Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem

Dr Olle Johansson, Wydział Neurologii, Instytut Karolinska, Szwecja)

Dr Olle Johansson, Wydział Neurologii, Instytut Karolinska, Szwecja)

Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją

W kontekście Pańskich badań na myszach, czy wydaje się Panu prawdopodobne, że  trzecie pokolenie w linii żeńskiej może być nieodwracalnie bezpłodne?

Niekoniecznie trzecie pokolenie, ale już piąte pokolenie owszem – co w przypadku genealogii ludzi nastąpi to za około 150 lat. Oczywiście, będzie to już o wiele za późno na przeprosiny, a już absolutnie za późno, by to powstrzymać.

Tak więc sugeruję, aby przynajmniej w obecnej sytuacji, zaapelować o moratorium w sprawie tych urządzeń, obecnie powszechnie stosowanych, oraz przeprowadzić badania dotyczące  skutków promieniowania [mikrofalowego].

Wi Fi i płodność mężczyzn

Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. – Wi-Fi w laptopach powoduje zmniejszenie ruchliwości plemników oraz fragmentację DNA nasienia.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647

Wydaje mi się, że naprawdę nadszedł już czas na skompilowanie niezależnych danych, podobnie jak dokonano tego 31 sierpnia 2007 roku, co zaowocowało w postaci “Bioinitative Report”, którego byłem jednym ze współautorów.  www.bioinitiative.org

Udało nam się zebrać ok. 2.000 źródeł naukowych na nieco ponad 600 stronach, z których wyraźnie wynika, że w przypadku szczurów lub myszy, komórek czy molekuł, wystawienie na działanie tego (promieniowania mikrofalowego) jest niewskazane. A mimo to mamy do czynienia z eksperymentem na wielką skalę prowadzonym na naszych dzieciach.

– Spora ilość badań wskazuje, że rozwijające się organizmy i mózgi dzieci są znacznie bardziej podatne, niż organizmy osób dorosłych.

Can cell phones cause autism? – Czy telefony komórkowe mogą być przyczyną autyzmu?
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/11/27/how-cell-phones-may-cause-autism.aspx

Is Exposure To Electromagnetic Fields The Real Cause Of Autism? – Czy ekspozycja na pola elektromagnetyczne jest prawdziwą przyczyną autyzmu?
http://www.electricsense.com/1646/is-exposure-to-electromagnetic-fields-the-real-cause-of-autism/

Impact of radio frequency electromagnetic radiation on DNA integrity in the male germline. –Wpływ promieniowania pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych na integralność DNA w męskiej linii zarodkowej.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15910543

Wyraźnie widać związek, choć dane nie są jeszcze rozstrzygające, pomiędzy podwyższonymi polami elektromagnetycznymi a zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

How Electromagnetically Induced Cell Leakage May Cause Autism. – Jak indukowany elektromagnetycznie wyciek z komórek może powodować autyzm.
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2011/05/Autism_2011_b.pdf

 

Związek promieniowania mikrofalowego z autyzmem

 

Dr Dietrich Klinghardt, założyciel Sophia Health Institute, Akademia Klinghardt,

Dr Dietrich Klinghardt, założyciel Sophia Health Institute, Akademia Klinghardt,  www.sophiahi.com, http://www.klinghardtacademy.com

 

Liczba dzieci, u których diagnozuje się autyzm, obecnie podwaja się co 5 lat. Choroby neurologiczne, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, autyzm, trudności w uczeniu się u dzieci, zaburzenia behawioralne dzieci – liczba tych przypadłości wzrasta wykładniczo.

Zjawisko wykładniczego wzrostu liczby zaburzeń neurologicznych związane jest z wykładniczym wzrostem wystawienia na działanie wytworzonych przez ludzi  pól elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia.

Wzrost autyzmu i sieci bezprzewodowych

Wybraliśmy 10 dzieci autystycznych i przyjrzeliśmy się pomieszczeniom, w których  sypiały matki tych dzieci, kiedy były w ciąży. Porównaliśmy te pomieszczenia z tymi, w których przebywały matki dzieci zdrowych. 10 matek w pierwszej grupie, 10 matek w drugiej grupie. W przypadku grupy matek dzieci autystycznych udało nam się ustalić, że wyniki pomiarów ekspozycji na mikrofale w pomieszczeniach, w których przebywały, były podwyższone w porównaniu do pomieszczeń,  w których przebywały matki dzieci zdrowych.

Autism may be Linked to Electromagnetic Radiation Levels In Mother’s Bedroom During Pregnancy. – Autyzm może być związany z poziomem promieniowania elektromagnetycznego w sypialni matki podczas ciąży. http://electromagnetichealth.org/media-stories/

“20.7x wyższa gęstość energii mikrofalowej w miejscu spania matki w przypadkach, w których dzieci miały zaburzenia neurologicznie”

Mikrofale w czasie ciąży - autyzm

Promieniowanie ma wpływ na płód. Wystawienie na działanie pół elektromagnetycznych wytworzonych przez człowieka stało się pierwszym czynnikiem, który można wyizolować w przypadku  autyzmu, a w konsekwencji pozwalającym go przewidzieć.

Nasze gadżety elektroniczne nam szkodzą - dr David Servan

Antyrak

 

Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem

 

Zobacz na: Wpływ promieniowania z “inteligentnego” licznika na ludzką krew
Szkodliwość USG – 50 chińskich wewnątrzmacicznych badań na ludziach – Jim West
Niebezpieczeństwa nadmiernych szczepień w trakcie rozwoju mózgu – dr Russell Blaylock 
Dieta w Zespole Psychologiczno – Jelitowym (GAPS) w leczeniu Autyzmu i Zespołu Aspergera – dr Natasha Campbell-McBride
Odżywianie vs Oczyszczanie organizmu – dr Natasha Campbell-McBride

Fakty o inteligentnych licznikach i mikrofalach – Brian Thiesen

 

Z filmu Take Back Your Power, [nie wiem tylko, czy podane normy na końcu są dalej aktualne – admin]:

Przyjrzymy się informacjom będącym zarówno wynikami badań naukowych i testów oraz oficjalnym normom dotyczącym dopuszczalnego promieniowania.
Na końcu skali promieniowania, zwanej “gęstością mocy”, inaczej siłą sygnału, mamy minimalny poziom niezbędny do działania telefonów komórkowych, który wynosi 0.0,000,000,002 mikrowatów na centymetr kwadratowy.
Igły sosnowe starzeją się przedwcześnie pod wpływem działania promieniowania o sile 0.000,027.
Przy wystawieniu dzieci w wieku 8-17 lat na krótkotrwałe działanie promieniowania o sile 0.05 stwierdzono pojawienie się u nich bólu głowy, irytacji, zaburzeń koncentracji, zaburzeń behawioralnych.
Poziom 0.1 uważa się w Baubiologie (architektura przyjazna środowisku) za “znaczący problem”.
Poziom 1.0 powoduje fragmentacje DNA nasienia. Nasienie to nie spełnia kryteriów wymaganych w procesie in vitro.
Według źródeł naukowych promieniowanie na poziomie 1.0 może spowodować następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, bezsenność, bóle w klatce piersiowej, problemy z trawieniem i oddychaniem.
Poziom 2.5 wywołuje zaburzenie metabolizmu wapnia w komórkach mięśnia sercowego.
Poziom 4.0 wywołuje zmiany w hipokampie, co wpływa na uczenie się i pamięć.
Poziom 6.0 powoduje uszkodzenie DNA komórek.
Gdzie na tej liści znajdują się inteligentne liczniki?
W grudniu 2010 roku Instytut Badań nad Energią Elektryczną wykonał pomiary pojedynczego inteligentnego licznika firmy Itron, uzyskując wyniki pulsów na poziomie 7.93 mikrowata na centymetr kwadratowy.
Wykonane przez nas pomiary pewnego licznika dały rezultaty na poziomie około 8.0.
Testy te wykonano w niewielkiej odległości od licznika – około 30 cm, ale kołyska dziecięca może znajdować się przecież tuż przy ścianie, na której zainstalowano taki licznik, bądź skrzynkę z licznikami.
Choć posiadamy wiedzę o negatywnych skutkach zdrowotnych dla znacznie niższych poziomów promieniowania, mimo to Szwajcaria, Lichtenstein i Luksemburg standardowo dopuszczają promieniowanie na poziomie 9.5, a Chiny, Polska i Rosja – 10.0.

 

Normy promieniowania

Barrie Trower – WiFi, mikrofale i konsekwencje dla naszego zdrowia