Materiały filmowe poniżej to cykl wykładów doc. Józefa Kosseckiego pod tytułem „Społeczne Procesy Poznawcze” nagrane przez NAI Warszawa

SPP 01. Społeczne procesy poznawcze – wprowadzenie

Wykład 1.

– Procesy niszczenia polskiej elity
– Rola stereotypów w procesach sterowania

 

SPP 02. Dziedziny ludzkiego poznania wg Mariana Mazura

 

SPP 03. Zaksjomatyzowany system nauki

SPP 04. Aksjomatyczna teoria poznania

 

 

SPP 05. Ogólna jakościowa teoria informacji

 

SPP 06. Ogólna jakościowa teoria informacji – ciąg dalszy

 

SPP 07. Informowanie wierne

 

SPP 08. Informowanie zniekształcone

 

SPP 09. Elementy ogólnej teorii dowodów

 

SPP 10. Elementy teorii dowodów naukowych

 

SPP 11. Logika aksjomatyczno-informacyjna

 

SPP 12. Matematyka, fizyka, cybernetyka