Szkodliwość Randapu – fragmenty różnych publikacji na ten temat

Zobacz na: Glifosat w szczepionkach – Anthony Samsel
Synergiczne, toksyczne działanie glifosatu i aluminium – Dr Stephanie Seneff
Kwas foliowy i glifosat – synergiczna toksyczność – dr Stephanie Seneff
Francuski sąd unieważnił pozwolenie na sprzedaż Roundupu Pro 360 firmy Monsanto ze względów bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo szczepień – jak sprawdzane są szczepionki pod kątem bezpieczeństwa?
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.

 

„Powszechnie uważa się, że ‘Roundup’ należy do najbezpieczniejszych pestycydów. Pomimo swojej reputacji ‘Roundup’ był zdecydowanie najbardziej toksyczny wśród pestycydów i środków owadobójczych, które zostały zbadane. Tę rozbieżność między faktem naukowym a twierdzeniem branży można przypisać ogromnemu interesowi ekonomicznemu, który jak ustalono doprowadził do fałszywej oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego i opóźnienia decyzji w zakresie polityki zdrowotnej.”

Major Pesticides Are More Toxic to Human Cells Than Their Declared Active Principles https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666/

W dniu 7 lipca 2017 roku Glifosat – aktywny składnik herbicydu Roundup – został dodany do listy Proposition 65. Lista Proposition 65 jest oficjalnie znana jako 65 ustawa dotycząca Bezpieczeństwa Wody Pitnej i Kontroli Toksycznych Substancji
Została wydana w listopadzie 1986 roku. Regulacja ta chroni stanowe źródła wody pitnej przed skażeniem chemikaliami, o których wiadomo iż powodują raka, wady wrodzone lub inne szkody rozrodcze. Ustawa ta wymaga, aby informować Kalifornijczyków o narażeniu na takie chemikalia. – Glyphosate Listed Effective July 7, 2017, as Known to the State of California to Cause Cancer
https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/glyphosate-listed-effective-july-7-2017-known-state-california-cause-cancer

“Nawet niewielka ilość glifosatu, konkretnie 1 ppt (część na bilion) wykazuje stymulujący wzrost komórek raka piersi… Badanie skupia się na wpływie czystego glifosatu na ekspresję receptorów estrogenowych oraz aktywacji transkrypcji.”

Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptors. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23756170

 

“W tym badaniu trwającym dwa lata wykorzystano ten sam szczep szczurów co Monsanto w swoich 90 dniowych testach. Badano wpływ kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej tolerującej Roundup NK603 (od 11% w diecie), uprawianej z zastosowaniem lub bez herbicydu Roundup oraz sam Roundup (w ilości od 0,1 ppb pełnego pestycydu zawierającego glifosat i adiuwanty) w wodzie pitnej…

Analizy biochemiczne potwierdziły bardzo istotne przewlekłe upośledzenie nerek w przypadku wszystkich kombinacji i obu płci; 76% zmienionych parametrów dotyczyło nerek. U badanych samców, zatorowość i martwica wątroby były od 2,5 do 5,5 razy wyższe. Oznaczone i poważne nefropatie były również na ogół od 1,3 do 2,3 razy większe.  U samic wszystkie badane grupy wykazywały 2 do 3-krotny wzrost śmiertelności, a zgony następowały wcześniej.  Ta różnica była również widoczna w trzech grupach samców karmionych genetycznie modyfikowaną kukurydzy.  Wszystkie wyniki były zależne od hormonów i płci, a profile patologiczne były porównywalne. Samice rozwijały duże guzy sutka częściej i wcześniej niż w grupie kontrolnej; przysadka była drugim najbardziej niepełnosprawnym narządem.  Równowaga hormonów płciowych została zmodyfikowana poprzez konsumpcję zmodyfikowanej kukurydzy oraz podawanie Roundup. Samce wykazały do ​​czterech razy większe namacalne guzy pojawiające się 600 dni wcześniej niż w grupie kontrolnej, w której odnotowano tylko jeden guz. Wyniki te można wytłumaczyć nie tylko nieliniowymi zaburzeniami endokrynologicznymi związanymi z Roundup, ale także nadekspresją transgenu EPSPS lub innymi mutacyjnymi efektami kukurydzy modyfikowanej genetycznie i ich konsekwencjami metabolicznymi.

Nasze ustalenia wskazują, że konieczne są długoterminowe (2-letnie) badania z karmieniem, aby dokładnie ocenić bezpieczeństwo genetycznie modyfikowanej żywności i pestycydów w ich pełnych komercyjnych preparatach.

Nasze ustalenia wykazują, że różnice w funkcjonalnych parametrach wielu narządów wynikające ze spożycia kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej NK603 przez 90 dni, zwiększyły się w ciągu 2 lat do poważnych uszkodzeń tych narządów we wszystkich typach testowanych diet.

Obejmuje to najmniejszą dawkę podawanego Roundup (0,1 ppb, 50 ng/L równoważnik Glifosatu), która jest znacznie niższa od dozwolonego prawnie maksymalnego limitu zarówno w USA (0,7 mg/L) jak i Unii Europejskiej (100 ng/L). Niespodziewanie zaobserwowano wyraźną tendencję zwiększania częstości występowania guzów, zwłaszcza guzów sutkowych u samic, w wielu badanych grupach.” 

Long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5044955/

 

 

Szkodliwość Randapu

https://www.gmoevidence.com/https://oehha.ca.gov/media/dockets/8594/9838-linda_causey/linda_causey_6.20.17.pdf

%d bloggers like this: