Manifest proszczepionkowy – Brett Wilcox

Studiuję temat szczepień już od kilku lat. W tym czasie wielu proszczepionkowców starało się przekonać mnie do tego, że zbłądziłem. Wielu podczas dyskusji ze mną tak się sfrustrowało iż poinformowało mnie, że jestem prostakiem i głupkiem. To prawda, że nie byłem najbystrzejszym dzieckiem w klasie. Trochę czasu mi zajęło, żebym zrozumiał to co do mnie mówią, ale myślę, że w końcu załapałem. Jeśli jesteś proszczepionkowcem to proszę daj mi znać, czy dokładnie przedstawiłem Twoją pozycję. Dziękuję za Twoją cierpliwość!

 

Manifest proszczepionkowy

 

* Wszystkie choroby są złe.
* Wszystkie szczepionki są dobre.
* Naukowo sprawa jest rozstrzygnięta, wszystkie szczepionki działają.
* Wszystkie szczepionki są równie skuteczne.
* Wszystkie szczepionki są równie bezpieczne.

Manifest proszczepionkowy

* Szczepionki są badane pod kątem bezpieczeństwa bardziej niż jakikolwiek inny produkt farmaceutyczny.
* Badania nad bezpieczeństwem szczepionek są badaniami długoterminowymi co oznacza, że trwają dłużej niż cztery dni.
* Szczepionki eksperymentalne przeznaczone dla niemowląt są najpierw badane na niemowlętach.
* Szczepionki eksperymentalne, które ostatecznie zostaną podane niezdrowym dzieciom, są najpierw testowane na niezdrowych dzieciach.
* W badaniach nad bezpieczeństwem szczepionek zawsze stosowane jest obojętne placebo.
* Cały kalendarz szczepień został zbadany pod kątem bezpieczeństwa.

 

* Teoria i praktyka szczepień są identyczne.
* Charakterystyka Produktu Leczniczego zawiera takie same informacje jak ulotka szczepionki.
* Szczepienie jest równoznaczne z odpornością, ale społeczeństwo nadal powinno bać się i bojkotować  nieszczepionych.
* Szczepionki działają, ale tylko wtedy, gdy wszyscy inni są zaszczepieni, ponieważ oczywistym jest to, że stosowany przeze mnie medykament sprawia, że Twój staje się skuteczniejszy.
* Wszyscy powinni być zmuszeni do zaszczepienia się w celu ochrony szczepionych przed chorobami na które zostali zaszczepieni.
* Szczepionki nigdy nie spowodowały ADHD, tików, zespołu Guillaina-Barrégo, problemów w uczeniu się, raka, cukrzycy, wyprysku, porażenia, autyzmu lub innych obrażeń.
* To czysty przypadek gdy niemowlę zachoruje, jest chore, cofa się w rozwoju lub umiera wkrótce po szczepieniu.
* Szczepienia są wiodącą przyczyną koincydencji [zbiegów okoliczności].

 

* W składzie szczepionek nie ma niczego co mogłoby zaszkodzić dziecku lub komukolwiek innemu. Dlatego producenci szczepionek i lekarze nie mogą być pozwani do sądu w związku z poszczepiennym uszkodzeniem lub śmiercią.
* Jeśli szczepionka zaszkodziła dziecku, to jest wada dziecka, po prostu ma złe geny. Szczepionki tylko wychwytują tą wadę.
* Szczepionki składają się z neurotoksyn, ludzkiego DNA pochodzącego z abortowanych płodów, tkanek zwierzęcych, adiuwantów, alergenów, antygenów i zanieczyszczeń. Gdy zawartość szczepionki rozbije się na podłodze wzywana jest ekipa sprzątająca substancje niebezpieczne, a budynki są ewakuowane. To dlatego te same składniki są bezpieczne, gdy wielokrotnie wstrzykuje się je kobietom ciężarnym, niemowlętom, małym dzieciom, nastolatkom, osobom w podeszłym wieku i praktycznie każdemu kto się napatoczy.
* Toksyczne składniki w szczepionkach sprawiają, że osoby chore stają się zdrowe, a zdrowe jeszcze  zdrowsze.

 

* Wstrzykiwanie toksyn niczym nie różni się od ich spożywania.
* Ponieważ jedna szczepionka jest bezpieczna to dwie, cztery czy osiem szczepionek na raz są równie bezpieczne.
* Szczepionki są lepsze od witamin, im więcej ich przyjmiesz tym zdrowszy się stajesz.
* Badania wykazują, że liczba szkód i zgonów poszczepiennych zwiększa się wraz ze wzrostem liczby szczepionek podanych za jednym razem. Z tego powodu niemowlęta mogą bezpiecznie otrzymać tysiące szczepionek naraz.

 

* Jękliwy i wysoki krzyk,  gorączka, letarg, wyizolowanie, spanie całymi dniami, biegunka i napady padaczkowe to normalne reakcje organizmu na podanie szczepionki.
* Normalne reakcje poszczepienne nie są uszkodzeniami z powodu szczepionki.

 

* Kalendarz szczepień w USA [Polsce] jest jedynym kalendarzem na świecie.
* Nie ma innych alternatywnych kalendarzy szczepień.
* Alternatywne kalendarze szczepień są nieprzetestowane i niebezpieczne.

 

* Do niedawna 100% ludzi nie zauważyło zachowań i cech związanych z autyzmem, które istniały od zawsze u 2% populacji. Niektóre z tych zachowań i cech obejmują uderzanie głową, ciągłe wiercenie się, trzepotanie dłoni, smarują się kupą, opóźniona mowa, regres mowy, niemożność mówienia, mówienie nienormalnym tonem, powtarzanie słów i zwrotów w kółko, krzyki, płacz lub śmianie się bez widocznego powodu, obsesyjne przywiązanie do niezwykłych przedmiotów, problemy żołądkowo-jelitowe, wybuchowe biegunki, skrajną wrażliwość na światło, dźwięk i dotyk, obojętność na temperaturę lub ból, trudności w zrozumieniu uczuć, reakcji lub wyrazu twarzy innych ludzi, unikanie bycia dotykanym, brak więzi lub emocjonalnego połączenia z rodzicami, rodzeństwem i innymi oraz brak strachu przed wodą, co czasem prowadzi do utonięcia.
* Autyzm jest normalny.
* Autyzm jest darem.
* Autyzm powinien być celebrowany.
* Rodzice, którzy nie celebrują autyzmu swoich dzieci są egoistycznymi beksami.
* Autyzm jest ewolucyjną odpowiedzią na erę komputerów.
* Żadna szczepionka nigdy nie spowodowała autyzmu.
* Jedynie jedna obalona praca, napisana wyłącznie przez jednego skompromitowanego lekarza, kiedykolwiek powiązała szczepionki z autyzmem.
* Ten człowiek jest oszustem i osobiście odpowiada za zabijanie milionów niemowląt, podobnie jak Hitler.

 

* Mediom można zaufać, ponieważ zawsze przekazują prawdę o szczepionkach.
* Na media nie mają wpływu korporacyjni sponsorzy ani cenzura rządowa.
* Media powinny zawstydzać i drwić z rodziców dzieci poszkodowanych z powodu szczepionek, a zwłaszcza matek.
* Media powinny znieważać i błędnie cytować lekarzy oraz naukowców, którzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa szczepionek.
* Media nie powinny dawać równego czasu antenowego rodzicom dzieci poszkodowanych z powodu szczepień.
* Media propagujące mowę nienawiści są złe… chyba że wezmą na celownik rodziców dzieci poszkodowanych z powodu szczepionek.
* Media powinny zamknąć na 4 spusty filmy takie jak Vaxxed [Wyszczepieni] bez ich oglądania.

 

* Przemysł farmaceutyczny nie wpływa na program nauczania w szkołach medycznych.
* Lekarze uczą się wszystkiego, co należy wiedzieć o szczepieniach:

  1. choroba jest zła
  2. szczepionki są dobre
  3. kalendarz szczepień
  4. podawanie szczepionek oraz
  5. strategie przymusu wobec niezdecydowanych rodziców i innych ludzi.

 

* Słuchaj swojego lekarza … chyba że ostrzega Cię przed niebezpieczeństwem związanym ze szczepieniami.
* Świadoma i dobrowolna zgoda – etyczna zasada – która powstała po II wojnie światowej w celu uniknięcia przyszłych eksperymentów medycznych na nieinformowanych i niechętnych podmiotach nie dotyczy szczepień.
* Kiedy lekarze zmuszają rodziców do szczepień swoich dzieci, nie naruszają etyki medycznej.
* Świadczeniodawcy medyczni powinni odnotowywać zdarzenia niepożądane z powodu medykamentów, ale jednocześnie powinni zaprzeczać niepożądanym odczynom poszczepiennym, ponieważ szczepionki są bezpieczne i skuteczne.
* Lekarze, którzy zajmują się problemami dotyczącymi bezpieczeństwa szczepionek, powinni stracić prawo do wykonywania zawodu.

 

* Udowodniono, że szczepionka HPV zapobiega rakowi.
* Nastolatki, które symulują swoje obrażenia – w tym paraliż, tiki całego ciała oraz osłabiające bóle, które sprawiają, że nie mogą ruszyć się z domu albo łóżka  – po otrzymaniu szczepionki przeciw HPV powinny być związane kaftanem bezpieczeństwa ze względu na problemy psychologiczne.
* Ekspozycja na ospę wietrzną lub odrę w dzieciństwie nie daje żadnych korzyści zdrowotnych w późniejszym życiu.
* Zachorowanie na ospę wietrzną jest bardzo złe i bardzo przerażające.
* Zachorowanie na odrę jest bardzo, bardzo złe i bardzo, bardzo przerażające, ponieważ odra jest jedną z najbardziej śmiertelnych chorób na Ziemi, a być może w całym wszechświecie. Z tego powodu rodzice często zabierali swoje dzieci na odrowe i ospowe imprezki.
* Szczepionki nie zawierają ludzkiego DNA z abortowanych dzieci.
* Tylko dwoje dzieci zostało abortowane w celu przeprowadzenia badań nad szczepionką.

 

* Szczepionki zawierały rtęć, ale to nie ma znaczenia, ponieważ był to ten dobry rodzaj rtęci.

* Szczepionki nie zawierają już rtęci, ale to nie ma znaczenia, ponieważ była w nich ta dobra rtęć.
* Szczepionki obecnie zakazane w krajach rozwiniętych, ponieważ zawierają rtęć, są nadal stosowane w krajach rozwijających się, ale to nie ma znaczenia, ponieważ jest w nich ten dobry rodzaj rtęci.
* Ilość rtęci w niektórych szczepionkach “bez konserwantów lub wolnych od tiomersalu” przekracza granicę bezpieczeństwa ustaloną przez EPA [Agencja Ochrony Środowiska], więc należy je usuwać jako odpady niebezpieczne. Natomiast nie ma to znaczenia, ponieważ jest to dobry rodzaj niebezpiecznych odpadów.

 

*Aluminium jest znaną neurotoksyną i udowodniono, że odgrywa znaczącą rolę w powstawaniu chorób neurologicznych takich jak Parkinson, Alzheimer, demencja i autyzm. To z tego powodu bezpiecznym jest wstrzykiwanie go niemowlętom w ilościach przekraczających granice bezpieczeństwa ustanowione przez EPA [Agencja Ochrony Środowiska].
* Aluminium jest niezbędne do optymalnego funkcjonowania i rozwoju mózgu.

 

* Religijni ludzie nie mają ważnego powodu, aby sprzeciwiać się szczepieniom, ponieważ Bóg nie ma nic przeciwko wielokrotnemu wstrzykiwaniu zdrowym dzieciom raz za razem cytotoksycznych i uszkadzających mózgi mikstur.

 

* Ludzie chorują na zapalenie wątroby typu B z powodu brudnych igieł i aktywności seksualnej. Dlatego matki z negatywnym wynikiem na WZW typu B powinny godzić się na podanie ich jednodniowych niemowlętom szczepionki przeciwko WZW typu B.

 

* Ropa ze strupów krowianki wyeliminowała ospę prawdziwą.
* 10% populacji Ziemi otrzymało szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej. W konsekwencji prawie każdy musi zostać zaszczepiony, aby wyeliminować chorobę.
* Nie zaszczepienie się szczepionką przeciw ospie wietrznej zabije miliony ludzi z powodu ospy prawdziwej.
* Nie zaszczepienie się szczepionką przeciw odrze wpakuje miliony dzieci w żelazne płuca.
* Toksyny środowiskowe oraz zabiegi wycinania migdałków nie miały nic wspólnego z epidemią polio w USA, a przedefiniowanie choroby polio nie miało nic wspólnego z odwróceniem epidemii.
* Szczepionka przeciw polio stosowana w Indiach nie powoduje paraliżu u 30.000 dzieci rocznie.

 

* Poprawa warunków sanitarnych, czysta woda pitna i dobre jedzenie są odpowiedzialne za zmniejszenie liczby chorób w przypadku których obecnie nie ma szczepionek. Jednakże, po opracowaniu szczepionki na którąkolwiek z tych chorób, poprzednie twierdzenia tracą swoją ważność.

 

* Ludzie z obniżoną odpornością nie powinni być szczepieni szczepionkami zawierającymi żywe wirusy… chyba że mieszkają w krajach rozwijających się.
* Doustna szczepionka przeciw polio [OPV] nigdy nie powinna być podawana osobom z Hipoteza HIV/AIDS… chyba, że żyją w Afryce.
* Bycie chorym nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

 

* Byłoby nieetycznym przeprowadzenie prospektywnego badania porównującego szczepionych z nieszczepionymi w ogóle, gdyż zaprzestanie szczepienia dzieci mogło by je zabić.
* Niemożliwym byłoby przeprowadzenie retro prospektywnego badania porównującego szczepionych z nieszczepionymi w ogóle, ponieważ wszystkie niezaszczepione dzieci już umarły z powodu chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia.

 

* Szczepionki nigdy nie były badane pod kątem bezpieczeństwa u ciężarnych kobiet i ich płodów. Z tego powodu bezpiecznie można je wstrzykiwać kobietom w ciąży.
* Kobiety w ciąży powinny unikać alkoholu, antybiotyków, talidomidu i innych produktów farmaceutycznych, ale powinny otrzymywać wszystkie oferowane im szczepionki w dowolnym momencie ich ciąży.
* Dzieci urodziły się z niedoborem szczepionek.
* Wcześniaki potrzebują ochrony poszczepiennej nawet bardziej niż niemowlęta urodzone o czasie.
* Mimo tego, że szczepionka przeciwko krztuścowi nie zapobiega przenoszeniu krztuśca i wiadomo, że powoduje bezobjawowe nosicielstwo to zaszczepienie członków rodziny jest najlepszym sposobem ochrony noworodków przed krztuścem.

 

* Firmy farmaceutyczne wytwarzają medykamenty dla zysku, ale szczepionki wytwarzają z dobroci serca.
* Antyszczepionkowcy wzbogacają się poprzez pisanie i rozprowadzanie antyszczepionkowej propagandy.

 

* Przemysł nigdy nie skłamał  na temat bezpieczeństwa szczepionek, skuteczności lub konieczności ich stosowania.
* Przemysł nigdy nie sfałszował badań nad szczepionkami.
* Przemysł nigdy nie rozdzielał danej partii szczepionek w celu rozproszenia i ukrycia szkód poszczepiennych oraz zgonów.
* Przemysł nigdy nie testował szczepionek na sierotach, osobach niepełnosprawnym lub kolorowych.
* Merck kłamał w sprawie Vioxxa, ale nigdy nie skłamałby na temat swoich szczepionek.
* Kierownictwo firmy Merck nigdy nie zleciło swoim naukowcom sfałszowania skuteczności szczepionki przeciw śwince.

 

* Fundacja Billa i Melindy Gates nie została wykopana z Indii za prowadzanie tajnych badań  szczepionkowych na indyjskich dziewczynkach, w wyniki których ucierpiały tysiące, a setki zmarło.
* Fundacja Gatesa nie przygotowuje się do zaszczepienia setek tysięcy afrykańskich dzieci  doświadczalną szczepionką przeciw malarii o której wiadomo, że ma ujemną skuteczność.  Oznacza to, że więcej zaszczepionych dzieci zachoruje na malarię niż dzieci nie szczepionych w ogóle.

 

* Głównym celem CDC jest zdrowie i bezpieczeństwo amerykańskich dzieci.
* CDC można ufać w kwestii regulowania bezpieczeństwa szczepionek, ponieważ posiada ponad 50 patentów na szczepionki oraz czerpie zyski ze sprzedaży.
* Pracownicy CDC nie mają konfliktu interesów.
* Kiedy CDC donosi, że szczepionka przeciw grypie jest w 40% skuteczna, oznacza to, że szczepionka zapobiega grypie u czterech z dziesięciu osób.
* Pracownicy CDC nigdy nie zadawali się z przemysłem lub instytucjami medycznymi, aby ukryć związek pomiędzy tiomersalem i autyzmem.
* Pracownicy CDC nigdy nie zadawali się z przemysłem lub instytucjami medycznymi, aby ukryć związek pomiędzy szczepionką MMR a autyzmem.
* Pracownicy CDC nigdy nie wyrzucali do kosza danych łączących szczepionkę MMR z autyzmem.
* W CDC nie ma demaskatorów.

 

* Nie istnieje coś takiego jak Sąd do spraw Szczepień ponieważ nie istnieje coś takiego jak niepożądany odczyn poszczepienny.
* Sąd do spraw Szczepień nie wypłacił ponad 3,5 miliarda dolarów za szkody i zgony poszczepienne.

 

* Na Kongres nie mają wpływu darowizny przekazywane przez przemysł farmaceutyczny [Big Pharma].
* Kongres nigdy nie ignorował kwestii bezpieczeństwa szczepionek.
* Kongres nigdy nie był zamieszany w ukrywanie problemów związanych z bezpieczeństwem szczepionek przed opinią publiczną.

 

* Czasopismom medycznym można ufać.
* Artykułom opublikowanym w czasopismach medycznych można ufać.
* Przemysł farmaceutyczny nie zajmuje się pisaniem pro szczepionkowych tekstów przez autorów widmo i nie daje tych tekstów naukowcom do podpisania się pod nimi.
* Naukowcy zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa szczepionek powinni być cenzurowani lub zwalniani.

 

* Ruch antyszczepionkowy to zjawisko, które powstało niedawno.
* Antyszczepionkowcy zdobywają swoje informacje od króliczka Playboya.
* Antyszczepionkowcy zdobywają swoje informacje z internetu a wszyscy wiedzą, że nie można ufać niczemu co w nim znajdziemy, z wyjątkiem CDC, Amerykańskiej Akademii Pediatrii i przemysłu farmaceutycznego.
* Amerykańska Akademia Pediatrii [AAP] jest wolna od konfliktu interesów z przemysłem farmaceutycznym.

 

* Wszyscy niezaszczepieni ludzie są niebezpiecznymi pośrednimi nosicielami choroby.
* Wszystkim zaszczepionym dzieciom z HIV, WZW typu B, ospą wietrzną, odrą, grypą czy krztuścem itp. powinno się pozwolić przebywać w szkole.
* Wszystkim niedawno zaszczepionym dzieciom, szczepionkami z żywymi wirusami powinno się pozwolić przebywać w szkole.
* Wszystkie niezaszczepione dzieci z definicji są chore i są  niebezpiecznymi pośrednimi nosicielami.
* Wszystkim niezaszczepionym dzieciom powinno się zakazać wstępu do szkół, ponieważ są szczególnie niebezpieczne w dni powszednie od 8:00 do 15:00.
* Wszyscy antyszczepionkowcy są przeciw nauce.
* Wszyscy antyszczepionkowcy to zabójcy dzieci.
* Wszyscy antyszczepionkowcy powinni stracić prawo do opieki nad swoimi dziećmi.
* Wszyscy antyszczepionkowcy  powinni zostać poddani kwarantannie, wsadzeni do więzienia lub powieszeni.
* Kiedy ktoś umiera z powodu choroby to niezaszczepieni ludzie powinni zostać oskarżeni o usiłowanie morderstwa i skazani.

 

* Proszczepionkowcy są ludźmi logicznymi, pro-naukowymi oraz wolnymi od uprzedzeń.
* Proszczepionkowcy tolerują różne poglądy i w ogóle to troskliwi oraz pełni współczucia ludzie.

 

Brett Wilcox

Źródło: Pro Vax Manifesto

 

Zobacz na: Jak poprawnie nienawidzić antyszczepionkowców – poradnik
Kim są antyszczepionkowcy i co takiego mają w głowach?
Popularne teksty papugowane przez proszczepionkowych ignorantów.
Fanatyk zdrowego trybu życia a jednocześnie ignorant w sprawie szczepień.
Czy Twoje dziecko cierpi na niedobór odporności?

 

Desperacja sięga zenitu? Na zasadzie: “jeśli nie możesz ich pokonać – dołącz do nich”, pojawił się genialny pomysł na “Naturalne podejście do poboru szczepień” :/ Po tym widać, że ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówią. Śmiechu warte. Ale kasa płynie z dotacji, więc udają, że coś mądrego wymyślili.

Uwaga: Szczepienie przypomina medycynę naturalną.

To jeden z pomysłów, które naukowcy z University of Technology chcą wykorzystać, aby trafić do niezdecydowanych rodziców w próbie przekonania ich do szczepienia swoich dzieci. Dr Jon Wardle, starszy wykładowca zajmujący się zdrowiem publicznym w UTS, otrzymał dotacje od Narodowej Rady Zdrowia i Badań Medycznych, aby opracować strategie ulepszania informacji dla rodziców, którzy mają wątpliwości wobec szczepień.
“Biorąc pod uwagę szczepienie, to mowa o niskiej dawce w celach prewencyjnych, która pobudza system odpornościowy własnego ciała, więc z definicji dotyczy medycyny naturalnej”, powiedział dr Wardle.

“Nieugięci antyszczepionkowi rodzice wykonali dobrą robotę w wywieraniu wpływu na niezdecydowanych rodziców wypełniając Internet dezinformacją.”

Naukowcy mają nadzieję, że uda im się opracować program, którego celem będzie “rozwiewanie mitów” i pomoc dla lekarzy w bardziej efektywnej komunikacji z wahającymi się rodzicami.

“Chcemy również opracować naturalny przewodnik do szczepień; chcemy trafić do rodziców z ideą, że można szczepić będąc naturalnym rodzicem,” – powiedział dr Wardle.

Desperacja sięga zenitu - dr Wardle

 

%d bloggers like this: