Fluor w wodzie jest zagrożeniem neurorozwojowym dla ludzi – Jefferey Jaxen

 

Fluor jest zagrożeniem neurorozwojowym dla ludzi

“„…uważa się, że fluor jest zagrożeniem neurorozwojowym negatywnie wpływającym na funkcje poznawcze u ludzi.”

 

1. Fluor w wodzie
2. Związek między narażeniem na fluor przez matkę podczas ciąży a wynikami IQ u potomstwa w Kanadzie
3. Fluor szkodliwy – Względna Toksyczność Fluorku w porównaniu do Ołowiu i Arszeniku
4. Ekspozycja na ołów w dzieciństwie związana z niższym IQ dorosłych

 

22 października 2019 Narodowy Program Toksykologiczny [National Toxicology Program – NTP] opublikował projekt przeglądu neurotoksyczności fluoru/fluorku, w którym stwierdzono:

„…uważa się, że fluor jest zagrożeniem neurorozwojowym negatywnie wpływającym na funkcje poznawcze u ludzi. Wniosek ten oparty jest na spójnym wzorze wyników badań przeprowadzonych na ludziach w różnych populacjach, wykazujących, że wyższa ekspozycja na fluor wiąże się ze zmniejszonym IQ lub innymi zaburzeniami poznawczymi u dzieci.”


Dr Paul Connett
, dyrektor Fluoride Action Network powiedział:

„Mamy nadzieję, że kiedy Narodowa Akademia Nauk ukończy recenzowanie przeglądu, to ludzie z Narodowego Programu Toksykologicznego podniosą klasyfikację fluoru do „znanego ” z „przypuszczalnego” zagrożenia neurorozwojowego dla ludzi. Niezależnie od tego czy to zrobią czy nie, to waga dowodów naukowych w przeglądzie NTP powinna być wystarczająca, aby wymusić zakończenie fluoryzacji.”

Fluorek z perspektywy profesjonalistów: pełne medyczne oskarżenie – Fluoride Action Network

Projekt przeglądu pojawia się w momencie, w którym wydaje się że opinia publiczna szybko staje się świadoma i zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z nieuregulowanymi dawkami spożytego fluoru. W sierpniu nagłówki w mediach głównego nurtu raportowały o odkryciu zmieniającym społeczne nastawienie w temacie fluoru. Czasopismo Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego z dziedziny pediatrii (JAMA Pediatrics) opublikowało drugie badanie finansowane przez rząd USA, łączące ekspozycję na fluor o niskim stężeniu podczas rozwoju płodu z zaburzeniami poznawczymi. Badanie obserwacyjne, zatytułowane „Związek między narażeniem na fluor przez matkę podczas ciąży a wynikami IQ u potomstwa w Kanadzie”, zostało przeprowadzone przez zespół badaczy z Uniwersytetu York w Ontario w Kanadzie. Badanie objęło 512 par matek-dzieci z sześciu większych kanadyjskich miast. Zostało sfinansowane przez rząd Kanady i Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu Środowiskowym w USA [National Institute of Environmental Health Science].

 

1. Fluor w wodzie

 

Naukowcy ocenili narażenie na fluor na dwa sposoby. Mierzyli fluor w próbkach moczu kobiet podczas ciąży. Obliczyli również spożycie fluoru na podstawie jego ilości w wodzie z wodociągów miejskich i ilości wody jaką kobiety wypijały. Okazało się, że wzrost stężenia fluoru o 1 mg na litr w moczu matki był związany z obniżeniem IQ o 4,5 punktu wśród chłopców, choć nie u dziewcząt. Kiedy naukowcy zmierzyli ekspozycję na fluor, badając spożycie płynów przez kobiety, stwierdzili niższe IQ zarówno u chłopców, jak i dziewcząt: wzrost o 1 mg dziennie był związany z 3,7-punktowym deficytem IQ u obu płci.

 

Zdolność fluoru/fluorków do uszkadzania mózgu jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych obszarów badań nad fluorem/fluorkami. Ponad 400 badań wykazało, że fluor jest neurotoksyną (substancją chemiczną, która może uszkodzić mózg). Te badania obejmują:

  • Ponad 200 badań na zwierzętach wykazujących, że długotrwałe narażenie na różne poziomy fluoru mogą uszkodzić mózg, szczególnie w połączeniu z niedoborem jodu lub nadmiarem [soli] glinu;
  • 53 badania na ludziach łączące umiarkowanie wysoką ekspozycję na fluor ze zmniejszoną inteligencją;
  • 45 badań na zwierzętach, z których wynika, że ​​myszy lub szczury spożywające fluor mają upośledzoną zdolność uczenia się i/lub zapamiętywania;
  • 12 badań (7 na ludziach, 5 na zwierzętach) łączących fluor z deficytami neurobehawioralnymi (np. zaburzona organizacja wzrokowo-przestrzenna);
  • 3 badania na ludziach łączące ekspozycję na fluor z zaburzonym rozwojem mózgu płodu.
  • 3 badania badające matkę i potomstwo łączące pewne poziomy fluoru w moczu kobiet w ciąży ze zmniejszonym IQ u ich potomstwa.

 

W oparciu o ten bogaty zbiór badań, kilka prestiżowych recenzji – w tym raport opracowany przez  amerykańską Krajową Radę Badawczą [National Research Council], metaanalizę opublikowaną przez zespół naukowców z Harvardu, recenzję opublikowaną w The Lancet oraz finansowane przez USA 12-letnie badanie z 2017 roku, które wykazało związek między fluorem w moczu kobiet w ciąży a niższymi wskaźnikami inteligencji u ich dzieci – podniosło alarm odnośnie możliwości, że niski poziom fluoru może zaszkodzić rozwojowi mózgu u niektórych członków populacji.

Źródło:  U.S. National Toxicology Program Draft Review Concludes “fluoride is presumed to be a cognitive neurodevelopmental hazard to humans.”

 

2. Związek między narażeniem na fluor przez matkę podczas ciąży a wynikami IQ u potomstwa w Kanadzie

 

W tym prospektywnym badaniu kohortowym z 6 miast w Kanadzie wyższy poziom ekspozycji na fluor podczas ciąży był związany z niższymi wynikami IQ u dzieci mierzonych w wieku od 3 do 4 lat. Odkrycia te zaobserwowano przy poziomach fluoru zwykle występujących u białych kobiet w Ameryce Północnej. Wskazuje to na możliwą potrzebę ograniczenia spożycia fluoru podczas ciąży.” JAMA Pediatr. 2019;173(10):940-948; Association Between Maternal Fluoride Exposure During Pregnancy and IQ Scores in Offspring in Canada https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2748634

Pogadanka dwóch lekarzy na temat tej publikacji. Podsumowanie redakcji JAMA Pediatrics przez: redaktora naczelnego dr Dimitri Christakisa i dr Fredericka Rivara redaktora naczelnego JAMA Network Open.

https://edhub.ama-assn.org/jn-learning/audio-player/17802991

 

3. Fluor szkodliwy

 

Toksyczność Fluorku w porównaniu do Ołowiu i Arszeniku

Względna Toksyczność Fluorku w porównaniu do Ołowiu i Arszeniku. Fluor w wodzie – EPA
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jps.2600741037

 

Historia poliomyelitis – dr Suzanne Humphries

 

 

4. Ekspozycja na ołów w dzieciństwie związana z niższym IQ dorosłych

 

Nowe badanie sugeruje, że dzieci narażone na wysokie poziomy ołowiu przed dziesięcioleciami mogą zbliżać się do wieku średniego z niższymi ilorazami inteligencji i potencjałem zarobkowym.
Obecnie lekarze ostrzegają rodziców, że nie ma bezpiecznego poziomu ekspozycji na ołów. Według Światowej Organizacji Zdrowia toksyna ta może uszkodzić rozwijający się układ nerwowy u małych dzieci, a poziom ołowiu we krwi wynoszący zaledwie 5 mikrogramów na decylitr może obniżyć iloraz inteligencji (IQ).

Wnioski i znaczenie: W tej grupie urodzonej z Nowej Zelandii w latach 1972–1973 ekspozycja na ołów w dzieciństwie wiązała się z niższymi funkcjami poznawczymi i statusem społeczno-ekonomicznym w wieku 38 lat oraz ze spadkiem IQ i spadkową mobilnością społeczną. Narażenie na ołów w dzieciństwie może mieć długoterminowe konsekwencje.” – JAMA. 2017 Mar 28;317(12):1244-1251; Association of Childhood Blood Lead Levels With Cognitive Function and Socioeconomic Status at Age 38 Years and With IQ Change and Socioeconomic Mobility Between Childhood and Adulthood.  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2613157

Uczestnicy obecnego badania mieli średni poziom ołowiu we krwi ponad dwukrotnie wyższy, niż gdy mieli 11 lat na początku lat 80. XX wieku: 10,99 mikrogramów/dl.

Jak podają naukowcy w publikacji JAMA, każde zwiększenie ołowiu we krwi o 5 mikrogramów/dl we wczesnym okresie życia było związane z niższym IQ o 1,61 punktu do czasu, gdy dzieci osiągnęły wiek 38 lat, a także zmniejszeniem rozumowania percepcyjnego i pamięci roboczej.

„Najdelikatniej mówiąc to sugeruje, że ludzie nie w pełni wyzdrowieją po urazach funkcji poznawczych związanych z ołowiem powstałymi w dzieciństwie”, powiedział główny autor badania Aaron Reuben z Duke University w Durham w Północnej Karolinie.

„Sugeruje to również, że ołów z czasem wpływa na zdolności poznawcze danej osoby w czasie, niezależnie od tego na jakim etapie życia rozpoczęła się ekspozycja” – powiedział Reuben w e-mailu.

