Firma Roche pozwana za Tamiflu przez recenzenta Cochrane.

Firma Roche pozwana za Tamiflu przez recenzenta Cochrane

Recenzent Cochrane pozywa Roche za twierdzenie, że Tamiflu może spowolnić pandemię grypy.

 

Firma Roche pozwana za Tamiflu przez recenzenta Cochrane

 

„Epidemiolog z Wielkiej Brytanii i badacz Cochrane Collaboration pozywa koncern Roche w USA, twierdząc, że koncern oszukał rząd federalny i władze stanowe, fałszywie twierdząc, że jego lek przeciwwirusowy oseltamiwir (Tamiflu) może być potężnym narzędziem w łagodzeniu pandemii grypy.

Tom Jefferson, częsty współpracownik Brytyjskiego Czasopisma Medycznego [BMJ], pozywa jako prywatny demaskator firmę Roche na kwotę  1,5 miliarda dolarów (1,1 mld GBB; 1,4 mld EUR), mniej więcej tyle, ile wydały amerykańskie organy ds. zdrowia publicznego na gromadzenie zapasów oseltamiwiru na czas pandemii. Obecnie zapasy są nadal utrzymywane, chociaż ostatnie zakupy obejmowały wersje generyczne, ponieważ główny patent Tamiflu wygasł w 2016 roku.

Jeśli T. Jefferson wygra, otrzyma do 30% z odzyskanych pieniędzy, a reszta zostanie zwrócona do publicznych skarbonek.” – BMJ 2020;368:m314; Cochrane reviewer sues Roche for claiming Tamiflu could slow flu pandemic https://www.bmj.com/content/368/bmj.m314.full

 

Co saga Tamiflu mówi nam o badaniach leków i wielkiej farmacji

„Obecnie [kwiecień 2014]  wiemy już, że Tamiflu wcale nie działa tak dobrze. Roche, firma farmaceutyczna, która za nim stoi, przez pół dekady ukrywała ważne informacje o swoich badaniach klinicznych, ale Cochrane Collaboration, globalna organizacja non-profit  składająca się z około 14.000 naukowców w końcu uzyskała wszystkie informacje. Po zebraniu dowodów stwierdzono, że Tamiflu ma niewielki lub żaden wpływ na powikłania zakażenia grypą, takie jak zapalenie płuc .”

Jest to skandal, ponieważ rząd Wielkiej Brytanii wydał na gromadzenie tego leku pół miliarda funtów w nadziei, że pomoże zapobiec poważnym skutkom ubocznym zarażenia grypą. Ale większy skandal polega na tym, że koncern Roche nie złamał prawa, odmawiając istotnych informacji o tym, jak dobrze działa jego lek. W rzeczywistości metody i wyniki badań klinicznych nad lekami, których obecnie używamy, są rutynowo i prawnie niedostępne dla lekarzy, badaczy i pacjentów. Dla koncernu Roche  to pech, że medykament Tamiflu stał się arbitralnie symbolem dla historii o brakujących danych.

Jest to nie byle jaki symbol. Bitwa o Tamiflu doskonale ilustruje potrzebę pełnej przejrzystości wokół badań klinicznych, znaczenie dostępu do niejasnej dokumentacji oraz porażkę systemu regulacyjnego.

Co najważniejsze, jest to również ilustracja tego, jak nauka w swoim najlepszym wydaniu opiera się na przejrzystości i otwartości na krytykę, ponieważ saga przeglądu Cochrane-Tamiflu rozpoczęła się od prostego komentarza online.” – Ben Goldacre, What the Tamiflu saga tells us about drug trials and big pharma, 10 kwiecień 2014

Źródło: What the Tamiflu saga tells us about drug trials and big pharma

Sąd pozwolił koncernowi Merck ukryć tajemnice dotyczące ryzyka popularnego leku – Dan Levine

 

Koncern Roche zgadza się na kompromis z BMJ w zakresie bezpieczeństwa Tamiflu i danych dotyczących skuteczności

Firma farmaceutyczna Roche twierdzi, że zgodziła się rozmawiać z grupami zewnętrznymi na temat pełnego dostępu do danych na temat swojego leku przeciw grypie Tamiflu (oseltamiwiru). Jest to do którego doprowadziła krytyka z powodu faktu, że ​​firma farmaceutyczna odmówiła ujawnienia danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku przeciwwirusowego.

W październiku [2012 roku ] czasopismo British Medical Journal [BMJ] wezwało rządy europejskie do pozwania firmy Roche, twierdząc, że nie ma dowodów na to, że lek skutecznie powstrzymuje wirusa grypy. Rządy na całym świecie zapłaciły miliardy za gromadzenie leku w 2009 roku, podczas pandemii świńskiej grypy. Jest również stosowany w leczeniu grypy sezonowej i nowych wirusów grypy, takich jak ptasia grypa lub świńska grypa. Został zaprojektowany w celu zatrzymania lub zahamowania postępu choroby, aby nie przechodziła do poważniejszych chorób, takich jak zapalenie płuc.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) również zaleca Tamiflu lub Relenza firmy GlaxoSmithKline w celu skrócenia czasu trwania objawów i zmniejszenia ryzyka hospitalizacji u pacjentów ze zdiagnozowaną grypą.

Trzy lata temu czasopismo BMJ i badacze z Nordic Cochrane Centre poprosili Roche o dostarczenie danych na temat Tamiflu, ale firma Roche odmówiła przekazania danych bez podpisania umowy o poufności przez badaczy. Firma farmaceutyczna oświadczyła, że ​​niepodpisanie klauzuli o tajności, wpłynie na poufność pacjenta lub informacji handlowych.

Naukowcy odmówili wycofania się, po tym, jak w październikowym artykule BMJ opisano odmowę udostępnienia danych przez Roche. BMJ zapowiedziało, że zacznie publikować wyniki badań klinicznych od stycznia 2013 roku.

Koncern Roche dopiero niedawno złagodniał, mówiąc, że „powoła wielostronną radę doradczą do przeprowadzenia  przeglądu całości danych o Tamiflu w celu uzgodnienia planu analizy statystycznej określającej rodzaje analiz, które byłyby przydatne w dyskusji na temat zdrowia publicznego w odniesieniu do Tamiflu.”

Firma Roche jest obecnie przedmiotem śledztwa przez Europejską Agencję Leków [EMA] za niewłaściwe zgłaszanie działań niepożądanych – w tym możliwych zgonów – w odniesieniu do 19 ich leków, które zastosowano u około 80.000 pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Tamiflu jest jednym z omawianych leków.

Źródło: Roche agrees to compromise with BMJ over Tamiflu safety, efficacy data