Wezwanie do przychodni na szczepienie – przykład rozmowy z lekarzem – Igor Kowalski

Wezwanie na szczepienie

Polecamy grupę Nie szczepimy – aspekty prawne na której poruszane są wyłącznie kwestie prawne związane ze szczepieniami.

Repozytorium Pism i Argumentów – o szczepieniach i dla rodziców

 

Wezwanie do przychodni na szczepienie

Hipotetyczna sytuacja.

Dostajesz wezwanie do przychodni na szczepienie dziecka. Np. błonica, tężec, krztusiec bo dziecko skończyło 6 lat.  Idziemy do przychodni i informujemy lekarza, że musimy nagrać tę rozmowę jako dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym w przyszłości. Na przykład w sprawie kary grzywny za nieszczepienie. Można nagrywać rozmowy z lekarzami (nawet te rejestrowane w ukryciu smartfonem czy dyktafonem).

“Kodeks karny przewiduje w art. 267 § 3 przewiduje, że osoba która w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniona, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch… Ale już, pacjentowi, który nagrywa przebieg swojej wizyty lekarskiej, nie można zarzucić popełnienia przestępstwa.” Czy pacjent może nagrać przebieg wizyty lekarskiej bez zgody lekarza i placówki medycznej?

Jednak koniecznie mówicie, że rozmowę będziecie nagrywać. Tylko najpierw włączcie urządzenie rejestrujące. Dlaczego? Bo wtedy jest największa szansa na to, że lekarz powie “W taki sposób nie będziemy rozmawiać. Do widzenia.”. W ten sposób lekarz odmówi Wam prawa do informacji o zagrożeniach płynących z podania szczepionki – a to zwalnia Cię z rzekomego obowiązku podania dziecku szczepionki.

Na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w akapicie Prawo do informacji pisze, że:

 • “Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.

 • Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego.”

Więc macie prawo do przystępnej i zrozumiałem informacji, czy Wasze dziecko może umrzeć po podaniu szczepionki. Macie prawo w przystępnej i zrozumiałem formie otrzymać informację o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania podania szczepionki.
Wystarczy to prawo egzekwować w taki sposób, aby móc udowodnić, że nie sprostano obowiązkowi informacyjnemu wobec Was. I tyle.

Opcja druga: lekarz nie wygonił Cię z gabinetu po tym, jak dowiedział się, że rozmowa będzie nagrywana.

Więc będzie rozmawiał mimo nagrywania.

 

Pamiętajmy: nie istnieje taki przepis prawa, który zwalnia lekarza z obowiązku informacyjnego, jeśli lekarz został przez pacjenta poinformowany, że rozmowa będzie nagrywana.

Załóżmy, że masz dziecko 6-letnie i otrzymujesz wezwanie na zaszczepienie dziecka dawkami przypominającymi szczepionki przeciw tężcowi, błonicy i krztuściowi.

Lekarz zgodzi się rozmawiać, więc zadajesz mu następujące pytania:

 • Proszę mi powiedzieć, co jest bardziej prawdopodobne: czy to, że w przypadku podania dziecku tej szczepionki nastąpią powikłania być może ze śmiercią dziecka włącznie, czy może raczej to, że w przypadku niepodania dziecku tej szczepionki dziecko zachoruje na błonicę, tężec i krztusiec?
 • Jakie jest prawdopodobieństwo (procentowo) wystąpienia powikłań po podaniu szczepionki?
 • Jakie jest prawdopodobieństwo (procentowo), że dziecko zachoruje na tężec, błonicę lub krztusiec pomimo podania szczepionki?
 • Jakie jest prawdopodobieństwo (procentowo), że dziecko nie zachoruje ani na błonicę, ani na krztusiec, ani na tężec, jeśli nie zostanie mu podana ta szczepionka?

Teraz zastanówmy się, jakie mogą być odpowiedzi lekarza.

1. “Nie wiem.”

W tym przypadku w zasadzie możemy lekarzowi powiedzieć: “Ok. To skoro Pan Doktor nie wie, to ja poczekam, aż Pan doktor będzie wiedział. Proszę przysłać mi kolejne wezwanie na szczepienie, gdy już Pan doktor będzie wiedział, ponieważ na tę chwilę nie dopełnił Pan wobec mnie obowiązku informacyjnego, co zwalnia mnie z podjęcia decyzji na temat szczepienia mojego dziecka.”.

Druga możliwość: prosimy lekarza o skierowanie nas w takim razie do osoby kompetentnej, która będzie wiedziała, bo jest to dla nas informacja kluczowa, pozwalająca nam ocenić, co dla naszego dziecka jest najkorzystniejsze – szczepienie czy nieszczepienie. I oczywiście z osobą kompetentną stosujemy ten sam schemat z nagrywaniem rozmowy jako dowód w sądzie i zadajemy jej dokładnie to samo pytanie.

2. Lekarz mówi “Odmawiam odpowiedzi na takie pytanie”.

W takim razie nie zostaliśmy w sposób wyczerpujący poinformowani o bilansie korzyści i strat związanych z podaniem dziecku szczepionki, więc prosimy albo o skierowanie do lekarza który będzie nam w stanie udzielić takiej informacji, albo informujemy, że poczekamy aż lekarz zdecyduje się nam udzielić takiej informacji. I opuszczamy przychodnię.

3. Lekarz mówi: “Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań jest większe, niż prawdopodobieństwo zachorowania na błonicę, krztusiec i polio”.

Dziękuję. W takim razie nie mogę świadomie narazić dziecka na zagrożenie powikłaniami skoro Pan Doktor sam potwierdza, że prawdopodobieństwo zachorowania na tężec, krztusiec i błonicę jest mniejsze niż prawdopodobieństwo powikłań po podaniu szczepionki. MNie mogę świadomie narazić dziecka na bardziej prawdopodobne zagrożenie, bo to by było nielogiczne i mogłoby być uznane przez sąd za świadome działanie na szkodę mojego dziecka.

4. “Szansa na wystąpienie powikłań jest mniejsza niż szansa na zachorowanie. “

W takim razie prosimy o przedstawienie wyników wiarygodnych badań, które to potwierdzają.

Oczywiście podświadomie czujemy, że najbardziej prawdopodobne są odpowiedzi 1 lub 2.

Na podobnej zasadzie można lekarza również zapytać:

 • Czy szczepionka w pełni chroni przed zachorowaniem (nie ma takiej możliwości że dziecko zachoruje na błonicę po podaniu szczepionki)?
 • Czy moje dziecko może umrzeć po podaniu tej szczepionki?
 • Czy moje dziecko na pewno nie umrze po podaniu tej szczepionki?
 • Ile dzieci zmarło po podaniu tej szczepionki?
 • Ile dzieci zachorowało po podaniu tej szczepionki i jakie to były schorzenia?
 • Czy którakolwiek z substancji zawartych w szczepionce może być przyczyną chorób nowotworowych mojego dziecka w przyszłości?

I tak dalej. Te pytania można mnożyć.

Obowiązek informacyjny, który spoczywa na lekarzach, to jest nasza potężna broń. Rzecz jedynie w umiejętnym jego wykorzystaniu. Czyli w zadawaniu odpowiednich pytań.

Nie dajcie się zbyć odpowiedziami w stylu “Nigdy nie słyszałem o tym, aby dziecko zmarło po podaniu takiej szczepionki”. Na taki tekst odpowiadamy: “Ja nie pytam, co Pan Doktor słyszał, a czego nie słyszał, tylko pytam, czy jakiekolwiek dziecko kiedykolwiek zmarło po podaniu tej szczepionki. Proszę mi udzielić odpowiedzi na to pytanie, zamiast opowiadania, co Pan Doktor słyszał, a czego nie słyszał. Jeśli Pan Doktor nie wie, czy jakieś dziecko zmarło po podaniu takiej szczepionki, to proszę powiedzieć, że Pan Doktor nie wie. Po prostu. A ja poczekam, aż Pan Doktor się dowie. Mi się nie spieszy.

Igor Kowalski

Źródło: Szczepienie dziecka. Jak wykorzystać prawo do informacji

 

Zobacz na: Przykłady szczepionkowych porażek opisane w literaturze medycznej
Odra i szczepionka przeciw odrze: 14 rzeczy do rozważenia – Roman Bystrianyk
Badania skuteczności szczepień przeciw grypie – dr Joseph Garrett
 Zarażenie krztuścem – dr Suzanne Humphries

Pismo do lekarza, który żąda potwierdzenia poinformowania pacjenta o wszystkich skutkach i bezpieczeństwie szczepień

https://github.com/szanitani/szczepienia/blob/master/Sciezki%20alternatywne/pismo_przychodnia_01.md

Kogo dotyczy to pismo?

 1. Osób, które mają do wykonania badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem ochronnym w trybie art. 17 ust. 2 u.z.z.
 2. Osób, które otrzymują od świadczeniodawcy tzw. oświadczenia o odmowie szczepień, w których jest napisane, że pacjent został poinformowany o skutkach i bezpieczeństwie szczepień
 3. Inne osoby, które w jakiś sposób chcą się zabezpieczyć przed lekkomyślnym działaniem świadczeniodawcy usług medycznych.
 4. Inne osoby, które chcą wykorzystać tą wiedzę w postępowaniu karnym wobec lekarza.
 5. Osób, które zostały poinformowane przez lekarza o obowiązku szczepień.

 

 

Przykład roboczy: szczepionka tetraxim

szczepionka tetraxim

Pytania do lekarza, na przykładzie szczepionki tetraxim (błonica, tężec, krztusiec, polio – dalej nazywana “BTK”).

ULOTKA –  TETRAXIM:

“Co to jest TETRAXIM i w jakim celu się go stosuje

TETRAXIM jest szczepionką stosowaną do ochrony przeciw chorobom zakaźnym. TETRAXIM pomaga chronić dziecko przed błonicą, tężcem, krztuścem i poliomyelitis.”

Fajnie. A co to znaczy “do ochrony”? Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania przez dziecko na BTK, jeśli podamy szczepionkę, a jakie jest, jeśli nie podamy?

Czy podanie dziecku tej szczepionki daje nam pewność, że dziecko NIGDY nie zachoruje na BTK? Ile osób w ostatnim roku zachorowało na B lub T lub K? Ile z tych osób było zaszczepionych przeciwko BTK tą szczepionką? Ile z tych osób było zaszczepionych inną szczepionką (jaką?)? Ile z tych osób było niezaszczepionych?

I “pomaga chronić”? Skoro pomaga, to komu albo czemu pomaga i w jaki sposób pomaga?

Ulotka:

“Kiedy nie stosować szczepionki TETRAXIM
jeśli dziecko ma uczulenie na:

• substancję czynną szczepionki TETRAXIM lub którykolwiek z pozostałych składników szczepionki TETRAXIM (wymienionych w punkcie 6);
• inne szczepionki zawierające którąkolwiek z substancji wymienionych w punkcie 6;
• jakąkolwiek szczepionkę przeciw krztuścowi;
• glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B, ponieważ te substancje stosowane są w procesie wytwarzania;

– jeśli u dziecka wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu szczepionki zawierającej te same substancje;
– jeśli u dziecka występuje postępująca encefalopatia (uszkodzenie mózgu);
– jeśli u dziecka wystąpiła encefalopatia (uszkodzenie mózgu) w ciągu 7 dni po poprzedniej dawce szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej);

– jeżeli u dziecka występuje gorączka lub ostra choroba (szczepienie należy przełożyć).”

W jaki sposób można z całą pewnością wykluczyć, że moje dziecko nie jest uczulone na “substancję czynną szczepionki TETRAXIM lub którykolwiek z pozostałych składników szczepionki TETRAXIM (wymienionych w punkcie 6), inne szczepionki zawierające którąkolwiek z substancji wymienionych w punkcie 6, jakąkolwiek szczepionkę przeciw krztuścowi, glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B”?

Na jakąkolwiek szczepionkę przeciw krztuścowi? Czy można stwierdzić lub wykluczyć uczulenie na “jakąkolwiek szczepionkę przeciw krztuścowi”, zanim zostanie ona dziecku podana?

Teraz przechodzimy do działu “Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Producent pisze:

“Jeśli jakikolwiek z niżej wymienionych objawów wystąpił w czasowym związku z otrzymaniem szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (decyzja o podaniu kolejnych dawek szczepionki zawierającej antygeny krztuśca powinna być podjęta ostrożnie):

• gorączka 40°C lub wyższa w ciągu 48 godzin niespowodowana inną zidentyfikowaną przyczyną;
• zapaść lub stan podobny do wstrząsu z epizodem hipotensyjno-hiporeaktywnym (obniżenie aktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu;
• długotrwały, nieutulony płacz trwający 3 godziny lub dłużej, który wystąpił w ciągu 48 godzin po szczepieniu;

• drgawki z lub bez gorączki, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.”

Czy jeśli po poprzednim podaniu szczepionki z antygenami krztuśca nie wystąpiły powyższe objawy, to czy oznacza to, że po podaniu takiej szczepionki teraz Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ takie objawy nie wystąpią?

“Jeśli u dziecka po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (szczepionki przeciw tężcowi) wystąpił zespół Guillain-Barré (nietypowa wrażliwość, niedowład) lub zapalenie nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia), decyzja o podaniu kolejnej szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna zostać oceniona przez lekarza.”

Czy jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy nie wystąpił zespół Guillain-Barré, to czy oznacza to, że po podaniu takiej szczepionki teraz Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ teraz także NIE WYSTĄPI zespół Guillain-Barré?

“W przypadku dziecka w trakcie leczenia obniżającego odporność lub dziecka z niedoborami odporności, odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być osłabiona. W takim przypadku zaleca się przełożyć szczepienie do czasu ukończenia leczenia lub wyzdrowienia. “

Czy niedobór odporności u mojego dziecka został wykluczony? Jeśli tak, to na podstawie czego ten niedobór został wykluczony?

“Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio u dziecka, a także o lekach, które są planowane do zastosowania u dziecka.”

Czy wykluczona jest taka możliwość, że jutro moje dziecko zachoruje na jakąś chorobę, która je zabije lub ciężko upośledzi w związku z podaniem mu tej szczepionki dzisiaj?

“W procesie wytwarzania szczepionki TETRAXIM stosowany jest formaldehyd jako substancja pomocnicza.”

Czy to prawda, że formaldehyd jest gazem o charakterystycznej, duszącej woni i jest silną trucizną? Czy to prawda, że formaldehyd jest stosowany do wyrobu żywic syntetycznych, włókien chemicznych, barwników i jako środek odkażający? Czy dobrze rozumiem, że ta szczepionka zawiera substancję, która jest trucizną i która zostanie wstrzyknięta bezpośrednio do organizmu mojego dziecka z pominięciem bariery ochronnej układu pokarmowego?

“Szczepionkę tę należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.”

Właśnie to robię. Mam wątpliwości więc się zwracam. 🙂

“W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.”

Właśnie to robię. Mam wątpliwości więc się zwracam. 🙂

A teraz dział czwarty “Możliwe działania niepożądane”.

“Jak każdy lek, TETRAXIM może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.”

Naprawdę? A więc czy u mojego dziecka wystąpią, czy nie wystąpią?

“Po podaniu jakiejkolwiek szczepionki istnieje możliwość bardzo rzadkiego wystąpienia poważnych reakcji alergicznych (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób).

Należą do nich:

• trudności w oddychaniu
• zsinienie języka lub warg
• wysypka
• opuchnięcie twarzy lub gardła
• niskie ciśnienie krwi powodujące zawroty głowy lub zapaść.”

Czy powyższe reakcje alergiczne wystąpią u mojego dziecka po podaniu tej szczepionki, czy nie wystąpią?

Czy jeśli po podaniu tej szczepionki u mojego dziecka wystąpią trudności w oddychaniu, to czy taka reakcja alergiczna może, czy nie może doprowadzić do śmierci mojego dziecka?

Czy jeśli po podaniu tej szczepionki u mojego dziecka wystąpią takie objawy niskie ciśnienie krwi powodujące zawroty głowy lub zapaść, to czy taka reakcja alergiczna może czy nie może doprowadzić do śmierci mojego dziecka?

“Objawy te występują na ogół bardzo szybko po wstrzyknięciu, w czasie gdy dziecko jest nadal w przychodni lub gabinecie lekarskim”

Co to znaczy “na ogół”? Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapaść albo trudności w oddychaniu wywołane podaniem tej szczepionki wystąpią u mojego dziecka dziś w nocy? Jutro w nocy? Pojutrze w nocy?…

Czy wykluczone jest, że w wyniku podania tej szczepionki jutro w nocy moje dziecko będzie mieć trudności w oddychaniu lub”niskie ciśnienie krwi powodujące zawroty głowy lub zapaść.“?

“Inne działania niepożądane

Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z poniższych działań niepożądanych, nasili się, lub jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Bardzo częste reakcje (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

– wymioty
– utrata apetytu (problemy związane z karmieniem)
– senność
– ból głowy
– nerwowość (drażliwość)
– nietypowy płacz
– ból mięśni
– zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia
– ból w miejscu wstrzyknięcia
– obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
– gorączka 38°C lub wyższa
– złe samopoczucie.

. • Częste reakcje (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 100):

– biegunka
– bezsenność (zaburzenia snu)
– stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia.

• Niezbyt częste reakcje (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 1000)

– długotrwały, nieutulony płacz
– zaczerwienienie i opuchnięcie większe niż 5 cm w miejscu wstrzyknięcia
– gorączka 39°C lub wyższa.

• Rzadkie reakcje (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 10 000): – gorączka 40°C lub wyższa.”

Jeśli u dziecka po podaniu szczepionki występuje “długotrwały, nieutulony płacz ”, to jaka jest przyczyna takiej reakcji organizmu dziecka na podanie szczepionki i w jaki sposób może to rzutować na zdrowie dziecka w przyszłości? Który składnik tej szczepionki może być powodem “nieutulonego płaczu” i jaki jest mechanizm powstawania takiego objawu?

Na tej samej zasadzie budujemy te dwa pytania z każdym z powyższych objawów. Niech lekarz nam wyczerpująco tłumaczy, dlaczego po podaniu tej szczepionki występują takie reakcje. Jeśli choć w jednym przypadku powie “Nie wiem”, to nie udzielił nam pełnej informacji więc nie możemy podać dziecku tej szczepionki bo nie otrzymaliśmy pełnej informacji. Stąd też tak ważne jest nagrywanie całej rozmowy.

“Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

Zdarzenia te były zgłaszane bardzo rzadko, jednak ich dokładna częstość występowania nie może być precyzyjnie obliczona:

– drgawki z lub bez gorączki

– omdlenie

– obrzęk (opuchnięcie) większy niż 5 cm, który może rozciągać się na całą kończynę, w którą została podana szczepionka. Ta reakcja pojawia się w ciągu 24 do 48 godzin po szczepieniu i ustępują samoistnie w ciągu 3 do 5 dni. Ryzyko wystąpienia wydaje się być zależne od liczby poprzednich dawek szczepionki zawierającej bezkomórkowe składniki krztuścowe, z większym ryzykiem po czwartej lub piątej dawce – wysypka, rumień i pokrzywka – powiększenie węzłów chłonnych szyi, pachy lub pachwiny (limfadenopatia).”

Co się dzieje w układzie nerwowym dziecka, jeśli po podaniu szczepionki dziecko dostaje drgawek bez gorączki? Czy te zmiany w układzie nerwowym są jedynie chwilowe czy trwałe? Który składnik szczepionki powoduje takie objawy i jaki jest ich mechanizm?

“Możliwe działania niepożądane (tj. niezgłoszone bezpośrednio po szczepionce TETRAXIM, ale po innych szczepionkach zawierających jeden lub więcej składników antygenowych szczepionki TETRAXIM) to:

• zespół Guillain-Barré (nietypowa wrażliwość, niedowład) i zapalenie nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia) po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy

• u niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami •

epizody hipotensyjno-hiporeaktywne (niedociśnienie, obniżenie aktywności, osłabienie reakcji, obniżona świadomość).”

Czy podanie tej szczepionki mojemu dziecku grozi niedowładem kończyn, który może wymagać długotrwałej rehabilitacji? Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego schorzenia po podaniu tej szczepionki mojemu dziecku? Czy jest ono mniejsze czy większe niż prawdopodobieństwo zachorowania na BTK w przypadku rezygnacji z tego szczepienia?

Czy całkowicie wykluczone jest ryzyko, że po podaniu tej szczepionki u mojego dziecka wystąpi inna, dotychczas nieznana i nienotowana reakcja organizmu na tę szczepionkę, która może doprowadzić do śmierci mojego dziecka?

“Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera TETRAXIM

– Substancjami czynnymi są:

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy nie mniej niż 30 j.m.

Toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m.

Antygeny Bortedella pertussis

Toksoid krztuścowy 25 mikrogramów Hemaglutynina włókienkowa 25 mikrogramów

Wirus polio (inaktywowany)1 Typ 1 (Mahoney)

40 jednostek antygenu D2 Typ 2 (MEF-1)

8 jednostek antygenu D2 Typ 3 (Saukett)

32 jednostki antygenu D2 6 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodniony (0,3 mg Al3+).

– Pozostałe składniki to: podłoże Hanksa bez czerwieni fenolowej (złożona mieszanina aminokwasów, w tym fenyloalanina, soli mineralnych, witamin i innych substancji, takich jak glukoza), formaldehyd, kwas octowy i (lub) wodorotlenek sodu do ustalenia pH, fenoksyetanol, bezwodny etanol oraz woda do wstrzykiwań. Szczepionka może zawierać śladowe ilości glutaraldehydu, neomycyny, streptomycyny i polimyksyny B, które są stosowane w procesie produkcji szczepionki.”

Czy którykolwiek ze składników tej szczepionki może się przyczynić do obniżenia u dziecka odporności lub do powstania chorób będących efektem ubocznym podania tej szczepionki?

Jeśli tak, to proszę szczegółowo opisać po kolei wszystkie składniki szczepionki, które mogą się wiązać z takim zagrożeniem dla zdrowia i życia mojego dziecka w raz z możliwymi schorzeniami, które te składniki mogą wywołać.

“Podmiot odpowiedzialny

Sanofi Pasteur SA – 2, avenue Pont Pasteur – 69007 Lyon – Francja Wytwórca Sanofi Pasteur SA – 2, avenue Pont Pasteur – 69007 Lyon – Francja SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1225 Budapest, Campona u. 1 (Harbor Park) – Węgry”

Czy producent szczepionki, koncern Sanofi, produkuje jakikolwiek lek, który może mieć zastosowanie w leczeniu schorzeń powstałych na skutek podania mojemu dziecku tej szczepionki?

***

Jeśli lekarz na którekolwiek z powyższych pytanie odpowie “Nie wiem”, “Nie posiadam takiej wiedzy” lub podobnie, to znaczy, że nie udzielono Wam pełnej informacji o zagrożeniach płynących z podania tej szczepionki dziecku. A skoro nie otrzymaliście pełnej informacji o zagrożeniach, to nie możecie ryzykować ani zdrowia ani życia dziecka podając mu tą szczepionkę.

Stąd też obowiązkowo należy nagrywać taką rozmowę z lekarzem.

Źródło: Przykład roboczy: szczepionka tetraxim

 

Szczepionka BCG produkowana przez Biomed Lublin.

ChPL czyli “Charakterystyka Produktu Leczniczego”. Z tym dokumentem można się zapoznać za pomocą Rejestru Produktów Leczniczych:
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Wchodzimy na stronę Rejestru i w wyszukiwarce wpisujemy nazwę szczepionki: BCG

I wiedząc, że mówimy o szczepionce podawanej noworodkowi w pierwszej dobie życia, czytamy:

4.3 Przeciwwskazania

1. Szczepienia BCG nie powinny być wykonywane:

 • u osób ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek składnik szczepionki;

U osób ze znaną nadwrażliwością?

Czyli jeśli wiemy o tym, że nasze nowonarodzone dziecko jest nadwrażliwe “na którykolwiek składnik szczepionki“, to szczepienie “nie powinno być wykonywane“. Ale jeśli nie wiemy, że jest nadwrażliwe (bo nie wiemy – trudno, żeby w pierwszej dobie po urodzeniu dziecka wiedzieć, na co ono może być nadwrażliwe, a na co nie może!) to szczepić można?

O co powinni zapytać lekarza w szpitalu rodzice, ZANIM szczepionka zostanie dziecku podana?

“Dlaczego nadwrażliwość na którykolwiek składnik szczepionki jest przeciwwskazaniem do szczepienia, o ile jest znana, a dlaczego – jak rozumiem – nie jest przeciwwskazaniem, jeśli jest nieznana?”

“Czy jeśli dziecko jest nadwrażliwe na którykolwiek składnik szczepionki, ale my o tym JESZCZE NIE WIEMY, że jest nadwrażliwe, to szczepionka dziecku nie zaszkodzi, a mogłaby zaszkodzić tylko w przypadku, gdyby ta nadwrażliwość była znana?”

Co tam dalej piszą o przeciwwskazaniach?

 • “u noworodków z podejrzeniem wrodzonych zaburzeń odporności; “

Pytamy lekarza “Czy u mojego dziecka nie podejrzewacie wrodzonych zaburzeń odporności, a jeśli tak, to na jakiej podstawie zostały one wykluczone?”

 • u osób z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności (w tym z niedoborem interferonu gamma lub z zespołem Di George’a);

Pytamy lekarza: “W jaki sposób i na podstawie jakich badań wykluczyliście u mojego dziecka niedobór interferonu gamma lub zespół Di George’a?”

 • u osób z chorobą nowotworową (np. białaczką, ziarnicą złośliwą, chłoniakiem lub innymi nowotworami układu siateczkowo-śródbłonkowego);

Pytamy lekarza: “W jaki sposób i na podstawie jakich badań wykluczyliście u mojego dziecka białaczkę, ziarnicę złośliwą, chłoniaka lub inne nowotwory układu siateczkowo-śródbłonkowego – jeśli w tej chwili są one na początkowym etapie rozwoju?”

 • u osób, które chorowały na gruźlicę lub u osób z dużym (powyżej 5 mm) odczynem RT23.

Pytamy lekarza: “W jaki sposób i na podstawie jakich badań wykluczyliście u mojego dziecka duży (powyżej 5 mm) odczyn RT23?”

A teraz chyba największy hit:

“Wcześniactwo nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia, zaleca się wykonanie szczepienia w tej grupie pacjentów po osiągnieciu masy ciała 2000 g.”

Czyli jeśli urodził się wcześniak, ale waży ponad 2000g, to nie ma przeciwwskazań do szczepienia ze względu na wcześniactwo, jednocześnie przy przeciwskazaniach takich jak wszystkie wymienione powyżej, których istnienie u takiego wcześniaka trzeba WYKLUCZYĆ, zanim dziecko zostanie poddane szczepieniu.

A więc w jaki sposób podając dziecku tę szczepionkę szpital WYKLUCZA, że wcześniak:

 • nie jest nadwrażliwy na którykolwiek składnik szczepionki?
 • nie ma wrodzonych zaburzeń odporności?
 • nie ma pierwotnych lub wtórnych niedoborów odporności (w tym niedoboru interferonu gamma lub zespołu Di George’a)?
 • nie ma początków choroby nowotworowej (np. białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak lub innym nowotwór układu siateczkowo-śródbłonkowego)?

JAK WYKLUCZYĆ te wszystkie przeciwwskazania u noworodka, a tym bardziej u wcześniaka? Bo przecież dopiero po ich wykluczeniu można szczepionkę dziecku podać. Dopiero wtedy…

Kolejny fragment:

“Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania szczepionki bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

O co pytamy tutaj lekarza? “No więc jakie to są te “znacze korzyści” i na czym one polegają, że aż koniecznie trzeba tę szczepionkę podać dziecku w pierwszej dobie życia POMIMO ryzyka wystąpienia bezdechu? Czy bezdech może czy nie może doprowadzić do śmierci mojego dziecka? Jakie jest prawdopodobieństwa wystąpienia bezdechu, a jakie, że dziecko zachoruje teraz na gruźlicę, jeśli szczepionki nie podamy?

Jeśli na którekowiek z tych pytań lekarz odpowie “Nie wiem / Nie mam takich informacji / Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie…” to mamy prawo odmówić podania dziecku szczepionki, ponieważ NIE DOCHOWANO obowiązku informacyjnego wobec nas. Nie zostaliśmy w pełni poinformowani o zagrożeniach, przez co nie jesteśmy w stanie oszacować bilansu zysków i strat po podaniu dziecku tej szczepionki.

Gruzlica - lista działań niepożądanych

I tu jest nam bardzo miło, ponieważ, jak widać, producent NIE MA BLADEGO POJĘCIA, jakie jest prawdopdobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Skoro sam producent szczepionki NIE WIE, jak często po podaniu szczepionki występuje martwica węzłów chłonnych albo zaburzenia psychiczne, to w jaki sposób mamy oszacować bilans zysków i strat wynikających z podania tej szczepionki?

Pytania do lekarza: “Co jest większe? Prawdopodbieństwo, że bez podania tej szczepionki moje dziecko zachoruje teraz na gruźlicę, czy że po podaniu tej szczepionki zachoruje na martwicę węzłów chłonnych lub umrze w wyniku wystąpienia bezdechu?”

I na koniec chyba najbardziej “genialny” tekst z tego dokumentu, taka “wisienka na torcie“:

“Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pytania do lekarza: “Co to znaczy “wszelkie podejrzewane działania niepożądane”? Czy dobrze rozumiem, że bilans korzyści do ryzyka stosowania tej szczepionki może ulec zmianie, gdy zostaną zaobserwowane jakieś nierejestrowane dotychczas działania niepożądane po podaniu tej szczepionki? Czy znane na dziś działania niepożądane, wymienione w dokumentacji szczepionki, stanowią listę zamkniętą i wykluczone jest, aby pojawiły się – na przykład u mojego dziecka – jakiekolwiek inne, nierejestrowane do tej pory działania niepożądane po podaniu mu tej szczepionki?”

I tu także, jak zawsze, stosujemy zasadę, że w przypadku odpowiedzi “Nie wiem/ Nie znam się / Zarobiony jestem…” na którekolwiek z tych pytań, to mamy pełne prawo odmówić podania dziecku tej szczepionki, ponieważ z uwagi na brak informacji nie jesteśmy w stanie dokonać oceny bilansu zysków i strat wynikających z podania lub niepodania dziecku tej szczepionki.

***

Po lekturze tego krótkiego opracowania chyba już nikt, kto samodzielnie myśli, nie może mieć wątpliwości, że dzieci, którym podaje się szczepionki, to nic innego jak żywe króliki doświadczalne. Właściwie to o szczepionce nawet sam producent wie niewiele, bo nie potrafi nawet określić częstości występowania szkodliwych działań szczepionki.

Kodeks norymberski i szczepienia

Ale szczepimy – właściwie na zasadzie “szczepić wszystko, co się rusza”…

A gdzie w tym wszystkim miejsce na dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci?

Obowiązek udzielenia nam przez lekarza, przed szczepieniem, wyczerpujących odpowiedzi na WSZYSTKIE nasze pytania i wyjaśnienia nam wszelkich naszych wątpliwości, to jest nasza potężna broń w walce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci.

Musimy się jedynie nauczyć z tej broni korzystać – zadając lekarzom przed szczepieniem pytania takiej, jak przykłady powyżej.

Źródło: ChPL czyli kopalnia wątpliwości o szczepionce dla Twojego dziecka

 

 

%d bloggers like this: