Kongresmen Bill Posey pyta dr Coleen Boyle z CDC o badania na temat autyzmu

badania na temat autyzmu

badania na temat autyzmu

 

 

Bill Posey: Pani dr Boyle, mój poprzednik… Kongresmen Dave Weldon, był szanowanym lekarzem i… posiadał ogromną wiedzę w tym temacie, w czym ja prawdopodobnie nigdy mu nie dorównam. Ale mam wrażenie, że miał pewność, że przeczuwał, iż tiomersal w szczepionkach definitywnie stanowił czynnik mający wpływ na zwiększone ryzyko autyzmu. Niedawno przeczytałem artykuł dotyczący tego, że zanim tacy wspaniali ludzie, jak my, wprowadzili szczepienia w Afryce, afrykańskie dzieci właściwie były wolne od autyzmu. Nie wiedziano tam, co to jest autyzm, nie występowały tam przypadki autyzmu. Czy ma Pani jakąś wiedzę na ten temat? Słyszała Pani o tym wcześniej? Zastanawiam się, czy Centrum Kontroli i Prewencji  Chorób [CDC] przeprowadziło do tej pory jakiekolwiek koordynowane badania porównawcze w odniesieniu do dzieci szczepionych i dzieci nieszczepionych. Zrobiliście coś takiego?

dr Coleen Boyle: Wykonaliśmy kilka badań mających na celu przyjrzenie się związkowi pomiędzy szczepionkami zawierającymi tiomersal a autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Do dziś, właściwie to w ostatniej dekadzie przeprowadzono wiele badań przyglądających się związkowi pomiędzy szczepionkami i ich wpływowi…

Bill Posey: A te przeprowadzone przez CDC?

dr Coleen Boyle: Niektóre z nich zostały wykonane przez CDC.

Bill Posey: Ile według Pani wiedzy jest tych badań?

dr Coleen Boyle: Musiałabym sprawdzić dokładną liczbę, ale wiem na pewno o 2 takich badaniach. Jedno duże badanie przyglądające się różnym zaburzeniom rozwojowym i drugie, które koncentrowało się już konkretnie na autyzmie.

Bill Posey: Kiedy…

dr Coleen Boyle: To są dosyć nowe badania.

Bill Posey: Czy mogłaby mi Pani podesłać do biura kopie materiałów z tych badań?

dr Coleen Boyle: Oczywiście.

Bill Posey: Czy uważa Pani, że dodatkowe badania mogą dostarczyć informacji pomocnych  w ocenie bezpieczeństwa szczepionek dla dzieci?

dr Coleen Boyle: IoM (Institute of Medicine) dokonał ewaluacji tej kwestii w 2004 roku oraz ponownie w 2011 roku i ich wnioski, które oparte były nie tylko na badaniach wykonywanych przez CDC, ale opierały się na wynikach większej ilości badań, sugerują, że szczepionki i ich składniki nie zwiększają ryzyka autyzmu.

Bill Posey: A więc jasno i definitywnie, jednoznacznie – badaliście porównawczo dzieci szczepione i nieszczepione?

dr Coleen Boyle: Nie prowadziliśmy takich badań porównujących szczepionych z nieszczepionymi.

Bill Posey:  Dobra, nie ważne. Stop. To było sednem mojego pytania, właśnie zmarnowała Pani 2 minuty mojego czasu.

Bill Posey: Jakie kroki podjęło CDC by zapewnić rzetelność badań prowadzonych przez dr Poula Thorsena, który jak Pani zapewne wie, został oskarżony o złamanie zasad etyki zawodowej i sprzeniewierzenie środków finansowych.

dr Coleen Boyle: Więc dr Thorsen, który był współautorem kilku [21] badań dotyczących autyzmu, był przecież tylko jednym z wielu badaczy, a wyniki badań w odniesieniu do szczepionek i autyzmu…

Bill Posey: Czy postanowiliście ponownie przeanalizować badania, w których brał udział? Chodzi mi o to, czy zdajecie sobie sprawę, że ten facet jest straszną gnidą i jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi na Ziemi, a wy powoływaliście się na jego badania  dotyczące tego, czy tiomersal ma szkodliwy wpływ?

dr Coleen Boyle: Więc… dwa badania to nie jest rozstrzygający materiał w odniesieniu do całego zestawu badań. Prace mające na celu ustalenie zależności pomiędzy autyzmem a szczepionkami to całe spektrum badań…

Bill Posey: Wiem. Chce mi Pani powiedzieć, że wykonaliście  zaledwie dwa badania związane ze szczepionkami, badania porównujące szczepione dzieci z nieszczepionymi,  więc pewnie sądziliście, że dwa badania wystarczą…

Czas mi niestety ucieka. Wspomniała Pani, że tiomersal stosowany jest tylko w szczepionkach wielodawkowych. Dlaczego tak jest?

dr Coleen Boyle: Miałam właściwie przekazać stosowne informacje na ten temat do wglądu Komisji.

Bill Posey: W porządku. Ponieważ jak mi się wydaje, jeśli substancja ta znajduje się wyłącznie w szczepionka wielodawkowych, a wycofano tę substancję ze szczepionek pojedynczych,  to musiała być ku temu jakaś przesłanka?

dr Coleen Boyle: Tak, zdecydowanie był powód do podjęcia takiej decyzji, więc mam zamiar jasno to powiedzieć. Istnieją szczepionki pojedyncze i szczepionki wielodawkowe.

Bill Posey: Tiomersal wycofano ze wszystkich szczepionek oprócz wielodawkowych?

dr Coleen Boyle:  Zgadza się

Bill Posey: W porządku.

Bill Posey: Ile takich szczepionek wielodawkowych jest obecnie na rynku?

dr Coleen Boyle: Takiej informacji nie mogę Panu podać.

Bill Posey: W porządku. Zapoznałem się z pewnym wykresem, na którym zestawia się średnią długość życia obywateli 30 krajów o najniższych współczynnikach umieralności, gdzie na samym szczycie znalazły się kolejno Islandia, Szwecja, Singapur, itd. My (USA) nawet nie załapaliśmy się do tej 30 – jesteśmy na 34 miejscu. I jak na ironię, potrzebujemy więcej szczepień, niż tamte kraje, których obywatele są zdrowsi i mogą pochwalić się niższym współczynnikiem umieralności, niż my. Czy dostrzega Pani, ktoś z Państwa, jakąkolwiek korelację pomiędzy 34 miejscem na świecie pod względem umieralności i zarazem największym odsetkiem szczepień na świecie, w porównaniu z krajami o najmniejszej ilości wymaganych szczepień i zarazem najniższą umieralnością? Oczywiście w tych krajach również są  dzieci powyżej 20 roku życia.

dr Alan Guttmacher: Wiele czynników ma wpływ na średnią długość życia w wybranym kraju, ale nasza wiedza na temat szczepionek, to że są jednym z głównych powodów w odniesieniu do zdrowia publicznego dla których średnia życia naszego pokolenia jest znacznie dłuższa, niż średnia poprzednich pokoleń. Szczepionki są być może najefektywniejszym z punktu widzenia zdrowia publicznego na świecie…

Bill Posey: Tematem nie są zalety i wady szczepionek…

dr Alan Guttmacher: Ja tylko próbowałem…

Bill Posey: Mówimy tu o tiomersalu w szczepionkach oraz o tym, że podawanie kilku szczepionek, swoistej bomby szczepionkowej, w krótkich odstępach czasu tym bardzo… Dziękuję Panu Przewodniczącemu, mój czas się właśnie skończył.

Przewodniczący: Przepraszam, ale Pana czas upłynął. Chciałby Pan odpowiedzieć?

dr Alan Guttmacher: Nie, raczej nie.

Przewodniczący: W porządku.

 

 

Bill Posey pyta dr Coleen Boyle z CDC o badania na temat autyzmu

 

Zobacz na: Oświadczenie dr Williama W. Thompsona
Poul Thorsen, badający związek szczepień z autyzmem, poszukiwany za defraudacje
Niebezpieczeństwa nadmiernych szczepień w trakcie rozwoju mózgu – Dr Russell Blaylock 
Kluczowa rola ekscytotoksyczności w zaburzeniach ASD – dr Russell Blaylock
Synergiczne, toksyczne działanie glifosatu i aluminium – dr Stephanie Seneff
Bezpieczeństwo szczepień – jak sprawdzane są szczepionki pod kątem bezpieczeństwa?

Szczepieni vs Nieszczepieni: Badanie populacji dzieci nauczanych w systemie edukacji domowej celem zilustrowania zachorowalności – Celeste McGovern

Naukowiec z „Big Pharma” przyznaje się do sfałszowania kilkudziesięciu prac badawczych dla Pfizer’a i Merck’a
Badania bezpieczeństwa leków – od zaniedbania do oszustwa – John Braithwaite