Kenijscy lekarze znajdują hormon hCG w szczepionce przeciw tężcowi.

 lekarze znajdują hormon hCG w szczepionce przeciw tężcowi.

Kenijscy lekarze znajdują hormon hCG w szczepionce przeciw tężcowi.

 

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) znaleziona w szczepionce WHO przeciw tężcowi w Kenii, budzi niepokój w krajach rozwijających się.

 

„W 1993 roku WHO ogłosiło „szczepionkę antykoncepcyjną” do „planowania rodziny”. Opublikowane badania pokazują, że od 1976 roku badacze WHO łączyli toksoid tężcowy (TT) z ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG), wytwarzając szczepionkę „antykoncepcyjną”. Połączenie toksoidu tężcowego (TT) z ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG) powoduje, że układ odpornościowy atakuje hormony ciążowe. Oczekiwanymi wynikami podania takiej szczepionki są aborcje u kobiet w ciąży i/lub bezpłodność u tych które jeszcze nie zostały zapłodnione. Powtarzane podawania takiej szczepionki przedłuża niepłodność. Obecnie badacze WHO pracują nad silniejszymi szczepionkami przeciw płodności z wykorzystaniem rekombinowanego DNA. Publikacje WHO pokazują dalekosiężny cel ograniczenia wzrostu populacji w niestabilnych „słabiej rozwiniętych krajach”. W listopadzie 1993 roku ukazały się publikacje katolickie informujące, że zastosowano szczepionkę poronną pod postacią profilaktyki tężcowej. W listopadzie 2014 roku kościół katolicki stwierdził, że taki program jest realizowany w Kenii. Trzy niezależne akredytowane przez Nairobi laboratoria biochemiczne przetestowały próbki z fiolek szczepionki przeciw tężcowi dostarczanej przez WHO zastosowanej w marcu 2014 roku. Laboratoria te wykryły ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG), choć w ogóle nie powinna być obecna. W październiku 2014 roku katoliccy lekarze zdobyli 6 dodatkowych fiolek, które zostały przetestowane w 6 akredytowanych laboratoriach. Znów hCG znaleziono w połowie próbek. Następnie laboratorium AgriQ Quest w Nairobi, w dwóch zestawach analiz, ponownie znalazło hCG w tych samych fiolkach ze szczepionką, które wcześniej były dodatnie. Jednak nie wykryły hCG w 52 próbkach, które według WHO były fiolkami szczepionki zastosowanej w kampanii szczepień przeciw tężcowi w Kenii, z których 40 miało takie same numery identyfikacyjne serii jak fiolki, w których wynik testu hCG był dodatni. Biorąc pod uwagę fakt, że ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG) znaleziono w co najmniej połowie próbek szczepionki przeciw tężcowej WHO, stosowanej przez lekarzy zaangażowanych w podawanie tych szczepionek w Kenii, uważamy, że kampania „przeciw tężcowi” w Kenii została zasadnie zakwestionowana przez Kenijskie Stowarzyszenie Katolickich Lekarzy jako przykrywka na rzecz ograniczenia wzrostu populacji.

Zobacz na: Szczepienie Przeciwko Ciąży – Cud czy zagrożenie? Judith Richter
Szczepionka przeciwko tężcowi – Skąd wiemy, że działa? – Dr Tetyana Obukhanych
(Nie)skuteczność szczepień i procedur przeciwtężcowych
Przechorowanie tężca i zaszczepienie nie chroni przed kolejnym zachorowaniem

Lekarze znajdują hormon hCG w szczepionce przeciw tężcowi

 

W tej sekcji omawiamy wyniki każdej z wymienionych metodologii, biorąc je w kolejności przedstawionej w poprzedniej sekcji.

1) Dokumentowanie historii i celów WHO

Znaleźliśmy dokumentację łączącą dziesięciolecia pracy Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), organizacji macierzystej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), której głównym celem jest ograniczenie wzrostu światowej populacji, szczególnie w regionach takich jak Kenia. WHO została założona w 1945 roku i od razu przyjęła ideę, że „planowanie rodziny”, czyli kontrola populacji, zwana później „planowanym rodzicielstwem [Planned Parenthood]”[66], było koniecznością dla „zdrowia na świecie”. Pojęcie, że „zmniejszenie płodności” było niezbędne, datuje się od pierwszej kliniki kontroli urodzin Margaret Sanger w Stanach Zjednoczonych, która została założona w 1916 roku[67] i zostało przeniesione aż do obecnych czasów.[68]

Równolegle z rozpoczęciem przez WHO badań nad szczepionkami przeciw bezpłodności[5] pod kierownictwem Henry’ego Kissingera opracowano niejawny raport na podstawie badań wzrostu populacji sprzed kilku dekad. Raport Kissingera[69], znany również jako US National Security Study Memorandum 200[70], wyjaśnił geopolityczne i ekonomiczne powody ograniczenia wzrostu populacji, zwłaszcza w „krajach słabiej rozwiniętych”, do prawie zera. Raport ten stał się oficjalną polityką USA za czasów prezydenta Geralda Forda w 1975 roku i wyraźnie dotyczył „skutecznych programów planowania rodziny” w celu „zmniejszenia płodności” w celu ochrony interesów narodów uprzemysłowionych, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, w zakresie importowanych zasobów mineralnych (patrz str. 50 w materiałach źródłowych [69] [70]). Chociaż cały plan został początkowo ukryty przed opinią publiczną, został odtajniony etapami w latach 1980–1998. W międzyczasie, podczas gdy dokument ten był w drodze do oficjalnej „polityki”, program badawczy WHO opracowujący szczepionki „antykoncepcyjne” został zainicjowany około 1972 roku i zaprezentowany publicznie w 1976 roku[5], zaledwie rok po przyjęciu raportu Kissingera jako oficjalnej polityki.

Oficjalna „polityka” wzywała do „znacznie większych wysiłków na rzecz kontroli dzietności” (str. 19 w [69] [70]) na całym świecie, ale szczególnie w „krajach słabiej rozwiniętych” (str. 18–20 w [69] [ 70]). Raport Kissingera cytuje dokumenty z „Population Growth and the American Future”, a także „Population, Resources and the Environment”, a także celuje w kraje najsłabiej rozwinięte, zwłaszcza w odniesieniu do „kontroli płodności”.

Uzasadnieniem dla niektórych krajów słabiej rozwiniętych były znane zasoby glinu, miedzi, żelaza, ołowiu, niklu, cyny, uranu, cynku, chromu, wanadu, magnezu, fosforu, potasu, kobaltu, manganu, molibdenu, wolframu, tytanu, siarki, azotu, ropy naftowej oraz gazu ziemnego (patrz str. 42 w [69] [70]). Powiązanie zasobów mineralnych z kontrolą populacji („planowaniem rodziny”) było spowodowane tym, że kraje uprzemysłowione musiały już importować znaczne ilości wymienionych minerałów po znacznych kosztach, a Raport Kissinger przewidywał, że koszty te wzrosną z powodu niestabilności w tych krajach mniej rozwiniętych, spowodowane wzrostem populacji (str. 41 w [69] [70]).

Raport Kissingera obwiniał także wzrost populacji za zanieczyszczenie znacznie wcześniej niż przed wydaniem biuletynu WHO z 2009 roku, w którym Bryant i inni[61] przewidywali „znaczny wzrost emisji gazów cieplarnianych” (str. 852). W publikacji WHO oszacowano wzrost światowej populacji z około 6,8 miliarda ludzi w 2009 roku do 9,2 miliarda w 2050 roku. Rozszerzając ten argument WHO, Bill Gates w 2010 roku wyraził nadzieję, że szczepionki wraz z „planowaniem rodziny” mogą zbliżyć wzrost populacji do zera.[71] Natomiast Bryant i inni opisali środki zapobiegające płodności jako „usługi dobrowolnego planowania rodziny”, przyznali oni, że takie „usługi” dostarczane przez WHO zostały zgłoszone jako oszukiwanie osób „obsłużonych” (str. 852–853, 855) przy użyciu „procedur sterylizacji bez pełnej zgody pacjenta.” (str. 852). Podobnie w badaniu z 1992 roku pod tytułem Szczepionki Regulujące Płodność [Fertility Regulating Vaccines], opublikowanym przez ONZ i WHO program szkolenia badawczego w zakresie reprodukcji ludzi, odnotowano „przypadki nadużyć w programach planowania rodziny” od lat 70. XX wieku, w tym:

zachęty … [takie jak] kobiety sterylizowane bez ich wiedzyuczestniczą w badaniach doustnych środków antykoncepcyjnych lub zastrzyków bez … zgody … [i] nie są informowane o możliwych skutkach ubocznych urządzeń wewnątrzmacicznych.” (str. 13 w [72]) – WHO_HRP_WHO_93.1 – Fertility Regulating Vaccines, Geneva, Switzerland 17-18 August 1992 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/61301/WHO_HRP_WHO_93.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Autorzy tego raportu WHO powiedzieli, że wyrażenia takie jak „planowanie rodziny” i „planowane rodzicielstwo” są bardziej akceptowane przez społeczeństwo. Zdecydowali się nie wspominać o „środkach zapobiegających płodności w celu kontroli populacji”. Nie uważali też za rozsądne mówienie o „rozwoju gospodarczym” (str. 13) w bogatych w minerały krajach słabo rozwiniętych, ani o pomocy, jaką kraje uprzemysłowione mogłyby zapewnić we wprowadzaniu tych zasobów mineralnych na rynek. Przemawiając w imieniu WHO, Bryant i inni napisali „być może bardziej sprzyjające jest podejście oparte na prawach we wdrażaniu programów planowania rodziny w odpowiedzi na potrzeby ludzkie i społeczne, a nie w odpowiedzi na międzynarodową troskę o globalne przeludnienie” (str. 853 w [61 ]). Publiczne przesłanie WHO miało dotyczyć „zdrowia” i „planowania rodziny”. Jednak przesłanie nadziei, czasami zawierało odniesienie do szczepionek „antykoncepcyjnych”. Na przykład 22 stycznia 2010 roku oficjalnie ogłoszono, że Fundacja Billa i Melindy Gatesów przeznaczyła 10 miliardów dolarów na pomoc w osiągnięciu celów WHO dotyczących zmniejszenia populacji częściowo dzięki „nowym szczepionkom”.[73], [74]

 

Około miesiąca później Bill Gates zasugerował w swojej prelekcji na TED Talks pt. „Innovating to Zero” w Long Beach w Kalifornii w dniu 20 lutego 2010 roku, że ograniczenie wzrostu światowej populacji można częściowo osiągnąć dzięki „nowym szczepionkom”.[71] Po 4 minutach i 29 sekundach rozmowy mówi:

Dziś na świecie żyje 6,8 mld ludzi. Z perspektywą wzrostu do około 9 miliardów. [tutaj prawie cytuje Bryant i in.]. Jeśli uda nam się osiągnąć duży sukces z nowymi szczepionkami, służbą zdrowia i działaniami w sferze urodzeń, będziemy w stanie obniżyć tę liczbę o 10 do 15 procent.”[71]

Biorąc pod uwagę opublikowane intencje WHO i jej współpracowników dotyczące ograniczenia wzrostu populacji, w dalszej części skupiamy uwagę na opublikowanej literaturze naukowej z Web of Science i PubMed na temat programów badań nad szczepionkami przeciw płodności WHO.” – Open Access Library Journal 2017, Volume 4, e393; HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World

Przypisy:
[5]. Talwar, G.P., Sharma, N.C., Dubey, S.K., Salahuddin, M., Das, C., Ramakrishnan, S., et al. (1976) Isoimmunization against Human Chorionic Gonadotropin with Conjugates of Processed Beta-Subunit of the Hormone and Tetanus Toxoid. Proceedings of the National Academy of Sciences, 73, 218-222.
https://doi.org/10.1073/pnas.73.1.218  lekarze znajdują hormon hCG w szczepionce przeciw tężcowi
[61] Bryant, L., Carver, L., Butler, C.D. and Anage, A. (2009) Climate Change and Family Planning: Least Developed Countries Define the Agenda. Bulletin of the World Health Organization, 87, 852-857.
https://doi.org/10.2471/BLT.08.062562
[67] (2016) Planned Parenthood. Wikipedia, the Free Encyclopedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planned_Parenthood&oldid=732513881
[68] Population|United Nations.
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html
[69] National Security Council (1975) National Security Study Memorandum 200: The Kissinger Report. 123.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Security_Study_Memorandum_200&oldid=651294288
[70] National Security Council. NSSM 200 The Kissinger Report: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests; The 1974 National Security Study Memorandum. Declassified December 31, 1980, Released to Public 1989. Suzeteo Enterprises; 2014.
[71] Gates, B. (2010) Bill Gates: Innovating to Zero!|TED Talk|TED.com.
http://www.ted.com/talks/bill_gates

Źródło: HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World

 

Oświadczenie prasowe Konferencji Episkopatu Kenii

 

Preambuła,

Drodzy chrześcijanie, bracia Kenijscy i wszyscy ludzie dobrej woli, my, katoliccy biskupi w Kenii, spotykając się w Centrum Duszpasterskim St. Mary w Nakuru, pozdrawiamy was w imię Naszego Pana.

Podczas naszego tygodniowego zwyczajnego zgromadzenia plenarnego dokonaliśmy przeglądu sytuacji i głęboko zastanowiliśmy się nad stanem narodu oraz zidentyfikowaliśmy następujące kwestie budzące duże zaniepokojenie:

1. Brak bezpieczeństwa


Kiedy zebraliśmy się, aby rozpocząć nasze spotkanie, otrzymaliśmy smutną wiadomość o zabiciu dziesiątek funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa w Kapedo i innych obszarach północnej granicy. Przerażające wydarzenie jest smutnym przypomnieniem o stanie alarmującego poziomu niepewności w naszym kraju i tylko ostatnim z serii wydarzeń w całym kraju, w których wielu Kenijczyków straciło życie.

Łączymy się w bólu z rodzinami i przyjaciółmi, którzy stracili swoich bliskich. Smutne jest to, że pomimo wielu obietnic, które przychodzą po takich katastrofach, nic się nie dzieje, a ten sam tragiczny cykl powtarza się wkrótce potem.

Na przykład rząd obiecał surowe działania po tym, jak Kenijczycy stracili życie w hrabstwie Lamu. Do tej pory tylko dwie osoby zostały postawione przed sądem.

Ilu jeszcze Kenijczyków, w tym funkcjonariuszy bezpieczeństwa, musi stracić życie, zanim przywrócony zostanie prawdziwy porządek? Teraz chcemy kategorycznie stwierdzić, że nadszedł czas na to aby mniej mówić, a więcej działać.

Jedną z głównych przyczyn powszechnej niepewności w niektórych częściach tego kraju jest niesprawiedliwy rozwój. Jest to godne pożałowania, że ​​pomimo 50 lat niepodległości w niektórych częściach tego kraju nie nastąpił znaczący rozwój, brak dróg, szkół i innych podstawowych usług społecznych.

Powtarzamy, że pokój i rozwój są nierozłączne: nie może być pokoju bez rozwoju; i rozwoju bez pokoju.

Aby zapewnić trwałe bezpieczeństwo w kraju, konieczne jest, aby rząd zapewnił równomierną dystrybucję krajowych zasobów i usług.

Jednocześnie rząd musi dopilnować, aby wszystkie sporne granice w kraju były wyraźnie wytyczone, aby łagodzić powstające napięcia między powiatami w związku z nowo odkrytymi zasobami mineralnymi.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wyraźnymi uchybieniami w mechanizmach reagowania naszego rządu na bezpieczeństwo. Wiadomość, że zabici oficerowie w Kapedo apelowali o wsparcie i nie otrzymali żadnej odpowiedzi przez ponad 30 godzin, jest wyraźnym sygnałem, że w naszych aparatach bezpieczeństwa występują niebezpieczne luki i że istnieje pilna potrzeba przeglądu/remontu.

To nie pierwszy raz, kiedy poruszamy tę kwestię odnośnie rządu.

 

2. Szczepionka przeciw tężcowi

 

Drodzy Kenijczycy, ze względu na kierunek, w którym debata na temat trwającej kampanii szczepień przeciwko tężcowi w Kenii podąża, my, biskupi katoliccy, wypełniając naszą proroczą rolę, pragniemy powtórzyć nasze stanowisko w następujący sposób:

1. Kościół katolicki NIE jest przeciwny regularnie podawanym szczepionkom w Kenii, zarówno w naszych kościelnych placówkach służby zdrowia, jak i instytucjach zdrowia publicznego.
2. Jednak podczas drugiej fazy kampanii szczepień przeciwko tężcowi w marcu 2014 roku, sponsorowanej przez WHO/UNICEF, Kościół Katolicki zakwestionował tajność tej praktyki. Zadaliśmy pytania, czy szczepionka przeciw tężcowi była powiązana z programem kontroli populacji, który został zgłoszony w niektórych krajach, w których podobna szczepionka została połączona z hormonem beta-HCG [Ludzka gonadotropina kosmówkowa], której podanie skutkuje bezpłodnością i licznymi poronieniami u kobiet.
3. W dniach 26 marca 2014 r. i 13 października 2014 roku spotkaliśmy się między innymi z Sekretarzem Gabinetu odpowiedzialnym za zdrowie oraz Dyrektorem ds. Usług Medycznych i zgłosiliśmy nasze obawy dotyczące szczepionki i zgodziliśmy się wspólnie przetestować szczepionkę. Jednak ministerstwo nie współpracowało i wspólne testy nie zostały przeprowadzone.
4. Kościół katolicki zmagał się i nabył kilka fiolek ze szczepionką, które wysłaliśmy do czterech niepowiązanych rządowych i prywatnych laboratoriów w Kenii i za granicą.
5. Chcemy tutaj ogłosić, że wszystkie testy wykazały, że szczepionka zastosowana w Kenii w marcu i październiku 2014 roku była rzeczywiście nafaszerowana hormonem beta-HCG.
6. 13 października 2014 r. kościół katolicki przekazał kopie wyników sekretarzowi gabinetu i dyrektorowi służby zdrowia. To samo zostało wysłane do dyrektora ds. usług medycznych 17 października 2014 r.

W oparciu o powyższe przesłanki my, biskupi katoliccy w Kenii, pragniemy oświadczyć, co następuje:

1. Że jesteśmy zszokowani poziomem nieuczciwości i swobodnego sposobu, w jaki rząd zajmuje się tak poważną kwestią.
2. Że raport przedstawiony parlamentarnej Komisji Zdrowia 4 listopada 2014 roku przez Ministerstwo Zdrowia, w którym twierdzono, że rząd przetestował szczepionkę i stwierdził, że jest ona czysta na obecność hormonu beta-HCG, jest fałszywy i jest celowa próba wypaczenia prawdy i wprowadzenia w błąd 42 milionów Kenijczyków.
3. To, że jesteśmy przerażeni próbami zastraszania i szantażowania lekarzy, którzy potwierdzili informacje o szczepionce, z groźbami postępowania dyscyplinarnego. Podziwiamy i wspieramy wszystkich profesjonalistów, którzy byli wierni prawdzie.
4. Że nie będziemy się wahać wzywając wszystkich Kenijczyków do unikania kampanii szczepień przeciwko tężcowi z domieszkami beta-HCG, ponieważ jesteśmy przekonani, że jest to rzeczywiście zamaskowany program kontroli populacji.

3.Korupcja i wartości narodowe

Drodzy Kenijczycy, opłakujemy uporczywe utrzymywanie się chronicznej korupcji we wszystkich sektorach społeczeństwa – od postępowania rekrutacyjnego policji krajowej, które zostało unieważnione z powodu obaw o korupcję, krajowych egzaminów, których integralność została utracona, zawłaszczania ziemi, zaginięcia gruntów i akt sądowych oraz niepokojących raportów sprzeniewierzenia zasobów publicznych.

Nie zmęczy nas przypominanie rządowi i wszystkim Kenijczykom, że korupcja jest rakiem, który szybko zjada każdą część naszego społeczeństwa; taki, który okrada nasze dzieci z ich dziedzictwa. Jeśli nie będzie jednolitego frontu przeciwko temu występkowi, stracimy nasz Naród na rzecz sił zła.

4. Wniosek

Drodzy Kenijczycy i ludzie dobrej woli, my, katoliccy biskupi w Kenii, wzywamy was do modlitwy i czujności. Chcemy was zapewnić, że nie zmęczy nas przypominanie rządowi o jego konstytucyjnym mandacie względem obywateli, do ochrony życia i świadczenia podstawowych usług – to nasza obietnica.

Niech Pan was prowadzi i zapewnia wam bezpieczeństwo teraz i na zawsze.

6 listopada 2014 roku

Podpisany
Jego Eminencja kardynał John Njue

Źródło: Press statement by the Kenya Conference of Catholic Bishops

 

Szczepionka przeciw tężcowi może być połączona ze środkiem przeciw płodności.

 

“Kapłan, prezes Human Life International (HLI) z siedzibą w Maryland, poprosił Kongres o zbadanie doniesień o kobietach w niektórych krajach rozwijających się, które nieświadomie otrzymały szczepionkę przeciw tężcowi zawierającą ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG). Jeśli to prawda, chce, aby Kongres publicznie potępił masowe szczepienia i odciął fundusze agencjom ONZ i innym zaangażowanym organizacjom. Naturalny hormon hCG jest potrzebny do utrzymania ciąży. Podanie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w szczepionce doprowadzi do wytwarzania przeciwciał przeciwko hCG, co zapobiegnie ciąży. Jesienią 1994 roku Komitet Pro Life w Meksyku stał się podejrzliwy wobec protokołów dotyczących kampanii szczepień, podczas której podawano toksoid tężcowy, ponieważ wykluczył wszystkich mężczyzn i dzieci oraz wzywano do wielokrotnych wstrzyknięć szczepionki tylko u kobiet w wieku rozrodczym. Jednak jeden zastrzyk [według obietnic opartych na założeniach] zapewnia ochronę przez co najmniej 10 lat. Komitet zbadał fiolki ze szczepionką przeciw tężcowi pod kątem występowania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Poinformował organizację Human Life International [HLI] o szczepionce przeciw tężcowi. Następnie HLI poinformowało członków Rady Światowej i podmioty stowarzyszone z HLI w ponad 60 krajach. Podobne szczepionki przeciw tężcowi z domieszką ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) odkryto na Filipinach i w Nikaragui. Oprócz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), inne organizacje również są zaangażowane w opracowanie szczepionki przeciw płodności z użyciem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Te organizacje to m.in. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, Program Rozwoju ONZ, Bank Światowy, Population Council, Fundacja Rockefellera, Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka, All India Institute of Medical Sciences oraz uniwersytety w Uppsali, Helsinkach i Ohio. Kapłan sprzeciwia się temu, że jeśli rzeczywiście celem masowych szczepień jest zapobieżenie ciążom, to kobiety są niedoinformowane, niczego nie podejrzewają i są nieświadomymi ofiarami.” – Vaccine Wkly. 1995 May 29 – Jun 5:9-10; Tetanus vaccine may be laced with anti-fertility drug. International / developing countries. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12346214

Tężec noworodkowy – Nowa Gwinea, lata 60. XX wieku

 

“Tężec noworodkowy jest powszechny w tropikalnych krajach słabo rozwiniętych, ale niezwykle rzadki w krajach rozwiniętych. Spowodowane jest to niehigienicznymi praktykami położniczymi podczas przecinania pępowiny, dokonywanymi za pomocą niewysterylizowanych narzędzi, potencjalnie zanieczyszczonych zarodnikami tężca. Przestrzeganie odpowiednich praktyk położniczych likwiduje ryzyko tężca u noworodków, ale nie było to standardem dla niektórych praktyk położniczych u rdzennych i wiejskich ludzi w przeszłości, a nawet obecne.

Autorzy badania nad tężcem u noworodków, przeprowadzonego w latach 60-tych w Nowej Gwinei opisują typowe warunki porodu wśród mieszkańców:

Matka odcina pępowinę w odległości 1 cala (2,5 cm) lub mniej od ściany brzusznej; nigdy nie jest przywiązywana. W przeszłości używałaby skrawka kory sago, ale teraz wykorzystuje stalowy nóż lub starą żyletkę. Nie są czyszczone ani sterylizowane w żaden sposób, a na pępowinie nie umieszcza się opatrunku. Dziecko po urodzeniu leży na brudnym kawałku miękkiej kory, a odcięta pępowina może łatwo ulec zanieczyszczeniu przez kurz z podłogi chaty lub kał jego matki wyciśnięty podczas porodu, tak samo jak przez nóż i jej palce.”Br Med J. 1961 Sep 23;2(5255):785-9; Neonatal tetanus in New Guinea. Effect of active immunization in pregnancy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1969799/?page=2

Zdrowie reprodukcyjne – przykład nowomowy

 

Poniżej przykład nowomowy, człowiek zdrowy to taki u którego wszystko działa tak jak należy, jest w stanie homeostazy. Środki antykoncepcyjne mają zaburzyć działanie układu rozrodczego. Poprawa zdrowia reprodukcyjnego ma polegać na zaburzeniu działania układu rozrodczego.

Tło: Rozszerzenie dostępu do antykoncepcji i ograniczenie niezaspokojonej potrzeby planowania rodziny są kluczowymi elementami poprawy zdrowia reprodukcyjnego, ale skąpe dane i zmienność źródeł danych utrudniają monitorowanie postępów w zakresie tych wyników. Oszacowaliśmy i prognozujemy wskaźniki rozpowszechnienia środków antykoncepcyjnych i niezaspokojonej potrzeby planowania rodziny w latach 1990–2015.

Interpretacja: Tendencje w zakresie rozpowszechnienia środków antykoncepcyjnych i niezaspokojone zapotrzebowanie na planowanie rodziny oraz prognozowany wzrost liczby potencjalnych użytkowników środków antykoncepcyjnych wskazują, że konieczne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych, aby zaspokoić popyt na metody antykoncepcyjne i poprawić zdrowie reprodukcyjne na całym świecie.” – Lancet. 2013 May 11;381(9878):1642-52. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)62204-1/fulltext