W prosty sposób o metylacji – Czym jest metylacja?

Część 1

Streszczenie

Stres
+ Infekcje
+ Toksyny
+ Podatność genetyczna
—————————————————–
=  Choroba o wieloczynnikowej etiologii

 

Przyjrzyjmy się każdemu z tych aspektów z osobna.

Stres obejmuje wszystko, co powoduje wzrost hormonów stresu, kortyzolu i adrenaliny, zwłaszcza przez dłuższy czas. Może to być stres fizyczny taki jak wypadek samochodowy lub zabieg chirurgiczny albo stres emocjonalny jak na skutek molestowania.

Spuszczę ci takie lanie, że popamiętasz. Idź do swojego pokoju!

Mężczyzna: Spuszczę ci takie lanie, że popamiętasz. Idź do swojego pokoju!

 

Kontakt z patogenami takimi jak wirusy, bakterie czy szczepionki.

Toksyczne chemikalia takie jak pestycydy, rozpuszczalniki czy metale ciężkie takie jak ołów, rtęć lub arsen bądź toksyczna pleśń.

Podatność genetyczna – wrodzona zdolność organizmu do radzenia sobie ze stresem, infekcjami i toksynami. Z powodu mutacji genetycznych niektórzy ludzie radzą sobie z tymi problemami gorzej niż inni. Kiedy czynniki środowiskowe ograniczają zdolność organizmu do radzenia sobie z nimi, skutkiem jest choroba lub problemy zdrowotne.

[mailpoet_form id=”2″]

 

W prosty sposób o metylacji – Czym jest metylacja

 

Mechanizm, za pomocą którego organizm daje sobie radę ze stresem, infekcjami i toksynami nosi nazwę metylacji.

Metylacja to najważniejszy szlak komórkowy, który wspomaga detoksykację, kontroluje stan zapalny i równoważy neuroprzekaźniki.

Metylacja to najważniejszy szlak komórkowy, który wspomaga detoksykację, kontroluje stan zapalny i równoważy neuroprzekaźniki. Metylacja uczestniczy w niemal każdej reakcji występującej w organizmie i zachodzi w komórkach miliardy razy w każdej sekundzie. Gdy metylacja przebiega dobrze, wytwarza rozmaite produkty uboczne, w tym biochemikalia potrzebne do wykonywania innych zadań. Jeśli jednak szlak metylacyjny funkcjonuje niewłaściwie, ma to dwa główne skutki – szeroki zakres kluczowych funkcji organizmu przebiega nieskutecznie, co powoduje wahania nastroju i zmiany emocjonalne, w tym zachwianie pracy wątroby, trzustki, żołądka, jelit, nadnercza, tarczycy, jak też wahania hormonalne.

Produkty uboczne tego szlaku mogą wywołać stan zapalny będący prekursorem różnych schorzeń od autyzmu do choroby Alzheimera i choroby sercowo-naczyniowej.

Ponieważ szlak metylacyjny uczestniczy w tak wielu procesach, nieskuteczne działania lub mutacje na tym szlaku mogą powodować szeroką gamę chorób oraz problemów zdrowotnych, w tym:

 • Reakcje alergiczne,
 • Chorobę Alzheimera,
 • Stany lękowe,
 • Artretyzm,
 • Autyzm,
 • Chorobę dwubiegunową,
 • Zaburzenia czynności jelit,
 • Nowotwory,
 • Przewlekłe infekcje bakteryjne,
 • Przewlekłe zakażenia wirusowe,
 • Rozpad cytoszkieletu,
 • Depresję,
 • Cukrzycę,
 • Zespół Downa,
 • Fibromialgię,
 • Choroby serca,
 • Opryszczkę,
 • Chorobę Huntingtona,
 • Zaburzenia rozwoju językowego i zaburzenia mowy,
 • Zespół jelita przesiąkliwego,
 • Zespół przewlekłego zmęczenia,
 • Zatrucie metalami,
 • Poronienia,
 • Choroby mitochondrialne,
 • Wady rozwojowe cewy nerwowej,
 • Zapalenie płuc,
 • Łuszczycę,
 • Niewydolność nerek,
 • Zespół Retta,
 • Schizofrenię,
 • Ataki padaczki,
 • Zaburzenia snu,
 • Toczeń rumieniowaty układowy (SLE),
 • Dysfunkcję tarczycy.

 

Czy zatem mamy złą genetykę czy po prostu pecha? Na szczęście odpowiedź brzmi nie. Dzięki odwzorowywaniu ludzkiego genomu zaczynamy rozumieć nie tylko sposób w jaki genetyka odgrywa rolę w dysfunkcji metylacji, ale także jak to naprawić. Wyobraźcie sobie, że szlak metylacyjny jest jak autostrada. Wszystko przesuwa się w należytym porządku dopóki nie zdarzy się wypadek. Wypadek ten to mutacja genetyczna powodująca dysfunkcję. Teraz wyobraźcie sobie kilka wypadków na autostradzie metylacyjnej. Jak możecie sobie wyobrazić, samochody utkną w beznadziejnym korku.

Wypadek ten to mutacja genetyczna powodująca dysfunkcję.

Mężczyzna: Przestaniesz trąbić, koleś?! Nigdzie nie jedziemy!

 

Jednak poprzez ukierunkowaną suplementację możemy stworzyć dla pojazdu drogę, dzięki której ominie miejsca wypadków i dojedzie do celu. W przypadku metylacji objazdy te pozwalają nam poruszać się poza blokadami powodowanymi przez mutacje, aby wyprodukować i dostarczyć grupy metylowe, które są kluczem do szerokiego zakresu funkcji organizmu. Ponieważ różnimy się pod względem genetyki, każdy z nas wymaga zindywidualizowanego doboru suplementacji. Nauka o genetycznie ukierunkowanej suplementacji nosi nazwę nutrigenomika.

 

Część 2

Cykl metylacji

 

Grupa metylowa składa się z jednego atomu węgla związanego z trzema atomami wodoru.

Grupa metylowa składa się z jednego atomu węgla związanego z trzema atomami wodoru. Każdy atom węgla może się związać z czterema innymi atomami pozostawiając jedno dodatkowe wiązanie, które natychmiast przyłącza się do i odłącza się od wielu innych cząsteczek w procesie znanym jako metylacja.

Oto uproszczona wersja cyklu metylacji.

Oto uproszczona wersja cyklu metylacji. Organizm pobiera substancje odżywcze ze spożywanego pożywienia. Metylacja w szczególności wymaga witaminy B12 w postaci metylokobalaminy oraz kwasu foliowego w postaci kwasu lewomefoliowego. Te substancje odżywcze wykorzystywane są do tworzenia SAM – skrót od S-adenozylometionina. Zauważcie, że do SAM przyłączona jest grupa metylowa.

Teraz SAM przekazuje swoją grupę metylową substratowi. Proces ten nazywamy metylacją.

W tym przykładzie grupa metylowa S-adenozylometionina przyłącza się do DNA

W tym przykładzie grupa metylowa SAM [S-adenozylometionina] przyłącza się do DNA, który wykorzystywany jest do uciszania genów, takich jak geny nowotworowe.

Teraz gdy S-adenozylometionina nie ma już swojej grupy metylowej, zmienia się w homocysteinę.

Teraz gdy SAM nie ma już swojej grupy metylowej, zmienia się w homocysteinę.

Homocysteina jest przetwarzana, aby powstało więcej S-adenozylometioniny i cykl zaczyna się od nowa

Homocysteina jest przetwarzana, aby powstało więcej SAM i cykl zaczyna się od nowa.

W prosty sposób o metylacji.

W innym przykładzie SAM przekazuje grupę metylową aminokwasowi, aby mógł powstać neuroprzekaźnik. W organizmie zachodzi ponad 40 takich reakcji wymagających metylacji, w których SAM jest najważniejszym dawcą metylu.

Dzięki genetycznym badaniom genów jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretne mutacje genetyczne zwane również polimorfizmami pojedynczego nukleotydu lub w skrócie SNPs u każdego człowieka. Kiedy gen ulega mutacji, białko lub enzym wytworzony przez ten gen także jej ulega, zmieniając jego prawidłowe działanie. Identyfikując obecność SNP możemy to naprawić i dać organizmowi wsparcie, którego potrzebuje, by dobrze spełnić swoje zadanie.

[Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (ang. Single Nucleotide Polymorphism w skrócie SNP) – zjawisko zmienności sekwencji DNA, która polega na zmianie pojedynczego nukleotydu (A, T, C lub G) pomiędzy osobnikami danego gatunku lub drugim, odpowiadającym chromosomem danego osobnika.  – Wiki]

Ważnym uczestnikiem cyklu metylacji jest gen o nazwie MTHFR. MTHFR to skrót od gen reduktazy metylenotetrahydrofolianowej. MTHFR to również nazwa enzymu produkowanego/wytwarzanego przez gen MTHFR. Zauważcie cząstkę „folian” w jego nazwie. Wskazuje ona, że pełniona przez niego funkcja obejmować będzie folian, czyli postać kwasu foliowego. Organizm pobiera substancje odżywcze z żywności. Substancje odżywcze przechodzą ciąg przemian aż przyjmą aktywną postać, która może być wykorzystana przez organizm. Enzymy pomagają w tych przekształceniach.

kwas foliowy - metylacja

Przyjrzyjmy się kwasowi foliowemu i witaminie B12, które są szczególnie istotne dla metylacji. Syntetyczny kwas foliowy dodawany jest do wielu rodzajów produktów żywnościowych oraz witamin. Foliany stanowią naturalny składnik licznych rodzajów żywności, łącznie z owocami i warzywami. Organizm wchłania te różne rodzaje produktów i zaczyna przekształcać kwas foliowy i foliany. Zachodzi jeszcze kilka innych przeobrażeń. Ostatnim krokiem jest aktywna postać folianów znana jako L-5- metylotetrahydrofolian albo w skrócie kwas lewomefoliowy. Zauważcie cząstkę ”metyl” w jego nazwie. Daje nam ona wskazówkę, że ta postać folianów będzie zaangażowana w metylację.

L-5- metylotetrahydrofolian - metylacja

Aktywna postać witaminy B12 nosi nazwę metylokobalamina. Metylokobalamina potrzebuje kwasu lewomefoliowego do produkcji SAM, która następnie przekazuje grupy metylowe, by doprowadzić do metylacji. Zwróćcie jednak uwagę, że enzym MTHFR zlokalizowany jest dokładnie przed ostatnim przekształceniem folianów. Jeśli macie mutację w tym enzymie, obniży ona ilość wytworzonego kwasu lewomefoliowego. Jak widzicie, mutacja w genie MTHFR wywiera negatywny wpływ na metylację.

Glutation to silny antyoksydant w organizmie, który można znaleźć we wszystkich komórkach. Pełni w organizmie liczne funkcje, m.in.:

 • Usuwa toksyny,
 • Tłumi wolne rodniki,
 • Wspiera układ odpornościowy oraz
 • Chroni witaminę B12 w komórkach.

Glutation - Metylacja

Jak widać na diagramie przedstawiającym cykl metylacji, glutation wytwarzany jest z homocysteiny.

Paracetamol wyczerpuje zasoby glutationu – dr William Parker

Czynniki stresogenne redukują zasoby glutationu, co prowadzi do stresu oksydacyjnego, pozwalają kumulować się toksynom i zakłócają ochronę oraz metabolizm wewnątrzkomórkowy witaminy B12. Dochodzi do niedoboru funkcjonalnego witaminy B12, zaś nagromadzone toksyny wchodzą w reakcję ze znaczną ilością witaminy B12.

częściowe zahamowanie metylacji tworzą błędne koło i to błędne koło staje się chroniczne.

Brak wystarczającej ilości metylowanej witaminy B12 wywołuje częściowe zatrzymanie cyklu metylacyjnego, co również redukuje zasoby glutationu. Z powodu braku witaminy B12, foliany wypływają z komórek do krwi poprzez mechanizm wychwytu metylu.

Zmniejszenie zasobów glutationu i częściowe zahamowanie metylacji tworzą błędne koło i to błędne koło staje się chroniczne. To błędne koło jest powodem, dla którego zespół przewlekłego zmęczenia to choroba chroniczna.

Większość rozmaitych anomalii biochemicznych i objawów zespołu przewlekłego zmęczenia jest skutkiem redukcji zasobów glutationu, niedoboru funkcjonalnego witaminy B12, ograniczenia metylacji oraz niskiego poziomu wewnątrzkomórkowych folianów.

Część 3

Leczenie

 

Jako że u niektórych osób występują niekorzystne reakcje, w trakcie leczenia powinieneś przebywać pod nadzorem licencjonowanego lekarza. Ponieważ leczenie jest zindywidualizowane ze względu na geny, niemożliwe jest przepisanie uniwersalnej terapii, choć niektórzy próbowali.

https://www.dramyyasko.com/

 

Złotym standardem protokołów leczenia metylacji jest protokół leczenia autyzmu dr Amy Yasko. Uczona badająca autyzm, Amy Yasko testuje i leczy 31 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu metylacji, czyli mutacji metylacji i odnosi sukcesy pomagając autystycznym dzieciom wrócić do zdrowia. Jednakże protokół ten obejmuje wiele badań i suplementów, które sprawiają, że jest skomplikowany i drogi. Jeśli będziesz mieć szczęście, być może uda ci się znaleźć lekarza praktykującego metodę Yasko w twojej okolicy. To zazwyczaj lekarz praktykujący holistykę lub naturopata.

Glutathione and the Methylation Cycle by Rich Van Konynenburg Ph.D.
https://phoenixrising.me/treating-cfs-chronic-fatigue-syndrome-me/treating-chronic-fatigue-syndrome-mecfs-glutathione-and-the-methylation-cycle

Naukowiec zajmujący się zespołem przewlekłego zmęczenia, Rich Von Konynenburg opracował uproszczony protokół metylacyjny oparty na protokole Amy Yasko. Uwzględnia on pięć najważniejszych suplementów. Jest ekonomiczny, ale nie u każdego się sprawdza. Rich zaleca badania funkcjonalne przed rozpoczęciem. Badania, które rekomenduje są podobne do badań Yasko, ale kosztują około połowę mniej.

Niektórzy wypróbowują protokół mieszany, łączący to, co najlepsze w obu protokołach, ale tańszy i mniej skomplikowany niż protokół Yasko. Jeżeli masz problemy z jelitami, zajmij się najpierw tymi kwestiami. W innym przypadku nie będziesz w stanie wchłonąć składników odżywczych.

Zbadaj swoje SNPs na stronie 23andMe.com.

Zbadaj swoje SNPs na stronie 23andMe.com.

Wprowadź swoje dane pierwotne do analizatora metylacji na stronie geneticgenie.org.

Umożliwia on stworzenie diagramu SNPs metylacji podobnego do panelu dr Yasko.

Metylacja - diagram SNPs metylacji

Jeżeli masz mutacje pierwszego priorytetu – SHMT, ACAT lub CBS – będziesz musiał najpierw zająć się nimi.

Mutacje SHMT, ACAT lub CBS

Wskazówek możesz poszukać na stronie internetowej heartfixer dra Robertsa bądź w książce dr Yasko „Autism: Pathways to Recovery”. Kiedy już rozprawisz się z tymi SNPs, powinieneś być w stanie przestawić się na uproszczony protokół metylacji Richa Von Konynenburga, aby zająć się mutacjami drugiego priorytetu – MTHFR i pozostałymi SNPs.

Inne protokoły, takie jak te stworzone przez Neila Rawlinsa i Bena Lyncha dotyczą jedynie mutacji genu MTHFR. Dla niektórych protokoły Neila Rawlinsa i Freda mogą zawierać zbyt wiele grup metylowych podawanych tak szybko, że nie są w stanie ich tolerować. Nie powinniśmy jednak całkowicie odrzucać przekazywanych przez nich informacji, ponieważ część z nich może być bardzo przydatna.

Ogólnie rzecz biorąc, zacznij na małą skalę i powoli posuwaj się do przodu. Oznacza to wypróbowywanie jednego suplementu na raz. Zacznij od maleńkiego kawałeczka tabletki lub odrobiny kropli, jeśli to konieczne. Zwiększ dawkę tylko jeśli tolerujesz tę pierwszą. W twoim organizmie zgromadziły się liczne metale, wirusy i toksyny, gdy byłeś chory.

Wznowienie metylacji spowoduje wznowienie detoksykacji. W miarę jak toksyny będą wydalane, twoje samopoczucie się pogorszy, więc przyjmuj suplementy w takiej ilości, jaką jesteś w stanie tolerować.

