Pierwsza grypa jest na całe życie – pierwszy atak wirusa grypy z powodu którego cierpi dziecko, może wpłynąć na sposób, w jaki rozwija się jego dożywotnia odporność.

Pierwsza grypa jest na całe życie

 

„Grypa jest zagrożeniem, które występowało u ludzi od wieków, napędzanym przez ciągły wyścig pomiędzy odpornością gospodarza a wirusową ewolucją. Strategie kontroli opierają się na corocznych szczepieniach i wymagają częstego doszczepiania, kosztownego, kłopotliwego i nie zawsze niezawodnego procesu. W związku z tym trwają prace nad opracowaniem szczepionek o szerokiej odporności krzyżowej na różne szczepy grypy. Odporność krzyżowa ma w naturze charakter wszechobecny wśród wieloszczepowych chorób wirusowych, takich jak grypa lub denga, odpowiedź układu odpornościowego na pierwotną infekcję może głęboko wpływać na odpowiedź jaka nastąpi w przypadku ekspozycji na nowe szczepy w przyszłości. Nawet niepowiązane wirusy mogą być rozpoznawane przez te same krzyżówo reaktywne limfocyty T. Na stronie 722 tego numeru (1) Gostic et al. wskazują, że ciężkie infekcje wirusem ptasiej grypy zależą od pierwszego kontaktu osoby z grypą w dzieciństwie.” – Science  11 Nov 2016: Vol. 354, Issue 6313, pp. 706-707 First flu is forever
http://science.sciencemag.org/content/354/6313/706

 

Silna ochrona przed grypą typu H5N1 i H7N9 poprzez odciśnięcie hemaglutyniny w dzieciństwie

 

„Dwa wirusy pochodzenia odzwierzęcego grypy A (IAV) będące przedmiotem troski o wymiarze globalnym, H5N1 i H7N9, wykazują niewyjaśnione różnice w rozkładzie wieku zachorowań u ludzi. Korzystając z danych dotyczących wszystkich znanych ludzkich zachorowań z powodu tych wirusów, wykazaliśmy, że pierwsze zachorowania wirusem grypy typu A osobnika zapewnia dożywotnią ochronę przed ostrą chorobą z powodu nowych podtypów hemaglutyniny (HA) w tej samej grupie filogenetycznej. Modelowanie statystyczne wskazuje, że ochronny odcisk HA jest kluczowym czynnikiem wyjaśniającym i zapewnia 75% ochronę przeciwko ciężkim zakażeniom i 80% ochronę przed śmiercią zarówno z powodu H5N1, jak i H7N9. Nasze wyniki pozwalają nam przewidywać rozkład wiekowy ciężkich zachorowań podczas przyszłych  pandemii i wykazać, że potencjał pandemii nowego szczepu wzrasta corocznie, gdy niedopasowany pod względem grupowym podtyp HA dominuje nad cyrkulującym wirusem grypy sezonowej. Te odkrycia otwierają nowe granice dla racjonalnej oceny ryzyka pandemicznego.

Pierwszy atak wirusa grypy z powodu którego cierpi dziecko, może wpłynąć na sposób, w jaki rozwija się jego dożywotnia odporność. Szeroka gama podtypów wirusa grypy A infekuje ludzi. Podtyp H5 należy do grupy HA 1 (która obejmuje również podtypy H1 i H2), a podtyp H7 należy do grupy HA 2 (która obejmuje również podtyp H3). Gostic i inni odkryli, że kohorty z całego rocznika, które doświadczyły pierwszych zarażeń sezonowymi wirusami podtypu H3, były mniej podatne na potencjalnie śmiertelny wirus H7N9 ptasiej grypy (patrz: perspektywa autorstwa Viboud i Epstein – Science  11 Nov 2016: Vol. 354, Issue 6313, pp. 706-707). Z kolei, starsze osoby, które były narażone na wirusy podtypu H1 lub H2 jako dzieci były mniej podatne na ptasie wirusy H5N1. Matematyczny model ochronnego wpływu tego wdrukowania [zaprogramowania] mógłby potencjalnie okazać się przydatny do przewidywania rozkładu wieku i nasilenia przyszłych pandemii.” – Science  11 Nov 2016: Vol. 354, Issue 6313, pp. 722-726; Potent protection against H5N1 and H7N9 influenza via childhood hemagglutinin imprinting
http://science.sciencemag.org/content/354/6313/722

%d bloggers like this: