Badanie CDC wskazuje, że ryzyko poronienia rośnie o 7,7 razy po szczepieniu przeciw grypie. – Robert F. Kennedy, Jr.

Robert F. Kennedy, Jr.

Robert F. Kennedy, Jr.

Ryzyko poronienia rośnie o 7,7 razy po szczepieniu przeciw grypie.

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób [CDC] właśnie opublikowało wywołujące trzęsienie ziemi badanie (Donahue i współpracownicy), łączące spontaniczne poronienia u kobiet ze szczepionką przeciwko grypie. W badaniu przeanalizowało dane z sezonów grypowych z lat 2010-11 oraz 2011-12. Kobiety zaszczepione inaktywowaną szczepionką przeciw grypie (IIV)  w sezonie 2010 – 2011 były 3,7 razy bardziej narażone na niespodziewane poronienie w przeciągu 28 dni, niż kobiety które nie zostały zaszczepione. W całym badanym okresie  (od 2010 do 2012 r.) wskaźnik poronień u zaszczepionych kobiet był o 2 razy większy, niż u kobiet które nie otrzymały szczepionki. Obie te liczby wskazują na statystycznie znaczący wzrost poronień u kobiet które otrzymały szczepionkę. Średni wiek ciążowy płodu w którym występowało poronienie wynosił 7 tygodni. Najbardziej alarmujące jest to, że kobiety które przyjęły szczepionkę przeciwko grypie H1N1 w poprzednim sezonie grypowym, prawdopodobieństwo niespodziewanego poronienia było 7,7 razy większe w ciągu 28 dni po otrzymaniu szczepionki.

Zdecydowana większość szczepionek przeciw grypie była podawana w postaci wielodawkowych fiolek, zawierających 25 mikrogramów rtęci w postaci środka konserwującego thimerosal (tiomersal). W tych latach, z około 150 milionów  dawek podanych rocznie w USA, mniej niż 50 milionów lub 34% tych szczepionek było dostępne dla kobiet w ciąży i było wolne od tiomersalu.

Badanie CDC wskazuje, że ryzyko poronienia rośnie o 7,7 razy po szczepieniu przeciw grypie.

Przez wiele lat urzędnicy ds. zdrowia ostrzegali kobiety w ciąży, aby unikały jedzenia tuńczyka, w którym kumulowała się rtęć. Nawet przed tym ostatnim badaniem, niektórzy rządowi naukowcy kwestionowali zasadność wywierania nacisku na kobiety, aby szczepiły się zawierającą rtęć szczepionką przeciw grypie w którymkolwiek trymestrze ciąży. Zastępca dyrektora Krajowego Programu Toksykologii [National Toxicology Program ] dr George Lucier stwierdził:

„Rozwijający się płód nigdy nie powinien być narażony na jakąkolwiek dawkę rtęci! Kropka.”

Wedle słów starszego specjalisty ds. epidemiologii w CDC dr Williama Thompsona:

„…więc nie wiem dlaczego wciąż ją podają (szczepionkę przeciw grypie) ciężarnym kobietom, są to ostatnie osoby, którym podałbym rtęć.”

CDC oficjalnie twierdzi, że thimerosal jest „bezpieczną” rtęcią, ponieważ jest wydalany szybko z organizmu. CDC opiera to twierdzenie wyłącznie na błędnej interpretacji danych pochodzących z kiepsko zaprojektowanego badania przeprowadzonego na początku 2000 roku, przez fachowca z branży dr Michaela Pichichero. Późniejsze badania dowiodły, że etylo-rtęć z thimerosalu w rzeczywistości daleko dłużej pozostaje w narządach niż metylo-rtęć z ryb. (Burbacher i współpracownicy z 2005 r. Environ Health Perspect. 113:1015), (Rodrigues i współpracownicy z Arch Toxicol z 2010 r. 84:891). W ulotkach szczepionek przeciwko grypie producenci szczepionek potwierdzają, że szczepionki przeciw grypie nigdy nie okazały się bezpieczne dla ciężarnych kobiet, a pisząc bardziej precyzyjnie, to że nie badano na kobietach w ciąży żadnej ze szczepionek przed wprowadzeniem na rynek. W rzeczywistości przytłaczająca większość badań naukowych wyraźnie wskazuje, że ten środek konserwujący jest neurotoksyczny oraz śmiercionośny i może być szczególnie niebezpieczny dla płodu podczas ciąży. Gdy zostanie podany ciężarnym kobietom, to rtęć przenika zwłaszcza do łożyska i płodu, który nie posiada żadnego mechanizmu detoksykacji (Ablesohn i współpracownicy – z 2011 r. Canadian Family Physician).  Co więcej, okazało się że poziom rtęci we krwi pępowinowej jest średnio o 70% wyższy niż w krwi kobiety w ciąży (Stern i współpracownicy – 2003 r. Environ Health Perspect. 111:1465).

Nowe badania przeprowadzone przez Goldmana potwierdzają odkrycia poprzednich badań (2013 r. Hum Exp Toxicol 32:464)

Na podstawie bazy VAERS, Goldman wykazał podobny wzrost poronień spowodowanych szczepionkami przeciwko grypie, szczególnie w okresie gdy ciężarne kobiety otrzymywały zastrzyki zarówno przeciw grypie sezonowej jak i pandemicznej H1N1. W rzeczywistości w 2009 roku liczba poronień zwiększyła się 11-krotnie  gdy do zalecanego kalendarza szczepień dodano szczepionkę przeciw grypie H1N1. W tym okresie ciężarne kobiety, które przyjęły obie szczepionki były zazwyczaj narażone na ekspozycję 50 mikrogramów rtęci w postaci thimerosalu.

Szczepionka przeciwko grypie podawana ciężarnym, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży była również związana z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i jak wykazano w publikacji Zerbo i jego współpracowników (2017 r. JAMA Pediatrics  171: e163609) pracującego dla giganta ubezpieczeniowego Northern California Kaiser Permanente. Dane Kaiser wykazały, że kobiety które przyjęły szczepionkę przeciw grypie sezonowej (pomiędzy 2000 a 2010 rokiem gdy większość dystrybuowanych szczepionek zawierała thimerosal) były o 25 % bardziej narażone na urodzenie dziecka u którego później diagnozowano ASD. To również znaczący statystycznie wynik. Zobacz wywiad z matką opisującą poronienie, które nastąpiło kilka godzin po wykonaniu zastrzyku szczepionką przeciw grypie. Siostra [bliźniaczka] chłopca, który zmarł w następstwie poronienia urodziła się z ciężkim autyzmem.

Fragment filmu Śladowe Ilości – od 1:03:55

W przeszłości wykazano również, że ekspozycja na thimerosal jest związana z wadami wrodzonymi (Heinonen i współpracownicy  1977 r. – Birth Defects and Drugs During Pregnancy (Wady wrodzone a przyjmowanie leków podczas ciąży), Publishing Sciences Group, Littleton, MA), tikami (Thompson i współpracownicy 2007r. NEJM 357:1281), opóźnieniami mowy i brakami językowymi (Geier i współpracownicy, Hooker i współpracownicy) pośród wielu innych wad rozwojowych. W mojej książce, „Thimerosal: Let the Science Speak  [Tiomersal: Niech przemówi nauka] przedstawione są ponad 400 badań opisujących toksyczne działanie tiomersalu. Biorąc pod uwagę wszystkie te dowody, nadszedł czas, aby całkowicie ochronić nasze dzieci i ciężarne matki przed tą silną neurotoksyną.

Badania akumulacyjne wskazuję, że szczepionki przeciwko grypie, być może nawet te bez thimerosalu, podawane w czasie ciąży mogą powodować reakcję zapalną u matki i potencjalnie powodować uszkodzenie mózgu u płodu podczas kluczowych okien rozwojowych układu nerwowego, w tym uszkodzeń powiązanych z autyzmem.

Mitochondria i szczepionki – dr Russell Blaylock
Szczepionki i zapalenie mózgu – dr Harold E. Buttram i Catherine J. Frompovich

W badaniu przeprowadzonym przez Christiana i współpracowników w 2011 roku stwierdzono wzrost dwóch markerów zapalnych, białka C- reaktywnego (CRP) i czynnika martwicy nowotworu (TNF-a) u ciężarnych kobiet, którym podawano szczepionki przeciw grypie sezonowej. Wzrost poziomu tych substancji zapalnych wskazuje na znaczny poziom stanu zapalnego, który stwierdzono w ciągu pierwszych dwóch dni po dokonaniu szczepienia. Nie jest wiadomym w tym badaniu ile z tych szczepionek przeciwko grypie zawierało rtęć, ale to i tak wystarczający powód aby podnieść alarm z powodu tych odkryć. W badaniu z 2014 r. przeprowadzonym przez dr Alana Browna i jego współpracowników, w którym wzięło udział ponad 1,2 miliona ciężarnych kobiet wykryto podwyższony poziom białka C reaktywnego [CRP]. Ten sam marker stanu zapalnego, który zwiększa się po szczepieniu przeciwko grypie jest związany z 43% zwiększeniem ryzyka urodzenia dziecka z autyzmem. Wcześniejsze badanie przeprowadzone przez dr Lise Christian i jej współpracowników wykazało, że u kobiet w ciąży cierpiących na depresję rozwinęła się silniejsza reakcja zapalna na szczepienie przeciwko grypie, niż u tych kobiet które nie miały objawów depresji. Badacze stwierdzili, że depresja w okresie ciąży także jest związana z podwyższonym ryzykiem wystąpienia autyzmu u dziecka.

Aktualne zalecenia CDC zgodnie z którymi wszystkie ciężarne kobiety otrzymują szczepionki przeciw grypie są niebezpieczne według prof. Paula Pattersona z California Institute of Technology, neurologa, którego badania obejmowały aktywację odpornościową w trakcie ciąży. W swoich publikacjach dr Patterson informował, że wszelka aktywacja odpornościowa podczas ciąży niezależnie od tego czy jest wynikiem infekcji czy szczepienia może powodować uszkodzenie mózgu rozwijającego się płodu. W 2008 roku cytujący Pattersona, Scientific American Mind krytykował politykę CDC dotyczącą podawania szczepionek przeciw grypie w trakcie ciąży:

„nie sądzę żeby rozważali to ryzyko. A właściwie to wiem, że w ogóle nie rozważali tego ryzyka.”

Patterson wyjaśniał:

„Gdyby potraktować to poważnie i zaszczepić wszystkich, to do czego to doprowadzi? Badacze nie są jeszcze w stanie przewidzieć jak często prenatalna reakcja immunologiczna może doprowadzać do uszkodzenia mózgu płodu. Jednak nawet jeśli zdarzy się to w mniej niż w 1% przypadków, to zaszczepienie całej populacji może wpłynąć na zdrowie tysięcy dzieci.”

W badaniu opublikowanym w 2014 r. w British Medical Journal Giuseppe Traversa i jego współpracownicy  ocenili wyniki matek, płodów i noworodków kobiet, którym podano szczepionkę przeciw szczepowi grypy A/H1N1. Wyniki z 86 tysięcy ciąż ujawniły, że zaszczepione kobiety miały wyższe wskaźniki cukrzycy ciążowej i nadciśnienia tętniczego w ciąży [rzucawki]. Rzucawka to rozwój drgawek u kobiet z ciężką toksemią, stan charakteryzujący się wysokim ciśnieniem krwi i utratą białka w moczu. Rzucawka kończy się śmiercią u około 2% dotkniętych kobiet, a u pozostałych może powodować długotrwałe problemy ze zdrowiem. Powikłania u płodu obejmują problemy neurologiczne i śmierć. Zarówno cukrzyca ciążowa jak i rzucawka są związane ze stanem zapalnym i zaburzeniami układu odpornościowego, co sprawia iż związek z immunostymulacją w wyniku szczepienia przeciwko grypie jest bardzo prawdopodobne.

Badanie przeprowadzone przez Chambersa i jego współpracowników wykazało umiarkowanie podwyższone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych wśród dzieci urodzonych przez matki, które przyjęły jedną szczepionkę przeciw grypie  podczas sezonów grypowych w latach 2010 – 2014.

Wśród zespołu badaczy, którzy byli autorami tego wstrząsającego badania na temat grypy był dr Frank DeStefano, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Szczepień [Immunization Safety Office] w CDC. Oficjalną reakcją CDC na to badanie był kneblujący rozkaz zabraniający pracownikom działu szczepień CDC, publicznego wypowiadania się, jakichkolwiek rozmów z prasą lub odpowiadania na pytania.

Na koniec pracy autorstwa Donahue i współpracowników, CDC ogłosiło prowadzenie dalszych badań obejmujących sezony grypowe z lat 2012 – 2015, ale wyniki będą opublikowane dopiero w następnym roku. Być może CDC powinna dokonywać pewnych rzeczy szybciej, podczas gdy cztery miliony amerykańskich niemowląt będzie narażonych na ryzyko w tym sezonie grypowym.

Źródło: CDC Study Shows Up to 7.7 Times the Risk of Miscarriage After Influenza Vaccine

Zobacz na: Poronienie jako efekt szczepienia przeciw grypie – nigdy nie szczep kobiety w ciąży!
Szczepienie przeciw grypie zwiększa o 3,65 razy występowanie infekcji dróg oddechowych.
Niebezpieczeństwa nadmiernych szczepień w trakcie rozwoju mózgu – dr Russell L. Blaylock
Jak szczepionka może uszkodzić Twój mózg – dr Russell L. Blaylock
Badania skuteczności szczepień przeciw grypie – dr Joseph Garrett
Witamina D i epidemia grypy – John J Cannell
Wirus RSV – Bert Ehgartner
Russell Blaylock o szczepieniu kobiet w ciąży
Bezpieczeństwo szczepień – jak sprawdzane są szczepionki pod kątem bezpieczeństwa?
Szczepionkowa pokrętna logika – Mike Adams

 

 

%d bloggers like this: