Jelita – fundament ludzkiego zdrowia – Zachary Bush

 

Jelita - fundament ludzkiego zdrowia - Zachary Bush

Zachary Bush

 

Kiedyś rozumiano ludzkie zdrowie jako nieodłącznie związane z otaczającą nas naturą. Kompleksowy ekosystem, który daje nam szanse na rozkwit. Zachodnia medycyna zapomniała o człowieku jako o części większego ekosystemu i często porzuca holistyczne podejście do organizmu ludzkiego sprowadzając organizm pacjenta do zbioru pojedynczych organów czy systemów, które można pojedynczo diagnozować, omawiać czy leczyć.

Położyliśmy duży nacisk na przemysł farmaceutyczny, który jest bardzo złożony i pochłania coraz więcej zasobów, generując coraz wyższe koszty leczenia chorych organów ludzkich. Tym samym w dużej mierze zapomnieliśmy o innych możliwościach czy drogach do zdrowego organizmu i utworzyliśmy tzw. kompleks przemysłowo-medyczny.

Sektor ten w samych Stanach Zjednoczonych warty jest ponad 3 biliony dolarów rocznie, a mimo to obecnie doświadczamy jednej z największych zapaści jeśli chodzi o stan zdrowia populacji w historii. Obecnie Stany Zjednoczone plasują się na 49. miejscu w światowym rankingu zdrowotności populacji. Jesteśmy za Chorwacją, Dominiką czy Chile. Wydajemy 3-krotnie więcej pieniędzy na zdrowie per capita, a i tak znajdujemy się na 49 miejscu.

Ten system „zarządzania chorób” nie jest nakierowany na zdrowie człowieka, ale na kontrolowanie chorób.

1 na 3 z przychodzących obecnie na świat dzieci będzie cierpieć w przyszłości na cukrzycę.

W Stanach Zjednoczonych obecnie 1 na 2 osoby dorosłe będzie zmagać się z rakiem.

Upadek ludzkiego zdrowia - W Stanach Zjednoczonych obecnie 1 na 2 osoby dorosłe będzie zmagać się z rakiem.

Narzędzia naukowe, którymi obecnie dysponujemy, tylko zachęcają nas do coraz skrupulatniejszej analizy i pozyskiwania i przetwarzania coraz to bardziej drobiazgowych informacji. Tym samym oddzielając nas od ogólniejszego pojęcia zdrowia definiowanego w kontekście Natury i zdolności leczniczych.

Nauka dawniej i dziś – Marian Mazur

Postęp naukowy w ostatnich 10 latach zainicjował ciekawą dyskusję o naturze wszelkich chorób. Chyba wszystkie choroby mają wspólną przyczynę – jest nią stan zapalny. Zapalenie dotyka czy dotknęło każdego z nas w jakimś momencie naszego życia. Na poziomie komórkowym zapalanie oznacza stan „utraty/braku komunikacji”. Bez koordynacji organizmu na poziomie komórkowym choroba może się rozwijać i rozprzestrzeniać na cały organizm, a ten nie jest w stanie przywrócić równowagi bez sprawnej komunikacji międzykomórkowej.

Autyzm, ADD, astma, alergie, choroby autoimmunologiczne, stany lękowe, depresja, cukrzyca typu B, choroby układu sercowo-naczyniowego, rak. Dalej – choroba Alzheimera, demencja, choroba Parkinsona, itp. Wszystkie te przypadłości są wynikiem nasilonego rozwoju stanu zapalnego w organizmie w wyniku zaburzeń komunikacji i stanu równowagi organizmu.

Dieta w Zespole Psychologiczno – Jelitowym (GAPS) – dr Natasha Campbell-McBride
Odżywianie vs Oczyszczanie organizmu – Natasha Campbell-McBride
Brudne sekrety przemysłu spożywczego – Sally Fallon Morell

Przez ostanie 4 lata grupa lekarzy i naukowców, którzy opuścili kompleks przemysłowo-medyczny i założyli własne laboratorium badawcza w Scottsville w stanie Wirginia, w starym budynku po wodociągach. Za cel postawili sobie udzielenie odpowiedzi na pytanie czym jest stan zapalny i jaka jest jego geneza oraz jego związek z Naturą jako taką. Celem jest znalezienie jednej wspólnej przyczyny czy zaburzenia, które skutkuje wszelkiego rodzaju stanami zapalnymi.

 

Jelita – fundament ludzkiego zdrowia

Przyczyna ta znajduje się gdzieś w sieci komórkowej tworzącej nasz organizm. Struktura, która oddziela nasz organizm od świata zewnętrznego, membrana, która rozciąga się od jelit, po wątrobę, naczynia krwionośne, barierę krew-mózg czy nerki. Są to połączenia komórek spojonych białkami, tzw. białkami wchodzącymi w skład połączeń ścisłych, które wspólnie tworzą piękne struktury na wzór precyzyjnie plecionego materiału z idealnie połączonych komórek membrany/błony.

Te bariery, systemy połączeń ścisłych, stanowią swoistą „zaporę” pomiędzy naszym organizmem, a „toksycznym” światem zewnętrznym. Bez tej zapory nie mamy możliwości ochrony naszych organizmów. Jak się okazuje, nasza historia zaczyna się w ziemi, w glebie.

W czasie po II W. Ś., kiedy straciliśmy wiele gleb uprawnych, straciliśmy również kontakt z wieloma bakteriami, straciliśmy naturalne gleby wraz z porzuceniem tradycyjnych metod uprawy gleb praktykowanych do tysięcy lat.

Dlaczego trucie jest opłacalne – Uzasadnienie trucia przemysłowego – Jim West

Tracąc bakterie, utraciliśmy dostęp do pewnych substancji odżywczych w naszych pokarmach. Tracąc substancje odżywcze, straciliśmy także różnorodność flory bakteryjnej w naszych jelitach. Braki we florze bakteryjnej spowodowały ubytki i osłabienie szczelności bariery jelitowej, co w konsekwencji przyczynia się do pojawiania się chorób w naszych organizmach.

Nasza grupa zajmuje się analizą związków bakterii, wiązań ścisłych i komórek ludzkich w kontekście wspomnianej bariery ochronnej. Te wiązania ścisłe regulowane są przez swoisty „kod językowy”, który udało nam się odkryć w starożytnych glebach południowej części Stanów Zjednoczonych. Gleby te zawierają rodziny kompleksowych molekuł, które stanowią podstawę mechanizmów obronnych i regeneracyjnych naszych organizmów. Tracąc te związki stajemy się podatni na działanie silnych toksyn: środków chwastobójczych oraz rafinowanego glutenu.

Te toksyny niszczą metodycznie połączenia ścisłe. Bez ochronnej działalności tych połączeń narażamy się już od narodzin na poważne schorzenia w przyszłości. Nasz zespół wykazał na przykładzie jelita cienkiego i okrężnicy, że w przypadku usunięcia tej membrany ochronnej zbudowanej ze wspominanych komórek i wystawienia na działanie środka chwastobójczego membrana traci 80% ciągłości strukturalnej w ciągu kilku sekund, minut i godzin od momentu ekspozycji.

Jeśli jednak przywrócić membranie ten „język”, tę „pieśń” bakterii, membrana odzyskuje w pełni właściwości ochronne i odbudowuje barierę. Wystawienie na działanie glutenu, straty strukturalne wynoszą od 20 do 30%. Przywrócenie naturalnego „śpiewu” bakterii strukturze pozwala odbudować jej właściwości ochronne.

Pacjenci, którymi się opiekujemy i których leczymy, wracają do zdrowia wraz z odbudową tej naturalnej bariery ochronnej. Pokazuje to, że organizm ludzki posiada wrodzoną zdolność samo regeneracji/samoleczenia.

Jest to słowo, którego nie używałem pracując dla kompleksu przemysłowo-medycznego. Organizm ludzki ma możliwości i środki ku temu, by wrócić do Natury, wyleczyć się i zapewnić lepszą przyszłość naszym dzieciom.

Dziękuję.

 

Zobacz na: Cudowny MIKROBIOM.
Geny „chorobotwórcze” a flora jelitowa – mikrobiom – dr Art Ayers
Immunologiczna rola błony śluzowej jelit
Antybiotyki – dr Suzanne Humphries
Dieta przeciwzapalna, flora jelitowa – dr Art Ayers
Karmienie piersią – pominięta szersza perspektywa – Hilary Butler
Mechanizm powstawania i wzrostu nowotworów złośliwych – dr Alexis Carrel

 

Jelita – fundament ludzkiego zdrowia – Zachary Bush – napisy PL

%d bloggers like this: