Wyobraźcie sobie, że dziecko ma swój własny mechanizm ochronny, który zapobiega krwawieniu i naprawia narządy… co nie zostało odkryte do czasu, kiedy zaczęliśmy regularnie podawać niemowlętom zastrzyki z witamina K po porodzie.

Zagrożenia związane z zastrzykiem witaminą K dla noworodka i proste rozwiązanie – Joette Calabrese

Ulotka Konakion MM Paediatric – fitomenadion (witamina K1)

witamina KCiekawe spostrzeżenia pewnego pediatry, który woli pozostać anonimowy, odnośnie witaminy K podawanej niemowlętom zaraz po urodzeniu:
“Wiecie, czego nie rozumieją ‘zwolennicy syntetycznej witaminy K? Idei, że dzieci mają niższy poziom witaminy K dla korzystnego, ochronnego powodu. (…)

Po pierwsze, do absorpcji witaminy K potrzebujemy dobrze funkcjonującą trzustkę i drogi żółciowe. Układ trawienny Twojego dziecka nie jest w pełni rozwinięty po urodzeniu i dlatego podajemy niemowlętom mleko matki (i opóźniami pokarmy stałe), dopóki nie ukończą co najmniej 6-miesięcy i dlatego mleko matki zawiera jedynie niewielką ilość witaminy K. Zbyt wysoka ilość witaminy K może obciążyć wątrobę i spowodować uszkodzenie mózgu (między innymi)…

Po drugie, krew z pępowiny zawiera komórki macierzyste, które chronią dziecko przed wykrwawieniem i wykonują wszelkiego rodzaju potrzebne naprawy wewnątrz ciała niemowlęcia.

I tu jest haczyk – aby dziecko mogło uzyskać to ochronne doładowanie komórek macierzystych, należy opóźnić odcięcie pępowiny, a krew musi pozostać rzadka, aby komórki macierzyste mogły łatwo się przemieszczać i wykonywać swoje zadania. Wyobraźcie sobie, że dziecko ma swój własny mechanizm ochronny, który zapobiega krwawieniu i naprawia narządy… co nie zostało odkryte do czasu, kiedy zaczęliśmy regularnie podawać niemowlętom zastrzyki z witaminą K.

Po trzecie, noworodek może mieć niski poziom witaminy K, ponieważ jego jelita nie są jeszcze zasiedlone bakteriami potrzebnymi do jej zsyntetyzowania i “cykl witaminy K” jeszcze nie jest w pełni funkcjonalny u noworodków. I to by miało sens, aby omijać jelita i wstrzykiwać witaminę K wprost do mięśni? Tylko, że nerki dziecka również nie są w pełni funkcjonalne…

I na koniec, kilka obserwacji klinicznych, które potwierdzają hipotezę, że dzieci mają naturalne mechanizmy ochronne, które uzasadniają ich niski poziom witaminy K po urodzeniu (…) Kiedy krew dziecka jest zagęszczona witaminą K, to powoduje sytuację, w której komórki macierzyste muszą przedzierać się przez ten muł (…) Być może kiedyś dotrze to do lekarzy, że komórki macierzyste z krwi pępowinowej są nie tylko ważne i przydatne dla noworodka, ale również to, że istnieje powód, dla którego wymagają one rzadkiej krwi.

Każdy płód, który zostaje wyciśnięty jak mokry ręcznik podczas podróży wąską drogą rodną, może ponieść szkody w każdej części ciała, również w mózgu, więc potrzebuje pewnego wbudowanego „systemu naprawy”.

I komórki macierzyste przechodzą przez barierę krew-mózg. Co więcej, komórki macierzyste mogą dojść … wszędzie !!! Niesamowite, nie sądzicie? Projekt Boży ma rozwiązania na takie problemy sytuacyjne…

Ale … pediatrzy uważają to za … “defekt” … więc chcą podawać witaminę K, która prowadzi do zagęszczenia krwi o prawie 100 razy bardziej, niż jest u człowieka dorosłego. Te zastrzyki z witaminą K, jak wam mówią … (tak samo, jak mówią, że natychmiastowe zaciskanie pępowiny jest bezpieczne i normalne, a opóźnione jest niesprawdzoną interwencją) … to dlatego, że dziecko nie zostało „zaprojektowane” prawidłowo i jeśli nie poda się mu zastrzyku z witaminą K, to dziecko “może wykrwawić się na śmierć”.

Ale jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi:
Dlaczego czynniki krzepnięcia krwi u niemowląt są niskie w ciągu kilku pierwszych dni po urodzeniu? Dlaczego dziecko ma dużo rzadszą krew, w rezultacie? Czyż nie jest to logiczną hipotezą, że rzadsza krew umożliwia swobodniejszy i szybszy dostęp komórek macierzystych krwi pępowinowej do każdej części ciała, która została uszkodzona w trakcie porodu?”

Znalezione na: The Absolute Truth

Poniżej fragment wykładu dr Suzanne Humphries z 2014 roku, w którym omawia ona temat podawania witaminy K po urodzeniu. Istnieje powód, dla którego noworodki nie mają pełnej koagulacji… “natura” nie popełniła tutaj błędu.

 

“Ostatnie dowody potwierdziły toksyczne działanie nadmiernej ilości syntetycznej witaminy K podawanej młodym noworodkom i wcześniakom. Zaobserwowano również, że podawanie dużych ilości analogicznej witaminy K matce na krótko przed porodem powoduje zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy noworodka.
Syntetyczna witamina K uważana dawniej za nieszkodliwą, jest niebezpieczna, gdy podaje się ją w dużych ilościach matkom na krótko przed porodem; w związku z tym obecnie stosuje się znacznie mniejsze dawki. Naturalnie występująca witamina K nie ma tego wpływu.” – Overnutrition in Prenatal and Neonatal Life: A Problem?, Can Med Assoc J. 1965 Oct 23; 93(17): 893–899.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1928976/pdf/canmedaj01123-0002.pdf

 

W badaniu “Vitamin K prophylaxis for premature infants: 1 mg versus 0.5 mg” potwierdzono, iż po podaniu noworodkowi/niemowlęciu domięśniowo lub dożylnie witaminy K, dochodzi do przedawkowania nawet do ok. 260000% (słownie 260 tysięcy procent!!!) w stosunku do normy dla osobnika dorosłego. Wskazały na to badania wykonane na wcześniakach, które są główną grupą zagrożoną VKDB – poziom wit K okazał się 1900 do 2600 razy przekroczony w 2 dni po podaniu, i od 550 do 600 razy przekroczony w badaniu 10 dni po podaniu. – Am J Perinatol. 2003 Nov;20(8):485-90. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14703597

Nadmiar witamin K może powodować: rozpad krwinek czerwonych, niedokrwistość, nadmierne wydzielanie potu, uczucie gorąca, a u niemowląt w szczególności żółtaczkę (fizjologiczna) i uszkodzenia tkanki mózgowej.

Witamina K

Zobacz na:  Aluminium w szczepionkach

Aluminium wzmacnia ekscytotoksyczność. Pierwiastek ten zwiększa przyczepność do śródbłonka naczyniowego, a dr Oesterling powiedział wprost, że aluminium wywołuje stan zapalny i zwiększa ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. Zakłóca ekspresję genów. Chociaż występuje w dużych ilościach w środowisku, aluminium nie jest niezbędne do życia. Wprost przeciwnie, jest powszechnie rozpoznawaną neurotoksyną, która hamuje ponad 200 biologicznie ważnych funkcji i wywołuje rozmaite niekorzystne skutki dla roślin, zwierząt oraz ludzi

Aluminium w witaminie K, choć jest go mało podniesie stan zapalny i tak już wymęczonego noworodka co przy braku odpowiedniej ilości antyoksydantów zwiększy żółty kolor. Co z kolei będzie idealną wymówką dla szczepienia przeciw WZW, warto przeczytać to poniżej.

Witamina K po porodzie

Opis efektów ubocznych z jakimi można się spotkać po podaniu dożylnym lub domięśniowym witaminy K:

Poważne: Zgon, nadwrażliwość lub anafilaksja w tym szok i zatrzymanie akcji serca i/lub zatrzymanie oddychania.
Dlatego dożylne i domięśniowe podanie powinno być ograniczone tylko do sytuacji, w których podskórne podanie nie jest wykonalne, a poważne ryzyko z tym związane jest uzasadnione.

Witamina K po porodzie - efekty uboczne

Ostrzeżenie od producenta: “Ciężkie reakcje, w tym przypadki śmiertelne, wystąpiły podczas i bezpośrednio po dożylnym wstrzyknięciu fitonadionu [syntetycznej witaminy K], nawet kiedy podjęto środki ostrożności w postaci rozcieńczenia witaminy i unikania szybkiego wlewu ….”

(Severe reactions, including fatalities, have occurred during and immediately after intravenous injection of phytonadione [synthetic Vitamin K] even when precautions have been taken to dilute the vitamin and avoid rapid infusion ….)

Alkohol benzylowy jako środek konserwujący w bakteriostatycznym roztworze chlorku sodu jest związany z toksycznością u noworodków. Brak dostępnych danych na temat toksyczności pozostałych środków konserwujących w tej grupie wiekowej.

– Uważa się, że alkohol benzylowy związany jest ze śmiertelnym “syndromem duszności” (Gasping Syndrome) u wcześniaków.

OSTRZEŻENIE: ten produkt zawiera aluminium, które może być toksyczne. Aluminium może osiągnąć poziom toksyczny przy długotrwałym podawaniu pozajelitowym w przypadku zaburzenia czynności nerek. WCZEŚNIAKI są szczególnie zagrożone, ponieważ ich nerki są niedojrzałe (!)

Badania wskazują, że u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, łącznie z przedwczesnymi noworodkami, którzy otrzymują pozajelitowe stężenie aluminium powyżej 4 do 5 mg / kg mcg / dobę, następuje gromadzenie się aluminium w stężeniach związanych z toksycznością kości i centralnego układu nerwowego. Nagromadzenie w tkankach może nastąpić nawet przy niższych prędkościach podawania.

– Karcynogeneza (działanie rakotwórcze), mutageneza, utrata płodności
Nie przeprowadzono badań nad rakotwórczością, mutagenezą lub upośledzeniem płodności po podaniu zastrzyku z witaminą K1

Hemoliza, żółtaczka i hiperbilirubinemia u noworodków, zwłaszcza tych, które urodziły się przedwcześnie, mogą być związane z zastrzykiem z witaminą K1. Dlatego też nie zaleca się przekraczania zalecanej dawki (patrz reakcje niepożądane i dawkowanie ).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Zgony miały miejsce po podaniu dożylnym i domięśniowym. (Patrz Ostrzeżenie). Obserwowano przemijające “odczucia zaczerwienia” i “osobliwe” odczucia smaku, jak również rzadkie przypadki zawrotów głowy, szybki i słaby puls, obfite pocenie się, krótkie niedociśnienie, duszność i sinice. Należy pamiętać o wrażliwości alergicznej, w tym reakcji anafilaktycznej.

Źródło: VITAMIN K1 – phytonadione injection, emulsion https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/archives/fdaDrugInfo.cfm?archiveid=64738

Artykuł o możliwym szoku anafilaktycznym po witaminie K. – Anaphylactic shock due to vitamin K in a newborn and review of literature http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14767058.2013.847425

Wygląda na to, że inne kraje nie są tak wielkimi fanami zastrzyków z witaminy K. W 1992 roku Holandia zaprzestała podawania witaminy K w zastrzyku i zastąpiła to podawaniem 1 mg witaminy K doustnie po urodzeniu, a następnie dawki dobowe 25 mcg od 1 tygodnia do 3 miesiąca życia. – New Dutch practice guideline for administration of vitamin K to full-term newborns https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21672291

Kontrowersja związana z witaminą K – Dr Cees Vermeer

Dr Cees Vermeer, biochemik z Uniwersytetu w Maastricht (Holandia), uznany ekspert w zakresie witaminy K i jej wpływu na organizm.

Dr Cees Vermeer, biochemik z Uniwersytetu w Maastricht (Holandia), uznany ekspert w zakresie witaminy K i jej wpływu na organizm.

Według dr. Ceesa Vermeera, PhD, profesora biochemii na Uniwersytecie Maastricht w Holandii, wiodącego światowego specjalisty zajmującego się witaminą K, „zastrzyki z witaminą K są noworodkom całkowicie niepotrzebne”.

Siły przyrody koncentrują się na udanym porodzie tak mocno, że wydaje się mało prawdopodobne, aby wszystkie niemowlęta cierpiały na niedobór witaminy K. Jeśli chodzi o mnie, zamiast po prostu przyjąć, że natura popełniła błąd co do czynników pobudzających proces krzepnięcia u noworodków, zastanowiłem się nad wszystkimi sposobami, w jakie ingeruje się w normalny fizjologiczny proces rodzenia poprzez okołoporodowe interwencje, mające wpływ na krzepnięcie krwi. Interwencją w najbardziej oczywisty sposób zaburzającą ten mechanizm jest przedwczesne odcięcie pępowiny, które pozbawia noworodka od 25% do 40% objętości krwi fizjologicznej, a więc od 25% do 40% fizjologicznych czynników krzepnięcia zaplanowanych przez naturę. Jako osoba nakłuwająca – w celu wykonania badań przesiewowych – pięty noworodków, którym nie odcięto przedwcześnie pępowiny (i którym ponadto, w niektórych przypadkach, nie podano sztucznej witaminy K), mogę stwierdzić, że takie dzieci nie mają kłopotów z krzepnięciem krwi. To rozwiązuje problem wczesnej lub klasycznej choroby krwotocznej płodu/noworodka.

Chociaż witamina K nie przenika z łatwością z krwiobiegu matki przez łożysko do noworodka, toJEST z łatwością przekazywana dziecku z mlekiem matki. (Czy nie wskazuje to wyraźnie, że natura w istocie zdaje się chronić dziecko, regulując czynniki krzepnięcia w ściśle określony sposób?) Kobiety, które spożywają dużo świeżych, zielonych warzyw liściastych przekazują witaminę K swoim dzieciom, co chroni je przed późnym wystąpieniem choroby krwotocznej.

Może więc natura wie, co robi, a nam pozostaje po prostu wspieranie fizjologicznego zdrowia poprzez odczekanie co najmniej 5 minut po urodzeniu, zanim odetniemy pępowinę, i zachęcanie matek karmiących do jedzenia dużych ilości świeżych, zielonych warzyw liściastych (lub przyjmowania suplementów witaminy K).

Od tej zasady istnieje kilka wyjątków.

Niektóre leki przyjmowane przez matki, na przykład przeciwdrgawkowe, przeciwzakrzepowe i antybiotyki, interferują z witaminą K. (W takim przypadku prenatalna suplementacja matek witaminą K może zapobiec tej postaci choroby krwotocznej). Powstawanie witaminy K jest również hamowane u niemowląt po kuracji antybiotykowej.

U niewielkiej liczby noworodków może występować zaburzenie czynności wątroby uniemożliwiające normalną produkcję witaminy K w jelicie; objawy zwykle pojawiają się powoli.

Inne czynniki ryzyka to: biegunka, zapalenie wątroby, mukowiscydoza (CF), celiakia i niedobór antytrypsyny alfa 1.

Źródło: http://www.gentlebirth.org/archives/vitktop.html

 

 

Zobacz na: Witamina C, podstawy czyli co, jak i kiedy – dr Suzanne Humphries

Antyoksydanty po porodzie pomagają złagodzić ogólny stan zapalny i utrzymać we właściwym miejscu tolerancję układu odpornościowego.
Badanie przeprowadzone przez włoskich naukowców w 1957 roku, które ktoś dla mnie przetłumaczył. Lekarz wybrał 89 kobiet w pierwszym trymestrze ciąży i podawał doustnie 1 gram witaminy C co drugi dzień przez 6 miesięcy. Nie odkrył, że 60 do 70% dzieci ma żółtaczkę, jednak ustalił, że żółtaczka nie wystąpiła u 61% „jego” dzieci, łagodna żółtaczka wystąpiła u 24% dzieci, umiarkowana u 3%, natomiast co do 1% nie było pewności. Okazało się, że dzieci, które mają wystarczająco dużo witaminy C nie muszą mieć wysokich poziomów bilirubiny. Porównajmy te wyniki z danymi podawanymi dzisiaj przez system opieki zdrowotnej, czyli 60-70% noworodków z żółtaczką.

Ponieważ bilirubina, tak jak witamina C i E, jest dawcą elektronu, łatwo zrozumieć w jaki sposób w razie potrzeby mogła zastąpić witaminę C i E.
A zatem kiedy lekarze uznają bilirubinę za jednoznacznie niebezpieczną i decydują, że muszą się pozbyć tego antyoksydantu, mogą spowodować więcej problemów, których matka być może nie dostrzega.

Białko C-reaktywne, czyli wskaźnik poziomu stanu zapalnego. W przypadku placebo można zauważyć, że poziomy białka C-reaktywnego pozostały wysokie, ale dla wysokich i niskich poziomów askorbinianu sodu były widocznie i znacząco, statystycznie wyraźnie niższe.

Zobacz na: Jak szczepionki powodują mikrouszkodzenia układu krwionośnego

Dr Virchow opisał trzy procesy, które utrudniają dopływ krwi do komórek ciała. Procesy te prowadzą do powstawania skrzepów krwi i/lub zagęszczania krwi. Skrzepy krwi są zatorami w naczyniach krwionośnych, o których można myśleć jak o korku w rurze. O zagęszczeniu krwi można myśleć jak o problemie z krzepnięciem/koagulacją. Zagęszczenie krwi spowalnia jej przepływ, co może powodować niedożywienie, ponieważ natężenie przepływu jest zbyt niskie, aby wspierać zdrowe oddychanie komórkowe.

Innym termin jaki dr Moulden używana do opisania nadmiernej krzepliwości krwi jest zagęszczanie krwi.Zagęszczanie krwi może być spowodowane przez szczepionki i różne czynniki środowiskowe. Możemy zmniejszyć zagęszczenie krwi poprzez ograniczenie narażania się na toksyny środowiskowe oraz przez zmianę stylu życia.

Gdy czerwone krwinki zaczynają tracić potencjał zeta to rozpoczynają tworzenie rulonu . Oznacza to, że ujemny ładunek elektryczny wokół nich, który utrzymywał komórki odseparowane od siebie, zmniejszył się i komórki sklejają się ze sobą. Określenie „rulon” opisuje sytuację w której czerwone krwinki zlepiają się lub tworzą stos jak monety. Gdy pojawiają się rulony, płynnie poruszający się laminarny przepływ krwi jest upośledzony. Wynikiem tego jest zagęszczenie krwi, niedotlenienie (niska podaż tlenu) i udary. Te skupiska komórek nie są w stanie przedostać się przez większość naczyń włosowatych, ponieważ są one zbyt duże, a zwłaszcza w miejscach gdzie naczynka skręcają i zamieniają kierunek – zwłaszcza na zagięciach 90 stopniowych.

W badaniu Massroor Pourcyrous ogólnie biorąc, 16% niemowląt miało związane ze szczepieniem potencjalnie śmiertelne zdarzenia krążeniowo-oddechowe z epizodami bezdechu (zaprzestania oddychania) i / lub bradykardią (nieprawidłowy spowolniony puls). Krwawienie wewnątrzczaszkowe (mózgu) wystąpiło u 17% tych, którzy otrzymali pojedynczą szczepionką oraz u 24% tych, którzy otrzymali więcej szczepionek. – Szczepionki i zapalenie mózgu – dr Harold E. Buttram i Catherine J. Frompovich

 

%d bloggers like this: