Rola witaminy A w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu – Sally Fallon Moreli i dr Thomas S. Cowan

Fragmenty z książki Odżywcze tradycje. Ciąża, poród, macierzyństwo poruszające rolę witaminy A.

Opóźnione zaciskanie pępowiny - Odżywcze tradycje. Ciąża, poród, macierzyństwo 

 

OLEJ Z WĄTROBY DORSZA

Rozdział I Przygotowanie na nadejście dziecka

Do końca II Wojny Światowej olej z wątroby dorsza był suplementem nr 1 dla kobiet w ciąży i doras­tających dzieci – lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, ministrowie, nauczyciele szkółek niedzielnych i agencje rządowe namawiali społeczeństwo do przyjmowania oleju z wątroby dor­sza w celu ochrony przed chorobami zakaźnymi i wzmocnieniem kości oraz zębów.

Książki o karmieniu dzieci zalecały podawanie oleju z wątroby dorsza dzieciom już w 3 miesiącu życia, a jego kropelkę już w 3 tygodniu życia.

Wraz z pojawieniem się antybiotyków kampania na rzecz oleju z wątroby dorsza zakończyła się. Dziś agencje rządowe odradzają olej z wątroby dorsza, szczególnie kobietom w ciąży twierdząc, że witamina A występująca w oleju z wątroby dorsza może wywoływać wady wrodzone (tabela str. 20).

 

Rola witaminy A w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu

 

WITAMINA A I ROZWÓJ PŁODU

Niestety, Federalny Urząd Żywności i Leków (FDA) oraz inne agencje rządowe ostrzegają kobiety ciężarne przed spożywaniem pokarmów takich jak wątroba i olej z wątroby dorsza twierdząc, że zbyt duża ilość witaminy A w tych produktach może wywoływać wady rozwojowe.

Twierdzenie, że podaż witaminy A w ilości większej od 10 000 Ul dziennie może zwiększać ryzyko wystąpienia wad rozwojowych sięga roku 1995 i publikacji grupy badaczy z Uniwersytetu w Bosto­nie.11

Naukowcy przebadali prawie 23 000 kobiet w trakcie ciąży i odkryli, że kobiety spożywające więcej niż 10 000 IU witaminy A podczas pierwszego trymestru rodzą potomstwo z większym ryzykiem niektórych rodzajów wad rozwojowych.

Jednak badanie to miało parę poważnych usterek. Większość witaminy A pochodziła z multiwitamin. Autorzy nie rozróżniali różnych źródeł żywności – i większość „pokarmowej” witaminy A pochodziła ze wzbogacanych płatków śniadaniowych – więc powód występowania wad rozwojowych mógł być wywołany innym czynnikiem, być może pochodzącym z multiwitamin lub płatków. Trzy grupy eks­pertów zakwestionowały klasyfikacje autorów, co do typów występujących wad.12

Co ważniejsze, autorzy mogli źle oszacować wskaźniki niektórych typów wad rozwojowych w grupie z niskim spożyciem witaminy A. Wskaźnik wszystkich wad rozwojowych wśród 20 000 kobiet spo­żywających mniej niż 10 000 Ul wyniósł tylko 1.5%. Dla kontrastu, ogólnie akceptowany wskaźnik wyjściowy wynosi 3-4%. Wskaźnik wad wśród 3 000 kobiet spożywających dawki powyżej 10 000 Ul witaminy A wyniósł 3% – czyli dolny zakres normy.13

Najbardziej poważnym mankamentem tych badań jest fakt, że są one w konflikcie z wszystkimi innymi badaniami. Dla przykładu, badania przeprowadzone w 1990 roku w Hiszpanii wykazały, że wśród 25 000 urodzeń, przy dziennej dawce witaminy A powyżej 40 000 Ul, występuje 2,7-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, jednak dawka witaminy A do 20 000 Ul lub w prze­dziale 20 000-40 000 Ul w obu przypadkach prowadzi do 50% zmniejszenia ryzyka wystąpienia wad wrodzonych w porównaniu z brakiem suplementacji.14

Badania 500 000 urodzeń z roku 1996 wykazały, że dzieci kobiet suplementujących dawkami co najmniej 10 000 Ul witaminy A z dodatkiem multiwitaminy były obarczone niższym ryzykiem wy­stąpienia wad rozwojowych niż u kobiet niesuplementujących, chociaż związku nie można rozgra­niczyć ze zdarzeniem losowym.15

Badania 15 000 urodzeń z roku 1997 nie wykazały związku pomiędzy występowaniem wad rozwo­jowych a suplementacją witaminy A, czy też spożyciem wzbogaconych płatków śniadaniowych, pod­robów i wątroby.16

Prospektywne badania z 1997 roku 311 matek przyjmujących witaminę A w dawce pomiędzy 10 000 a 300 000 Ul w pierwszym trymestrze i podobnej liczebnie grupie matek, która nie przyjmowała su­plementów z witaminą A, nie potwierdziło większego ryzyka powstania wad rozwojowych przy więk­szym dawkowaniu. Mediana dawki wynosiła 50 000 IU.

W całej suplementowanej grupie istniało o 50% mniejsze ryzyko wystąpienia głównych wad rozwo­jowych w porównaniu do grupy bez suplementów. W grupie kobiet przyjmujących dawki wyższe niż 50 000 IU nie stwierdzono występowania wad rozwojowych u potomstwa.17

Przewaga dowodów jasno wskazuje, że dzienna dawka 20 000 IU witaminy A podczas ciąży jest bez­pieczna, a może nawet obniżać ryzyko wystąpienia wad rozwojowych.

11. Werler MM and others. Teratogenicity of high vitamin A intake. N Engl J Med. 1996;334:1195-1197.
12. Werler MM and others. Teratogenicity of high vitamin A intake. NEngl J Med. 1996;334:1197.
13. Martinez-Frias ML and Salvador J. Epidemiological aspects of prenatal exposure to high doses of vitamin A in Spain. Eur J Epidemiol.\990,6(2):\ 8-123.
14. Shaw GM and others. High maternal vitamin A intake and risk of anomalies of structures with a cranial neural crest cell contribution. Lancet. 996;347:899-900.
15. Mills JL and others. Vitamin A and birth defects. Am J Obstet Gynecol. 1997; 177( 1 ):31-6.
16. Mastroiacovo P and others. High vitamin A intake in early pregnancy and major malformations: a multicenter prospective controlled study. Terato- jgy. 1999;59( 1 ):7-ll.
17. Thureen PJ and Hay WW. Neonatal Nutrition and Metabolism: Second Edition. Cambridge University Press, 2006, page 24. 26.

 

To obecność witaminy A w oleju z wątroby dorsza jest najważniejszym czynnikiem na przyjmowanie tak niemodnego dziś suplementu. Witamina A jest kluczowym czynnikiem optymalizującym ekspresję potencjału genetycznego, silnych kości, zdrowej skóry, dobrego wzroku, metabolizmu związków mine­ralnych, produkcji hormonów, równowagi psychicznej a także możliwości planowania przyszłości i trzy­mania się ustalonych zadań.

Czy witamina A wywołuje różnicowanie komórek macierzystych płodu (czasami nazywane komórkami rozrodczymi) i ich sygnały do różnicowania w różnych narządach takich jak serce, wątroba i płuca? W przypadku, gdy w ciążę zachodzi kobieta z niskim poziomem witaminy A to serce płodu nie może ufor­mować się prawidłowo i u kobiety może wystąpić poronienie lub serce może być zbudowane niepra­widłowo, powodując poważne wady wrodzone. Każdy organ zaczyna formować się w odpowiednim czasie. Witamina A reguluje różnicowanie komórek podstawowych w specyficzne komórki danego or­ganu, w istocie sygnalizuje genom ich porządek marszowy, przez co „wiedzą” one, gdzie mają się ulo­kować i jakim staną się rodzajem tkanek. Jeżeli w tym krótkim okresie pojawi się niedobór witaminy A to następuje nieprawidłowy rozwój organu lub też całkowite zahamowanie jego rozwoju.

Najnowsze odkrycia dowiodły, że nawet częściowy niedobór witaminy A wpływa na rozwój centralnego układu nerwowego. Witamina A odgrywa kluczową rolę w rozwoju narządu wzroku, siatkówki oka, ucha wewnętrznego, rdzenia kręgowego, obszaru twarzoczaszki, fragmentów zatok i łuków zębowych, grasicy,
tarczycy oraz gruczołów przytarczycowych.

W połowie ciąży witamina A jest niezbędna do rozwoju płuc. U zwierząt z niedoborami witaminy A występują deformacje układu moczowo-płciowego. Jednak najbardziej interesujące są najnowsze odkrycia dotyczące witaminy A i jej wpływu na rozwój nerek. Niedobór witaminy A powoduje zmniejszenie liczby nefronów (komórek nerkowych) w nerkach. Niski poziom nefronów oznacza, że nerki nie pracują na optymalnym poziomie i może to doprowadzić do konieczności wykonywania dializ w późniejszym okresie życia.

Kolejne fascynujące badanie wykazało, że witamina A jest klu­czem do tego, co naukowcy określają mianem klocków „Świę­tego Graala” biologii rozwojowej: istnienie mechanizmu regulującego budowę zewnętrznej powłoki ciała rozwijającej się symetrycznie, podczas gdy wewnętrzne organy rozwijają się asymetrycznie. Witamina A dostarcza sygnały buforujące wpływ asymetrycznych sygnałów we wczesnych fazach roz­woju. Dzięki temu reguluje symetryczną budowę organizmu. W przypadku braku witaminy A zewnętrzna powłoka naszego ciała rozwija się asymetrycznie, skutkując tym, że prawa strona jest krótsza niż lewa strona. Krótsza prawa noga lub mniejsze prawe oko to oznaki lekkiego niedoboru witaminy A w macicy.

Po uformowaniu wszystkich organów, witamina A wspomaga ich rozwój. Chroniczny niedobór witaminy A podczas ciąży osłabia wątrobę, serce i nerki oraz zakłóca wzrost i rozwój płuc płodu podczas ostatnich tygodni ciąży.

Główną rolą witaminy A jest ochrona przed środowiskowymi substancjami chemicznymi takimi jak dioksyny i substancje estrogeniczne występujące w pestycydach, plastiku i wewnętrznej powłoce kon­serw. Substancje te mogą wywoływać wady rozwojowe, więc w toksycznym świecie ochronna rola wi­taminy A jest kluczowa.

Wiele poradników dla przyszłych rodziców upiera się przy twierdzeniu, że kobieta ciężarna może otrzy­mać odpowiednią dawkę witaminy A z zielonych części roślin oraz pomarańczowych i żółtych warzyw i owoców. Te produkty zawierają karoteny, prekursory witaminy A. Człowiek jest w stanie przekształcić niewielkie ilości karotenu w prawdziwą witaminę A, lecz nie w ilości wystarczającej do pokrycia wyso­kiego zapotrzebowania przy reprodukcji i ciąży. W rzeczywistości zbyt duża ilość karotenów z pokarmów niesie za sobą pewne ryzyko. Oprócz konwersji do witaminy A karoteny mogą być także zamienione w komórce na wiele potencjalnie szkodliwych związków, które mogą wywoływać nowotwory, a także zakłócać aktywność samej witaminy A.

Niestety, Federalny Urząd Żywności i Leków (FDA) oraz inne agencje rządowe ostrzegają kobiety cię­żarne przed spożywaniem pokarmów takich jak wątroba i olej z wątroby dorsza twierdząc, że zbyt duża zawartość witaminy A w tych pokarmach może powodować wady rozwojowe. Przegląd literatury nau­kowej (zobacz tabela str.20) pokazuje, że obawy te są nieuzasadnione.

Witamina A spożywana bez witaminy D może stwarzać problemy. Badania przeprowadzone w Skan­dynawii powiązały wysokie spożycie witaminy A z osteoporozą i większą podatnością na złamania biodra. Jednak te niebezpieczne efekty pojawiają się tylko wtedy, gdy spożycie witaminy D jest niskie – w Skandynawii, gdzie występuje niedobór witaminy D z powodu długiego okresu zimowego, witamina A jest dodawana do płatków śniadaniowych i innej przetworzonej żywności, prowadząc do przedawko­wania witaminy A. Przyjmowanie samej witaminy A skutkuje niedoborami witaminy D i to ten niedobór prowadzi do problemów z kośćmi. Witaminy A i D pracują wspólnie i tylko wtedy, gdy jest odpowiednia podaż witaminy D. Witamina A jest toksyczna tylko w ekstremalnie wysokich dawkach.

Piękno oleju z wątroby dorsza bierze się stąd, że jest on źródłem obu tych witamin, A i D – witamin, które w zachodniej diecie trudno jest dostarczać w odpowiednich ilościach, lecz tradycyjne kultury spo­żywają ich olbrzymie ilości. Witamina D pracuje ręka w rękę z witaminą A, aby zapewnić optymalny rozwój płodu. Witamina D przyjmowana przed ciążą przygotowuje kości, zęby, organy wewnętrzne i mózg matki na dodatkowy stres w czasie ciąży.

Ojcowie także powinni spożywać olej z wątroby dorsza – witamina A jest potrzebna do produkcji spermy i chroni ją przed niszczycielskim oddziaływaniem środowiskowych substancji chemicznych ta­kich jak dioksyny i bisfenol A.

Najlepszym źródłem witamin A i D jest fermentowany olej z wątroby dorsza. Olej z wątroby dorsza jest również źródłem ważnego kwasu tłuszczowego omega-3 zwanego DHA, kwas dokozaheksaenowy, potrzebnego do rozwoju mózgu.

Fundacja Westona A. Price’a zaleca w czasie ciąży 20 000 IU witaminy A i 2 000 IU witaminy D po­chodzącej z oleju z wątroby dorsza. Ilość ta jest zawarta w 2 łyżeczkach wysokowitaminowego oleju z wątroby dorsza. Jest to ilość, która dostarcza również około 2 g kwasu tłuszczowego omega-3, która według pewnych badań zapobiega przedwczesnym porodom.18  [Joshi S and others. Differential effects of fish oil and folic acid supplementation during pregnancy in rats on cognitive performance and serum glu- ose in their offspring. Nutrition. 2004;20(5):465-72.]

Mamy nadzieje, że ten długi monolog przekonał Cię jak ważne jest przyjmowanie oleju z wątroby dor­sza. Dla wielu osób pomysł przyjmowania tej oleistej, śmierdzącej substancji może być odrażający. Jest jeszcze jeden powód do rozpoczęcia specjalnej, odżywczej diety na długo przed poczęciem dziecka – możesz potrzebować czasu do przyzwyczajenia się do nowej, nietypowej żywności w rodzaju oleju z wątroby dorsza.

Najlepszym sposobem na przyjmowania oleju z wątroby dorsza jest wymieszanie go z niewielką ilością ciepłej wody, pełnym, surowym mlekiem lub świeżym sokiem i szybkie wypicie. Olej z wątroby dorsza można również przyjmować w kapsułkach, jednak jest to droższe rozwiązanie – ponieważ potrzebnych jest wiele kapsułek, aby pokryć żądaną ilość witamin A i D – i prawdopodobnie jest to mniej efektywne.

Jeżeli po przyjęciu oleju z wątroby dorsza pojawi się czkawka lub utrzymujący się smak jeszcze na długo po jego spożyciu to należy przyjmować go na początku posiłku. Pomocne może być podzielenie dziennej dawki na trzy części i przyjmowanie mniejszych dawek przed każdym posiłkiem. Łyżeczka ziół szwedzkich przyjęta z tym samym posiłkiem może być pomocna (ziół nie przyjmujemy w czasie ciąży).

Ważne, aby olej z wątroby dorsza zawierał odpowiedni stosunek witaminy A do D. Wiele dostępnych marek zawiera niewielkie ilości witaminy D. Stosunek witaminy A do D powinien wynosić 10 lub mniej jednostek witaminy A do 1 jednostki witaminy D (>10:1).

Wysokowitaminowy, fermentowany olej z wątroby dorsza, który zalecamy, sprzedawany jest pod wie­loma nazwami. Wytwarzany jest według starych procesów technologicznych, a filtrowanie nieczystości odbywa się w niskich temperaturach. Nie jest ogrzewany i zawiera wszystkie naturalne witaminy, bez dodatku sztucznych witamin. Stosunek witaminy A do D wynosi około 8:1. Około 2 łyżeczek do herbaty jest źródłem do 20 000 IU witaminy A, około 2 500 witaminy D. Dla olejów o niższej mocy potrzeba około 4 łyżeczek dziennie, aby otrzymać 20 000 IU witaminy A i 2 000 witaminy D.

Można także stosować olej z wątroby płaszczki, lub olej z wątroby halibuta, lecz nie polecamy zwykłych olejów z ryb. Są one wytwarzane przy użyciu skomplikowanych procesów technologicznych, z tendencją do jełczenia i nie są dobrym źródłem witamin A i D. Użycie olejów rybich podczas ciąży może być zwią­zane z silnym krwawieniem podczas porodu (rozdział IV).

 

UDOWODNIONE KORZYŚCI STOSOWANIA OLEJU Z WĄTROBY DORSZA

Wiele badań potwierdziło korzyści ze stosowania oleju z wątroby dorsza podczas ciąży.

Szczury w ciąży karmione olejem z wątroby dorsza rodziły potomstwo, które w wieku 6 mie­sięcy miało lepiej rozwinięte funkcje poznawcze w porównaniu do grupy kontrolnej. Szczury karmione podczas ciąży dietą ubogą w białka wydawały na świat potomstwo z zaburzeniami metabolizmu glukozy, jednak podawanie oleju z wątroby dorsza przy diecie niskobiałkowej nie powodowało zaburzeń w metabolizmie glukozy u potomstwa.19

Użycie oleju z wątroby dorsza podczas ciąży zostało powiązane z 70% spadkiem ryzyka za­chorowania na cukrzycę typu I w Norwegii.20

Badania ponad 1000 dzieci w Finlandii przeprowadzone w latach 1966-1997 wykazały, że su- plementacja 2 000 IU witaminy D pochodzącej z oleju z wątroby dorsza podawanej codziennie dzieciom w pierwszym roku ich życia praktycznie eliminuje ryzyko wystąpienia cukrzycy typu I przez następne 30 lat życia.21

Kobiety przyjmujące od wczesnego etapu ciąży olej z wątroby dorsza w płynie rodziły dzieci zdrowsze nawet po skorygowaniu długości ciąży i innych czynników zakłócających.22

Dzieci matek, które przyjmowały w czasie ciąży i karmienia piersią olej z wątroby dorsza osią­gają lepsze wyniki w testach na inteligencję w wieku lat 4 w porównaniu z dziećmi, których matki przyjmowały olej kukurydziany.23

Witaminy A i D są niezbędne do optymalnej budowy i funkcjonowania mózgu, dodatkowo, olej z mózgu.wątroby dorsza zawiera specjalny rodzaj tłuszczu, zwany DHA, niezbędny do funkcjonowania

 

19. Stene LC and others. Use of cod liver oil during pregnancy associated with lower risk of Type 1 diabetes in the offspring. Diabetologia. 2000;43(9): 093-8.
20. Hypponen E and others. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet. 2001 Nov 3;358(9292): 1500-3.
21. Olafsdottir AS and others. Relationship between dietary intake of cod liver oil in early pregnancy and birthweight. BJOG. 2005 Apr;l 12(4):424-9,
22. Helland IB and others. Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children’s IQ at 4 ears of age. Pediatrics. 2003 Jan; 111(1):e39-44
23. Zeisel SH. The fetal origins of memory: the role of dietary choline in optimal brain development. J Pediatr. 2006;149:S131- S136.

 

JAJKA I ŻÓŁTKO JAJKA

Białko jajka jest źródłem idealnego białka, a żółtko zawiera wiele substancji odżywczych. Najważniej­szą z nich jest cholina, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju mózgu. Cholina jest niezmiernie ważna przy tworzeniu cholinergicznych neuronów (neuronów, które używają neuroprzekaźnika acetylocholiny), których tworzenie ma miejsce od 56 dnia ciąży do trzeciego miesiąca po urodzeniu i do tworzenia połą­czeń pomiędzy tymi neuronami, zwanymi synapsami, które powstają w olbrzymich ilościach przez pierw­sze 4 lata życia.24 [Zeisel SH. The fetal origins of memory: the role of dietary choline in optimal brain development. J Pediatr. 2006;149:S131- S136.]

Przy braku choliny nie tworzą się połączenia pomiędzy synapsami, a dodanie choliny do diety w póź­niejszych latach nie kompensuje jej braku podczas wzrostu – okno możliwości na czas, kiedy organizm jest zaprogramowany na tworzenie tych połączeń zostaje zamknięte.

Przyjmowanie przez matkę choliny – dużych ilości choliny – będzie miało zbawienny wpływ na całe życie jej dzieci. Szczury karmione trzykrotnie większą, od standardowej, dawką choliny podczas ciąży wydają na świat potomstwo z bardzo silnym systemem nerwowym. Ich potomstwo przez całe życie ma lepszą o 30% pamięć wzrokowo-przestrzenną i słuchową, starzeje się wolne od chorób wieku starczego, jest odporne na działanie neurotoksyn oraz ma zwiększoną zdolność na skupieniu uwagi równolegle na wielu zadaniach.25 [Long C and Alterman T. Meet Real Free-Range Eggs. Mother Earth News. October/November 2007.]

Dzienne zapotrzebowanie na cholinę dla kobiet wynosi 425 mg, a dla kobiet ciężarnych 450 mg (tylko 25 mg więcej). Jednak badania na szczurach sugerują, że ilość 2-3 razy większa może przynieść trwałe korzyści.

Żółtko jest najwartościowszym źródłem choliny, zawiera około 680 mg na 100 g lub 115 mg na 1 żółtko. Przed poczęciem i podczas ciąży kobieta nie musi spożywać więcej niż jedno białko jajka dziennie, ale czy nie może jeść wiele żółtek?! Kobieta do zaspokojenia tylko skromnych, oficjalnych zaleceń potrze­buje czterech żółtek jajek. Cholina występuje także w wątrobie i produktach mlecznych, w mniejszym stopniu w mięsie (szczególnie wieprzowym), orzechach i roślinach strączkowych, lecz aby zapewnić odpowiednią podaż powinniśmy spożywać przynajmniej 2 żółtka jajka dziennie – i im więcej tym lepiej. Dodawaj dodatkowe żółtka do jajecznicy i omletów, jedz surowe żółtka w kremach, sufletach i domowej roboty lodach lub mieszaj je z ryżem lub płatkami owsianymi.

Żółtko jest także cudownym źródłem cholesterolu, kolejnego ważnego składnika odżywczego, który został demonizowany przez naszych urzędników państwowych. Potencjalni rodzice nie powinni ogra­niczać spożycia cholesterolu – wszystkie hormony płciowe są zbudowane z cholesterolu. Organizm pro­dukuje hormony do walki ze stresem. Matki potrzebują dodatkowego cholesterolu, aby wspomóc rozwój mózgu i układu nerwowego u płodu, jak także układu pokarmowego, a dieta bogata w cholesterol po­winna być kontynuowana w fazie dorastania – a tak naprawdę przez całe życie.

Żółtko jest także źródłem witamin A, D, E, K oraz kwasu foliowego, biotyny i ważnych minerałów ta­kich jak cynk i selen. Poziom minerałów i witamin jest wyższy, jeżeli jajka pochodzą od kur z wolnego wybiegu, hodowanych w promieniach słońca. W badaniach przeprowadzonych przez Mother Earth News poziom kwasu foliowego kur hodowanych metodą wolnego wybiegu był o 200 razy większy niż kur ho­dowanych systemem chowu klatkowego. Jajka organiczne są na drugim miejscu, a jajka z supermarketu na trzecim. Nawet, gdy jedynymi dostępnymi jajkami są te z supermarketu, to nie należy bać się spoży­wać dużej ilości żółtek. Od tego mogą zależeć przyszłe zdolności intelektualne twojego dziecka.

 

 

WITAMINA A

ROZDZIAŁ II ROZWÓJ PŁODU A ODŻYWIANIE

Weston Price w książce “Nutrition and Physical Degeneration” przedstawia wcześniejsze prace o wpły­wie niedoboru witaminy A w okresie przedciążowym i w trakcie trwania ciąży. U różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych niedobór powodował spontaniczne aborcje, długotrwałe porody, śmierć matki i dziecka podczas porodu, problemy ze wzrokiem wliczając w to brak oczu, defekty nosa, łuków zębo­wych i warg, przemieszczenie organów wewnętrznych, takich jak nerki, jajniki i jądra oraz głuchotę spo­wodowaną degeneracją układu nerwowego.11

Dziś wiemy, że witamina A jest niezbędna do różnicowania i formowania wszystkich komórek, tkanek
i organów w rozwijającym się organizmie. Jest ona niezwykle ważna do rozwoju systemu komunikacji pomiędzy narządami zmysłów a mózgiem – układy te są bardzo uszkodzone w takich schorzeniach jak autyzm.

Nawet niewielki niedobór witaminy A osłabia wiele funkcjonalnych jednostek w nerkach zwanych nefronami, które mogą powodować w późniejszym życiu człowieka słabą pracę nerek. Ilość komórek w nerkach jest wysoce zależna od ilości witaminy A podczas życia zarodka i rozwoju płodu.

Witamina A jest niezbędna podczas życia płodowego i w późniejszym jego okresie do utrzymania obec­ności komórek wyścielających płuca, podobnych do włosów rzęsek.12 Włoski te usuwają zanieczysz­czenia i substancje obce, ochraniają płuca przed zanieczyszczeniami i chorobami zakaźnymi. Podczas i po uformowaniu wszystkich tych układów witamina A jest niezbędna do ich dalszego wzrostu.

Zalecana dzienna dawka witaminy A dla kobiet w ciąży wynosi zaledwie 2 600 IU – to tylko 300 IU więcej niż dawka dla kobiet niebędących w ciąży. Do obliczenia tej wartości naukowcy z Institute of Medicine (IOM) wykonali poniższe obliczenia: po pierwsze, ustalili na podstawie wcześniejszych badań ilość witaminy A zmagazynowanej w wątrobie płodów 37 i 40 tygodniowych po aborcjach spontanicznych lub na żądanie. Po drugie, podwoili te wartości zakładając, że w wątrobie magazynowana jest tylko połowa witaminy A płodu. Po trzecie, podzielili tę wartość przez ilość dni z ostatniego, trzeciego try­mestru, uważając, że zostaje ona gromadzona w tym okresie ciąży.13

Obliczenia te budzą wątpliwości. Z uwagi, że użyto płodów po aborcjach to nie ma pewności, jaki byłby ich stan zdrowia w późniejszym okresie życia: ich ostrość widzenia, ich słuch, ich inteligencja, ich bu­dowa twarzy i zębów, ich zdolność do rozrodu i ich długość życia.

Funkcja witaminy A nie polega na jej magazynowaniu, lecz użyciu. Płód nie magazynuje tak po prostu witaminy A, aby używać jej po narodzinach, lecz szybko ją wykorzystuje i metabolizuje do całkowitej regulacji swojego wzrostu i rozwoju.

Nie znamy dokładnych wartości witaminy A w okresie przed i podczas ciąży w diecie grup badanych przez Weston’a Price’a, jednak z całą pewnością były one wyższe niż dzienna dawka 2 600 IU. Grupy te wysoko ceniły sobie podroby, szczególnie wątrobę, i używały ich regularnie – w jednej porcji wątroby znajduje się ponad 50 000 IU witaminy A. W diecie przedciążowej i ciążowej było więcej pokarmów bogatych w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

Biorąc pod uwagę wszechobecną rolę witaminy A w rozwoju każdego organu w organizmie oraz jak dobrze organizm reguluje jej poziom w postaci aktywnej to powinniśmy liczyć na wspaniałomyślną pomoc organów bogatych w witaminę A. Olej z wątroby dorsza i tłuszcze zwierzęce wspomagają per­fekcyjny rozwój płodu, – oczywiście nie pozbywajmy się ich. Przewaga dowodów sugeruje, że nie jest to przypadek.

11. Price, WA. Nutrition and Physical Degeneration, published by the Price-Pottenger Nutrition Foundation, 1945.
12. Biesalski HK and Nohr D. Importance of vitamin A for lung function and development. Mol Aspects Med. 2003;24:431- 440.
13. Panel on Micronutrients, National Academy Press (2000). pp 82-61.

 

Hilary Butler, autorka artykułu Różyczka u niemowląt i kobiet w ciąży przytacza argument, że wirusy „eliminują witaminę A z organizmu”. Dotyczy to nie tylko wirusa różyczki, ale także pierwotniaka, To­xoplasma gondii, HIV, cytomegalowirusa i innych. Połączenie wad wrodzonych wynika z faktu, że pod­czas pierwszych tygodni ciąży, kiedy formowane jest dziecko, następuje bardzo szybki podział komórek. Witamina A jest kluczowym elementem prawidłowego podziału komórek i jeżeli matka zarazi się wiru­sem, to organizm używa witaminy A do walki z infekcją, a wzrost dziecka zostaje wstrzymany, gdyż jest niewystarczająca ilość potrzebnych materiałów budulcowych.

 

Zobacz na: Witamina D i epidemia grypy – dr John J Cannell
Witamina C, podstawy czyli co, jak i kiedy – dr Suzanne Humphries
Niedobór witaminy D
Stosowanie witaminy D w praktyce klinicznej
Wielka debata o jodzie – Sally Fallon Morell
Brudne sekrety przemysłu spożywczego – Sally Fallon Morell

 

„Mózgowe porażenie dziecięce odnosi się do spektrum zaburzeń powodujących fizyczne i intelektualne problemy. Niedobory makro i mikroskładników odżywczych często przyczyniają się do fizycznych i umysłowych nieprawidłowości.
Z grupy 41 dzieci niedobory mikroskładników odżywczych takich jak niedobór witamin z grupy B wystąpił u 37 (90,2%), niedobór witaminy A u 31 (75,6%), niski poziom witaminy D wystąpił u 27 (65,9%) a niedostateczny poziom u 9 (22%). Ciężka anemia wystąpiła u 5 (12,2%) a umiarkowana u 26 (63,4%).
Większość dzieci z porażeniem mózgowym miała niedobory różnych składników odżywczych, poważne zaburzenia ruchowe i problemy z funkcjonowaniem. Jakość życia dzieci i ich opiekunów były poniżej optymalnej. Zalecany jest kompleksowy pakiet dotyczący diety, korekty niedoborów mikroskładników, w szczególności anemii i niedoboru witaminy D, oraz wsparcia fizycznego i emocjonalnego dla dobrego samopoczucia dotkniętych dzieci.” – Multiple Nutritional Deficiencies in Cerebral Palsy Compounding Physical and Functional Impairments. Indian J Palliat Care. 2017 Oct-Dec;23(4):387-392 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29123343

 

“Biorąc pod uwagę, że niedobór witaminy A (VAD) wpływa na dzieci zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, zadaliśmy sobie pytanie, czy niedobór witaminy A (VAD) może być odpowiedzialny, przynajmniej częściowo za niepowodzenia szczepionki przeciw pneumokokom PCV-13. Na mysim modelu niedoboru witaminy A, odkryliśmy iż szczepionka PCV-13 nie wywoływała wiążącej i neutralizującej aktywności przeciwciał. W przeciwieństwie do zwierząt zaszczepionych, ale nasyconych witaminą A, zaszczepione zwierzęta z niedoborem witaminy A (VAD) nie były chronione przed śmiertelnymi infekcjami pneumokokowymi. Wyniki sugerują, że dzieci z niedoborem witaminy A (VAD) mogą być podatne na poważne infekcje pneumokokowe nawet po otrzymaniu szczepionki PCV-13.” – Prevnar-13 vaccine failure in a mouse model for vitamin A deficiency. Vaccine. 2017 Nov 1;35(46):6264-6268. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29032897

 

„Łączna analiza wykazała, że duże dawki witaminy A podane pacjentom hospitalizowanym z powodu odry powiązane były z około 60-procentową redukcją ryzyka zgonu w ogóle i do 90% redukcją wśród noworodków… Podanie witaminy A dzieciom, u których rozwinęło się zapalenie płuc przed lub w trakcie pobytu w szpitalu, zmniejszyło śmiertelność o około 70%w porównaniu z grupą kontrolną.”  – Wafaie W. Fawzi, MD; Thomas C. Chalmers, MD; M. Guillermo Herrera, MD; and Frederick Mosteller, PhD, “Vitamin A Supplementation and Child Mortality: A Meta-Analysis,” Journal of the American Medical Association, February 17, 1993, p. 901. – http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/403569

 

„Podawanie witaminy A redukuje również infekcje oportunistyczne takie jak zapalenie płuc i biegunka, związane z osłabieniem układu odpornościowego poprzez wirus odry. Wykazano, że suplementacja witaminą A redukuje ryzyko komplikacji po zapaleniu płuc po ciężkim przebiegu odry. Badanie w RPA wykazało, że śmiertelność może zostać zmniejszona o 80% podczas ciężko przebiegającej odry z komplikacjami, po wysokodawkowej suplementacji witaminą A.” – Prakash Shetty, Nutrition Immunity & Infection, 2010, str. 82.  http://www.worldcat.org/title/nutrition-immunity-and-infection/oclc/664573054

 

“Zalecane dzienne spożycie (RDA) dla mężczyzn i kobiet wynosi odpowiednio 900 i 700 μg równoważnika (ekwiwalentu) retinolu na dzień. Górny dopuszczalny poziom spożycia dla dorosłych ustalony został na 3000 μg/dzień witaminy A [retinolu].

Obraz kliniczny przewlekłej hiperwitaminozy A jest zróżnicowany i niespecyficzny oraz może obejmować wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby, zmiany w kościach i skórze oraz inne działania niepożądane. Chroniczna toksyczność zwykle wiąże się z przyjmowaniem dużych dawek, większych lub równych 30 000 μg/dobę przez miesiące lub lata.” – Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222318/#ddd00175

%d bloggers like this: