Opóźnione zaciskanie pępowiny – Sally Fallon Moreli i dr Thomas S. Cowan

Fragmenty z książki Odżywcze tradycje. Ciąża, poród, macierzyństwo poruszające kwestię zaciskania pępowiny.

Opóźnione zaciskanie pępowiny - Odżywcze tradycje. Ciąża, poród, macierzyństwo 

ZACISKANIE PĘPOWINY

Uformowana w piątym tygodniu ciąży pępowina łączy płód z łożyskiem. To połączenie jest odpowie­dzialne za transport składników z i do krwi matki bez bezpośredniego ich mieszania się. Natychmiast po porodzie pępowina, jeżeli pozostawi się ją bez ingerencji, pulsuje jeszcze od 5 do 20 minut. Ruchy te mają na celu wpompowanie odżywczej krwi pępowinowej do organizmu dziecka.

Zaciśnięcie pępowiny natychmiast po porodzie, zanim krew zostanie przepompowana do dziecka, jest działaniem standardowym w szpitalu. Pępowina jest zbudowana z twardej, żylastej tkanki i wymaga bar­dzo ostrego narzędzia do przecięcia. Kikut pępowinowy zasycha w ciągu kilku dni.

Niektóre zwierzęta gryzą przewód pępowinowy, aż do jego zerwania, a następnie zjadają łożysko. Na­tychmiast po urodzeniu młodego, szympansy zaczynają karmienie, jeszcze z połączonym pępowiną ło­żyskiem. Pępowinę pozostawiają do wyschnięcia. Zazwyczaj tego samego dnia następuje samoczynne odpadnięcie pępowiny.

Opóźnione zaciskanie pępowiny

Medycyna konwencjonalna zaczęła dostrzegać korzyści, jakie daje późniejsze zaciskanie pępowiny. Badanie wykazały, że opóźnione o minimum 2 minuty zaciskanie pępowiny u dzieci urodzonych w ter­minie, wpływa korzystnie na poziom żelaza i zmniejsza ryzyko wystąpienia anemii przynajmniej przez pierwsze 2 miesiące życia. Przeciwnicy opóźnienia zaciskania pępowiny cytują badania wskazujące na zwiększone ryzyko wystą­pienia czerwienicy (wysoki poziom czerwonych krwinek) pomimo tego, że jest to schorzenie o przebiegu łagodnym. – Late vs early clamping of the umbilical cord in full-term neonates: systematic review and meta-analysis of controlled trials.

Naukowcy odkryli ostatnio, że krew z przewodu pępowinowego, zwana krwią pępowinową, jest nie­zwykle odżywcza i jest źródłem łatwo dostępnych pierwotnych, niezróżnicowanych komórek macierzy­stych. Jest to czynnik rozwoju kwitnącego biznesu banków krwi pępowinowej. Magazyny te przekierowują krew pępowinową dla dzieci, które mogą potrzebować komórek macierzystych do leczenia różnych chorób, jak choćby białaczki. Być może lepszym rozwiązaniem dla noworodka jest otrzymanie komórek macierzystych w trakcie porodu!

(Krew może być odzyskana z łożyska po ustaniu pulsowania pępowiny i przechowywana w banku krwi.)

Doktor George Malcolm Morley, położnik z wieloletnim doświadczeniem, jest gorącym zwolennikiem zakończenia procedury zaciskania pępowiny. Nie dotykać, zostawić. Niemowlę wyposażone jest w me­chanizmy zapewniające mu przyjęcie odpowiedniej ilości krwi pępowinowej do jego organizmu.

Morley nie przebiera w słowach:

“Większość lekarzy pediatrów, a szczególnie ich kolegów z ośrodków akademickich, nigdy nie spotkało się z dzieckiem, które zaciska swoją pępowinę. Są oni całkowitymi ignorantami tego naturalnego procesu fizjologicznego. Instytucjonalny dogmat i dezinformacja zamazały naukowe myślenie i metodykę oraz zmieniła zdrowy, naturalny proces w urojoną chorobę. Następnie ta urojona choroba jest leczona poprzez szkodliwe zaciskanie pępowiny. Odcięcie funkcjonującego łożyska niszczy organ, który utrzymuje dziecko przy życiu i przygotowuje je do życia poza macicą matki”.

Czytamy dalej

„Lekarze są uczeni (i wierzą), że późniejsze zaciśnięcie pępowiny powoduje zbyt duże przekazanie krwi dziecku z łożyska (hyperwolemia)”.

Morley dowodzi, że ten „nadmiar” jest jak naj­bardziej prawidłowy dla niemowlaka, a szczególnie ważny dla wcześniaka.

„Odziały intensywnej terapii dla noworodków są przepełnione słabymi, wykazującymi oznaki dużej utraty krwi, bladymi, z objawami hypowolemii (niedobór krwi), anemii (niska liczba krwinek czerwonych), hipotensji (niskie ciśnienie krwi), hypotermii (wyziębienie), oligurii (skąpomocz), kwasicy metabolicznej, hipoksji (niedobór tlenu) i niewydolności oddechowej (szok płuc) dzieci z przedwcześnie zaciśniętą pępowiną. Prowadzi to do sytuacji, kiedy niektóre z nich wymagają transfuzji krwi i otrzymywania coraz większych jej ilości”.

Morley opisuje wspaniały mechanizm, dzięki któremu niemowlę otrzymuje odpowiednią ilość krwi z pępowiny:

„Przed porodem płuca wypełnione są płynem i niewielką ilością krążącej w nich krwi. Dziecko otrzymuje tlen od matki za pośrednictwem łożyska i pępowiny. Tlen z łożyska w dalszym ciągu dostar­czany jest po porodzie do czasu, kiedy płuca zaczną pracować i będą dostarczać tlen. To znaczy, kiedy zostaną wypełnione powietrzem i cała krew z prawej komory serca zostanie przez nie przetoczona. Kiedy dziecko płacze i jest różowe, to naczynia krwionośne pępowiny zamykają się samoistnie. W czasie pomiędzy porodem, a naturalnym zamknięciem, krew jest przetaczana z łożyska, aż rozpocznie się przepływ krwi przez płuca. Dzięki bezustannemu dostarczaniu tlenu z dwóch źródeł ten naturalny proces chroni mózg do czasu, gdy drugie źródło będzie funkcjonowało prawidłowo… Podczas przetaczania krwi z ło­żyska krew może przepływać w obydwu kierunkach, z i do dziecka, do czasu, aż zostanie osiągnięta prawidłowa ilość krwi po rozpoczęciu oddychania”. – How the Cord Clamp Injures Your Baby’s Brain By George M. Morley

Kiedy odetniemy pępowinę zanim dziecko zacznie oddychać samodzielnie, to natychmiast odcięte zos­taje źródło tlenu pochodzącego z łożyska. Dziecko zostaje pozbawione tlenu do czasu, aż zaczną funkcjonować płuca. Krew, która normalnie powinna być transportowana, aby wywołać krążenie w płucach dziecka, zostaje zablokowana w łożysku, a dziecko pobiera krew z wszystkich innych organów (np. z mózgu), aby wypełnić naczynia krwionośne w płucach.

W badaniach na małpach stwierdzono, że schorzenia neurologiczne, problemy z pamięcią i zachowa­niem były spowodowane poprzez zaciskanie pępowiny. Nie pojawiały się one u nowonarodzonych małp, u których nie prowadzono interwencji z pępowiną i łożyskiem.

Urodzone w terminie dziecko zazwyczaj ma wystarczającą ilość krwi, aby płuca zaczęły funkcjonować prawidłowo i nie doszło do uszkodzenia mózgu. Jednak po zaciśnięciu pępowiny często są one blade, słabe i wolno reagują na bodźce.

Czasami zdarza się sytuacja, że dziecko płakało po urodzeniu główki i skurcze maciczne, po których rodzi się dziecko, wywołują tłoczenie krwi pępowinowej, zanim nastąpi jej zaciśnięcie. Jednak zaciś­nięcie pępowiny przed pierwszym oddechem dziecka zawsze powoduje jakiś stopień podduszenia i utratę pewnej ilości krwi. Zanim płuca zaczną funkcjonować to całkowicie odcięty zostaje dopływ krwi do mózgu z łożyska. Wynikiem tego może być porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe lub Zgon.

Morley jest szczególnie czepliwy, jeśli chodzi o praktykę natychmiastowego zaciśnięcia pępowiny w przypadku, gdy dziecko wykazuje oznaki niedotlenienia, szczególnie przy wystąpieniu węzła na sznurze pępowinowym. Taki przypadek wymaga dużego przetoczenia krwi z łożyska, aby zapobiec uszkodzeniu mózgu lub płuc.

Anemia u noworodka może doprowadzić do opóźnienia umysłowego, problemów z zachowaniem i nauką. Przy porodzie nie ma dzieci z anemią. Od matki dostarczana jest odpowiednia ilość żelaza. Jest ona niezależna od ilości w organizmie kobiety i każde dziecko, które otrzyma całą krew z łożyska, po­przez przewód pępowinowy przy porodzie, ma wystarczającą ilość żelaza, aby zapobiec anemii przez pierwszy rok życia. Dziecko, u którego natychmiast zaciśnięto pępowinę, może otrzymać o 1/3 do 1/2 mniej krwi i ma szanse na rozwinięcie się niemowlęcej anemii.

Małe lub przedwcześnie urodzone dziecko jest bardziej narażone na niedobory po natychmiastowym zaciśnięciu pępowiny. Z uwagi na brak tlenu i niedobór krwi, mózg, który jest we wczesnej fazie rozwoju oraz rozwijające się tkanki mogą zostać uszkodzone o wiele łatwiej.

Jeżeli wiesz, że poród będzie przed terminem to musisz zwrócić uwagę lekarzowi odbierającemu poród jak ważne jest dla ciebie pozostawienie dziecku krwi pochodzącej z pępowiny. Może to zapobiec poja­wieniu się problemów z oddychaniem i rozwojem mogących wystąpić u dzieci urodzonych przed termi­nem.

Od ponad 200 lat wiadomo jak ważne jest otrzymanie krwi pępowinowej przez dziecko.

„Inną bardzo szkodliwą dla dziecka rzeczą jest przedwczesne odcinanie i wiązanie pępka, co powinno być wykony­wane nie tylko po rozpoczęciu samodzielnego oddychania przez dziecko, ale także po całkowitym ustaniu pulsowania przewodu pępowinowego. W wyniku tego, dziecko jest słabsze, a ilość krwi, która powinna być w organizmie dziecka jest mniejsza o ilość pozostałą w łożysku”.

Twierdzenie to pochodzi z roku 1801 od Erasmus’a Darwina, dziadka Charlesa Darwina.

PORÓD W WODZIE

Zwolennicy twierdzą, że woda odpowiednio podgrzana ułatwia przejście z kanału rodnego do świata zewnętrznego, ponieważ uważa się, że jest podobna do środowiska wewnątrz macicy. Wiele kobiet raportuje, że poród w wodzie pomaga w zmniejszeniu napięcia i sprzyja relaksowi. Sprężystość wody pomaga przy skurczach oraz lepszym krążeniu krwi. Powoduje to lepsze dotlenienie organizmu i zmniejszenie odczuwania bólu przez matkę. Co więcej, pępowina pulsuje znacznie dłużej, co pomaga usunąć uszkodzone czerwone krwinki z układu krążenia dziecka, a zatem redukuje objawy żółtaczki u noworodków. Zwiększa się współdziałanie pomiędzy matką a dzieckiem, a wilgotne powietrze w pomieszczeniu podczas porodu ma korzystny wpływ na pierwszy oddech noworodka.

…jest mało prawdopodobne, aby lekarz czekał na odcięcie pępowiny do czasu, kiedy cała krew, która w niej jest, wróci do organizmu dziecka – z pewnością jest możliwe, aby poczekać i pozwolić na osuszenie pępowiny po cesarskim cięciu jednak wymaga to przekonania personelu szpitalnego. Zawsze można zapytać, jednak bardzo trudno jest zmienić zasady panujące w szpitalu. (Wystarczy zadać w odpowiednim momencie pytanie lekarzowi, aby uzyskać parę sekund lub nawet minutę na to, by krew pę­powinowa cofnęła się, podczas dyskusji z lekarzem!) Jeżeli pępowina jest odcinana natychmiast to bardzo ważna jest kontrola poziomu żelaza u dziecka (rozdział V).

“Opóźnione zaciśnięcie pępowiny [o 3 minuty] podczas porodu zmniejsza niedokrwistość [anemię] od 8 do 12 miesiąca życia noworodka w populacji wysokiego ryzyka, co może mieć poważne pozytywne skutki dla zdrowia i rozwoju niemowląt.” – Effects of Delayed Umbilical Cord Clamping vs Early Clamping on Anemia in Infants at 8 and 12 Months http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2596270

 

Zobacz na: Odporność niemowląt. Część 3 – poród naturalny, łożysko, karmienie piersią
Jak szczepionki powodują mikrouszkodzenia układu krwionośnego – dr Andrew Moulden
Szkodliwość USG – 50 chińskich wewnątrzmacicznych badań na ludziach – Jim West

 

Mleko z piersi ma w swoim składzie także komórki macierzyste – ten fakt naukowcy odkryli w 2007 roku. Jednak komórki te biorą się nie tylko z kobiecego mleka. Znajdują się również w łożysku. Jeszcze jedna odrobinę zastanawiająca praktyka jest w użyciu od 1941 roku lub wcześniej, ponieważ istnieją publikacje na ten temat pisane przez lekarzy zdenerwowanych tym, co obserwowali, a mianowicie wczesne zaciśnięcie pępowiny. Ludzie są jedynymi zwierzętami, które zaciskają pępowinę zanim przestanie pulsować. To, co robią w tym przypadku poza proponowaniem rodzicom za 3.000 dolarów zdeponowania w banku krwi komórek macierzystych należących do organizmu dziecka na później, kiedy dziecko zachoruje na raka za opłatą za wynajem wynoszącą chyba coś około 60 dolarów na miesiąc, nie jestem pewna…

Oprócz pozbawienia dziecka komórek macierzystych, wczesne zaciśnięcie pępowiny zasadniczo pozbawia je jednej trzeciej objętości krwi, której potrzebuje i która jest zatrzymana w łożysku.Gdy dziecko się rodzi, powinno być „elastyczne”, aby móc przejść przez kanał rodny. To wspaniały system. Zatem część jego „bagażu” pozostaje w tyle, rodzi się, zostaje przepchnięte, komórki macierzyste zostają przepchnięte. – Historia poliomyelitis – dr Suzanne Humphries

%d bloggers like this: