Wzrost o 4250% liczby poronień po podaniu szczepionek przeciw grypie kobietom w ciąży – Christina England

Christina England - Wzrost o 4250% liczby poronień po podaniu szczepionek przeciw grypie kobietom w ciąży

Wzrost o 4250% liczby poronień po podaniu szczepionek przeciw grypie kobietom w ciąży

 

Wzrost o 4250% liczby poronień po podaniu szczepionek przeciw grypie kobietom w ciąży

Z dokumentacji otrzymanej od Krajowej Koalicji Zorganizowanych Kobiet [NCOW – National Coalition of Organized Women] wynika iż w latach 2009 – 2010 szczepionki przeciwko grypie zawierające rtęć, podawane ciężarnym zwiększyły zgłaszaną liczbę zgonów płodów [poronień] do bazy VAERS o 4250%.

Eileen Dannemann

Eileen Dannemann, dyrektor NCOW jasno dała do zrozumienia, że pomimo tych danych znanych Centrom Kontroli Chorób [CDC], poliwalentna inaktywowana szczepionka przeciw grypie zawierająca rtęć [Tiomersal] została ponownie zalecona kobietom w ciąży jako bezpieczna szczepionka na nadchodzący sezon.

Oburzona całkowitym lekceważeniem życia ludzkiego przez instytucje CDC, pani Dannemann oskarżyła CDC o „umyślne uchybienie” mówiąc, że są oni odpowiedzialni za spowodowanie śmierci tysięcy nienarodzonych dzieci. Oświadczyła iż CDC celowo wprowadziła w błąd krajowych lekarzy położników i ginekologów. Co więcej zmówiło się z Amerykańskim Dziennikiem Położnictwa i Ginekologii [AJOG –  American Journal of Obstetrics and Gynecology] by wprowadzić w błąd społeczeństwo poprzez reklamowanie szczepionki przeciw grypie jako bezpiecznej dla kobiet w ciąży, gdy tymczasem w pełni wiedzieli, że przyczynia się ona do ogromnego wzrostu poronień.

W liście do dr Josepha Mercoli pani Dannemann napisała:

Marie McCormick

„CDC nie tylko nie ujawniła w czasie rzeczywistym ogromnego wzrostu liczby poronień podczas pandemicznego sezonu grypowego w 2009 r. aby ograniczyć ilość zgonów płodów, ale posiadamy także dokumentację w postaci transkryptu wypowiedzi dr Marie McCormick, przewodniczącej VSRAWG (Vaccine Safety Risk Assessment Working Group – Grupy Roboczej  ds. Oceny Ryzyka i Bezpieczeństwa Szczepionek] z 3 września 2010 roku. Zaprzeczała wszelkim zdarzeniom niepożądanym u populacji kobiet w ciąży podczas sezonu grypowego w 2009 r.”[1]

Ukrywanie śmiertelnych dowodów

Szczepionka przeciw pandemicznemu szczepowi H1N1 nigdy nie była testowana na kobietach ciężarnych, z resztą jak każda inna przeciw grypie. Aby zmniejszyć skalę obaw przed nieznanym zagrożeniem dr Marie McCormick z CDC została zatrudniona do śledzenia wszystkich niepożądanych zdarzeń podczas pandemicznego sezonu w 2009 roku, łącznie z tymi w populacji kobiet w ciąży. Dr McCormick była odpowiedzialna za przesyłanie comiesięcznych sprawozdań do Sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej [HHS – Health and Human Services] w których miała wymieniać wszelkie niepożądane odczyny poszczepienne.

Według pani Danemann, NCOW nie było w stanie uzyskać dostępu do tych comiesięcznych sprawozdań. Po wysłaniu wniosku na podstawie ustawy o wolności informacji [FOIA] do CDC,  poinformowano ją iż będzie musiała zaczekać 36 miesięcy na dostęp do danych, które powinny być opublikowane w publicznym sprawozdaniu.

Ciąg dalszy z listu do dr Mercoli:

„Komitet Doradczy ds. Szczepień Dziecięcych  [ACCV – Advisory Committee on Childhood Vaccines] i CDC zostały skonfrontowane z danymi z bazy VAERS  dostarczonymi przez NCOW 3 września 2010 roku w Waszyngtonie, a następnie w czasie telefonicznej rozmowy konferencyjnej 10 września , potem ponownie w Atlancie w stanie Georgia 28 października 2010 roku. Zarówno 3  jak i 10 września dr Marie McCormick wyraźnie zaprzeczyła, że w roku 2009 nie wystąpiły u kobiet ciężarnych jakiekolwiek zdarzenia niepożądane wywołane szczepionką przeciw grypie.”

Lekarska wersja zatajania prawdy

Dr Renee Tocco Hunter

Dr Renee Tocco Hunter

Aby podkreślić swoje stanowisko, 28 października 2010 roku NCOW poprosiło by dr Rene Tocco przedstawiła ich dane w siedzibie CDC w Atlancie, w stanie Georgia.

Dr. Renee Tocco at the ACIP Meeting, CDC

Dr Tom T. Shimabukuro

Dr Tom T. Shimabukuro

Dr Shimabakuro z CDC przedstawił prezentację[2] na temat poważnych działań niepożądanych szczepionki przeciwko szczepowi  H1N1. Omówił na przykład zespół Guillane-Barre, którego liczba przypadków wzrosła o 3%, twierdząc iż jest to mało znaczący sygnał.

Nie padła żadna wzmianka o niepożądanych odczynach poszczepiennych u kobiet w ciąży. Na nieszczęście dla dr Shimabakuro, jego próby zamydlenia oczów zgromadzonej tam publiczności zostały udaremnione, gdy został zapytany przez członka widowni, o to czy szczepionka spowodowała niepożądane odczyny poszczepienne u kobiet w czasie ciąży. Czując się przyparty do muru niechętnie zajrzał do swojej teczki i z zakłopotaniem wyciągnął i pokazał slajd potwierdzający dane przedstawione przez NCOW, potwierdzając że CDC wiedziało o znacznym wzroście liczby poronień, jesienią 2010 roku.

Dlaczego więc dr Shimabakuro miał w swej teczce slajd zawierający kompromitujące dowody? Dlaczego zdecydował się go ukryć? Z pewnością jeśli przygotował slajd obrazujący te krytyczne dane, to sensownym byłoby zamieszczenie tego slajdu w jego prezentacji. Przecież wzrost liczby poronień o 4250% jest wiele bardziej znaczący niż 3% wzrost występowania zespołu Guillane-Barre.

Pani Dannemann uważa, iż istnienie tego slajdu wraz z opuszczeniem go podczas jego prezentacji  potwierdza, że CDC wiedziało o znacznym wzroście liczby poronień, jesienią 2010 roku i usiłowało na wszelkie możliwe sposoby nie dopuścić tych informacji do publicznej wiadomości. Przedstawiając te wydarzenia, uważa również iż to ciągłe tuszowanie przez CDC, stwarza zagrożenie dla ciężarnych kobiet i ich nienarodzonych dzieci. Stwierdziła:

„Kontynuowanie programu szczepień bez powiadamiania opinii publicznej i pracowników służby zdrowia o poronieniach lub urodzeniach martwych dzieci pochodzących z bazy VAERS było zdecydowanie celową decyzją. CDC zdając sobie sprawę z napływających negatywnych efektów ubocznych na wczesnym etapie szczepień, wyraźnie zdecydowało się pozwolić lekarzom położnikom na kontynuację nieświadomego mordowania i powodowania uszkodzeń u nienarodzonych dzieci, tak aby błędy CDC dotyczące zaleceń szczepienia dwoma szczepionkami ciężarnych kobiet, mogły pozostać niezauważone.”

Współpraca i korupcja

Dr Pedro L. Moro

Dr Pedro L. Moro

Pomimo dowodów na to iż CDC wiedziało o 4250% wzroście poronień ze sprawozdań z lat 2009/2010, to aby zapewnić kontynuację programu szczepień ciężarnych kobiet, to CDC opublikowało na jesieni 2010 roku badanie w AJOG autorstwa dr Pedro Moro z CDC. Badanie wykazywało, że w ciągu 19 lat – w latach 1990 – 2009 wystąpiły jedynie 23 poronienia spowodowane przez pojedynczą szczepionkę przeciwko grypie, średnio 1,2 poronienia w każdym roku. To badanie stało się podstawą ogólnoświatowej kampanii reklamowej CDC, że szczepienia przeciw grypie są bezpieczne dla ciężarnych kobiet dzięki celowemu i strategicznemu nieuwzględnieniu pandemicznych danych z 2009 r. do których CDC miały dostęp. Pani Dannemann stwierdziła:

„Zarówno CDC jak i AJOG zdawały sobie sprawę z faktu, że lekarze i społeczeństwo czekają na wyniki nietestowanej na ciężarnych kobietach szczepionki przeciw szczepowi H1N1 z 2009 roku. Na początku pandemicznego sezonu CDC było na szczycie zbierania danych dotyczących wszelkich niepożądanych odczynów poszczepiennych poprzez ustanowienie Grupy Roboczej  ds. Oceny Ryzyka i Bezpieczeństwa Szczepionek  [VSRAWG], której przewodniczyła dr Marie Mc Cormick.”

Pani Dannemann stwierdziła, że biorąc pod uwagę dane z sezonu grypowego 2008/2009, ale z wyłączeniem dostępnych danych dla 2009 roku z sezonu grypowego 2009/2010  w badaniu opublikowanym w AJOG dr Moro był w stanie sprawić wrażenie, że sezon pandemiczny 2009/2010 został uwzględniony, ale oczywiście nie był. Pani Dannemann sądzi, że było to rozmyślne działanie z jego strony, ponieważ był on świadomy nagłego wzrostu liczby poronień w danych za 2009/2010 w czasie przygotowywania tych badań i celowo wykluczył pandemiczne dane z roku 2009 by ukryć ten fakt.

Na jesieni 2010 roku, właśnie podczas nowego sezonu grypowego, media na całym świecie ogłaszają opublikowane w AJOG recenzowanego badania dr Moro, jako niezbity dowód na to, że szczepionka przeciw grypie jest bezpieczna dla kobiet w ciąży. Dokumenty NCOW dowodzą, że w tym samym czasie kiedy szeroko promowano, aby każda kobieta w ciąży przyjęła szczepionkę przeciw grypie, to CDC było zajęte nagabywaniem 10 organizacji typu non-profit, aby podpisały wspólny list wzywający lekarzy ginekologów i położników do dalszego szczepienia ciężarnych.

Jedną z tych organizacji, które podpisały ten list było March of Dimes,[3] które wezwało podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, aby zalecały szczepienia przeciw grypie ciężarnym kobietom i tym które oczekiwały na zajście w ciążę. Napisali oni następujące zalecenia dla wszystkich pracowników medycznych:

„Porady udzielane przez profesje medyczną odgrywają istotną rolę w podjęciu decyzji u kobiety w ciąży lub po porodzie, odnośnie zaszczepienia się przeciwko grypie sezonowej. Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych [AAFP], Amerykańska Akademia Pediatryczna [AAP], Amerykańskie Kolegium Pielęgniarek i Położnych [ACNM], Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów [Uczelnia], Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne [AMA], Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek [ANA], Amerykańskie Stowarzyszenie Farmaceutów [APhA], Stowarzyszenie Zdrowia Kobiet, Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych [AWHONN], March of Dimes i Centrum Kontroli Chorób [CDC] proszą o pomoc w zachęcaniu ciężarnych pacjentek i tych po porodzie do szczepienia się przeciwko grypie sezonowej.

Komitet Doradczy ds. Szczepień  [ACIP] zaleca aby kobiety ciężarne i po porodzie otrzymywały szczepienie przeciwko grypie sezonowej w tym roku, nawet jeśli zostały rok wcześniej zaszczepione przeciw szczepowi H1N1 z 2009 roku lub grypie sezonowej. Brak świadomości o korzyściach płynących ze szczepień i obawy odnośnie bezpieczeństwa względem szczepionek są powszechnymi barierami w szczepieniach przeciwko grypie wśród kobiet ciężarnych i po porodzie.”

List ten podpisali przedstawiciele wszystkich tych dziesięciu organizacji.

List - Wzrost o 4,250% liczby poronień zgłaszanych

Czego CDC nie powiedziało ciężarnym matkom

Dr Gary S. Goldman

Dr Gary S. Goldman

 

W tym roku, 27 września 2012 czasopismo Human and Environmental Toxicology Journal opublikował badanie dr Gary Goldmana, które potwierdziło dane NCOW o 4250% wzroście liczby poronień i martwych urodzeń dzieci zgłaszanych do VAERS  w sezonie grypowym 2009/2010.[4] Badanie to wskazuje na zdumiewający fakt, że nikt tego nie widział aż do publikacji Goldmana w czasopiśmie HET: CDC zalecało podawanie podwójnego szczepienia ciężarnych kobiet – szczepionki przeciw grypie sezonowej i nieprzetestowanej szczepionki przeciw szczepowi grypy H1N1 z których obie zawierały rtęć.

W abstrakcie publikacji Goldman napisał:

„Celem tego badania było porównanie liczby samoistnych poronień i martwych urodzeń dziecka związanych ze szczepieniami inaktywowaną szczepionką przeciw grypie, zgłaszanych do bazy VAERS podczas trzech kolejnych sezonów grypowych poczynając od sezonu 2008/2009 oraz relatywna ocena zgłoszonych poronień związanych z dwoma szczepionkami w sezonie 2009/2010.”

Fakty które przedstawił Goldman są nadzwyczaj niepokojące. Podkreślił on fakt, że bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciw A-H1N1 nigdy nie zostało ustalone dla ciężarnych kobiet, a kombinacja dwóch różnych szczepionek przeciwko grypie nigdy [wcześniej] nie była testowana na kobietach w ciąży.

Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że w ulotkach szczepionek przeciw A-H1N1 [jak i każdej innej] różnych producentów zawarte było tego typu ostrzeżenie:

 „Nie wiadomo również, czy ta szczepionka może powodować uszkodzenie płodu po podaniu kobiecie w ciąży oraz czy wpływać na zdolność rozrodczą.”

Dr Goldman zauważył również, że rozwijający się płód jest pośrednio narażony na działanie rtęci gdy podaje się ciężarnej szczepionkę zawierająca tiomersal.  Wskazał na badanie przeprowadzone przez A.R. Gasset, M. Itoi, Y. Ischii i R.M. Ramera którzy zbadali co dzieje się z samicami królików po tym jak wstrzyknie im się szczepionkę z tiomersalem –zawierającą radioaktywną rtęć. Goldman napisał, że w czasie od 1 jednej do 6 godzin po wstrzyknięciu poziom radioaktywnej rtęci w krwi zmniejszył się o 75%. Jednak w ciągu od 2 do 6 godzin po wstrzyknięciu znacznie wzrósł poziom radioaktywności w mózgu, wątrobie i nerkach płodu.

„Porównanie miejscowego i podskórnego podawania tiomersalu królikom wskazuje, że znaczna koncentracja rtęci była obecna we krwi i tkankach testowanych zwierząt i ich potomstwa. Odkryto, że tiomersal przenika przez barierę krew-mózg i łożysko.” – Teratogenicities of ophthalmic drugs. II. Teratogenicities and tissue accumulation of thimerosal; Arch Ophthalmol. 1975 Jan;93(1):52-55.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1111489

Dr Goldman doszedł do wniosku, że ponieważ wskaźniki poronień zgłaszanych do bazy VAERS z powodu pojedynczej szczepionki przeciw grypie były stosunkowo niskie, więc profesja medyczna wyciągnęła stąd fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że szczepienie przeciw grypie w czasie ciąży jest bezpieczne. Goldman wyjaśnił, że tylko dlatego iż pojedyncza szczepionka została przetestowana i uznana za względnie bezpieczną, to jeszcze nie oznacza, że szczepienie ciężarnych kobiet dwoma lub więcej szczepionkami zawierającymi tiomersal będzie bezpieczne dla nich i ich nienarodzonych dzieci. Ogólnie rzecz biorąc Goldman zdecydowanie uważa, że ilość zgłoszeń w bazie VAERS dotycząca rzeczywistego wskaźnika poronień i innych niepożądanych odczynów poszczepiennych wśród populacji USA jest w dużej mierze niedoszacowana.

Należy pamiętać iż szacuje się, że do VAERS jest zgłaszana mniej, niż jedna dziesiąta rzeczywistych niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym około 1% poważnych zdarzeń niepożądanych włącznie ze zgonem według badań przeprowadzonych przez byłego komisarza FDA, Davida A. Kesslera.[5]

David A. Kessler

David A. Kessler

„Były komisarz Agencji ds. Żywności i Leków David A. Kessler ocenił, że raporty VAERS obecnie reprezentują tylko ułamek poważnych zdarzeń niepożądanych.” – Sixth Report By The Committee On Government Reform. The Vaccine Injury Compensation Program: Addressing Needs And Improving Practices. October 12, 2000, str. 15
https://www.congress.gov/106/crpt/hrpt977/CRPT-106hrpt977.pdf  

NOP – Niepożądany odczyn poszczepienny

Jak widać w badaniu Goldmana, po powrocie do pojedynczego szczepienia szczepionką przeciw grypie, zgłoszenia poronień związane ze szczepieniem przeciwko grypie powróciły do znacząco niższego poziomu w porównaniu z wysokim wskaźnikiem poronień przy dwóch dawkach podczas sezonu grypowego w 2009/2010. Jednakże nadal odnotowuje się wyższą liczbę poronień związanych ze szczepionką przeciw grypie do bazy VAERS w porównaniu do wcześniejszego stanu.

Ponadto Goldman zaleca monitorowanie rozwoju dzieci, które przeżyły śmiertelną podwójną dawkę szczepienia w macicy:

„Ponadto, ze względu na wzrost liczby poronień o rząd wielkości, z 6,8 poronień na milion ciąż przy pojedynczej dawce w sezonie 2008/2009 do 77,8 poronień przy dwóch dawkach w sezonie 2009/2010, potrzebne są dalsze długoterminowe badania w celu oceny ewentualnych niekorzystnych skutków u rozwijających się dzieci, które przeżyły te szczepienia. Dodatkowe badania dotyczące potencjalnych synergicznych czynników ryzyka związanych z podaniem szczepionek zawierających tiomersal są uzasadnione, a skutki tej ekspozycji powinny być weryfikowane w dalszych badaniach toksykologicznych oraz kliniczno-kontrolnych.”

Oprócz poronień, inicjatywa CDC w zakresie zwiększania liczby szczepień u ciężarnych kobiet napędza wzrost występowania liczby zaburzeń neurologicznych, rozwojowych, behawioralnych oraz chorób przewlekłych u dzieci które przeżyły. Dzięki pominiętym raportom o poronieniach, CDC odnosi sukcesy w zwiększaniu liczby przyjmowanych szczepionek w populacji ciężarnych kobiet.

Komitet Doradczy ds. Szczepień  [ACIP] obecnie zaleca nie tylko szczepionkę przeciwko grypie (zawierającą rtęć), ale również szczepionkę DTaP (przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi).

Wniosek

Prace Krajowej Koalicji Zorganizowanych Kobiet [NCOW] i dr Goldmana dowiodły, że ludzkie życie jest niszczone, jeszcze zanim będzie wystarczająco duże, aby móc zaczerpnąć swój pierwszy oddech. Rozwijające się płody, które miały wystarczająco dużo szczęścia, aby przetrwać szczepionkową napaść zaleconą ciężarnym są zmuszone zagrać w rodzaj rosyjskiej ruletki od dnia w którym się urodzą, ponieważ ich troskliwi rodzice postępowali według rad specjalistów celowo wprowadzonych w błąd.

Eileen Dannemann i jej zespół udowodnili swą niezwykłą pracą, że zarówno społeczeństwo jak i profesja medyczna są okłamywani i zwodzeni przez instytucje powołane przez rząd do zajmowania się programem szczepień. Według mnie jest to ludobójstwo, a im szybciej ludzie zdadzą sobie z tego sprawę, że wszystkie szczepionki niosą ze sobą element ryzyka i zaczną na własną rękę badać zagrożenia z tym związane, to tym szybciej zakończą się te szalone eksperymenty.

Podziękowanie

Chcielibyśmy podziękować Eileen Dannemann i dr Paulowi Kingowi za to, że poprosili VacTruth.com o nagłośnienie ich bardzo ważnej pracy.

Eileen Dannemann jest dyrektorem Krajowej Koalicji Zorganizowanych Kobiet [NCOW] oraz założycielem  strony www.VaccineLiberationArmy.com

Dr Gary Goldman i dr Paul G. King są konsultantami ds. szczepień dla NCOW, przekazali społeczności jedno z najbardziej istotnych badań.

 

Przypisy:

1. Official transcript CDC’s Dr. Marie McCormick denies miscarriages, Sept. 3, 2010 ACCV. See page 35. http://www.progressiveconvergence.com/ACCVTranscript-p37-9-3-102.pdf
2. Influenza Vaccine Safety Monitoring (slide 20). CDC’s Dr. Tom Shimabukuro confirms NCOW data , Oct. 28, 2010 ACIP http://www.progressiveconvergence.com/vaccine%20safety%20monitoring%20update%20slides.pdf
3. Letter from March of Dimes, inlcuded in this article.
4. Dr Gary Goldman Comparison of VAERS fetal-loss reports during three consecutive influenza seasons: Was there a synergistic fetal toxicity associated with the two-vaccine 2009/2010 season? http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0960327112455067?rss=1
5. Kessler, D.A. The Working Group. Natanblut, S. Kennedy, D. Lazar, E. Rheinstein, P. et al. Introducing MedWatch: A New Approach to Reporting Medication and Device Adverse Effects and Product Problems. JAMA 1993 June 2. 269 (21): 2765-2768. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/406452?redirect=true

Źródło: 4,250% Increase in Fetal Deaths Reported to VAERS After Flu Shot Given to Pregnant Women

http://www.progressiveconvergence.com/H1N1-RELATED%20miscarriages.htm

2009-A-H1N1-Flu-shot-related Fetal Losses Compared to Maternal Deaths in Pregnant Women Attributed to H1N1-infection-related Complications
http://www.progressiveconvergence.com/Statistical%20correction%20Exhibit4.pdf

November 2010: H1N1 Flu and miscarriages

November 2010: H1N1 Flu and miscarriages

Zobacz na: Witamina D i epidemia grypy – John J Cannell
Badania skuteczności szczepień przeciw grypie – dr Joseph Garrett
Cochrane Collaboration: Szczepionki przeciw grypie nie dają żadnych korzyści – Vera Sharav
Szczepienie przeciw grypie zwiększa o 3,65 razy występowanie infekcji dróg oddechowych.
Russell Blaylock o szczepieniu kobiet w ciąży
Poronienie jako efekt szczepienia przeciw grypie – nigdy nie szczep kobiety w ciąży!
Badanie CDC wskazuje, że ryzyko poronienia rośnie o 7,7 razy po szczepieniu przeciw grypie. – Robert F. Kennedy, Jr.

%d bloggers like this: