Wpływ promieniowania z inteligentnego licznika na ludzką krew

Choć przemysł zaniedbał przeprowadzenie rzetelnych badań naukowych dotyczących wpływu inteligentnych liczników na zdrowie, pojawiają się coraz to nowe, niezależne badania w tej kwestii.

W drugim etapie badania użyliśmy inteligentnych liczników. Przed ekspozycją na promieniowanie z licznika obserwowaliśmy sytuację podobną do tej w przypadku pierwszych próbek. Normalne ścianki komórkowe, odseparowane, wyglądają zdrowo.

Krew w ciemnym polu

Po dwu minutowej ekspozycji na działanie inteligentnego licznika w odległości 30 cm sprawa wygląda zupełnie inaczej. W pierwszej próbce widzimy wyraźną degradację ścianek komórkowych. Ścianki zostały uszkodzone i możemy zaobserwować zmiany w tych komórkach, które nazywamy Mycoplasmae. Mamy tu do czynienia z mutacją.

Krew po ekspozycji na inteligentny licznik

W próbce drugiej widzimy inny rodzaj degradacji ścianek komórkowych. Widzimy tu pofałdowania. Takie zjawisko jest zwane “układem kapsla od butelki” i znane jest z tego, że powstaje w wyniku oksydacji lub wystawienia na działanie wolnych rodników.

Trzecia próbka natomiast – musieliśmy tę kobietę odciągnąć od licznika po 45 sekundach, ponieważ zaczęła narzekać na ostre bóle głowy. Widzimy tu przykład zjawiska zwanego jako “rolowanie/sklejanie”, polegającego na nakładaniu się na siebie ciałek czerwonych krwi, co powoduje utrudnienia w transporcie tlenu do tkanek.

Każda z tych sytuacji to przykład degradacji. Każda z nich oznacza uszkodzenie komórek krwi. Wszystkie te efekty powstały w wyniku działania jednej zmiennej – inteligentnego licznika.

Jeffrey Armstrong: O co tu chodzi? Mamy do czynienia z urządzeniem bezprzewodowym, nieprzetestowanym w sposób naukowy, a co do którego wszystkie obecnie dowody wskazują, że jest niebezpieczne lub budzi szereg wątpliwości, w związku z czym powinno być rzetelnie przestudiowane zanim wypuści się je na rynek. Sprytni ludzie nazwali tę technologię “inteligentną”, aby wywołać wrażenie skomplikowania i odstraszyć potencjalnych krytyków. Jakiś “inteligentny” spec od reklamy wymyślił ten termin  i dostał powiedzmy 300.000 $ za nazwę “inteligentny licznik”, która miała wywołać u nas wrażenie niewiedzy, z którego oni świetnie sobie zdają sprawę, żebyśmy nie zadawali pytań w momencie instalacji tych urządzeń w naszych domach przez “inteligentnych” ludzi! Ja te liczniki nazywam nie “inteligentnymi”, ale “niebezpiecznymi”.

Ile są warte Twoje prawa?

 

Wpływ promieniowania z inteligentnego licznika na ludzką krew

 

Zobacz na: Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem
Szkodliwość USG – 50 chińskich wewnątrzmacicznych badań na ludziach – Jim West

Fakty o inteligentnych licznikach i mikrofalach – Brian Thiesen

 

Z filmu Take Back Your Power, [nie wiem tylko, czy podane normy na końcu są dalej aktualne – admin]:

Przyjrzymy się informacjom będącym zarówno wynikami badań naukowych i testów oraz oficjalnym normom dotyczącym dopuszczalnego promieniowania.
Na końcu skali promieniowania, zwanej „gęstością mocy”, inaczej siłą sygnału, mamy minimalny poziom niezbędny do działania telefonów komórkowych, który wynosi 0.0 000 000 002 mikrowatów na centymetr kwadratowy.
Igły sosnowe starzeją się przedwcześnie pod wpływem działania promieniowania o sile 0.000 027.
Przy wystawieniu dzieci w wieku 8-17 lat na krótkotrwałe działanie promieniowania o sile 0.05 stwierdzono pojawienie się u nich bólu głowy, irytacji, zaburzeń koncentracji, zaburzeń behawioralnych.
Poziom 0.1 uważa się w Baubiologie (architektura przyjazna środowisku) za „znaczący problem”.
Poziom 1.0 powoduje fragmentacje DNA nasienia. Nasienie to nie spełnia kryteriów wymaganych w procesie in vitro.
Według źródeł naukowych promieniowanie na poziomie 1.0 może spowodować następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, bezsenność, bóle w klatce piersiowej, problemy z trawieniem i oddychaniem.
Poziom 2.5 wywołuje zaburzenie metabolizmu wapnia w komórkach mięśnia sercowego.
Poziom 4.0 wywołuje zmiany w hipokampie, co wpływa na uczenie się i pamięć.
Poziom 6.0 powoduje uszkodzenie DNA komórek.

Gdzie na tej liści znajdują się inteligentne liczniki?

W grudniu 2010 roku Instytut Badań nad Energią Elektryczną wykonał pomiary pojedynczego inteligentnego licznika firmy Itron, uzyskując wyniki pulsów na poziomie 7.93 mikrowata na centymetr kwadratowy.
Wykonane przez nas pomiary pewnego licznika dały rezultaty na poziomie około 8.0.
Testy te wykonano w niewielkiej odległości od licznika – około 30 cm, ale kołyska dziecięca może znajdować się przecież tuż przy ścianie, na której zainstalowano taki licznik, bądź skrzynkę z licznikami.
Choć posiadamy wiedzę o negatywnych skutkach zdrowotnych dla znacznie niższych poziomów promieniowania, mimo to Szwajcaria, Lichtenstein i Luksemburg standardowo dopuszczają promieniowanie na poziomie 9.5, a Chiny, Polska i Rosja – 10.0.

%d bloggers like this: