czy po tym jak został zaangażowany w sprawę prowadzoną przez Legal Aid Board? Czy ta [słynna] publikacja w Lancet była finansowana przez Legal Aid Board

Nie wiem, kiedy Andy zaczął pracę nad tą publikacją z Lancet. Mogę tylko powiedzieć, że ta publikacja z Lancet nie miała nic wspólnego z naszym roszczeniem. Było to studium prowadzone przez Royal Free i było zupełnie oddzielne od śledztwa, które miał przeprowadzić w naszym imieniu. Z pewnością to badanie nie było finansowane z Legal Aid i nie było jakąkolwiek częścią sporu sądowego.

Nigdy nie było konfliktu, pomimo tego, co media przekazywały od tamtej pory. Poza tym Andy ujawnił swoje zaangażowanie w sprawy związane ze szczepionką MMR na długo przed tym, jak kwestia ta została podniesiona przez kogokolwiek (Lancet, 2 maja 1998 r.). Jeśli nie masz kopii, mogę Ci ją przesłać.

Andy był zaniepokojony powiązaniem między odrą a chorobą zapalną jelit, zanim ktokolwiek z nas o nim usłyszał. Na przykład był współautorem publikacji z 1994 roku w Lancet na temat odry okołoporodowej i choroby Crohna.

Tyle nieprawd zostało wypowiedziane, że trudno jest nawet zacząć się do nich odnosić, ale mam nadzieję, że to pomoże.

http://patient11.com/

List z odpowiedzią adwokata pracującego nad sprawą prowadzoną przez Legal Aid Board

Źródło: http://img1.wsimg.com/blobby/go/2bfd6930-81ec-44ce-a99b-6cf43f41be23/downloads/1cd5dmmv9_936500.pdf

 

 

Zobacz na: Oświadczenie dr Williama W. Thompsona
Czy chińscy naukowcy odkryli brakujący fragment układanki autyzmu? – J.B. Handley
Odra i szczepionka przeciw odrze: 14 rzeczy do rozważenia – Roman Bystrianyk
Byli naukowcy firmy Merck wnieśli sprawę przeciwko koncernowi na podstawie False Claims Act – Hilary Butler

Andrew Wakefield Timeline