W ramach badania naukowcy zbadali dane dotyczące funkcji poznawczych, ilorazu inteligencji i statusu społeczno-ekonomicznego 565 dorosłych w Dunedin w Nowej Zelandii, gdy mieli 38 lat, a także wyniki badań krwi na obecność ołowiu wykonanych w dzieciństwie. Poziomy ołowiu we krwi u dzieci wahały się od 4 do 31 mikrogramów/dl.

Nie stwierdzono istotnych różnic w narażeniu na ołów na podstawie statusu społeczno-ekonomicznego. Podwyższone poziomy ołowiu we krwi stwierdzono zarówno u dzieci z biednych jak i zamożnych rodzin.

Uczestnicy badania z poziomem ołowiu we krwi w wieku dziecięcym wynoszącym powyżej 10 mikrogramów/dl mieli średnio wyniki IQ dla dorosłych o 4,25 punktu niższe niż ich rówieśnicy z niższymi poziomami ołowiu we krwi.

Po uwzględnieniu czynników, które mogą wpływać na poziom IQ u dorosłych i ich zarobki, takich jak poziom IQ z czasów dzieciństwa i status społeczno-ekonomiczny, a także poziom IQ matek, dane nadal wykazywały, że wyższy poziom ołowiu w dzieciństwie był związany z tzw. spadkową mobilnością społeczną lub dorosłymi dziećmi zarabiającymi mniej lub mające mniej prestiżowe prace niż ich rodzice.

Normalnym trendem w tym pokoleniu jest, aby synowie i córki osiągali lepsze zawody niż ich rodzice”, powiedziała autorka badań Terrie Moffitt, również z Duke University, dodała również za pośrednictwem poczty elektronicznej, że:

„wśród osób z podwyższonym poziomem ołowiu trend był odwrotny. Wiele z tego można przypisać temu jaki wpływ na ten trend ma poziom IQ.”

Niektóre poprzednie badania wiązały każdy spadek poziomu IQ o 1 punkt z mniejszym rocznym dochodem o 200 do 600 dolarów, napisała Terrie Moffitt. Średnie wyniki IQ o 4,25 punktu niższe związane z wysoką ekspozycją na ołów w badaniu mogą przekładać się na zmniejszenie wartości netto o kilka tysięcy dolarów.

Chociaż ekspozycja na ołów jest od dawna powiązana ze słabymi osiągnięciami akademickimi, badanie to dostarcza nowych dowodów na to, jak wysoki poziom ołowiu we krwi w dzieciństwie może prowadzić do obniżenia statusu społeczno-ekonomicznego w wieku dorosłym, powiedział David Bellinger, badacz z Harvard T.H. Chan ze School of Public Health w Bostonie i autor towarzyszącego artykułu wstępnego.

„Wpływ na IQ to tylko wierzchołek góry lodowej”, napisał David Bellinger w e-mailu. „Niekorzystne skutki wykraczają daleko poza to, obejmując upośledzenie uwagi, w tym ADHD, upośledzenie funkcji wykonawczych i różne formy patologii społecznych – upośledzenia, które prawdopodobnie będą ważniejsze w określaniu sukcesu życiowego danej osoby niż niewielkie obniżenie IQ.”

W niektórych miastach w stanie Nowy Jork, Ohio i Pensylwanii co najmniej jedno na siedem dzieci ma niebezpieczny poziom ołowiu we krwi, jak wynika z badań opublikowanych w czerwcu w Journal of Pediatrics.

Śledztwo Reutersa dotyczące danych z badań krwi w Kalifornii wykazało również, że wskaźniki niebezpiecznej ekspozycji na ołów w dzieciństwie wśród dziesiątek społeczności przewyższają wskaźniki z Flint w stanie Michigan. W obszarze jednego kodu pocztowego w Fresno w Kalifornii 13,6 procent badań krwi u dzieci w wieku poniżej 6 lat powróciło z wysokim wynikiem zawartości ołowiu. W porównaniu do 5 procent w całym mieście Flint podczas niedawnego kryzysu związanego ze skażeniem wody.

Źródło: Childhood lead exposure linked to lower adult IQ

 

 

 

Fluor nie przypomina chloru, który służy oczyszczeniu wody i uczynieniu jej bezpieczną, zabijając bakterie w zasobach wodnych.
Fluor w wodzie to jedyna substancja na świecie, spośród występujących w wodzie pitnej, która oddziałuje na człowieka i wpływa na jego ciało.
Powiedzieć mogę, że na światowym rynku nie ma absolutnie żadnego leku, który byłby podawany w jednej dawce wszystkim, który pasowałby do każdej możliwej sytuacji. Problem z dodawaniem medykamentów do wody [fluoru w wodzie] oczywiście dotyczy udzielenia zgody na branie w tym udziału, chodzi o świadomą zgodę, której ludzie nie mogą udzielić co jest podstawą etyki lekarskiej.

%d bloggers like this: