Jednoczesna nagła śmierć łóżeczkowa niemowląt [bliźniaków] – SSIDS

Jednoczesna nagła śmierć łóżeczkowa niemowląt - SSIDS

Źródło: J Forensic Leg Med. 2007 Feb;14(2):87-91. Simultaneous sudden infant death syndrome. 

Przewodnik rodzica: Co robić jeśli twoje dziecko umiera po szczepieniu – Norma Erickson i Catherine J Frompovich

Jednoczesne nagłe zgony bliźniąt raczej rzadko się zdarzają i dlatego w literaturze medycznej poświecono im niewiele uwagi. Gdy zgony bliźniąt spełniają zdefiniowane kryteria  dla Zespołu Nagłej Śmierci Niemowląt [SIDS] niezależnie od siebie i mają miejsce w 24 godzinnym zakresie czasowym, można je nazwać Jednoczesna Nagła Śmierć Łóżeczkowa Niemowląt (SSIDS – simultaneous sudden infant death syndrome).

Jednoczesna nagła śmierć łóżeczkowa niemowląt

Przypadek (przypadki): dwie bliźniaczki (w wieku 3,5 miesięcy) zostały znalezione martwe przez matkę w łóżeczku, obie w pozycji leżącej na plecach. Niemowlęta były bliźniętami jednojajowymi i urodziły się w szpitalu poprzez cesarskie cięcie. Oba niemowlęta były zdrowe, nie miały w wywiadzie żadnych poważnych chorób. Dwa dni przed tym zdarzeniem bliźnięta otrzymały drugą dawkę doustnej szczepionki przeciw polio, szczepionkę DPT i pierwszą dawkę szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. W dniu zaszczepienia dostały gorączki i dostały po łyżeczce paracetamolu [acetaminofenu]. Ani śledztwo na miejscu śmierci, postępowanie sądowe, ocena rodzicielska, wyniki sekcji makroskopowej i mikroskopowej, ani też analiza toksykologiczna nie wykazały żadnej konkretnej przyczyny zgonu.

Przypadek ten został skierowany do najwyższej komisji złożonej z multidyscyplinarnych specjalistów medycznych z Instytutu Medycyny Sądowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Stambule. Komisja uznała, że dostępne dane są zgodne z diagnozą SIDS. Te przypadki Nagłej Śmierci Łóżeczkowej Niemowląt [SIDS] zostały tu przedstawione ponieważ jednoczesne przypadki SIDS u bliźniąt są rzadkie i był to pierwszy raz gdy w Turcji odnotowano przypadek jednoczesnego SIDS bliźniąt.

Jednoczesne przypadki SIDS mają wiele implikacji w zakresie definicji, diagnozy i podejścia prawno-medycznego.

 

Zobacz na: Prawdziwe przyczyny zespołu nagłej śmierci niemowląt [SIDS] – Michelle Goldstein
Every Second Child (Co Drugie Dziecko) – dr Archie Kalokerinos
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.
Badanie populacji dzieci nauczanych w systemie edukacji domowej celem zilustrowania zachorowalności – Celeste McGovern –  Szczepieni vs Nieszczepieni

 

„Komputerowe zapisy z Narodowego Programu Rekompensat dla Poszkodowanych na Skutek Szczepień [National Vaccine Injury Compensation Program], uzyskane przez Gannett News Service przy użyciu ustawy o wolności informacji [FOIA] w ramach czteromiesięcznego badania federalnej polityki szczepień, ujawniają:

– W ramach programu rekompensat w 253 przypadkach śmierci niemowląt, przyznano ponad 61 milionów dolarów przez Sąd Federalny w 1990 roku. 224 lub 86 % przypadków, przypisano szczepieniu szczepionką DTP – błonica, tężec i krztusiec (koklusz). W tych przypadkach, śmiertelność pierwotnie przypisywano SIDS w 90 z nich lub 40 %.

– Z wszystkich 771 roszczeń złożonych przez rodziców od 1990 do połowy 1998 roku, 660 lub 86 %, zawierało domaganie się uznania, że to szczepionka DTP była przyczyną śmierci. A 43 % z nich zostało sklasyfikowane przez władze medyczne w chwili śmierci jako przypadki SIDS.” – National Vaccine Information Center

dr Harris Coulter, SIDS i szczepionki

 

SIDS -przeciwskazanie do szczepień

Źródło: str.5, Infanrix hexa https://pl.gsk.com/media/736239/infanrix-hexa-ib-220-druki-pl-07_07_2017.pdf

 

General Disorders and Administration Site Conditions:
Fatigue, injection site induration, injection site reaction, Sudden Infant Death Syndrome
https://www.fda.gov/files/vaccines%2C%20blood%20%26%20biologics/published/Package-Insert—INFANRIX.pdf

%d bloggers like this: