Dieta ketogeniczna daje nadzieję na leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu – Paul Fassa

Paul Fassa

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) mogą obejmować to co powszechnie określa się jako utrudnione interakcje społeczne i zaburzenia uczenia się. ASD może występować w łagodnej postaci jak  nadpobudliwość z deficytem uwagi lub w tak ekstremalnej, jak całkowite zablokowanie rozwoju we wczesnym wieku, niewielkie lub brak zdolności językowych, a nawet przewlekłe napady padaczkowe.

Dieta ketogeniczna polega na ograniczeniu węglowodanów, zwłaszcza tych rafinowanych, pozwala na umiarkowane lub odpowiednie spożycie białka oraz opiera się na spożywaniu [najlepiej zdrowych wysokiej jakości ] tłuszczy. Podział różnych frakcji ASD według kryteriów psychicznych nierealistycznie ignoruje fizjologiczne aspekty zaburzeń ASD.

Zamiast tego, ostre zapalenie jelit i przewodu pokarmowego są wymienione jako “objawy współistniejące” i niezwiązane z diagnostyką ASD. Niewystarczającą uwagę poświęca się odkryciom leżących u podstaw zaburzeń metabolicznych związanych z większością przypadków autyzmu, które również powodują “współistniejące” objawy.

Wiadomo już, że dieta ketogeniczna pozytywnie wpłynęła na niektórych z lekooporną padaczką. Niemniej środki przeciw padaczkowe i antypsychotyczne, które w najlepszym wypadku jedynie kontrolują napady padaczkowe bez leczenia przyczyn padaczki są bardziej powszechne niż monitorowane zmiany w diecie. Nie tylko mają skutki uboczne, ale powodują również kolejne zaburzenia metaboliczne. Większość z tych “leków” jest tutaj wymieniona.

W ciągu ostatnich dwóch dekad coraz więcej badań medycznych koncentrowało się na potencjale diety ketogenicznej w celu zmniejszenia dysfunkcji metabolicznych, które przez niektórych uważane są za główną przyczynę wielu chorób neurologicznych nękających nas obecnie.

Niedawne badanie sugeruje dietę ketogeniczną jako rozwiązanie dla ASD

 

Badanie “Metabolic Dysfunction Underlying Autism Spectrum Disorder and Potential Treatment Approaches [Dysfunkcja metaboliczna leżąca u podstaw zaburzeń ze spektrum autyzmu i potencjalne sposoby leczenia]” zostało opublikowane w Frontiers of Molecular Neuroscience w lutym 2017 roku. Jest to przegląd kilku badań, od czasu gdy odkryto dysfunkcję metaboliczną wśród kilku zwierząt i ludzi z chorobami neurologicznymi.

Badanie wyjaśnia:

Mitochondria odgrywają szczególnie istotną rolę w ośrodkowym układzie nerwowym. Mózg ma bardzo wysokie zapotrzebowanie na energię, zużywa około 20% kalorii podczas gdy w stosunku do całego organizmu waży jedynie  około 2% całkowitej masy ciała… i wymaga dużej ilości adenozynotrifosforanu (ATP), aby utrzymać gradient jonowy niezbędny do neurotransmisji i plastyczności (…).

W badaniu zaproponowano naukowe zbadanie hipotezy zastosowania diety ketogenicznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu z dwóch powodów:

(1) Sukces w przypadkach lekoopornej padaczki gdy zastosowano ketogeniczny plan żywieniowy.
(2) Odkrycie deficytów metabolicznych ATP u wielu chorych na wszelkiego rodzaju choroby neurologiczne.

Jeśli chodzi o drugi powód, to w tym badaniu skompilowano dwie listy badań, w których wykazano hipotetyczną zależność ASD z zagadnieniami metabolicznymi ATP.

Jedną z nich była lista badań na zwierzętach, które obejmują pośmiertną analizę wyników biochemicznych, dostępna jest tutaj.
Drugą jest lista badań na ludziach w których uczestniczyło co najmniej 25 osób – dostępna jest tutaj.

W tym badaniu omówiono również kilka przypadków zastosowań diet ketogenicznych, dzięki  którym zmniejszyła się częstość napadów padaczkowych u pacjentów z padaczką, a także poprawiły się ich umiejętności poznawcze. W tym czasie większość badaczy wyrażało bardzo małą korelację diety ketogenicznej z poprawą funkcji poznawczych. To nie było w ich centrum zainteresowania.

Jednak naukowcy wysuwają w tym badaniu hipotezę, że istnieje silne powiązanie pomiędzy dietą ketogeniczną a poprawą funkcji poznawczych u osób z różnymi odchyleniami zaburzeń ze spektrum autyzmu. Co więcej, według najnowszego przeglądu innych powiązanych badań, największe sukcesy diet ketogenicznych dotyczyły produkcji ketonów z triglicerydów o średniej długości łańcucha (MCT) z tłuszczy takich jak olej z kokosa. (Tekst badania)

Badania nad ketogenezą i  ASD, które są finansowane i promowane, najprawdopodobniej będą wykorzystywane w celu opracowania medykamentów farmaceutycznych, które mogą być opatentowane i sprzedawane niezależnie od ich wysokiego kosztu, ograniczonej skuteczności i wątpliwego bezpieczeństwa.

 

Promowanie dietetycznej ketozy jest kluczem do poprawy zdrowia wielu dolegliwości

 

Anssi H. Manninen Olej kokosowy zawierający wysokie ilości triglicerydów o średniej długości łańcucha [MCT] jest jednym z najlepszych pokarmów do tworzenia ketozy, dzięki czemu ketony zastępują glukozę w dostarczaniu energii.

Fiński fizjolog i dietetyk sportowy Anssi H. Manninen wyjaśnia ketozę:

,,Podczas bardzo małego spożycia węglowodanów regulowana i kontrolowana produkcja ciał ketonowych powoduje nieszkodliwy stan fizjologiczny znany jako ketoza dietetyczna. Ciała ketonowe wypływają z wątroby do tkanek poza wątrobowych (na przykład mózgu) i wykorzystywane są jako paliwo. To oszczędza metabolizm glukozy poprzez mechanizm podobny do oszczędności glukozy przez utlenianie kwasów tłuszczowych jako paliwo alternatywne. W porównaniu z glukozą ciała ketonowe są w rzeczywistości bardzo dobrym paliwem. W rzeczywistości nie ma wyraźnego zapotrzebowania dla dietetycznych węglowodanów u dorosłych ludzi. Co ciekawe, efekty metabolizmu ciał ketonowych sugerują, że łagodna ketoza może oferować potencjał terapeutyczny w różnych powszechnych i rzadkich stanach chorobowych’’. (Źródło )

Skoro diety ektogeniczne, w skład których wchodzą triglicerydy o średniej długości łańcucha z oleju kokosowego [MCT] okazały się korzystne i bezpieczne nie ma powodu, aby czekać aż nauka medyczna zrobi to co ma do zrobienia, zanim zaczniesz je stosować w leczeniu.

 

Czy kiedykolwiek poszukiwanie prostych rozwiązań stanie się częścią nauk medycznych?

 

Dr Marco Ruggiero Dr Marco Ruggiero szeroko działał na polu ogólnej patologii, dziedziny medycyny powstałej we Włoszech i Niemczech jakieś półtora wieku temu. Ogólna patologia bada leżące u podstaw podobieństwo różnych chorób, uwidaczniając korzenie różnych chorób zamiast skupiać się na objawach poszczególnych gałęzi.

Takie podejście uprościłoby możliwości medyczne, ponieważ na przykład sześć lub siedem objawów chorobowych może być powiązanych z jednym źródłem. Zamiast tworzyć sześć lub siedem potencjalnie szkodliwych medykamentów, byłaby jedna interwencja medyczna, która zajmuje się wszystkimi. W idealnym przypadku lek nie spowodowałby żadnych negatywnych skutków ubocznych.

Dr Ruggiero znajduje się w czołówce dzisiejszych badaczy nad patologią ogólną w Europie. Promuje również swoje założenia wśród innych osób spoza swojego europejskiego sektora. W tej perspektywie nieznacznie wzrasta akceptacja na arenie międzynarodowej.

W międzynarodowym wywiadzie online dr Ruggiero stwierdził:

,,Wiemy, że ludzki genom składa się z około 20.000 genów, ale z tych 20.000 genów około 200, nie więcej niż 200, odpowiadają za większość funkcji. Więc, stwierdzisz, że w chorobach zróżnicowanych jak rak i autyzm biorą udział takie same geny. W tym momencie, kiedy wiemy, które geny biorą udział w chorobach tak różnych, jak rak i autyzm, możemy próbować namierzać te geny i przywrócić ich funkcje’’. (Źródło.)

Perspektywa ogólnej patologii jest tym co potrzebuje medyczna profesja, jeśli przemysł farmaceutyczny mógłby zostać odpowiednio podporządkowany i ustawiony w roli podwładnego oraz wyrzucony z Wall Street. Większość tego, co znajduje się w arsenale ogólnej patologii, obejmuje włączenie diety ketogenicznej.

Dlatego też, śledząc najnowsze odkrycia dr Ruggiero, możemy samodzielnie poradzić sobie z pewnymi dolegliwościami zdrowotnymi dowiadując się więcej o oleju kokosowym, triglicerydach o średniej długości łańcucha, diecie ketogenicznej, a także w pewnym stopniu próbując samemu odżywiania ketogenicznego.

 

Źródło: Study: Ketogenic Diet Offers Hope in Treating Autism Spectrum Disorders

 

Zobacz na: Dieta w Zespole Psychologiczno – Jelitowym (GAPS) w leczeniu Autyzmu i Zespołu Aspergera – dr Natasha Campbell-McBride
 Odżywianie vs Oczyszczanie organizmu – Natasha Campbell-McBride
Brudne sekrety przemysłu spożywczego – Sally Fallon Morell
Odporność niemowląt z Suzanne Humphries i Hilary Butler.

 

Dieta ketogeniczna – Dr Axe

 

Korzyści diety ketogenicznej – dr Axe

 

Witam Was, dr Axe z tej strony. Jestem założycielem draxe.com, mam tytuł doktora medycyny funkcjonalnej. Dzisiaj opowiem Wam o korzyściach, jakie daje dieta ketogeniczna oraz o tym, jak dieta ketogenna może pomóc w odchudzaniu, leczeniu raka, a także w leczeniu choroby Alzheimera.

Dieta ketogeniczna polega na wprowadzeniu organizmu w stan ketozy, w którym to stanie metabolicznym organizm w celu pozyskania energii spala tłuszcze zamiast węglowodanów. Organizm spala tłuszcze zmagazynowane w ciele lub te dostarczone mu wraz z pokarmem, pozyskując tym samym niezbędną mu energię.

Proces ten jest bardzo efektywny. Istnieje wiele różnorakich badań medycznych, które pokazują, że dieta ketogeniczna jest skuteczną formą leczenia raka, choroby Alzheimera oraz efektywnym sposobem na szybką utratę wagi. W mojej klinice pracowałem już z setkami pacjentów i doszedłem do wniosku, że dieta ketogenna jest prawdopodobnie najlepszą dietą mającą na celu bardzo szybką redukcję tkanki tłuszczowej.

Uważam, że dieta ketogeniczna powinna być stosowana okresowo, typowo w okresach nie dłuższych niż 3-6 miesięcy, po tym czasie myślę, że powinniście ponownie uzupełnić dietę o dobre węglowodany. Jeśli waszym celem jest bardzo szybka redukcja tkanki tłuszczowej, dieta ketogenna nadaje się do tego idealnie.

Powód przez który ta dieta jest tak skuteczna, jest następujący: gdy wasz organizm znajduje się w stanie ketozy i rozpoczyna spalanie tłuszczy w celu uzyskania energii, spala on tłuszcze zgromadzone w ciele oraz nie potrzebuje do tego cukrów.

Teraz przejdźmy do wspomnianych na początku przypadłości i efektywności tej diety w walce z nimi. Zacznijmy od raka. Dieta ketogenna a nowotwór. Wiemy, że komórki rakowe “żywią” się cukrem.

Więc gdy stosujemy wyłącznie dietę ketogenną, która  w istocie jest dietą złożoną – typowo – w 80% z tłuszczów, w 10% z węglowodanów oraz 10% z białek; może nawet w 70% z tłuszczów, w 20% z białek i w 10% z węglowodanów. Węglowodany stanowią bardzo, bardzo mały procent składników tej  diety, więc łatwo możecie się przekonać, że organizm w celach energetycznych spala w większości tłuszcze.

Powodem, dla którego dieta ketogenna jest tak skuteczna w leczeniu raka jest to, że komórki rakowe w ciele są “zagłodzone” – nie mają dostępu do cukrów, którymi się żywią, więc komórki te zwyczajnie “umierają z głodu”. Dlatego właśnie dieta ketogenna jest tak skuteczna w leczeniu raka.

Kolejna rzecz – dieta ketogeniczna jest skuteczną metodą na utratę zbędnych kilogramów (odchudzanie). Powód jest następujący – wasz organizm, w celu pozyskania energii, spala tłuszcze zgromadzone w ciele. Pomyślcie o tym chwilę, organizm spala tkankę tłuszczową nawet wtedy, gdy śpicie.

Organizm spala tłuszcze całodobowo i to nie tylko  tłuszcze dostarczone z pokarmem, ale również te zgromadzone w ciele. Dlatego też jest to najskuteczniejsza metoda szybkiej redukcji tkanki tłuszczowej. I ostania, ale nie mniej ważna rzecz, dieta ketogeniczna okazuje się skuteczna w walce z chorobą Alzheimera. Co więcej, pewna lekarka z Florydy leczyła swojego cierpiącego na demencję i chorobę Alzheimera męża, stosując jak to nazwała, ketogenną dietę opartą na kokosach. Lekarka stwierdziła, że spowodowało to całkowite wyleczenie symptomów choroby jej męża.

Skąd taka skuteczność tej metody? Wiemy, że częścią procesów demencji i choroby Alzheimera  jest degeneracja komórek nerwowych w mózgu.

Tak więc kluczową sprawą jest wspieranie układu nerwowego, a dieta, która składa się z około 70% zdrowych tłuszczów pomaga w funkcjonowaniu mózgu, natomiast stan ketozy wzmaga  tylko spalanie tych tłuszczów w organizmie, a także pozwala na efektywne wykorzystanie kwasów tłuszczowych, które są kluczowe dla funkcjonowania mózgu  oraz w naturalnym leczeniu demencji. Teraz, pewnie chcecie wiedzieć, jak wygląda przykładowa dieta ketogenna.

W takiej diecie znaleźć muszą się 3 typy zdrowych tłuszczów: nasycone kwasy tłuszczowe, kwasy Omega-3 oraz kwasy tłuszczowe Omega-9, które znajdują się w oleju z oliwek, awokado, migdałach czy kiełkach orzechów i nasion. Źródłem kwasów Omega-3 są także mięso łososia, nasiona chia i siemię lniane. Równie istotne jest dostarczenie organizmowi  wysokiej jakości tłuszczów nasyconych, które można znaleźć w oleju kokosowym oraz w tłustych produktach mlecznych jak masło. Tak więc olej kokosowy, masło z mleka krów karmionych trawą i masło klarowane (ghee).

Wymienione produkty zawierają zdrowe tłuszcze, które stanowią podstawę diety ketogennej. Mając za sobą lata doświadczenia w pracy z tysiącami pacjentów, mogę was zapewnić, że dieta ketogenna jest bardzo skuteczna w walce z otyłością, a także w leczeniu raka. Jest również skuteczna w walce z chorobą Alzheimera.

Więc jeśli zdecydujecie się na dietę ketogenną, wiedzcie, że jest to świetny wybór, który przyniesie wam korzyści. Zalecam trzymanie się tej diety przez okres nie dłuższy niż 3 do 6 miesięcy w ciągu roku. Dłuższe jej stosowanie uważam, że jest niewskazane, ponieważ w dłuższej perspektywie czasu wasz organizm potrzebuje węglowodanów, aby funkcjonował najlepiej jak to tylko możliwe.

Do zobaczenia! Była to opinia doktora Axe na temat diety ketogennej.


 

Przyjrzyjmy się nieco bliżej badaniu “In vivo study of hepatitis B vaccine effects on inflammation and metabolism gene expression.”. Do badania użyli oni myszy, którym podano rekombinowaną szczepionkę przeciwko WZW typu B. Tę szczepionkę, którą używa się dzisiaj. Okazało się, że  144 geny związane z wątrobą uległy zmianie po pierwszym dniu od wstrzyknięcia. 52 geny zostały zderegulowane w dół, 92 podkręcone w górę. Z tych genów badacze wybrali 7 do bliższej analizy. Spostrzegli oni, że 2 geny związane z stanami zapalnymi zostały podkręcone w górę, 2 geny związane z białkami ostrej fazy zapalenia zostały podkręcone w górę, 1 gen odpowiedzialny za glukoneogenezę – czyli proces wytwarzania nowych węglowodanów (glukozy) – również został podkręcony w górę oraz 2 geny odpowiedzialne za syntezę kwasów żółciowych zostały zderegulowane w dół. – Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) – dr Suzanne Humpries