Całe życie na Ziemi, w jednym oszałamiającym wykresie. Ile waży całe życie na Ziemi.

Naukowcy oszacowali masę całego życia. Pod względem wagi, istoty ludzkie są nieistotne.

Jeśli wszyscy ludzie na naszej planecie stanęliby po jednej stronie gigantycznej wagi, a wszystkie bakterie na Ziemi znalazłyby się po drugiej stronie, zostalibyśmy wystrzeleni gwałtownie w górę. To dlatego, że wszystkie bakterie na Ziemi razem wzięte są około 1,166 razy cięższe niż wszyscy ludzie.

Porównania z innymi kategoriami istot pokazują coś podobnego, a mianowicie jak bardzo mali jesteśmy. Jak wynika z najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, w spisie sortującym całe życie na Ziemi według wagi (mierzonej w gigatonach węgla, charakterystycznego elementu życia na Ziemi), stanowimy mniej niż 1 procent ziemskiego życia.

Szacuje się, że na świecie znajduje się 550 gigaton węgla w istotach żywych. Gigatona jest równa miliardowi ton metrycznych. Tona metryczna to 1000 kilogramów.

Mówimy tu o ogromnych, ogromnych, zdumiewających kategoriach.

Tak więc, korzystając z danych w czasopiśmie PNAS, spróbowaliśmy zwizualizować wagę całego życia na Ziemi, aby uzyskać poczucie skali tego wszystkiego.

Całe życie na Ziemi, na jednym wykresie.

To, co zobaczycie poniżej, to rodzaj wieży życia. Każdy duży blok tej wieży reprezentuje gigatonę, a bloki są pogrupowane w szerokie królestwa. Są tu protisty (mikroskopijne żyjątka, takie jak ameby), archeony (jednokomórkowe organizmy podobne do bakterii), grzyby (grzyby jak pieczarka albo muchomor i inne rodzaje grzybów), bakterie (znasz je, prawda?), rośliny i zwierzęta.

Jak widać, rośliny dominują w naszym świecie. Gdyby wieża życia była biurowcem, rośliny byłyby głównymi lokatorami, zajmując dziesiątki pięter. Dla porównania, wszystkie zwierzęta na świecie – widoczne na szaro w tej wieży – są jak jeden sklep detaliczny na parterze.

 

Ile waży całe życie na Ziemi

 

Ile waży całe życie na Ziemi - Protisty, Archeony, gryzby i bakterie

 

Ile waży całe życie na Ziemi - Rosliny

 

A jeśli powiększymy obraz całego życia zwierzęcego, ponownie zobaczymy, jak mało znaczący pod względem wagi jest człowiek w porównaniu z innymi przedstawicielami tego królestwa. Stawonogi (owady) przewyższają nas o 17 razy. Nawet mięczaki (jak małże) ważą więcej.

Ile waży całe życie na Ziemi - Ludzie, stawonogi i ryby

 

Ile waży całe życie na Ziemi - Mięczaki, pierścieniowce, ssaki

To, czego brakuje na tym wykresie, jest równie ważne.

Jednak pomimo naszej niewielkiej biomasy wśród zwierząt, mamy przytłaczająco ogromny wpływ na planetę. Powyższy wykres przedstawia ogromną ilość życia. Nie pokazuje on jednak, co zniknęło od czasu, gdy populacja ludzka zaczęła się rozwijać.

Autorzy artykułu w PNAS szacują, że masa dzikich ssaków lądowych jest siedem razy mniejsza niż przed pojawieniem się ludzi (pamiętajmy, że trudno jest oszacować dokładną historię liczby zwierząt na Ziemi). Podobnie ssaki morskie, w tym wieloryby, stanowią jedną piątą masy, jaką miały kiedyś, ponieważ upolowaliśmy ich tak wiele, że są bliskie wyginięcia.

I choć rośliny nadal są dominującą formą życia na Ziemi, naukowcy podejrzewają, że kiedyś było ich około dwa razy więcej – zanim ludzkość zaczęła wycinać lasy, by zrobić miejsce dla rolnictwa i naszej cywilizacji.

Spis przedstawiony w artykule PNAS nie jest doskonały. Chociaż teledetekcja, satelity i ogromne wysiłki włożone w badanie rozmieszczenia życia w oceanie sprawiają, że łatwiej niż kiedykolwiek można oszacować jego liczebność, autorzy przyznają, że wciąż jest wiele niepewności. Ale potrzebujemy podstawowego zrozumienia rozmieszczenia życia na Ziemi. Każdego roku tracimy miliony hektarów lasów. Zwierzęta wymierają od 1,000 do 10,000 szybciej niż można by się spodziewać, gdyby na Ziemi nie żyli ludzie. Sześćdziesiąt procent gatunków naczelnych, naszych najbliższych krewnych na drzewie życia, jest zagrożonych wyginięciem.

Musimy wiedzieć, jak wiele jeszcze możemy stracić.

Źródło: All life on Earth, in one staggering chart

 

Zobacz na: Ponad 1,56 miliarda masek na twarz może trafić do oceanów
Karta Ziemi jako zastępstwo dla Dziesięciu Przykazań
Ostrzeżenie naukowców dla ludzkości: mikroorganizmy i zmiany klimatu