Próby przezwyciężenia objawów mogą spowodować nawrót choroby. Kiedy metylacja ponownie się rozpocznie, może to potrwać dni lub tygodnie zanim wszystko znów wróci do normy, nawet jeśli odstawisz suplementy.

Jeśli tempo będzie zbyt szybkie, możesz zażyć niewielką ilość niacyny o przedłużonym uwalnianiu w postaci kwasu nikotynowego, aby wchłonąć grupy metylowe.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na metyzację. Być może będziesz musiał zająć się osobno jelitami, metalami ciężkimi, wirusami i mitochondriami oprócz mutacji genetycznych, aby w pełni odzyskać zdrowie.

 

Część 4

Kod SNPs 

 

Kiedy otrzymasz wyniki swojego badania SNPs [polimorfizm pojedynczego nukleotydu], będzie się wydawało, że napisano je jakiegoś rodzaju tajnym językiem. Użyjemy genu MTHFR jako przykładu do wyjaśnienia jak odczytywać ten kod.

Kod SNPs - polimorfizm pojedynczego nukleotydu

SNPs przedstawiane są jako pozycja numeryczna zajmowana przez nie w genie i różne kombinacje liter G, A, T i C.

Litery te oznaczają

 • Guaninę,
 • Adeninę,
 • Tyminę i
 • Cytozynę.

Dwie najpowszechniejsze mutacje genów czy też SNPs dla genu MTHFR to:

 • C677T oraz
 • A1298C

Kod SNPs - MTHFR - Normalny i Mutacja

Zacznijmy od C677T. Zwykły niezmutowany gen nosi nazwę C677C. Oznacza to, że na 667-ej pozycji w genie znajdują się dwie cytozyny. Zmutowany gen nosi nazwę C677T. Zauważcie, że jedna z cytozyn została zastąpiona tyminą. Ta jedna mała zmiana wystarczy, by upośledzić funkcjonowanie genu.

Istnieją dwie kopie każdego genu – jedna od matki i jedna od ojca.

Istnieją dwie kopie każdego genu – jedna od matki i jedna od ojca. Jeżeli posiadasz jedną zmutowaną kopię, zapisuje się ją jako C677T +/-. Jeżeli masz dwie zmutowane kopie, zapisuje się je jako C677T +/+.

Im więcej masz mutacji, na co wskazują znaki plus, tym gorzej funkcjonujesz na tym obszarze.

Im więcej masz mutacji, tym gorzej funkcjonujesz

C677T -/- oznacza, że nie następuje spadek funkcyjności.

C667T +/- oznacza 40-procentowy spadek funkcyjności.

C667T +/+ oznacza 70-procetowy spadek funkcyjności.

 

Inna mutacja genu MTHFR nosi nazwę A1298C. Zwykły niezmutowany gen znany jest jako A1298A. Zmutowany gen nosi nazwę A1298C. Zwróćcie uwagę, że jedna z adenin została zastąpiona przez cytozynę. I znowu ta jedna mała zmiana wystarczy, by upośledzić funkcjonowanie genu.

Jeżeli posiadasz jedną zmutowaną kopię, zapisuje się ją jako A1298C +/-. Przynosi to skutek w postaci 20-procentowego spadku funkcyjności. Dwie zmutowane kopie, A1298C +/+, dają 40-procentowy spadek funkcyjności.

Można także mieć jedną mutację w obu genach. C677T +/- i A1298C +/- przynoszą skutek w postaci 50-procentowego spadku funkcyjności. Trzy mutacje występują rzadko, ale są możliwe. Mowa o mutacjach takich jak C667T +/+ oraz A1298C +/-, które przynoszą skutek w postaci 70-procentowego spadku  funkcyjności.

Cztery mutacje zdarzają się niezwykle rzadko.

Na całym świecie jest tylko 50 zgłoszonych przypadków. C667T +/+ i A1298C +/+ przynoszą skutek w postaci od 80- do 100-procentowego spadku funkcyjności.

Niestety osoby z takimi mutacjami mają poważne uszczerbki na zdrowiu.

 

 

W prosty sposób o metylacji – Czym jest metylacja